Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання


НазваНавчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання
Сторінка4/9
Дата14.03.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 13. Державне управління.

Державна служба (2 год.)

Державне управління і управлінські функції. Методи державного управління. Адміністративне переконання. Адміністративний примус. Заходи адміністративного примусу (заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного попередження, адміністративні стягнення).

Право проходження державної служби. Права та обов’язки державних службовців. Категорії та ранги державних службовців. Дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу, що застосовуються до державного службовця

Називати види адміністративного переконання і примусу; адміністративні стягнення; категорії та ранги державних службовців; дисциплінарні стягнення, що застосовуються до державних службовців

Правильно застосовувати поняття та терміни державне управління; державна служба; адміністративне переконання; адміністративний примус

Описувати заходи адміністративного примусу; методи державного управління

Порівнювати адміністративне припинення та адміністративне стягнення; адміністративне припинення та адміністративне запобігання

Характеризувати права і обов’язки державних службовців

Тема 14. Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність (3 год.)

Ознаки та склад адміністративного правопорушення. Види адміністративних правопорушень.

Адміністративна відповідальність. Особливості адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності (фактична, процесуальна). Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Адміністративне стягнення. Види та зміст адміністративних стягнень (штраф, попередження, оплатне вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, виправні роботи, арешт).

Адміністративне затримання. Строки затримання. Органи, що мають право здійснювати адміністративне затримання. Документи, що складаються при адміністративному затриманні (протокол про затримання, протокол про правопорушення). Оскарження адміністративного затримання

Називати ознаки адміністративного правопорушення; адміністративні стягнення; строки затримання; документи, що складаються при адміністративному затриманні

Правильно застосовувати поняття та терміни адміністративне правопорушення; адміністративне стягнення; адміністративна відповідальність; адміністративне затримання

Описувати особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх; органи, що мають право здійснювати адміністративне затримання; порядок оскарження адміністративного затримання

Розрізняти і співвідносити адміністративну відповідальність і адміністративне стягнення

Характеризувати види і зміст адміністративних стягнень

Тема 15. Адміністративне провадження

(адміністративний процес) (2 год.)

Здійснення адміністративного провадження в адміністративному порядку, судовому порядку, громадськими органами. Види адміністративного провадження. Стадії адміністративного процесу.

Адміністративне судочинство. Адміністративні суди. Підсудність справ. Учасники адміністративного судочинства. Етапи адміністративного судочинства. Рішення адміністративних судів.

Провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян. Звернення громадян. Вимоги до звернення. Пропозиція (зауваження). Заява. Клопотання. Скарга. Права громадян при розгляді заяви чи скарги. Органи, що розглядають звернення громадян. Порядок, терміни розгляду та вирішення звернень громадян

Називати учасників та етапи адміністративного судочинства; види адміністративного провадження; стадії адміністративного процесу; органи, що розглядають звернення громадян

Правильно застосовувати поняття та терміни адміністративне провадження; адміністративне судочинство; адміністративний суд; звернення громадян

Описувати адміністративне провадження; провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян

Розрізняти форми звернень громадян

Характеризувати етапи адміністративного судочинства; права громадян при розгляді заяви чи скарги

Моделювати процедуру звернення із заявою (скаргою) до органів державної влади та місцевого самоврядування

ІІ.3 Фінансове право України

Тема 16. Загальна характеристика фінансового права (1 год.)

Предмет фінансового права. Методи фінансово-правового регулювання. Фінансові правовідносини. Суб’єкти та об’єкти фінансових правовідносин

Називати суб’єкти та об’єкти фінансових правовідносин

Правильно застосовувати поняття та терміни фінансове право

Описувати фінансові правовідносини

Характеризувати предмет і метод правового регулювання галузі

Тема 17. Бюджетне право України (1 год.)

Бюджет. Бюджетна система України. Бюджетний процес.

Державний бюджет України. Доходи та видатки Державного бюджету України. Казначейська форма обслуговування Державного бюджету України. Контроль за використанням державних коштів

Називати етапи бюджетного процесу; органи, що контролюють виконання державного бюджету

Правильно застосовувати поняття та терміни бюджетна система; державний бюджет; казначейство; доходи; видатки

Описувати бюджетну систему України

Характеризувати бюджетний процес; доходи та видатки державного бюджету

Тема 18. Податкова система України (3 год.)

Принципи системи оподаткування. Платники податків і зборів. Об’єкти оподаткування. Обов’язки та права платників податків і зборів.

Податок. Збір. Мито. Ознаки податку. Функції податків. Види податків (за платниками, за формою обкладення, за характером використання, за періодичністю сплати, за органами, що їх встановлюють). Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. Податки з фізичних та юридичних осіб.

Податок з доходів фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб. Податковий кредит. Податкові соціальні пільги. Ставка оподаткування.

Податкова політика щодо малого підприємництва. Спрощене оподаткування. Фіксований податок. Спеціальний торговий патент. Єдиний податок.

Відповідальність за порушення податкового законодавства. Податкове правопорушення. Кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів у значних, великих та в особливо великих розмірах)

Називати принципи системи оподаткування; об’єкти, суб’єкти оподаткування; обов’язки та права платників податків; ознаки податків; види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства

Правильно застосовувати поняття та терміни система оподаткування; податки; збори; мито; державний реєстр фізичних осіб; податкове правопорушення

Розрізняти і описувати загальнодержавні і місцеві податки; податки з фізичних і юридичних осіб; податок з доходів фізичних осіб

Описувати функції податків; відповідальність за порушення податкового законодавства

Характеризувати та оцінювати податкову політику щодо малого підприємництва

Тема 19. Законодавство про банки та банківську діяльність

(2 год.)

Банківська система України. Національний банк України (НБУ).

Порядок створення банків в Україні. Державна реєстрація банків. Банківська ліцензія. Банківські операції та угоди. Обмеження щодо діяльності банків. Банківська таємниця. Заходи впливу, що застосовуються до банків у разі порушення ними законодавства. Ліквідація банку

Називати обмеження щодо діяльності банків; заходи впливу, що застосовуються до банків у разі порушення ними законодавства

Правильно застосовувати поняття та терміни банківська система України; НБУ; банківська ліцензія; банківська таємниця

Описувати порядок створення банків в Україні; процедуру ліквідації банку

Характеризувати повноваження НБУ

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання (1 год.)

ІІ.4 Кримінальне право України

Тема 20. Загальна характеристика кримінального права України (1 год.)

Поняття кримінального права.

Загальна характеристика Кримінального кодексу України (ККУ). Завдання ККУ. Дія ККУ відносно осіб, у просторових та часових межах

Називати частини ККУ

Правильно застосовувати поняття та терміни кримінальне право; Кримінальний кодекс України

Описувати Кримінальний кодекс України; дію ККУ відносно осіб, у просторових та часових межах

Характеризувати завдання ККУ

Тема 21. Злочин (3 год.)

Поняття злочину. Ознаки злочину.

Склад злочину. Види злочинів в залежності від ступеня тяжкості. Мотиви скоєння злочинів. Неосудність. Медичний та юридичний критерії неосудності.

Вина та її види (прямий умисел, непрямий умисел, злочинна самовпевненість, злочинна недбалість). Мотив. Мета. Дія. Суспільно-небезпечні наслідки. Причинний зв’язок.

Стадії злочину. Замах на злочин. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Співучасть у вчиненні злочину. Поняття співучасті. Види співучасників (організатор, виконавець, підбурювача, пособник). Форми співучасті (група осіб, організована група, злочинна організація). Необіцяне заздалегідь переховування. Неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин

Називати ознаки злочину; види злочинів; стадії вчинення злочину; види співучасників злочину

Правильно застосовувати поняття та терміни та пояснювати на прикладах злочин; склад злочину; неосудність; вина; замах на злочин; співучасник злочину

Описувати склад злочину; види вини; причинний зв’язок; мотив і мету злочину; форми співучасті

Розрізняти співучасників злочину

Аналізувати відповідні статті ККУ

Порівнювати виконавця і організатора; пособника і підбурювача

Оцінювати правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця

Характеризувати види злочинів; стадії вчинення злочину

Тема 22. Кримінальна відповідальність (2 год.)

Поняття і підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона. Уявна оборона. Затримання особи, що вчинила злочин. Крайня необхідність. Фізичний або психічний примус. Виконання наказу або розпорядження. Діяння, пов’язане з ризиком. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності (у зв’язку із дійовим каяттям, з примиренням винного з потерпілим, з передачею особи на поруки, зміною обстановки, закінченням строків давності)

Називати обставини, що виключають злочинність діяння Правильно застосовувати поняття та терміни та пояснювати на прикладах кримінальна відповідальність; необхідна оборона; крайня необхідність; уявна оборона

Аналізувати відповідні статті ККУ

Описувати підстави кримінальної відповідальності; підстави звільнення від кримінальної відповідальності

Порівнювати необхідну оборону і крайню необхідність; крайню необхідність і діяння, пов’язане з ризикомТема 23. Кримінальне покарання (3 год.)

Поняття кримінального покарання. Мета покарання. Види кримінальних покарань (громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців строкової служби, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі, позбавлення військового, спеціального звання, рагу або кваліфікаційного класу, конфіскація майна, штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю). Основні покарання. Додаткові покарання. Змішані покарання.

Призначення покарання. Порядок призначення покарання судом. Обставини, що пом’якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання. Призначення покарання за сукупністю злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Призначення покарання за сукупністю вироків.

Звільнення від покарання та його відбування. Порядок звільнення від покарання. Звільнення від покарання з випробуванням. Обмеження прав і свобод особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням. Амністія. Порядок застосування. Особи, до яких не застосовується амністія. Помилування. Порядок здійснення помилування. Право на клопотання. Судимість. Погашення та зняття судимості.

Примусові заходи медичного характеру. Порядок застосування. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру

Називати мету кримінального покарання; види кримінальних покарань; обставини, що пом’якшують покарання; обставини, що обтяжують покарання; примусові заходи медичного характеру

Правильно застосовувати поняття та терміни та пояснювати на прикладах кримінальне покарання; амністія; помилування; судимість

Розрізняти і співвідносити кримінальну відповідальність і покарання

Описувати порядок призначення покарання, звільнення від покарання та його відбування; погашення і зняття судимості; порядок застосування примусових заходів медичного характеру

Аналізувати відповідні статті ККУ

Порівнювати основні і додаткові покарання; амністію і помилування; погашення і зняття судимості; сукупність і повторність злочинів

Характеризувати цілі кримінального покарання; види і зміст покарань

Тема 24. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх (1 год.)

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю). Особливості застосування покарань. Примусові заходи виховного характеру (застереження, обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього, передача під нагляд батьків чи осіб, що їх заміняють чи під нагляд педагогічного чи трудового колективу, відшкодування завданої шкоди, направлення до спеціалізованих навчально-виховних установ). Призначення вихователя. Обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітньому. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх

Називати види покарань, що застосовуються до неповнолітніх; примусові заходи виховного характеру; обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітній особі

Описувати і оцінювати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; особливості застосування до неповнолітніх осіб покарань

Аналізувати відповідні статті ККУ

Характеризувати покарання, що застосовуються до неповнолітніх; примусові заходи виховного характеру

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Работа должна быть направлена на развитие у учащихся коммуникативной компетенции; кроме того, программа очерчивает до­статочно широкий...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І )
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх...
Технологічний, фізико-хімічний, агро­хімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчан­ня, а також технологічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка