Тема уроку: Право на працю в Україні Мета уроку


Скачати 65.08 Kb.
НазваТема уроку: Право на працю в Україні Мета уроку
Дата06.03.2016
Розмір65.08 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
Тема уроку: Право на працю в Україні

Мета уроку: Ознайомити учнів з основами трудового права України; порядком прийому на роботу, розвивати вміння працювати з документами, працювати в парах, групах, приймати рішення; виховувати повагу до праці. Розуміння важливості праці для формування людської істоти.

Обладнання: Конституція України, підручник, витяги з Кодексу законів про працю, картки з дефініціями.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Епіграф уроку:

Тільки праця надає право на насолоджуватися життям.

(М. О. Добролюбов)

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення епіграфу уроку.

Бесіда за запитаннями:

 1. Що потрібно людині для нормального життя?

 2. Де можна взяти всі названі речі?

 3. Назвіть джерела заробітку.

Учитель. Більшу частину життя людини займає трудова діяльність. І від того, наскільки ви правильно підготуєтесь до неї, забезпечите себе необхідними знаннями і навичками, залежатиме ваш життєвий шлях. Нині в Україні більшість людей заробляють на життя власною працею. В майбутньому і ви будете працювати або вже працюєте. Тому важливо знати про свої права в трудових відносинах.

Оголошення теми, мети уроку.

Учитель. Ви вже маєте пасивний чи активний досвід праці. Що вас буде нині цікавити на уроці?

ІІІ. Первинне сприйняття нового матеріалу.

 1. Право на працю в Україні

Стаття 43 Конституції України проголошує право на працю.

Робота з документами.

Прочитати статтю і дати відповідь на проблемне питання:

 • Що входить до поняття «право на працю»?

 • Як держава створює умови для реалізації громадянам права на працю?

 • Яка праця в Україні заборонена?

Учитель. Кожна людина, яка реалізує право на працю, стикається з нормами трудового права, які регулюють суспільні відносини в процесі праці.Сторонами тудових правовідносин є

працівник – людина, яка зобов’язується виконувати роботу за певною спеціальністю і дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку

власник , який зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені законом.

Основним документом у трудовому праві є Кодекс законів про працю.

Суспільні відносини регулюються КЗпП лише тоді, коли працівник має постійне місце роботи, чітко вказані його права та обов’язки. Коли відносини виникають лише стосовно результату праці, а не процесу, то не регулюються нормами трудового права.

Робота з документами. ( витяг з КЗпП ст. 3.)

Вправа « Двоє – четверо – всі разом». Розглянути ситуації і визначити, у яких з них будуть діяти норми КЗпП.

2. Роботодавці та працівники на ринку праці

Учитель. У ринковій економіці право на труд реалізується через ринок робочої сили (ринок праці). Це особливий суспільний механізм, за допомогою якого продавці робочої сили (працівники) можуть знайти потрібну їм роботу, а покупці робочої сили (роботодавці) — найняти собі робітників.

(Виступи учнів із інформацією про сучасний стан світового та національного ринку праці)

Останнім часом в Україні намітилися позитивні зрушення на ринку праці щодо зростання зайнятості населення та скорочення безробіття. Проте все ще залишається проблемою працевлаштування молоді, жінок, сільського населення. На сьогодні скорочення робочих місць призвело до різкого збільшення безробіття як в Україні, так і в цілому у світі.

3.Як знайти роботу та влаштуватись на неї.

Учитель. Першим кроком влаштування на роботу – це знайти її.

Вправа « Мозковий штурм». Запропонуйте шляхи пошуку роботи.

 • знайомі, рідні;

 • спеціальні газети, журнали;

 • інтернет;

 • служба зайнятості.

Вправа «Дерево рішень». Підійдіть до картки, де, на вашу думку, вказаний найнадійніший шлях пошуку роботи. Чому ви так вважаєте?

Бесіда. Як ви думаєте, що буде цікавити роботодавця при прийомі працівника на роботу?

Учитель. Вимоги часто дуже високі. А тому для відбору працівників роботодавці пропонують скласти резюме.

Робота в «четвірках». Прочитати в підручнику визначення резюме і користуючись текстом параграфа, скласти резюме.

Представники «четвірок» зачитують результати своєї роботи.

Учитель. Крім резюме слід подати ще рекомендаційний лист і пройти співбесіду.

На парти роздається коротка пам’ятка про співбесіду.

Рольова гра «Співбесіда». Один учень – «роботодавець», інший – «людина, що влаштовується на роботу».

«Відкритий мікрофон»

Пригадайте та розкажіть відомі вам історії з життя ваших рідних та знайомих щодо проблем, які виникли у них під час працевлаштування.

Завдання

Користуючись інформацією, яку ви почули під час «Відкритого мікрофону», зробіть висновок:

• Які зараз проблеми найчастіше супроводжують тих, хто має намір працевлаштуватись?

• Чи вважаєте ви, що існуюча система працевлаштування населення є досить ефективною?

Учитель. Одним зі способів пошуку роботи є звернення до державної служби зайнятості. Діяльність цієї служби регулюється Законом України «Про зайнятість населення».

Робота з правим документом

Закон України «Про зайнятість населення»

Ст. 18. Державна служба зайнятості.

1. Для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів, створюється державна служба зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

2. Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою безкоштовно.

Ст. 19. Обов’язки та права державної служби зайнятості.

Державна служба зайнятості:

…консультує громадян, …, що звертаються до служби зайнятості про можливість отримання роботи, …, вимоги, що стосуються професії та інших питань, які є корисними для сприяння зайнятості населення;

…надає допомогу громадянам у виборі необхідної праці;

…організує в разі необхідності професійну підготовку та перепідготовку громадян у системі служби зайнятості або направляє їх до інших навчальних закладів, що проводять підготовку та перепідготовку громадян…;

…надає послуги з працевлаштування та професійної орієнтації робітникам, що бажають змінити професію чи місце роботи…

Завдання

1. Визначте цілі створення служби зайнятості.

2. Яку допомогу надає громадянам служба зайнятості?

3. На яких умовах надається ця допомога?
3. Право на підприємницьку діяльність

Робота з правовим документом

Закон України «Про підприємництво»

Ст. 1. Підприємництво в Україні.

Підприємництво — це безпосередня самостійна, систематична,на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Ст. 2. Суб’єкти підприємницької діяльності.

Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

…громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.

Ст. 9. Право найму працівників і соціальні гарантії під час використання їх праці.

Для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати з громадянами договори про використання їх праці.

Закон України «Про охорону дитинства»

Ст. 22. Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, встановленому законом.

Запитання

1. Що таке підприємницька діяльність?

2. Хто може займатися підприємницькою діяльністю, тобто бути її суб’єктами?

3. З якого віку дітям надається право займатися підприємницькою діяльністю?

ІV. Підсумки уроку

Висновок учителя та учнів.

У. Домашнє завдання

1. Вивчити матеріал за підручником. Виписати визначення і ознаки підприємницької діяльності. Виконати вправу після параграфа.

2. Написати твір-роздум «Що дає людині реалізація права на працю?»

3. Підготувати матеріали на тему: «ЗМІ про випадки порушень трудового законодавства».

Схожі:

Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Тема уроку. Вписані та описані призми і циліндри. Мета уроку
Мета уроку: формування понять вписана призма, дотична площина до циліндра, описана призма
Тема уроку. Об'єм циліндра. Мета уроку
Мета уроку: формування знань учнів про об'єм циліндра, а також умінь знаходити об'єми циліндрів
Тема уроку. Площа сфери. Мета уроку
Мета уроку: вивчення формули для площі сфери; формування вмінь застосовувати вивчену формулу до розв'язування задач
Уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна
Тема: Гідросфера Тема уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна: Продовжити формування системи знань про гідросферу...
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
Тема уроку. Піраміда. Мета уроку
Мета уроку: формування понять піраміда, основа, вершина, бічні ребра, висота піраміди, вмінь учнів знаходити елементи піраміди
Тема уроку. Перетворення подібності та його властивості. Мета уроку
Мета уроку: формування знань учнів про подібність просторових фігур, вивчення властивостей перетворення подібності та застосування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка