Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання


НазваНавчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання
Сторінка3/9
Дата14.03.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   911 КЛАС Блок ІІ «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА» (70 годин)

Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступний урок (1 год.)ІІ.1 Конституційне право України

Тема 1. Поняття конституційного права (2 год.)

Загальна характеристика конституційного права України. Конституційно-правові відносини та їх види. Суб’єкти конституційно-правових відносин.

Конституційно-правові норми та їх особливості. Метод конституційно-правового регулювання. Предмет конституційного права України. Принципи конституційного права України. Джерела галузі.

Загальна характеристика Конституції України. Структура Конституції України.

Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Правонаступництво України.

Називати предмет галузі, суб’єкти конституційно – правових відносин, метод конституційно-правового регулювання, джерела конституційного права, принципи конституційного права

Правильно застосовувати поняття та терміни конституція, правонаступництво

Описувати структуру Конституції України

Аналізувати Декларацію про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України


Тема 2. Загальні засади конституційного ладу (2 год.)

Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України. Правовий статус АРК.

Національні відносини. Національні меншини. Законодавство про мови.

Державна символіка. Державний Прапор. Державний Герб. Державний Гімн

Правильно застосовувати поняття та терміни форма правління, форма територіального устрою, форма політичного режиму; державні символи; державна мова; національні меншини

Описувати форму правління, територіального устрою та політичного режиму України; державні символи України

Визначати та оцінювати статус АРК; статус державної мови

Тема 3. Громадянство України (2 год.)

Документи, що підтверджують громадянство України. Підстави набуття громадянства. Умови прийняття до громадянства. Законні підстави. Безперервне проживання. Законні джерела існування. Особи, які не приймаються до громадянства України.

Підстави припинення громадянства України (вихід з громадянства, втрата громадянства).

Органи, що вирішують питання громадянства

Називати документи, що підтверджують громадянство України; умови прийняття до громадянства України; органи, що вирішують питання громадянства

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни громадянство, громадянин, іноземець, особа без громадянства, біпатрид

Описувати підстави набуття і припинення громадянства України

Порівнювати вихід з громадянства і втрату громадянства; прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві

Тема 4. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина (5 год.)

Поняття конституційних прав і свобод людини і громадянина. Гарантії конституційних прав і свобод.

Особисті (громадянські) права і свободи. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання.

Політичні права і свободи. Право на свободу об’єднання у політичні партії і громадські організації. Об’єднання громадян. Громадська організація: порядок утворення, членство. Молодіжна громадська організація. Дитяча громадська організація. Політична партія.

Економічні права і свободи. Соціальні права і свободи. Право на соціальний захист. Прапво на працю.

Культурні (духовні) права і свободи. Право на освіту. Система освіти. Структура освіти. Загальноосвітні навчальні заклади та їх види. Вища освіта. Вищі навчальні заклади освіти (рівні акредитації). Права та обов’язки учасників навчального процесу.

Обов’язки громадян України.

Військовий обов’язок громадян. Загальний військовий обов’язок. Підготовка громадян до військової служби. Приписка. Порядок призову на строкову військову службу у мирний час. Відстрочка від призову (за сімейними обставинами, для продовження навчання, та за іншими обставинами). Види військової служби. Строки військової служби. Служба за контрактом. Альтернативна (невійськова служба).

Права і обов’язки громадян в умовах надзвичайного та воєнного станів. Поняття надзвичайного і воєнного станів, мета, підстави та терміни введення. Гарантії прав і свобод громадян і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Правовий статус іноземців в Україні. Іноземець. Порядок в’їзду та виїзду іноземців. Видворення за межі України.

Статус біженців в Україні. Біженець. Порядок отримання статусу біженця. Особи, яким не надається статус біженця. Позбавлення та втрата статусу біженця. Права та обов’язки біженців

Називати види прав і свобод людини і громадянина; гарантії конституційних прав і свобод

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни права і свободи людини; обов’язки громадян України; правовий статус; об’єднання громадян; надзвичайний і воєнний стан; світогляд; віросповідання; соціальний захист

Описувати види прав і свобод людини; систему освіти в Україні; права і обов’язки учасників навчального процесу; порядок проходження строкової військової служби; порядок в’їзду і виїзду іноземців; порядок отримання статусу біженця

Аналізувати текст ІІ розділу Конституції України

Розрізняти правовий статус громадян, іноземців, осіб без громадянства, біженців; види прав і свобод людини і громадянина

Порівнювати громадську організацію і політичну партію; військову і альтернативну (невійськову) службу; іноземців і біженців

Визначати і оцінювати права і свободи людини і громадянина в умовах надзвичайного і воєнного станів

Характеризувати окремі особисті, політичні, економічні, соціальні й культурні права і свободи людини і громадянина; правові наслідки введення надзвичайного стану

Тема 5. Народовладдя в Україні (2 год.)

Народне волевиявлення. Референдум: види, порядок призначення та проведення. Питання, що виносяться на референдум. Питання, що не виносяться на референдум.

Загальна характеристика виборчої системи України. Виборчий процес. Суб’єкти виборчого процесу. Види виборчих систем, що застосовуються в Україні (мажоритарна, пропорційна). Види виборів за територією, за об’єктом, за часом, за правовими наслідками

Називати види референдумів; види виборчих систем; види виборів; суб’єктів виборчого процесу

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни референдум, вибори, виборча система

Описувати процедуру призначення (проголошення) референдуму; виборчий процес

Порівнювати і оцінювати види виборчих систем; вибори та референдум

Аналізувати текст ІІІ розділу Конституції України; окремі положення виборчого законодавства

Характеризувати народовладдя; народне волевиявлення

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання (1 год.)

Тема 6. Законодавча влада (3 год.)

Правовий статус Верховної Ради України (ВРУ). Порядок роботи ВРУ. Пленарні засідання, робота в комітетах.

Повноваження ВРУ. Структура ВРУ. Уповноважений ВРУ з прав людини: порядок обрання, права та обов’язки. Акти реагування Уповноваженого щодо порушень прав і свобод та законодавства (конституційне подання Уповноваженого, подання Уповноваженого).

Правовий статус народних депутатів Вибори народних депутатів України: система, види, організація та проведення.

Законодавчий процес. Стадії законодавчого процесу

Називати повноваження Верховної Ради України

Правильно застосовувати поняття та терміни парламент; законодавчий процес

Описувати статус і структуру Верховної Ради України; повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; стадії законодавчого процесу; процедуру виборів народних депутатів України

Аналізувати текст ІY розділу Конституції України

Характеризувати правовий статус народного депутата України; акти реагування Уповноваженого щодо порушень прав і свобод та законодавства

Моделювати етапи законодавчого процесу

Тема 7. Президент України (2 год.)

Повноваження Президента та його правовий статус. Нормативно-правові акти Президента. Припинення повноважень Президента. Усунення з поста в порядку імпічменту.

Рада національної безпеки і оборони.

Вибори Президента України: види, організація, проведення. Порядок вступу на посаду

Називати строк повноважень Президента України; термін проведення чергових і позачергових виборів Президента України; вимоги до кандидата на пост Президента України; підстави дострокового припинення повноважень Президента України; нормативно-правові акти Президента України

Правильно застосовувати поняття та терміни Президент України, імпічмент

Описувати правовий статус Президента України; повноваження Президента України; процедуру імпічменту; склад і повноваження Ради національної безпеки і оборони

Аналізувати текст Y розділу Конституції України

Оцінювати важливість і значення інституту президентства

Тема 8. Виконавча влада України (2 год.)

Кабінет Міністрів України: порядок призначення, повноваження та склад. Повноваження Прем’єр-Міністра.

Центральні органи виконавчої влади (міністерство, державний комітет, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом). Урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Місцеві органи виконавчої влади (місцеві державні адміністрації): порядок формування, засади діяльності, повноваження

Називати склад Кабінету Міністрів України; центральні і місцеві органи виконавчої влади

Правильно застосовувати поняття та терміни Кабінет міністрів України; Прем’єр – Міністр України; міністерство; місцеві державні адміністрації

Описувати правовий статус Кабінету Міністрів України; процедуру призначення Прем’єр – Міністра України; підстави припинення повноважень Кабінету Міністрів України; порядок формування місцевих органів виконавчої влади

Аналізувати текст YІ розділу Конституції України

Характеризувати повноваження Кабінету Міністрів України; повноваження місцевих органів виконавчої влади

Тема 9. Місцеве самоврядування (2 год.)

Поняття, принципи, система місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування та їх функції (ради, голови, виконавчі органи).

Правовий статус депутатів місцевих рад.

Вибори органів місцевого самоврядування: організація, порядок і види

Називати органи місцевого самоврядування; термін повноважень органів місцевого самоврядування

Правильно застосовувати поняття та терміни місцеве самоврядування; територіальна громада; сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова; органи самоорганізації населення

Описувати функції органів місцевого самоврядування; процедуру виборів органів місцевого самоврядування

Характеризувати правовий статус депутатів місцевих рад

Тема 10. Судова влада (3 год.)

Правосуддя. Принципи судоустрою в Україні.

Статус суддів, народних засідателів і присяжних.

Конституційний суд України: формування, склад, повноваження. Конституційне подання. Конституційне звернення.

Система судів загальної юрисдикції: структура, повноваження. Місцеві суди. Спеціалізовані суди (господарські та адміністративні). Апеляційні суди. Верховний Суд України.

Засади судочинства та етапи судового процесу

Називати принципи судочинства в Україні

Правильно застосовувати поняття та терміни правосуддя, судоустрій, судочинство; суди загальної юрисдикції

Описувати систему судів загальної юрисдикції; повноваження Конституційного Суду України

Аналізувати текст YІІІ розділу Конституції України, окремі положення законодавства

Розрізняти правосуддя і судочинство; конституційне подання і конституційне звернення

Характеризувати статус суддів, народних засідателів і присяжних; засади судочинства в Україні; повноваження Верховного Суду України, апеляційних судів, спеціалізованих судів

Порівнювати Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції

Моделювати етапи судового процесу

Тема 11. Правоохоронні органи та адвокатура

(2 год.)

Прокуратура: система та повноваження. Міліція: структура, завдання, обов’язки, права. Служба безпеки України: завдання, система, обов’язки, права.

Адвокатура України: вимоги до адвоката, види діяльності, права та обов’язки адвоката.

Нотаріат: поняття, вчинення нотаріальних дій, державні та приватні нотаріуси, права та обов’язки нотаріуса, нотаріальні дії

Називати правоохоронні органи

Правильно застосовувати поняття та терміни прокуратура України, СБУ, міліція, адвокатура, нотаріат

Описувати завдання прокуратури України, СБУ; права і обов’язки міліції; вимоги до адвоката; порядок вчинення нотаріальних дій

Аналізувати текст YІІ розділу Конституції України, окремі положення законодавства щодо правоохоронних органів, адвокатури, нотаріату

Характеризувати права і обов’язки адвоката; систему прокуратури України та СБУ

Порівнювати органи внутрішніх справ та СБУ; прокуратуру та адвокатуру

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання (1 год.)

ІІ.2 Адміністративне право України

Тема 12. Загальна характеристика адміністративного права (1 год.)

Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права.

Адміністративні правовідносини. Суб’єкти адміністративних правовідносин.

Називати джерела адміністративного права; суб’єктів адміністративних правовідносин

Правильно застосовувати поняття та терміни адміністративні правовідносини; адміністративне право

Описувати предмет і метод правового регулювання галузі
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Работа должна быть направлена на развитие у учащихся коммуникативной компетенции; кроме того, программа очерчивает до­статочно широкий...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І )
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх...
Технологічний, фізико-хімічний, агро­хімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчан­ня, а також технологічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка