ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5


НазваЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Сторінка14/19
Дата23.02.2016
Розмір2.07 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

811.161.1 Російська мова

6287. Бойко Н. А. Русский язык: готовимся изучать географию и экономику : учеб. пособие / Н. А. Бойко, М. В. Дорошевский ; Межрегион. акад. упр. персоналом. — 2-е изд., стер. — К. : МАУП, 2007. — 30, [1] с. : табл. ; 27 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-608-831-7. — [2008-01935] УДК 811.161.1(075)

ББК 81.2Рос-9

Б 77

6288. Субота Л. А. Русский язык : учеб. для иностран. студентов вузов Украины : в 2 ч. / М-во образования и науки Украины. — Х. : Майдан, 2007— . — 21 см. — ISBN 978-966-372-091-3.

Ч. 1. — 2007. — 407 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 403—404 (26 назв.). — 500 экз. — ІSBN 978-966-372-090-6 (в пер.). — [2008-02138] УДК 811.161.1(075.8-054.6)

ББК 81.2Рос-923

С 89

811.161.2 Українська мова

6289. Грибіниченко Т. О. Українська мова : зб. диктантів і вправ : [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. О. Грибіниченко, Л. Г. Погиба, Н. Г. Шкуратяна. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 335 с. ; 21 см. — ISBN 978-966-364-511-7 (в опр.). — [2008-02405] УДК 811.161.2(075.8)

ББК 81.2Укр-9

Г 82

6290. Кацавець Р. С. Мова у професії юриста : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Руслан Кацавець. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 303 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 300. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-364-541-4 (в опр.). —
[2008-02428] УДК 811.161.2’276.6:34(075.8)

ББК 81.2Укр-67

К 30

6291. Кацавець Р. С. Українська мова: професійне спрямування : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Руслан Кацавець ; М-во освіти і науки України. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 252, [1] с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 249. — ISBN 978-966-364-500-1 (в опр.). — [2008-02429] УДК 811.161.2'27

ББК 81.2Укр-923

К 30

6292. Ковтюх С. Л. Репетитор: (як навчитися грамотно писати) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ковтюх С. Л. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — [2-ге вид., виправл. й доповн.]. — К. : Професіонал, 2007. — 590 с. : табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 20—22. — 800 пр. — ISBN 978-966-370-053-3 (в опр.). — [2008-02150]

УДК 811.161.2'35(075.8)

ББК 81.2Укр-8-923

К 56

6293. Мариківська Г. А. Підготовчий курс з української мови для абітурієнтів. Практикум / Г. А. Мариківська, В. А. Будянська ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 311 с. : іл. ; 20 см. — Парал. тит. арк. англ. — 300 пр. — ISBN 978-966-392-149-5. — [2008-01747] УДК 811.161.2(076.3)

ББК 81.2Укр-9

М 26

6294. Робочий зошит з української мови для абітурієнтів : тест. завдання / [уклад. Мариківська Г. А., Будянська В. А.] ; Харків. нац. екон. ун-т. — [3-тє вид., стер.]. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 127 с. : табл. ; 20 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-392-155-6. — [2008-01750]

УДК 811.161.2(075)

ББК 81.2Укр-9

Р 58

Див. 6104, 6108, 6111, 6130, 6285, 6559

811.512.19 Інші тюркські мови [Кримськотатарська мова]

6295. Методик къулланма. Дебат оюнлары къырымтатар тилининъ огренювинде, ань-аневий олмагъан бир усулдыр / [тертип этиджи Сейтхалилова Л. С.] ; Украина илим ве тасиль назирлиги, Республика алий окъув юрту "Къырым муэндис-педагогика университети". — Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2007. — 15 с., [6] арк. іл. : іл., табл. ; 20 см. — Біблі­огр.: с. 15 (5 назв). — 200 пр. — ISBN 978-966-354-158-7. — [2008-01591] УДК 811.512.19(075)

ББК 81.2Крмтат-9

М 54

82 Художня література. Літературознавство

82/821 Художня література

6296. Латник Г. В. Незгасне полум’я кохання : перлини світової поезії : пер. укр. мо­вою / Григорій Латник. — К. : [Б. в.]; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2007. — 228, [18] с. : портр. ;
21 см. — (Поетична поличка "Перуна"). — Вид. коштом вид-ва ВТФ "Перун". — Зміст: авт.: Ієгуда Галеві, Філіп Сідні, Александер Поп, Вільям Блейк, Філіп Френо, Вільям Вордсворт, Джон Клейр, Ралф-Волдо Емерсон, Теофіль Ґотьє, Шарль Леконт де Ліль та ін. — ISBN 978-966-569-247-8 (в опр.). — [2008-02043] УДК 82(100)-1

ББК 84(0)-5

Л 27

6297. Человек в зеркале многовековой мудрости : притчи, легенды, сказки, афоризмы, поговорки, высказывания мудрецов о характерах и поступках людей / [сост.: Старовойт В. С., Пальм Н. Д.]. — Х. : ИНЖЭК, 2007. — 64 с. ; 14 см. — Библиогр.: с. 64 (18 назв.) и в тексте. — 300 экз. — ISBN 978-966-392-170-9. — [2008-01824] УДК 82(100)-84

ББК 84(0)-44

Ч-39

821 Художня література окремими мовами

6298. Антологія єврейської поезії : укр. пер. з їдишу / [уклад.: В. Чернін, В. Богус­лавська ; редкол.: Л. Фінберг та ін.]. — К. : Дух і літера, 2007. — 671 с., [8] арк. іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 670—671 (47 назв). — Імен. покажч.: с. 657—667. — Імен. покажч. біблійн., міфол. та літ. персонажів: с. 668—669. — Зміст.: Авт.: Ш. Етінгер, В. Збаржер, А. Гольдфаден, М. М. Вар­шавський, І.-Л. Перец, М. Вінчевський, Шолом-Алейхем, Ш.-Ш. Фруг, М. Розенфельд, С. Ансь­кий та ін. — ISBN 966-379-042-8 (в опр.). — [2008-01623] УДК 821.411.16-1.03(082.2)

ББК 84(5Євр)-5я43

А 72

6299. Боккаччо Д. (1313—1375). Декамерон : [новели] / Д. Боккаччо ; [пер. з італ.
М. Лукаша] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К. : Фоліо, 2007. — 670, [1] с.,
[1] арк. портр. ; 20 см. — (Бібліотека світової літератури). — 3 000 пр. — ISBN 978-966-03-4085-5 (в опр.). — [2008-02009] УДК 821.131.1-31

ББК 84(4Іта)1-44

Б 78

6300. Бязров Т. А. Мученик чести. Сказ о Гуймане Цалкосове : роман / Т. А. Бязров. — Х. : Майдан, 2007. — 253, [2] с. : ил., портр. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-966-372-
125-5. — [2008-02123] УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос)6-442

Б 99

6301. Дюма А. (1802—1870). Черный тюльпан ; Учитель фехтования : [романы ; пер. с фр.] / А. Дюма. — К. : Комсомол. правда в Украине, 2007. — 357, [2] с. ; 21 см. — (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине, ХІХ век ; т. 6). — Загл. ориг.: La Tulipe Noire ; Le Maitre D'Armes / Alexandre Dumas. — Описано по пер. — 50 000 экз. — ISBN 978-966-2149-05-0 (в пер.). — [2008-01724] УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)1-44

Д 96

6302. Зюскінд П. Парфуми : історія одного вбивці : роман / П. Зюскінд ; [пер. з нім.
С. І. Фрідріх]. — Х. : Фоліо, 2006. — 285, [2] с. ; 17 см. — (Література). — 3 000 пр. —
ISBN 966-03-3602-0 (в опр.). — [2008-02012] УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Нім)6-44

З-98

6303. Ирлинский Д. С. Забытые победы, или Воспоминания "неудачника" : [мемуары] / Дмитрий Ирлинский. — Житомир : Полісся, 2007. — 221, [1] с., [13] л. ил. : ил., портр. ;
20 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-655-284-9 (в пер.). — [2008-02061] УДК 821.161.1(73)-94

ББК 84(7Спо=Рос)6-442

И 81

6304. Корчак Я. (1879—1942). Дитя людське : вибр. твори : [пер. з пол.] / Я. Корчак ; худож. В. Гукайло. — К. : Дух і літера, 2007. — 530 с. : іл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 5. — Зміст: Як любити дитину ; Діти Біблії. Мойсей ; На самоті з Богом. Молитви тих, котрі не моляться ; Сенат шаленців ; Щоденник. — ISBN 966-378-043-6 (в опр.). — [2008-01624]

УДК 821.162.1-371.4.018

ББК 84(4Пол)6-44+74.90

К 70

6305. Кунанбаєв А. Вибране : [вірші] / А. Кунанбаєв. — Дніпропетровськ : Дніпро­книга, 2007. — 425, [6] с. : іл., портр. ; 27 см. — (Гордість нації — людина світу). — На тит. арк. назва парал. також: казах., рос. — Назва опр.: Абай. — Текст парал.: укр., казах., рос. — Зміст: "Ось вершник із беркутом мчить у ранкових снігах..." ; "Чорні очі горять, а високе чоло..." ; "Народе мій, трударю мій забитий!.." ; "Не спиться. Старію. І тоскно, і тривожно..." ; "Дешеві забавки — не скарб..." ; Літо ; "Без пуття я навчався — минуло життя..." ; "Буває, приятель-сусід..." ; "Поезія — натхненний душі високий спів..." ; "Людина у жалобі, як брат чи друг — в труні...." та ін. вірші. — 1 500 пр. — ISBN 978-966-401-036-5 (в опр.). — [2008-01607]

УДК 821.512.122-1

ББК 84(5Каз)-5

К 91

6306. Купер Д. Ф. (1789—1851). Звіробій : [роман] / Фенімор Купер ; [пер. з англ.:
Л. Солонька, О. Тереха]. — Х. : Фоліо, 2007. — 460, [2] с. : іл. ; 21 см. — (Бібліотека пригод). — 10 000 пр. — ISBN 978-966-03-4013-8 (в опр.). — [2008-02015] УДК 821.111(73)-31

ББК 84(7Спо)1-44

К 92

6307. Ли Д. Страстная тигрица : [роман] / Ли Д. ; [пер. с англ. Е. Никитиной]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 364 с. : ил. ; 21 см. — Перевод изд.: Desperate Tigress / Jade Lee (New York: Dorchester Publ. Co., 2005). — 20 000 экз. — ISBN 978-966-343-858-0. — ISBN 978-5-9910-0309-4 (в пер.). — [2008-01718] УДК 821.111(73)-31

ББК 84(7Спо)-44

Л 55

6308. О'кейси Ш. Гедже фаджиасы : (буюклер ичюн масал) / Шон О'кейси. Бульбуль ве гуль / Оскар Уайлд ; тердж. Сейтхалинова Л. С. — Симферополь : Къырымдевокъув­педнешир, 2007. — 54, [2] c. : іл., портр. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-354-159-4. — [2008-01595] УДК 821.152.1-3.03=512.19

ББК 84(4Ірл)6-44

О-11

6309. О'Шонесси П. Хранитель ключей : [роман] / П. О'Шонесси ; [пер. с англ. Б. Вой­ченко]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. — 317 с. : портр. ; 20 см. — Перевод изд.: Keeper of the Keys / Perri O'Shaughnessy (New York : Delacorte Press : Bantam Dell, 2006). — На 4-й с. пер. авт.: Перри О'Шонесси (Мэри и Памела О'Шонесси). — 12 000 экз. — ISBN 978-966-343-488-0. — 978-5-9910-0224-0 (в пер.). — [2008-01720] УДК 821.111(73)-312.4

ББК 84(7Спо)6-44

О-11

6310. Петров В. И. И сердца музыка слышна : поэзия / В. И. Петров. — Монастырище : Мрія, 2007. — 15 с. : портр. ; 20 см. — Содерж.: И сердца музыка слышна ; "Точна наука — не точна..." ; "Что мне муки свои?.." ; "Зло, роди во мне добро..." ; "Ты страдаешь и злишься..." ; "Постоянно ощущаю...." ; "Истина — ящерице подобна..." ; "Образы и мысли в голове моей..." ; "Кто совершенней? Кто вниз идёт?.." ; "Творю я с помощью себя..." и др. стихи. — 250 экз. — ISBN 978-966-8167-30-0. — [2008-01996] УДК 821.161.1-1

ББК 84(2Рос)6-5

П 30

6311. Піранделло Л. (1867—1936). Блаженної пам’яті Маттіа Паскаль : роман. п'єси : [пер. з італ.] / Л. Піранделло ; передм., с. 5—32, О. Пахльовської ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Х. : Фоліо, 2008. — 570, [2] с. : іл., портр. ; 20 см. — (Бібліотека світової літе­ратури). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-03-4053-4 (в опр.). — [2008-02017] УДК 821.131.1-31

ББК 84(4Іта)6-44

П 33

6312. Прутков К. Плоды раздумья. Избранное / К. Прутков. — К. : Комсомол. правда в Украине, 2007. — 314, [5] с. ; 21 см. — (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине. ХІХ век ; т. 7). — Описано по пер. — 47 500 экз. — ISBN 978-966-2149-06-7
(в пер.). — [2008-01725] УДК 821.161.1-3

ББК 84(2Рос=Рус)1-4

П 85

6313. Рід Т. М. (1818—1883). Вершник без голови : дивовижна техаська історія : [роман] / Томас Майн Рід ; [пер. з англ. В. І. Митрофанова]. — Х. : Фоліо, 2007. — 509, [1] с. : іл. ; 21 см. — (Бібліотека пригод). — 10 000 пр. — ISBN 978-966-03-4015-2 (в опр.). —
[2008-02016] УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)1-44

Р 49

6314. Сказання про стародавні минувшини руські / [упоряд.: Ю. В. Гнатюк, В. С. Гна­тюк ; пер. з рос. П. С. Юрика]. — Запоріжжя : Дніпров. металург, 2007. — 231 с. : іл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 227—229. — 400 пр. — ISBN 978-966-2962-36-9. — [2008-01545] УДК 821.161.1-94

ББК 84(2Рос)6-44

С 42

6315. Стивенсон Р. Л. (1850—1894). Клуб самоубийц. Избранное : [пер. с англ.] / Р. Л. Сти­венсон. — К. : Комсомол. правда в Украине, 2007. — 357, [1] с. — (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине. ХІХ век ; т. 8). — Загл. ориг.: The Suicide Сlub / Robert Louis Stevenson. — Описано по пер. — Содерж.: повесть: Клуб самоубийц ; рассказы: Ночлег Франсуа Вийона ; Странная история доктора Джекила и мистера Хайда; Остров голосов ; роман: Владетель Баллантрэ. — 45 000 экз. — ISBN 978-966-21-4907-4 (в пер.). — [2008-01726] УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)1-44

С 80

6316. Сто краєвидів малювали хмари : [зб. віршів яп. поетів / пер. І. Бондаренко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 39, [8] с. : іл. ; 26 см. — Зміст: авт.: Кісен-хосі, Осікоті-но Міцуне, Сутоку-ін, Кобаясі Осса, Мацуо Басьо, Сей-сьонагон, Ямабе-но Акахіто, Йоса Бусон, Ос-но Місато, Оно-но Коматі та ін. — ISBN 978-966-465-058-5 (в опр.). — [2008-01776] УДК 821.521-1

ББК 84(5Япо)-5

С 81

6317. Стокер Б. Дракула : [роман] / Б. Стокер ; [пер. с англ. Н. Сандровой]. — К. : Комсомол. правда в Украине, 2007. — 317, [2] с. ; 21 см. — (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине. ХІХ век ; т. 3). — Загл. ориг.: Dracula / Bram Stoker. — Описано по пер. — 72 000 экз. — ISBN 978-966-21-4902-9 (в пер.). — [2008-01727] УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)1-44

С 81

6318. Уайльд О. (1854—1900). Портрет Дориана Грея. Избранное : [пер. с англ.] /
О. Уайльд. — К. : Комсомол. правда в Украине, 2007. — 316, [2] с. ; 21 см. — (Книжная кол­лекция "Комсомольской правды" в Украине". ХІХ век ; т. 2). — Описано по пер. — Содерж.: роман: Портрет Дориана Грея ; пьесы: Саломея ; Как важно быть серьезным ; поэмы: Бал­лада Рэдингской тюрьмы ; Сфинкс ; стихи: Художник ; Поклонник ; Учитель мудрости ; Чертог суда ; Учитель ; Творящий благо. — 80 000 экз. — ISBN 978-966-21-4901-2 (в пер.). — [2008-01728] УДК 821.152.1-3

ББК 84(4Ірл)1-44

У 13

6319. Фёдоров В. Н. Мелодии вечного чувства : [сб. песен и стихов] / В. Н. Фёдоров. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 100 с. : ил., портр. ; 20 см. — 300 экз. — ISBN 978-966-354-144-0. — [2008-01604] УДК 821.161.1(73)-3

ББК 84(4Рос)6-44

Ф 33

6320. Флобер Г. Госпожа Бовари : [роман] / Г. Флобер ; [пер. с фр. А. Чеботаревской]. — К. : Комсомол. правда в Украине, 2007. — 354, [2] с. ; 21 см. — (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине". ХІХ век ; т. 4). — Загл. ориг.: Madame Bovary / Gustave Flaubert. — Описано по пер. — 69 000 экз. — ISBN 978-966-2149-03-6 (в пер.). — [2008-01729] УДК 821.133.1-311.1

ББК 84(4Фра)1-44

Ф 73

6321. Хольбайн В. Сердце волка : [роман] / Хольбайн В.; [пер. с нем. В. Ковалива]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. — 542 с. : портр. ; 20 см. — Перевод изд.: Wolfsherz / Wolfgang Hohlbein (Germany: Bastei Lübbe Taschenbücher, 1997). — 8 000 экз. — ISBN 966-343-368-Х. — [2008-01723] УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Нім)6-44

Х 75

6322. Шоу І. (1913—1984). Багач, бідняк : роман / І. Шоу ; пер. В. М. Верховеня. —
Х. : Фоліо, 2007. — 637, [1] с. ; 21 см. — (Зарубіжна класика). — Переклад за вид.: Rich man, poor man / Shaw I. (New York : Delacorte press). — 10 000 пр. — ISBN 978-966-03-4011-4
(в опр.). — [2008-02021] УДК 821.111(73)-31

ББК 84(7Спо)6-4

Ш 81

6323. Японська класична поезія / [передм. та] пер. з яп. П. І. Бондаренка ; Ін-т л-ри
ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Х. : Фоліо, 2007. — 412, [2] с., [1] арк. іл. : іл. ; 21 см. — (Бібліотека світової літератури). — Бібліогр.: с. 412—413 (23 назви). — Зміст: розд.: Танка ; Ренґа ; Хайку. — 1 250 пр. — ISBN 978-966-03-3972-9 (в опр.). — [2008-02022] УДК 821.521-1

ББК 84(Япо)-5

Я 70

821.161.1(477) Література України російською мовою

6324. Бандитская Одесса : [очерки] / В. Р. Файтельберг-Бланк, Т. А. Геращенко, Р. В. Де­нисенко [и др.]. — Одесса : Optimum, 2007— . — 21 см.

Кн. 9 : Бандиты эпохи "демократии". — 2007. — 759 с. : портр. — 2 000 экз. — ІSBN 966-344-143-7 (в пер.). — [2008-02362] УДК 821.161.1(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-4

Б 32

6325. Берёза С. И. Состояние души : стихи / С. И. Берёза. — Одесса : Печат. дом, 2007. — 61, [2] с. : портр. ; 20 см. — Содерж.: "Я видела, как падала звезда..." ; "Под стук колес бегущих поездов..." ; "Я пришла, чтобы вернуться..." ; "Опять я слышу эти звуки..." ; "Я вижу точку, от нее лучи..." ; "Я не хочу жить в тревоге и страхе..." ; "Там далеко, на краю света..." ; "Звезды на небе, словно огни..." ; "Разбилась любовь в просторе голубом..." ; "Если разлука в твою дверь посту­чала..." и др. стихи. — 100 экз. — ISBN 978-966-389-112-5. — [2008-02176] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Б 48

6326. Богуслав В. П. Что жизнь... : поэзия / В. П. Богуслав. — Одесса : Печ. дом, 2007. — 127, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: Что жизнь... ; Так зачем ты закончилось лето? ; Заполняю жизнь свою по матрице ; Жизнь — подмостки театра большого ; Все в мерах и все в измереньи ; У жизни высочества ; О, не спеши, грядущий день! ; Туманно помнятся года ; В жизни замкнутом кольце ; Карты жизни тайные ходы, и др. стихи. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-389-124-8. — [2008-02178] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Б 74

6327. Бунин А. З. Море и жизнь : стихи / А. З. Бунин. — Винница : Книга-Вега, 2007. — 47, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: Море ; Окно в Европу ; Флот ; Рождение флота ; Морская дружба ; Морская душа ; Легенда о парусе ; Моряк ; Освободительная миссия российского флота ; Экипаж, и др. стихи. — 100 экз. — ISBN 978-966-621-371-9. —
[2008-01714] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Б 91

6328. Буцкий Е. З. Воспоминания / Евгений Буцкий. — Х. : Майдан, 2007. — 137 с., [24] л. ил. : портр. ; 29 см. — 150 пр. — ISBN 978-966-372-130-9. — [2008-02121]

УДК 821.161.1(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-442

Б 94

6329. Буцкий Е. З. О прошлом, и настоящем : размышления на кладбищ. аллеях / Евгений Буцкий. — Х. : Майдан, 2006. — 102, [2] с., [34] л. ил. : портр. ; 29 см. — Библиогр.: с. 102—103
(32 назв.). — 300 экз. — ISBN 966-372-074-3. — [2008-02122] УДК 821.161.1(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-442

Б 94

6330. Бырсан Ю. Г. Майские дни : стихи / Ю. Г. Бырсан. — Одесса : Печат. дом, 2007. — 93, [2] с. : ил., портр. ; 17 см. — Содерж.: разд.: Майские дни ; Солнечный свет ; Тёмные мысли ; Лицейские дни ; Военная лирика ; Воспоминание о романтиках ; Комментарии. — 150 экз. — ISBN 978-966-389-113-2. — [2008-02177] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Б 48

6331. "... Ваш труд бессмертен, ваш подвиг вечен..." : ветераны рассказывают... / [под ред. Горбуновой А. В.] ; Об-ние ветеранов войны и труда "Огонек" при Доме культуры
им. Т. Г. Шевченко. — Симферополь : Крым. учеб.-пед. гос. изд-во, 2007. — 114 с. : портр. ; 20 см. — Содерж.: авт.: Арбузова А. А., Аттестатов В. В., Аттестатова Ю. А., Басина И. В., Божок Л. Б., Вербицкая М. Н., Денисова И. И., Дмитриева В. В., Забияка В. А. и др. —
200 экз. — ISBN 978-966-354-173-0. — [2008-01582] УДК 821.161.1(477)-94(082)

ББК 84(4Укр=Рос)6-44я43

В 23

6332. Викторевский В. Полёт бумеранга : приключенч. роман / В. Викторевский. — Одесса : Печат. дом, 2007. — 340, [1] с. ; 20 см. — (Серия "Жизнь в приключениях"). — Содерж.: роман: Полет бумеранга ; рассказы: Казаки ; Наташа ; Французская любовь ; Аудиенция ; Казацкое слово ; Атаман ; Одесса в ХХІ веке. — 100 экз. — ISBN 978-966-389-137-8. — [2008-02179] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

В 43

6333. Владимирская А. О. Гербарий Натали : [роман] / А. О. Владимирская. — К. : Наш час, 2007. — 319 с. ; 17 см. — (Клуб любителей современного детектива, ISBN 966-8174-38-0). — ISBN 978-966-8174-58-2. — [2008-02161] УДК 821.161.1(477)-312.4

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

В 57

6334. Владимирская А. О. Легкая смерть : [роман] / А. О. Владимирская. — К. : Наш час, 2007. — 300 с. ; 17 см. — (Клуб любителей современного детектива, ISBN 966-8174-38-0). — ISBN 978-966-8174-56-8. — [2008-02166] УДК 821.161.1(477)-312.4

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

В 57

6335. Владимирская А. О. Ловушка для ангела : [роман] / А. О. Владимирская. — К. : Наш час, 2007. — 338 с. ; 17 см. — (Клуб любителей современного детектива, ISBN 966-8174-38-0). — ISBN 978-966-8174-57-5. — [2008-02164] УДК 821.161.1(477)-312.4

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

В 57

6336. Владимирская А. О. Эспрессо с привкусом страха : [роман] / А. О. Владимирс­кая. — К. : Наш час, 2007. — 315 с. ; 17 см. — (Клуб любителей современного детектива, ISBN 966-8174-38-0). — ISBN 978-966-8174-59-9. — [2008-02162] УДК 821.161.1(477)-312.4

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

В 57

6337. Володимирська Г. О. Легка смерть : [роман] / Г. О. Володимирська ; [пер. з рос. С. Андрійовича]. — К. : Наш час, 2007. — 311 с. ; 17 см. — (Клуб любителів сучасного детективу, ISBN 966-8174-38-0). — ISBN 978-966-8174-55-1. — [2008-02165]

УДК 821.161.1(477)-312.4.03=161.2

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

В 68

6338. Волошин А. Л. Крик души : стихи / А. Л. Волошин . — Днепропетровск : ИМА-пресс, 2008. — 32 с. : портр. ; 17 см. — Содерж.: На путь истинный ; Радуга любви ; Видения ; Так и быть ; Леди осень ; Фото ; Дети и родители ; Парящий ангел ; "Зачем грустишь, зачем болеешь..." ; Будь уверен, и др. стихи. — 120 экз. — ISBN 978-966-331-173-9. — [2008-01732] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

В 68

6339. Ворожилов Ю. А. Юность, опаленная войной / Ю. А. Ворожилов. — Одесса : Печат. дом, 2007. — 383 с., [8] л. ил. : ил., портр. ; 21 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-389-121-7 (в пер.). — [2008-02180] УДК 821.161.1(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

В 75

6340. Ворошилова К. Ф. Полёт в восходящем потоке : стихи / К. Ф. Ворошилова. — Черновцы : Місто, 2007. — 119 с. : ил., портр. ; 17 см. — Содерж.: Два крыла ; Целительные звуки ; "Бывают родные..." ; "Жизнь — воздушная волна..." ; Потоки благодати ; В час ноч­ного бдения ; Страницы жизни ; "Ранним утром свет небесный..." ; "От Света рождается Свет..." ; "Силы Небесные..." и др. стихи. — 150 экз. — ISBN 978-966-2951-02-8. — [2008-01964]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

В 75

6341. Ганичев Е. В. Куртуазный осмотр : лирика-desbie / Е. В. Ганичев. — Днепро­петровск : Герда, 2007. — 83 с. : ил., портр. ; 16 см. — Содерж.: "...Все было, как всегда" ; "Страстный шепот: "Хочу!.." ; "Граница Неба. Взрыв Луны..." ; "Ты "идешь", так плавно "ступая"..." ; "...Я скучаю, опять скучаю" ; "Я не люблю полутонов..." ; "...Ладони на спине, на животе — живот" ; "Как молодость уходит навсегда..." ; "Я вижу тебя анголкой..." ;
"...Я понимаю то, что происходит" и др. стихи. — 500 экз. — ISBN 978-966-8856-05-1
(в пер.). — [2008-01650] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Г 19

6342. Горбунов А. Г. О жизни и вечном : стихи / А. Г. Горбунов. — Одесса : Печат. дом, 2007. — 383 с. ; 21 см. — Содерж.: разд.: Прошлое — во мне ; Мне каждая пора сезона — наслажденье ; Любовь и время — Бесконечны ; Иное скажу об Одессе ; И пыль истории нам многое расскажет ; Огненная память ; Время и люди ; Нести звание человека. — 100 экз. — ISBN 978-966-389-127-9 (в пер.). — [2008-02181] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Г 67

6343. Горбунова А. В. "Правдиво жить совсем несложно..." : басни для детей и взрос­лых / Алиса Горбунова ; Свобод. творч. ассоц., Лит. клуб "Вдохновение". — Симферополь : Крым. учеб.-пед. гос. изд-во, 2007. — 47, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: Бегемот и Еж ; Лев и Ослица ; Барсук на фуршете ; Кошачьи страсти или рогатый ловелас ; Петух и Ласка или должник Нико ; Неблагодарная Хрюшка ; Клоп и пчёлы ; Западня для грызунов ; Наивные зайцы ; Расчётливый Индюк, и др. — 200 экз. — ISBN 978-966-354-155-6. — [2008-01583] УДК 821.161.1(477)-342

ББК 84(4Укр=Рос)6-7

Г 67

6344. Гринченко Л. Н. Репетиция одиночества : [стихотворения] / Л. Н. Гринченко. — Одесса : Optimum, 2007. — 98, [2] с. : ил. ; 20 см. — Содерж.: "Нежная ревность останется..." ; О душе ; С эврикой ; "Мягкий диван без подушек..." ; Оранжевый ; Звонок в без пятнадцати десять ; Город ; Невестка повязала голову шалью ; "Мы знаем все — от боли свыше..." ; "Мы гуляли переулками спартанскими..." и др. стихи. — 100 экз. — ISBN 978-966-344-198-6
(в пер.). — [2008-02364] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Г 85

6345. Гринченко Л. Н. Точки : [рассказы] / Л. Н. Гринченко. — Одесса : Optimum, 2007. — 96, [2] c. : ил. ; 20 см. — Содерж.: Точка — Пейзаж ; Точка вторая — непушкинская ; Точка третья — непушкинская ; Об идиологии Пушкинской точки ; Третий ; Шепоток Метра ; Пушкинская точка ; Пушкинская точка по закону импровизации. — 100 экз. —
ISBN 978-966-344-197-9 (в пер.). — [2008-02365] УДК 821.161.1(477)-32

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Г 85

6346. Громовая Н. Белый мир : лирика / Н. Громовая (Ломейко). — Монастырище : Мрія, 2007. — 32 с. : ил. ; 20 см. — Содерж.: "Хрестоматийных истин проявленье..." ; "Страницы пожелтевших книг..." ; "В окне квадратном круглая луна..." ; "Медовый день растекся по березам..." ; "Душа умирала тихо..." ; "В светлый праздник полнолунья..." ; "Вчера растаял прошлогодний снег..." ; Моим ученикам, выпускникам 2005 г. ; "Расставшись с детскою мечтой..." ; "Пишу безадресно, пишу кому-нибудь..." и др. стихи. — 300 экз. — ISBN 978-966-8167-22-5. — [2008-01990] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Г 87

6347. Гук Н. Крымландия : [легенды, истории, сказки, публ.] / Н. Гук. — Симферо-
поль : Крым. учеб.-пед. гос. изд-во, 2007. — 39, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. — 1 000 экз. —
ISBN 978-966-354-147-1. — [2008-01584] УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Г 93

6348. Гуренко В. О чем тоска, когда за семьдесят тебе? : [очерки, рассказы, стихи] /
В. Гуренко. — Симферополь : Крым. учеб.-пед. гос. изд-во, 2007. — 56 с. ; 20 см. — 50 экз. — ISBN 978-966-354-151-8. — [2008-01585] УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Г 95

6349. Давыдов А. Ю. Отворения : стихи / А. Ю. Давыдов. — Днепропетровск : ИМА-пресс, 2007. — 46 с. ; 16 см. — Содерж.: "В улетающих образах лета..." ; Падают листья ; Осень ; Бабье лето ; Одна ; "Поймалось, как в сети, и запуталось в вьющихся..." ; Когда ; Ночная гостья ; "Так сладко манит горизонтом..." ; Погадай, и др. стихи. — 100 экз. —
ISBN 978-966-331-155-5. — [2008-01733] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Д 13

6350. Денисов В. Г. Вселенские игры : роман-дилогия / В. Г. Денисов. — Х. : Ори­гинал, 2007. — 21 см.

Кн. 1 : Черный передел. — 589, [2] с., [1] л. портр. — 3 000 экз. — ISBN 978-966-649-037-0 (в пер.). — [2008-02331] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Д 33

6351. Денисов В. Г. Крах иллюзий : роман-трилогия / В. Г. Денисов. — Х. : Оригинал, 2007— . — 21 см. — (Современный бестселлер Украины).

Кн. 3. — 2007. — 350, [1] с. : портр. — 3 000 экз. — ISBN 966-649-035-6 (в пер.). — [2008-02333] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Д 33

6352. Денисов В. Г. Путешествие кота Бони, или За веткой сирени : повести /
В. Г. Денисов. — Х. : Оригинал, 2007. — 271, [1] с. : портр. ; 21 см. — Содерж.: "Поминки", или Смех сквозь слезы ; Диана и Голубок ; Путешествие кота Бони, или За веткой сирени. — 3 000 экз. — ISBN 978-966-649-036-3 (в пер.). — [2008-02334] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Д 33

6353. Державец А. Карусель : [стихи] / А. Державец. — Одесса : Optimum, 2007. — 130, [4] с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: разд.: Наедине с тобой ; Думал, сердце остыло ; Чужак ; Плесни-ка мне на донышко ; Ночь ; Мой город стал уже не мой ; Стою на мостике сомнений ; Хочу быть чукчей. — 300 экз. — ISBN 978-966-344-210-5. — [2008-02366]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Д 94

6354. Езерская А. А. Лучезарный паломник : [астрол. поэма, стихи] / А. А. Езерская. — Запорожье : Днепров. металлург, 2008. — 55 с. : ил. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-966-2962-39-0. — [2008-01540] УДК 821.161.1(477)6-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Е 42

6355. Йосуна Д. Душа и разум. Пока идут часы : афоризмы, парадоксы, сентенции, максимы / Д. Йосуна. — Х. : Майдан, 2007. — 112, [3] c. : ил. ; 15 см. — 500 экз. —
ISBN 978-966-372-131-16 (ошибоч.) (в пер.). — [2008-02126] УДК 821.161.1(477)-84

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Й 75

6356. Карцев А. И. Зарницы : стихи / А. И. Карцев. — Х. : Контраст, 2007. — 127 с. : ил., портр. ; 17 см. — Содерж.: разд.: Время года и души погода ; Блики памяти ; Искры ; Вехи. — 300 экз. — ISBN 978-966-8855-29-0. — [2008-01578] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

К 27

6357. Килеса В. В. Оглянуться, остановиться : [повесть, рассказы] / В. В. Килеса. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 471 с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: повесть : Наша вся жизнь ; рассказы : Детективное агентство "Аргус" ; Лифт ; Кукушонок ; Попутчица ; Жили-были ; Ночь ; Там, за горизонтом. — 500 экз. — ISBN 978-966-354-166-2 (в пер.). — [2008-01589] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

К 39

6358. Климов А. Ю. Сиамский лес : фантаст. повесть / А. Ю. Климов. — Одесса : Печат. дом, 2007. — 99, [1] с. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-966-389-133-0. — [2008-02186]

УДК 821.161.1(477)-32

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

К 49

6359. Ковальский А. Д. Королевская сага : [повесть] / А. Д. Ковальский. — Одесса : Optimum, 2007. — 130, [1] с. : ил. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-966-344-207-5. —
[2008-02367] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

К 94

6360. Козлов А. Ф. Последний дюйм "Бердога" : [роман : в 2 т.] / А. Ф. Козлов, В. А. Коз­лов. — Черновцы : Прут, 2007— . — 20 см.

[Т. 1] : Встреча. — 2007. — 282, [1] с. — 500 экз. — ISBN 978-966-560-395-5 (в пер.). — [2008-02386] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

К 59

6361. Колесник Л. А. Остров светлых людей : проза, поэзия / Л. А. Колесник. — Киро­воград : Имэкс, 2007. — 186 с. : ил., портр. ; 20 см. — Текст: рус., укр. — Содерж.: проза:
4 фотографии — 5 поколений ; "Гоголь — он чей?" ; Тарас Шевченко — живописец ; Парнас в Украине ; Клеопатра ("Проклятие гробницы") и др. ; поэзия: "Остров светлых людей" ;
К 2007 году ; 2008-му году ; Светлый человек ; За то, чтобы... , и др. — 200 экз. — ISBN 978-966-8861-73-4. — [2008-01736] УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

К 60

6362. Колоколов О. В. Опоздавшие строки : стихи / О. В. Колоколов. — Днепропет­ровск : Проспект, 2007. — 118 с. : ил., портр. ; 17 см. — Содерж.: разд.: "Звездная россыпь" ; "Облака времени" ; "Рифмой рожденная". — ISBN 978-966-8345-45-6. — [2008-02380]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Ш 65

6363. Лемтюжникова Д. Стихия : [стихи] / Д. Лемтюжникова. — Симферополь : Крымуч­педгиз, 2007. — 87 с. : ил., портр. ; 15 см. — Содерж.: Забвение ; Узел ; Головокружение ; Осень ; На прощанье ; Взлетая ; Призыв выслушать ; Душа ; Угрожающая бездна ; Мимоходом, и др. стихи. — 300 экз. — ISBN 978-966-354-164-8 (в пер.). — [2008-01600]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Л 44

6364. Лось В. М. Предчувствие : стихи / В. М. Лось. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 215 с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: "Сердце моё послушай..." ; Симфония зимы ; "Весна раскинула сиреневые крылья..." ; Керченская бухта ; Читая стихи ; Предчувствие ; "Через боли, потери, страданья..." ; Отцовские дороги ; В лесу ; Утро, и др. стихи. — 300 экз. — ISBN 978-966-354-161-7. — [2008-01590] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Л 79

6365. Макаренко С. П. Созвездие Козерогов : [биогр. роман] / С. П. Макаренко. —
К. : Логос, 2007. — 278 с. ; 22 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-581-925-5 (в пер.). —
[2008-01813] УДК 821.161.1(477)-312.6

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

М 15

6366. Макаров А. Н. Вверх по лестнице жизни : стихи / А. Н. Макаров. — Одесса : Печат. дом, 2007. — 203 с. : портр. ; 20 см. — Часть текста укр. — Содерж.: разд.: Всегда во мне ; Моим друзьям ; Я желаю друзьям и знакомым ; О, женщина! ; Я завидую людям в погонах ; Моя Україна ; В нашей жизни все порой случается ; Авторские песни ; Сдерживая улыбку ; Акростихи ; Мысли вслух. — 200 экз. — ISBN 978-966-389-120-0. — [2008-02188]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

М 15

6367. Максакова Л. Н. На пределе восторга и слез : стихотворения / Л. Н. Максакова. — Одесса : Optimum, 2007. — 97, [3] с. : ил., портр. ; 17 см. — Содерж.: Маме ; Есть высшее искусство ; А боль, словно выстрел ; Горят в аду ; На пределе восторга и слез ; Кто тебе поможет, украиночка ; Жизнь дается неспроста ; У каждого своя дорога ; Душу детскую согрейте ; Ныряю в запах трав, и др. стихи. — 100 экз. — ISBN 978-966-344204-4. — [2008-02369] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

М 17

6368. Манько Д. Поэзия любви и проза жизни : сб. стихов и миниатюр / Д. Манько. — Одесса : Печат. дом, 2007. — 148, [1] с. : ил. ; 20 см. — Содерж.: разд.: Невесомое ; Печали — бестии ; Любовь людей ошибок не прощает ; Славянский романс ; Малая проза. — 200 экз. — ISBN 978-966-389-108-8. — [2008-02189] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

М 23

6369. Марин Н. В. Сердца огонь моего : стихи / Н. В. Марин ; [сост. В. Шевченко]. — Дніпропетровськ : Пороги, 2007. — 147 с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: разд.: Сердца огонь моего ; Моих вопросов детский лепет ; Правила движения. — 100 экз. — ISBN 978-966-525-863-6. — [2008-02074] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

М 26

6370. Маслов Е. Ф. Знаки с пробелами : [стихи] / Е. Ф. Маслов. — Х. : Майдан, 2008. — 95 с. : портр. ; 17 см. — Содерж.: "Если с трудом отгоняю прочь..." ; "Поезд мчится день и ночь..." ; "Если кто-то у кого-то..." ; "Дорогой, не пройденной до конца..." ; "Пустота, пус­тота, пустота..." ; "Перебираю четки я..." ; "Я бы выпил — да нечего пить..." ; "Синие чер­нила, черные чернила..." ; "С кандалами скандала..." ; "...Вот опять знакомый зуммер..." и др. стихи. — 300 экз. — ISBN 978-966-372-147-7. — [2008-02128] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

М 31

6371. Маслюков А. Каменная рыба : [роман] / А. Маслюков. — К. : Наш час, 2007. — 383 с. ; 17 см. — (Клуб любителей современного детектива, ISBN 966-8174-38-0). — 1 000 экз. — ISBN 978-966-8174-51-3. — [2008-02163] УДК 821.161.1(477)-312.4

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

М 31

6372. Мельников В. О. Замок из соломы : [стихи] / В. О. Мельников. — Ивано-Фран­ковск : Гостинець, 2006. — 99 с. : портр. ; 17 см. — Зміст: "Ночное бремя давит и тебя..." ; Снег ; "Он строит храм с фундаментом в болоте..." ; Яблочко ; "Пламя свечи пляшет на стене..." ; "Голое сердце бьется о камень..." ; Госпожа удача ; "Ты, врачеватель душ других..." ; Женщина ; Весна, и др. стихи. — 250 экз. — ISBN 966-8207-53-Х (в пер.). — [2008-01761] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

М 48

6373. Михайлова Б. Ю. Луч Сердца – мой Путеводитель : стихи / Б. Ю. Михайлова. — Перераб. 2-е, изд. — Черновцы : Прут, 2007. — 139, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. — Часть текста укр. — Содерж.: разд.: "Давай полетаем..." ; Разное — о разном ; "С любимыми не расставаетесь...". — 150 экз. — ISBN 978-966-560-399-3. — [2008-02387] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

М 69

6374. "Нам день приносит вдохновенье..." : [поэтич. сб. крым. поэтов / сост. А. В. Гор­бунова] ; Свобод. творч. ассоц., Лит. клуб "Вдохновение". — Симферополь : Крымучпедгиз, 2007— . — 20 см. — ISBN 978-966-354-154-9.

Вып. 3. — 2007. — 136 с. : ил., портр. — Содерж.: авт.: Г. Бабинова, В. Горбунов, А. Гор­бунова, С. Грищенко, В. Гуренко, О. Линниченко, В. Петроченко, Э. Рубцова, Г. Самарина, В. Феоктистова и др. — 230 экз. — [2008-01593] УДК 821.161.1(477)-1(082)

ББК 84(4Укр=Рос)6-5я43

Н 24

6375. Немытов Н. В. Курганник : [сб. о легендах и загадках Крыма, фантаст. рассказ, повесть] / Н. В. Немытов. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 167 с. : ил., портр. ;
20 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-354-148-8. — [2008-01594] УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Н 50

6376. Николаевский Б. М. Удивительные поступки и действия человека / Б. М. Ни­колаевский. — Одесса : Печат. дом, 2007. — 277 с. : ил., портр. ; 20 см. — 200 экз. —
ISBN 978-966-389-125-5. — [2008-02190] УДК 821.161.1(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Н 63

6377. Полевина О. Н. Изнанка счастья : стихи и пьесы / О. Н. Полевина. — Изд. 2-е, доп. — Кировоград : Код, 2007. — 100 с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: разд.: Я глубину любви измерю болью... ; В поток чужих проблем, как в водопад... ; Дон Жуан и прочие... ; Поэты и поэзия ; Пьесы. — 500 экз. — ISBN 978-966-8264-86-3. — [2008-01550]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

П 49

6378. Прайсман Д. Триалогия полиатюр: В... / Д. Прайсман. — Бердянск : [б. и.] ; Мелитополь : МГТ, 2007. — 308, [2] c. : ил., портр. ; 17 см. — (Серия "У безголовья"). —
1 000 экз. — ISBN 978-966-8563-66-9 (в пер.). — [2008-01956] УДК 821.161.1(477)-145

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

П 68

6379. Пупкус В. П. Обожаю : стихотворения / В. П. Пупкус. — Одесса : Optimum, 2007— . — 20 см.

Т. 5. — 2007. — 207, [4] с. : ил. — Содерж.: разд.: Лирика ; Личные ; Одесса ; Природа ; Иронические. — 200 экз. — ISBN 978-966-344-187-0. — [2008-02371] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

П 88

6380. Пустовит А. К. "Сквозь тревоги и радости жизни" : стихи / А. К. Пустовит. — Кировоград : Код, 2007. — 348 с. : ил., нот. ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: Отчизна ; Шар земной ; Годы ; Вопрос века ; Духовность ; Чернобыль ; Весна ; Ромашка ; Я иду по дороге ; Моя судьба, и др. стихи. — 500 экз. — ISBN 978-966-8264-75-7. — [2008-01551]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

П 89

6381. Редько Г. Б. Бессоница : [стихотворения] / Г. Б. Редько. — Одесса : Optimum, 2007. — 73, [4] с. : ил., портр. ; 17 см. — Содерж.: разд.: Лирика ; Философия ; Школе и детям ; Посвящения ; Статьи о педагогике. — 300 экз. — ISBN 978-966-344-227-3. — [2008-02372]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Р 33

6382. Романенко Е. В. Точка отсчета : стихи / Е. В. Романенко. — Кировоград : Код, 2007. — 103 с. : портр. ; 20 см. — Содерж.: "Оборву нажатием кнопки..." ; "Неслись раскаты рока из окна..." ; "Я потру, зудящий остро..." ; "Зачем тебе стихи мои..." ; "Надсадный вдох — хрипящий выдох..." ; "Утро — унылое, зыбкое, странное..." ; "Терзаясь в трансе пессимизма..." ; "Уходи, ни о чём не жалея..." ; "О скольком я мечтала..." ; "Как наступят дни лихие..." и др. стихи. — 500 экз. — ISBN 978-966-8264-76-4. — [2008-01552] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Р 69

6383. Русанов Ю. А. ....А превратились в белых журавлей : (док. повесть-реквием) / Ю. А. Русанов. — 3-е изд., испр. и доп. — Чернигов : Деснян. правда, 2007. — 175 с. : ил., портр. ; 20 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 10 000 экз. — ISBN 978-966-502-416-3. — [2008-01533] УДК 821.161.1(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Р 88

6384. Слюсар А. А. Закон Тайги : [повести, рассказы, басни] / А. А. Слюсар. — К. : Логос, 2007— . — 21 см. — ISBN 978-966-581-883-0.

Кн. 1. — 2007. — 479 с., [6] л. ил. : ил., портр. — Содерж.: разд.: В храме природы ; Ле­совские мироколицы. — 200 экз. — [2008-01815] УДК 821.161.1(477)-34

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

С 49

6385. Смилянец Л. Т. Проделки Черного Лешего : роман / Л. Т. Смилянец. — Х. : Майдан, 2007. — 160, [10] с. : ил., портр. ; 20 см. — 300 экз. — ISBN 978-966-372-109-5. — [2008-02135] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

С 50

6386. Соломония. С любовью и верой : повесть, рассказы / Соломония. — Днепро­петровск : ИМА-пресс, 2007. — 355, [1] с. : портр. ; 21 см. — На 4-й с. пер. авт.: Голубкова Зоя Николаевна (Соломония). — Содерж.: повесть: С любовью и верой ; рассказы: Ва­лентина ; Спирали жизни ; "Божья кара". — 120 экз. — ISBN 978-966-331-137-1 (в пер.). — [2008-01734] УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

С 60

6387. Стариков М. П. Лекарство от грусти : сатира и юмор / М. П. Стариков. —
Х. : Майдан, 2007. — 193 с. : ил., портр. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-966-372-084-5. — [2008-02136] УДК 821.161.1(477)-17

ББК 84(4Укр=Рос)6-7

С 77

6388. 1000 новейших прикольных SMS / [сост. Ю. А. Иванова]. — Х. : Фолио, 2008. — 157, [2] с. ; 17 см. — 18 000 экз. — ISBN 978-966-03-4086-2 (в пер.). — [2008-02019]

УДК 821.161.1(477)-84

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Т 93

6389. Третьяк Т. С. Цветок Бахчисарая : (одна из забытых историй Бахчисарайс. двор­ца) / Т. С. Третьяк. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2007. — [11] с. : ил. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-354-156-3. — [2008-01601] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Т 66

6390. Трибушной А. "Я отпускаю в небо журавля..." : [стихи] / А. Трибушной. — Сим­ферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 179 с. : ил., портр. ; 15 см. — Содерж.: "На те небесные поляны..." ; "Жизнь, она нас не балует дважды..." ; "Загуляю с ветерком в обнимку..." ; "Солнце светит поровну всем людям..." ; "Осталось выше туч немного..." ; "Дождь идет, а тянет на болото..." ; "Тобой я заболел давно" ; Правда ; "Здравствуйте, добрые люди..." ; Земля, и др. стихи. — 300 экз. — ISBN 978-966-354-168-6 (в пер.). — [2008-01602]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Т 67

6391. Троц А. С. Дорога к истине : [стихи] / А. С. Троц. — Одесса : Печат. дом : Фа­ворит, 2007. — 124 с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: разд.: Часовой солнца ; Вкус жизни ; Философский камень ; Закон любви ; Посвящения друзьям, родным и близким. — 500 экз. — ISBN 978-966-389-128-6. — [2008-02194] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Т 76

6392. Урбановская Г. И. Мое счастье живет за околицей... поэзия / Г. И. Урбановская. — Сумы : Мрия-1, 2007. — 59 с. : ил. ; 20 см. — Содерж.: Русь ; "Моё счастье живёт за око­лицей..." ; "Мягкая пахучая теплынь..." ; "Унесла мои печали..." ; "Я не хочу быть дири­жёром..." ; Что подарить на день Рождения? ; "Я забыла, как зовут меня..." ; "На небе звёз­дочка сверкает..." ; "Душа стремится вдаль..." ; Шуточный тост за настоящих мужчин, и др. стихи. — 100 экз. — ISBN 978-966-566-370-6. — [2008-01982] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

У 69

6393. Фридман Б. Дыхание : [очерки, рассказы, стихи, юмор] / Б. Фридман. — Сим­ферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 339 с. : портр. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-354-162-4 (в пер.). — [2008-01605] УДК 821.161.1(477)-34

ББК 84(4Укр=Рос)-44

Ф 88

6394. Харламов В. Г. Солнечный автограф : [стихи] / В. Г. Харламов. — Красноармейск : Красноарм. тип., 2007. — 91 с. ; 20 см. — Часть текста укр. — Содерж.: До 75-річчя Донець­кої області ; Гроза ; "Пожелают любви и здоровья, добра..." ; Блаженство ; "Теорії не мають довго жити..." ; "Под солнцем суеты..." ; Мирозданье ; Молитва ; Казусу Канзиуса... ; Гобе­лен, и др. стихи. — 200 экз. — ISBN 978-966-8723-10-0. — [2008-01705] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Х 21

6395. Хворостова О. Нетмирабезумных : стихи и рисунки / О. Хворостова. — Х. : Майдан, 2006. — 65, [1] c., [16] л. ил. ; 20 см. — Содерж.: "SOS. Мама, слышишь?..." ; "Есть люди не из мира..." ; "Как долго город нас искал..." ; "Долговязые тени набросились друж­но..." ; "Слепоглухонемое сердобольное Эго..." ; "Зачем прибиваться к стае..." ; "Здесь нет места для глупых вопросов?..." ; "Сегодня я наблюдала поведение деревьев..." ; "До сви­данья. Привет..." ; "Я знаю, в какое небо тыкать пальцем..." и др. стихи. — 300 экз. — ISBN 978-966-372-116-3. — [2008-02140] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Х 32

6396. Херсонский Л. М. Сборник защитительных речей (1945—2000 годы) / Леонид Херсонский ; Адвокат. об-ние "Одес. обл. коллегия адвокатов". — Одесса : Печат. дом, 2007. — 431 с. : портр. ; 21 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-389-098-2 (в пер.). — [2008-02195]

УДК 821.161.1(477)-92

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Х 39

6397. Шамсутдинов В. Х. Дух великого предка / В. Х. Шамсутдинов. — К. : Промени, 2007. — 211, [2] с. : ил., портр. — Авт. указан на пер. — 400 экз. — ISBN 978-966-8935-04-6 (в пер.). — [2008-02197] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Ш 19

6398. Швайко Ю. Дорога в люди : [докум. очерки о тружениках Приднепров. ж. д.] / Ю. Швайко. — Днепропетровск : ИМА-пресс, 2007. — 255 с. : ил., портр. ; 21 см. — 2 020 экз. — ISBN 978-966-331-162-3 (в пер.). — [2008-01735] УДК 821.161.1(477)-92

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Ш 33

6399. Шем А. Нити судеб человеческих : роман / А. Шем. — Симферополь : Крым­учпедгиз, 2007— . — 20 см.

[Ч. 3 : Золотая печать ]. — 2007. — 239 с. : портр. — Часть текста: крымскотатар. —
1 000 экз. — ISBN 978-966-354-145-7 (в пер.). — [2008-01606] УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)-44

Ш 46

6400. Шишкин А. А. Письмо заложника : [док. роман : в 5 ч.] / А. А. Шишкин. — Одесса : Optimum, 2007— . — 20 см.

Ч. 1 : Обращение. — 2007. — 158 с. : ил., портр. — 200 экз. — ISBN 978-966-344-199-3. — [2008-02374] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Ш 65

6401. Щербаков А. А. Существует исповедь души : [очерки и стихи] / А. А. Щербаков. — Одесса : Optimum, 2007. — 275 с., [4] л. ил. : ил., портр. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-344-202-0. — [2008-02377] УДК 821.161.1(477)-4-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Щ 61

6402. Яснов М. Жизнь замечательных зверей : [о том как животные спасали своих хозяев] / М. Яснов ; [худож. М. Нименко]. — К. : Грани-Т, 2007. — 121, [5] с. : ил. ; 20 см. — ISBN 978-966-465-089-9 (в пер.). — [2008-01778] УДК 821.161.1(477)-32

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Я 82

6403. Ясный Г. Г. Жить в Украине : [сб. поэзии] / Геннадий Ясный. — К. : Інсайт-плюс, 2007. — 202 с. : портр. ; 17 см. — Содерж.: "Присяду тихо у порога..." ; "Талант осла­бевает — не бывает..." ; "Вот кочка поломала лыжу..." ; "Когда с души не убывает..." ; "Все эти триста тридцать роз..." ; "Еще не бредилось весной..." ; "Если пушку взял на мушку..." ; Судьбе ; "В ком свет звезды, блуждая, бродит..." ; Юлии Тимошенко, и др. стихи. —
1 070 экз. — ISBN 978-966-2015-03-4 (в пер.). — [2008-01828] УДК 821.161.1(477)-1(081)

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Я 82
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 14 1 Філософські науки. Психологія 14
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 28 1 Філософські науки. Психологія 30
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 30 1 Філософські науки. Психологія 31
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 13 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 15 1 Філософські науки. Психологія 15
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 23 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 24 1 Філософські науки. Психологія 24
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 14 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 18 1 Філософські науки. Психологія 18
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 24 32 Політика 25 33 Економіка. Економічні науки 28 34 Право. Юриспруденція 39 35 Державне адміністративне управління....
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 14 32 Політика. Політологія 15 33 Економіка. Економічні науки 19 34 Право. Юриспруденція 38 35 Державне адміністративне...
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 27 316 Соціологія 28 32 Політика 30 33 Економіка. Економічні науки 31...
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 11 316 Соціологія 12 32 Політика 13 33 Економіка. Економічні науки 14...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка