Додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках м. Кременчука


Скачати 171.7 Kb.
НазваДодаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках м. Кременчука
Дата14.03.2013
Розмір171.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Полтавської області


Положення

про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та

іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках м. Кременчука

1.Загальні положення.
1.1. Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках м. Кременчука (надалі Положення) регулює правові відносини що виникають у процесі розгляду питань щодо погодження, розміщення та прокладання телекомунікаційних мереж, встановлення додаткових пристроїв у житлових будинках між суб’єктами підприємницької діяльності та Кременчуцькою міською радою як представницьким органом власника об’єктів.

1.2. Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж.

1.3. Контроль за виконанням цього Положення здійснює управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

1.4. Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про телекомунікації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, доручення Президента України від 12.04.12 “Щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет” та інших нормативно-правових актів.

1.5. Дія цього Положення поширюється на відносини операторів, провайдерів телекомунікацій та власників будинків і споруд незалежно від форм власності, при будівництві, реконструкції та експлуатації будинкових розподільних мереж.

1.6. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

будинкова розподільна мережа (далі - БРМ) – частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі що призначена для забезпечення телекомунікаційними послугами споживачів в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, в тому числі доступу до Інтернет;

власник об’єктів житлового фонду – фізична або юридична особа, у власності (в тому числі на праві спільної власності) яких знаходиться будинок, споруда, або інша особа, уповноважена власником на вчинення дій щодо певного майна;

власник БРМ - суб’єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або власник об’єктів житлового фонду у власності якого перебувають БРМ, набуті на належній правовій підставі;

замовник - оператор, провайдер телекомунікацій (у тому числі власник БРМ), що замовляє та отримує послугу з розміщення обладнання на об’єктах житлового фонду всіх форм власності з метою будівництва, реконструкції БРМ та його експлуатації;

елементи БРМ – технічні засоби телекомунікацій, розподільні кабелі, абонентська проводка, розгалужувальні пристрої, пристрої електроживлення, засоби кріплення тощо.

балансоутримувач будинку (споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд) – юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність згідно з законом;

управитель – особа, яка за договором з власником здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

об’єкт - житлові багатоквартирні будинки (разом з неподільним і спільним майном), що входить до складу комунальної власності територіальної громади міста.

1.7. Інші терміни вживаються у значеннях наведених в Цивільному та Господарському кодексах України, в Законах України “Про телекомунікації”, “Про місцеве самоврядування”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про регулювання містобудівної діяльності” та інших нормативно-правових актах.
2. Порядок звернень операторів, провайдерів телекомунікацій до власників об’єктів житлового фонду щодо видачі технічних умов.
2.1. Для розміщення технічних засобів телекомунікацій на об’єктах житлового фонду всіх форм власності з метою будівництва та/або реконструкції БРМ замовник або уповноважена ним особа повинен звернутися до їх власника або уповноваженої особи від власника (балансоутримувача) з письмовим запитом щодо видачі технічних умов (далі – Запит).

2.2. Запит складається в довільній формі. У запиті зазначається адреса об’єктів житлового фонду, за якою планується будівництво та/або реконструкції призначення БРМ та орієнтовний строк виконання робіт з її будівництва та/або реконструкції.

2.3. До Запиту замовником додається:

- копія повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

- перелік будинків, на яких планується виконувати роботи, та строки їх проведення.

2.4. У разі позитивного рішення за результатами розгляду Запиту балансоутримувач в строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати його отримання, надає замовнику пропозицію щодо отримання ТУ на кожний об’єкт.

2.5. У разі відмови, підставою для якої може бути відсутність технічної можливості будівництва БРМ або наявність простроченої заборгованості замовника за раніше отримані послуги розміщення БРМ, власник об’єктів житлового фонду в строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати його отримання, письмово повідомляє про це замовника з поясненням причини відмови.

2.6. ТУ передбачають виключно ті роботи і в тих обсягах, що необхідні для здійснення інженерного забезпечення будівництва БРМ, повинні відповідати діючим будівельним нормам та технічним вимогам та забезпечувати естетичний вигляд об’єкту після монтажу БРМ.

2.7. Вартість технічних умов на об’єкт затверджується на підставі виконаних розрахунків власником або уповноваженою ним особою (балансоутримувачем) та погоджується власником (для колективної форми власності) або управлінням житлово-комунального господарства (для будинків комунальної форми власності).

2.8. ТУ видаються в строк, що не перевищує 20 календарних днів з моменту отримання Запиту і є чинними до завершення будівництва та/або реконструкції БРМ.

2.9. Основні вимоги для прокладання БРМ та їх функціонування на об’єктах, які повинні враховуватись при видачі технічних умов:

2.9.1. Все обладнання та устаткування для побудови мережі та надання послуг, має бути сертифікованим УкрСЕПРО.

2.9.2. Телекомунікаційні мережі повинні прокладатись із дотриманням вимог Законів України:

- «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

- «Про радіочастотний ресурс України»;

- «Про телекомунікації».

Наказу Державного комітету зв’язку та інформації України від 28.12.1999 р. № 157 «Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв’язку».

2.9.3. Дотримання пожежних норм при будівництві та обслуговуванні БРМ:
а) прокладання тільки негорючого електричного кабелю в приміщеннях, довжина яких перевищує п’ятнадцять метрів;

б) при підключенні обладнання застосовувати пристрої захисного вимкнення електричного струму;

в) при підключені будинків чи окремих абонентів повітряними лініями передачі даних забороняється застосовувати кабель з металевими елементами в середині;

2.9.4. Дотримання санітарних норм.

2.9.5. З метою уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення мають бути прокладені в металевому рукаві, пластиковій гофрі або коробі.

2.9.6. Дотримання норм будівництва при побудові та обслуговуванні БРМ:

- перевірку можливості використання існуючої кабельної мережі та заміну старого обладнання на нове, відповідно до потреб сучасності та чинного законодавства здійснює замовник;

- догляд та обслуговування каналуів, у яких прокладені телекомунікаційні мережі забезпечується замовником;

2.9.7. Кабелі БРМ мають бути маркованими на вході і виході з будинку та комунітаційної шафи.

2.9.8. Замовник повинен розміщувати обладнання в металевій шафі охайного вигляду.

2.9.9. Металева шафа повинна мати маркування, щодо її належності тому чи іншому замовнику, з обов’язковим зазначенням контактних телефонних номерів.

2.9.10. Замовник повинен узгоджувати підключення електроживлення свого обладнання з Управителем або Полтаваобленерго.

2.9.11. Щодо існуючих на об’єктах телекомунікаційних мереж Замовнику необхідно звернутися до Балансоутримувача з метою складання графіка обстеження для вжиття заходів з приведення їх у відповідність до чинного Положення.


3. Робочий проект на будівництво та/або реконструкцію

будинкових розподільних мереж
3.1. Робочий проект на будівництво та або реконструкцію БРМ (далі – робочий проект), розробляється суб’єктом господарювання згідно з чинним законодавством.

3.2. Робочий проект розробляється відповідно до виданих ТУ та повинен відповідати вимогам національних стандартів України та чинних нормативних документів у галузі будівництва та зв’язку.

3.3. Замовник передає балансоутримувачу робочий проект для погодження, останній реєструє дату отримання робочого проекту у журналі вхідної документації підприємства. Балансоутримувач впродовж 10 робочих днів з дня реєстрації надходження проектної документації перевіряє проектну документацію на відповідність її оформлення до виданих ТУ.

3.4. Якщо у проектній документації відсутні недоліки – балансоутри-мувач погоджує проектну документацію та повертає замовнику у термін, визначений п.3.3 цього Положення.
3.5. Якщо у проектній документації є недоліки – балансоутримувач повертає її без погодження для усунення недоліків не пізніше 20 робочих днів з дня реєстрації подання проектної документації.

3.6. Проектна документація погоджується:

- міською санепідемстанцією, держпожнаглядом (за потреби);

- управлінням містобудування та архітектури (за потреби);

- керуючою компанією (щодо підключення електроживлення до свого обладнання);

- та іншими за потреби.

Перелік організацій, які узгоджують проектну документацію визначає балансоутримувач на стадії видачі технічних умов.

3.7. Послуги на розміщення БРМ, надаються балансоутримувачем замовнику на підставі укладеного між ними договору після погодження проектної документації у термін, що не перевищує термін дії проектної документації.

4. Укладення договору

на розміщення будинкових розподільних мереж

на об’єктах житлового фонду всіх форм власності.
4.1. Замовник звертається до балансоутримувача об’єктів житлового фонду з пропозицією про укладання договору на розміщення БРМ (далі – Договір).

До звернення замовник додає підписані керівником та завірені печаткою:

  • копію робочого проекту, узгодженого у відповідності до п.3 цього Положення);

  • проект договору, виконаний згідно з додатком 1 до цього Положення у двох примірниках;

- копії ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, або договору з підрядною організацією, яка має таку ліцензію.

4.2. Балансоутримувач об’єктів житлового фонду у разі згоди з умовами Договору, оформлює його відповідно до вимог чинного законодавства і повертає один примірник замовнику не пізніше 5 робочих днів від дати звернення.

4.3. За наявності у сторін розбіжностей щодо окремих положень Договору, сторони діють відповідно до вимог господарського та цивільного права.

4.5. Будь-які зміни, що вносяться у Договір після реалізації проекту, зміни призначення обладнання тощо, оформлюються у вигляді додаткових угод до Договору.

4.6. Листування сторін з питань використання місця (площ) для БРМ здійснюється за домовленістю сторін.

4.7. Сторони зобов’язані попередити одна одну про розірвання Договору не менше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії. Якщо сторони не повідомили одна одну про розірвання Договору, він вважається продовженим на строк, обумовлений у Договорі.
5. Врегулювання спорів
5.1. Врегулювання спорів між сторонами, які виникають на будь-яких етапах підготовки та виконання Договору, вирішується шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів. Консультації та переговори проводяться уповноваженими представниками власника об’єктів житлового фонду та замовника після попереднього повідомлення однієї зі сторін про ініціювання проведення переговорів.

5.2. Якщо за результатами переговорів з’ясовано, що сторони не можуть дійти згоди та укласти Договір, розбіжності сторін оформлюються у вигляді протоколу розбіжностей. Зацікавлена сторона може направити до НКРЗІ протокол розбіжностей разом із зверненням про надання консультацій щодо можливості врегулювання спірних питань. За результатами розгляду звернення НКРЗІ надає сторонам рекомендації щодо можливості вирішення спору.

За зверненням однієї із сторін ДАБІ може провести перевірку технічного стану об’єктів житлового фонду для підтвердження чи спростування відсутності технічної можливості для будівництва та/або реконструкції БРМ.

5.3. У разі неможливості вирішення спору між сторонами шляхом переговорів або відповідно до пункту 5.2. цього Положення, спір вирішується в судовому порядку.
6. Проведення робіт з будівництва та/або реконструкції, або

демонтажу будинкових розподільних мереж
6.1. Допуск замовника (представників замовника) до об’єктів житлового фонду для проведення робіт, здійснюється у порядку, встановленому у договорі.

6.2. Порядок проведення робіт з будівництва та/або реконструкції, або демонтажу БРМ визначається відповідно до вимог діючих державних, галузевих будівельних норм, керівних нормативно-технічних документів та технічних вимог.

6.3. БРМ, побудовані з порушенням вимог законодавства в галузі будівництва та зв’язку, мають бути приведені шляхом реконструкції у відповідність до вимог чинного законодавства за рахунок коштів власника БРМ.

6.4. Ремонт місць (площі), конструкцій об’єктів житлового фонду, якщо такий ремонт викликаний пошкодженням в наслідок будівництва та/або реконструкції, або демонтажу БРМ, здійснюється за рахунок коштів власника БРМ.

6.5. Якщо власника самочинно побудованої БРМ, встановити неможливо, то власник об’єктів житлового фонду зобов’язаний заявити про це органу місцевого самоврядування та розмістити в місцевих засобах масової інформації оголошення з пропозицією власникові БРМ протягом 30 робочих днів укласти Договір відповідно до цього Положення.

6.6. У разі якщо власник БРМ не підтвердив свої права та не уклав Договір у визначений строк власник об’єктів житлового фонду може набути права власності на БРМ відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

6.7. Демонтаж самочинно побудованої БРМ та БРМ побудованої з істотним відхиленнями від проекту та вимог цього Положення, відбувається відповідно до припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, виданому посадовою особою відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю згідно статті 38 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

У разі якщо власник БРМ в установлений строк добровільно не виконав вимоги, встановлені у приписі, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про знесення самочинно побудованої БРМ та компенсацію витрат, пов'язаних з таким знесенням.

За рішенням суду самочинно побудована БРМ підлягає демонтажу з компенсацією витрат, пов'язаних із знесенням БРМ, за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) таке самочинне будівництво.
7. Оформлення надання місця (площі) на об’єктах

житлового фонду всіх форм власності для розміщення

БРМ після завершення її будівництва та/або реконструкції.
7.1. Прийняття в експлуатацію БРМ після закінчення їх будівництва здійснюється шляхом реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність БРМ до експлуатації, відповідно до статті 39 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

7.2 Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом БРМ є дата реєстрації декларації про готовність БРМ до експлуатації.

7.3. Експлуатація БРМ, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

7.4. Підключення прийнятих в експлуатацію БРМ до електромережі здійснюється протягом десяти робочих днів з дня звернення замовника до Управителя (баленсоутримувача, власника для будинків не комунальної форми власності), у порядку, встановленому Правилами користування електричною енергією, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

7.5. Набуття права власності на побудовану БРМ відбувається відповідно до законодавства.

8. Права та обов’язки замовників

та власників об’єктів житлового фонду
8.1. Замовник має право на:

звернення до Державної архітектурно-будівельної інспекції (далі – ДАБІ) для проведення перевірки технічного стану будівлі, споруди з метою підтвердження чи спростування відсутності технічної можливості для будівництва та/або реконструкції БРМ;

безперешкодний доступ до будинків, споруд для будівництва, реконструкції та експлуатації БРМ, побудованих відповідно до вимог цього Положення, при наявності в них хоча б одного споживача телекомунікаційних послуг на умовах Договору;

отримання відомості щодо наявності технічних можливостей для будівництва, реконструкції та експлуатації БРМ в будинках та спорудах;

вільний доступ до БРМ побудованої відповідно до вимог цього Положення;

відшкодування збитків, заподіяних у наслідок невиконання чи неналежного виконання власником будинків, споруд умов Договору;

оскарження неправомірних дій власника будинків, споруд шляхом звернення до суду;

інші права, передбачені законодавством та Договором.

8.2. Замовник зобов’язаний:

здійснювати будівництво, реконструкцію та експлуатацію БРМ згідно з робочим проектом та умовами Договору;

розміщувати на елементах БРМ інформацію про власника БРМ (назва власника, його електронна адреса, номери телефонів тощо;

вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до БРМ.

8.3. Власник об’єктів житлового фонду або уповноважена ним особа має право на:

отримання плати за розташування на об’єктах житлового фонду БРМ згідно з договором;

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання замовником, взятих на себе зобов’язань передбачених Договором;

оскарження неправомірних дій замовника шляхом звернення до суду;

вчинення дій відповідно до пункту 6.5 цих Правил у разі відсутності на елементах БРМ інформації про її власника;

інші права, передбачені законодавством та Договором.

8.4. Власник зобов’язаний:

забезпечити кожному замовнику доступ до об’єктів житлового фонду для будівництва та реконструкції БРМ у порядку, визначеному цим Положенням;

письмово повідомити замовника про наявність або відсутність можливості розміщення БРМ на об’єктах житлового фонду;

забезпечити замовнику (його представникам або уповноваженим належним чином особам) безперешкодний доступ для експлуатації БРМ, побудованої відповідно до вимог цього Положення;

вести облік укладених Договорів.

9. Порядок розрахунків та оплати за розміщення будинкових розподільних мереж на об’єктах житлового фонду всіх форм власності
9.1. До прийняття методики розрахунку, яка розробляється та затверджується уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, встановити вартість послуги за використання місця на об’єктах у розмірі 30 грн. на місяць за житловий будинок від одного до п’ятого поверху включно та 50 грн. на місяць за житлові будинки від п’ятого по 14 поверхи включно, при наявності в них хоча б одного споживача телекомунікаційних послуг на умовах Договору.

9.2. Для операторів домофонного зв’язку:

5 грн. – для всіх будинків з кожного під'їзду;

9.3. Кошти перераховуються на рахунок Балансоутримувача згідно з договорами.

9.4. За розташування БРМ, що використовується для надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, плата не справляється.

10. Проведення робіт з будівництва та/або реконструкції, або

демонтажу мереж операторів домофонного зв’язку.
10.1. Для розміщення технічних засобів домофонного зв’язку на об’єктах житлового фонду всіх форм власності з метою будівництва та/або реконструкції суб’єкт підприємницької діяльності (надалі СПД) або уповноважена ним особа повинен звернутися до їх власника або уповноваженої особи від власника (балансоутримувача) з письмовим запитом щодо видачі технічних умов (далі – Запит).

10.2. До Запиту СПД додається:

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія довідки ЄДРПОУ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

-схема проходження існуючого кабелю СПД, якщо він планує використовувати його під час реалізації технічних умов;

- адреси об’єктів, де встановлене телекомунікаційне обладнання СПД;

-перелік будинків, на яких планується виконувати роботи, строки їх проведення та згода всіх мешканців під’їзду на влаштування домофонного зв’язку.

10.3. Видача ТУ виконується у відповідності до п.2 Цього Положення.

10.4. Робочий проект розробляється суб’єктом господарювання відповідно до виданих ТУ та повинен відповідати вимогам національних стандартів України та чинних нормативних документів у галузі будівництва та зв’язку.

10.5. Проектна документація погоджується:

- балансоутримувачем;

- керуючою компанією (щодо підключення електроживлення до свого обладнання).

10.6. Для укладення договору СПД балансоутримівачу направляє запит та додає підписані керівником та завірені печаткою:

  • копію робочого проекту, узгодженого у відповідності до п.10.5 цього Положення);

  • проект договору, виконаний згідно з додатком 2 до цього Положення у двох примірниках;

- копії ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, або договору з підрядною організацією, яка має таку ліцензію.

10.7. Балансоутримувач об’єктів житлового фонду у разі згоди з умовами Договору, оформлює його відповідно до вимог чинного законодавства і повертає один примірник СПД не пізніше 5 робочих днів від дати звернення.

10.8. Будь-які зміни, що вносяться у Договір після реалізації проекту, зміни призначення обладнання тощо, оформлюються у вигляді додаткових угод до Договору.

10.9 Листування сторін з питань використання місця (площ) для розміщення обладнання гомофонного зв’язку здійснюється за домовленістю сторін.

10.10. Сторони зобов’язані попередити одна одну про розірвання Договору не менше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії. Якщо сторони не повідомили одна одну про розірвання Договору, він вважається продовженим на строк, обумовлений у Договорі.

10.11. Врегулювання спорів між сторонами, які виникають на будь-яких етапах підготовки та виконання Договору, вирішується у відповідності до п.5 цього Положення.

10.12. Ремонт місць (площі), конструкцій об’єктів житлового фонду, якщо такий ремонт викликаний пошкодженням в наслідок будівництва та/або реконструкції, або демонтажу обладнання СПД, здійснюється за рахунок коштів власника інженерних мереж та обладнання домофонного зв’язку.

10.13. Якщо власника існуючого обладнання слабкострумового домофонного зв’язку не виявлено, балансоутримувач має право діяти у відповідності до п.п. 6.5-6.7 цього Положення.

10.14. Прийняття в експлуатацію домофонного зв’язку проводиться у відповідності до п.7 цього Положення.

10.15. Права та обов’язки власника житлового визначено п.п. 8.3; 8.4 цього Положення.

10.16. Права СПД домофонного зв’язку:

- безперешкодний доступ до будинків, споруд для будівництва, реконструкції та експлуатації обладнання, побудованого відповідно до вимог цього Положення;

- отримання інформації щодо наявності технічних можливостей для будівництва, реконструкції та експлуатації домофонного обладнання в будинках та спорудах;

- доступ домофонного обладнання до побудованого відповідно до вимог цього Положення;

- відшкодування збитків, заподіяних у наслідок невиконання чи неналежного виконання власником будинків, споруд умов Договору;

- оскарження неправомірних дій власника будинків, споруд шляхом звернення до суду;

- інші права, передбачені законодавством та Договором.

10.17. СПД зобов’язаний:

здійснювати будівництво, реконструкцію та експлуатацію інженерних мереж та обладнання згідно з робочим проектом та умовами Договору;

розміщувати на елементах обладнання інформацію про СПД (назва власника, його електронна адреса, номери телефонів тощо;

вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до інженерних мереж та обладнання гомофонного зв’язку.

10.18. порядок розрахунків визначено у п.9.2. цього Положення.
Начальник управління

житлово-комунального господарства С.М. Ярош

Розробник Кійло О.І.

Схожі:

Додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Правові відносини що виникають у процесі розгляду питань щодо погодження, розміщення та прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення...
Звіт Про базове відстеження дії регуляторного акта – рішення виконкому...
Рівень прийняття: рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому Кременчуцької міської ради
«Про затвердження нової редакції Положення про Порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового...
«Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних...
«Про затвердження нової редакції Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового...
Про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та...
Тернополя, регулює правові відносини що виникають у процесі розгляду питання щодо погодження розміщення, прокладання телекомунікаційних...
З В І Т про базове відстеження дії регуляторного акта – рішення виконкому...
Рівень прийняття: рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
З В І Т про повторне відстеження дії регуляторного акта – рішення...
Рівень прийняття: рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
До рішення виконавчого комітету від 25. 08. 2011р. №1447
«Сторони», уклали Договір на розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабострумного обладнання на об’єктах в...
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Про затвердження інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного...
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка