Державний стандарт професійно-технічної освіти


НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка1/13
Дата02.04.2013
Розмір2.15 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Право > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7435.2. D18024-2006

(позначення стандарту)


Професія – Закрійник


Код – 7435.2

Кваліфікація – 4,5,6,7 розряди

Видання офіційне
Київ

2006
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

та Міністерства праці та соціальної політики України

від „_____”___________ 2006 р. № ___/___

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

____ липня 2006 р. за № ____/____
Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7435.2 . D18024– 2006
Професія – Закрійник

Код – 7435.2

Кваліфікація: 4, 5, 6, 7 розряди
Видання офіційне

Київ

2006


ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра Міністерства освіти і науки України
_________________ Б. Жебровський

____”_________________2006р.
ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра праці та соціальної політики

України

__________________ Н.Іванова

____”_________________2006р.


Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7435.2. D18024 – 2006

Професія – Закрійник

Код – 7435.2

Кваліфікація: 4, 5, 6, 7 розряди

Видання офіційне

Київ

2006
Розробники:

Буграк Марія Євстахівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, заступник директора ЦПТО № 1

Бернардин Людмила Іванівна – головний технолог ВАТ ВТШП “Галичина”

Зелез Тетяна Михайлівна – інженер-технолог швейного виробництва ВАТ ВТШП “Галичина”

Сігель Марія Олександрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач ЦПТО № 1

Литвинюк Марія Григорівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист ЦПТО № 1

Скрипка Наталія Михайлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії ЦПТО № 1

Гриців Галина Василівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач ЦПТО № 1

Парипа Іванна Михайлівна – старший майстер ЦПТО № 1
Науковий консультант

Арцева Олена Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології конструювання швейних виробів Київського національного університету технології та дизайну
Рецензенти:

Радкевич Валентина Олександрівна – завідувач відділу дидактики професійної освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України

Ковбас Галина Несторівна – перший заступник голови правління відкритого акціонерного товариства виробничого торгівельного швейного підприємства ВАТ ВТШП "Галичина"

Ванджура Василь Антонович – заступник директора Івано-Франківського обласного центру зайнятості

Комарщук Володимир Васильович – директор приватного підприємства “Мода і бізнес”
Літературний редактор:

Снісар Зінаїда Іванівна – методист вищої категорії відділу методичного забезпечення державних стандартів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Технічний редактор:

Майдан Лілія Василівна – методист навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області
Керівники проекту:

Битківська Христина Григорівна – директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Паршина Надія Петрівна – начальник відділу методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіта Міністерства освіти і науки України

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «»Закрійник», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37.

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 417-73-93, (044) 425-35-33

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Головінова Валентина Олексіївна.

* Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії “Закрійник” 4-7 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст..32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98 -вр) і є обов'язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальни­ми закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план підвищення кваліфікації робітників;

 • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого на­вчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов'язкових засобів навчання;

 • список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня трива­лість професійної підготовки складає: для 4 розряду – 790 годин, для 5 розряду – 560 годин, для 6 розряду – 700 годин, для 7 розряду – 420 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:

 • для осіб, які мають повну загальну середню освіту, первинну професійно-технічну освіту, кваліфікацію кравець 5 розряду – 1,5 року.

 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, – 4 роки;

 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки що не здобувають повної загальної середньої освіти, – 2роки.

При організації підвищення кваліфікації за робітничою професією ”Закрійник” 4-7 розрядів термін про­фесійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для пе­рвинної професійної підготовки робітників з відповідної професії , при цьому на­вчальна програма підвищення кваліфікації може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета „Конструювання виробів” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( ДКХП, випуск 13, розділ «Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра», м. Краматорськ, 2005 р.) досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п. 7, вип.1,розд.2, Краматорськ, 2005р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстер­нях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на ро­бочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, орга­нізація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах зага­льного часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нор­мативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів/слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів/слухачів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти само­стійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною харак­теристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповід­ній галузі.

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляєть­ся професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог осві­тньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії державної кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти баль­ною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного роз­ряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії 4-7 розрядів відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та тре­тього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за резуль­татами державної кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рі­вень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, ви­дається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зра­зок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт


професійно-технічної освіти
ДСПТО 7435.2.D18024 –2006

Професія – Закрійник
Код – 7435.2
Кваліфікація – 4 розряд


Видання офіційне

Київ

2006
Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників).


 1. Професія – 7435.2 “Закрійник”

 2. Кваліфікація – 4 розряд

 3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

 • основи конструювання і розкрою;

 • технологію розкрою, пошиття та ремонту виробів, білизни і корсетних виробів, сучасний напрямок моделювання, призначення та властивості матеріалів, що використовуються, кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

 • економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків;

 • нові технології виготовлення та розкрою, сучасне обладнання;

 • економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків, призначення, порядок, встановлення норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

 • виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

 • основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, положення Кодексу законів України про працю та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен уміти:

 • розкроювати при пошитті і перекроювати під час ремонту натільну та постільну білизну, корсетні вироби зі зняттям мірок за силуетними основами лекал, наданих моделюючими організаціями, вибирати фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі замовника, уточнювати лінії деталей після примірки;

 • видавати готові вироби замовникам;

 • узгоджувати з замовниками характер ремонту натільної білизни, корсетних виробів;

 • виявляти дефекти матеріалів чи виробів, принесених для ремонту під час роботи під керівництвом закрійника більш високої кваліфікації;

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці, дотримувати норми технологічного процесу, застосовувати способи і прийоми запобігання відмов технологічних систем і виникнення дефектів;

 • виконувати вимоги нормативних актів щодо охорони праці і навколишнього середовища, правил безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, дотримувати норми, методи і прийоми безпечного провадження робіт;

 • здійснювати заходи щодо поліпшення умов праці, передбачених трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку, використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії).

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати дефектів в роботі;

 • знати й виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);

 • знати інформаційні технології;

 • правові питання галузі.
 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – споріднена професія 3-ого розряду:

 • за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимоги до стажу роботи;

 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за спорідненою професією 3 розряду – не менше одного року.

 1. Сфера професійного використання випускника:

 • виробництва верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальним замовленням населення;

 • виробництво спіднього одягу для чоловіків, жінок, дітей з тканин, трикотажу, плетених тканин, мережива тощо: чоловічих та жіночих сорочок, сорочок для дітей, плавок, кальсон, піжам, нижніх сорочок, домашніх суконь, халатів, бюстгальтерів, корсетів тощо;

 • ремонт одягу;

 • виробництва виробів з хутра спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення.

 1. Специфічні вимоги

  1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

  2. Стать: жіноча, чоловіча

  3. Медичні обмеження


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Слічний Ю. О. методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
«Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка