МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (частина 1 і 2 )


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (частина 1 і 2 )
Сторінка7/12
Дата18.03.2013
Розмір1.33 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 17. Право приватної власності фізичних осіб.

  1. Загальні положення про право приватної власності фізичних осіб.

  2. Умови виникнення і припинення права приватної власності фізичних осіб (громадян).

  3. Здійснення фізичними особами (громадянами) права приватної власності


Нормативні акти :

1. Конституція України. 28 червня 1996 р.

2. Цивільний кодекс України.16 січня 2003 р.

3. Господарський кодекс України 16 січня 2003 р.

4. Житловий кодекс України. 30 червня 1983р.

5. Земельний кодекс України. 25 жовтня 2001р.

6. Лісовий кодекс України.21 січня 1994р.

7. Кодекс України про надра. 27 липня 1994р.

8. Водний кодекс України. 6 червня 1995р.

9. Сімейний кодекс України. 10 січня 2002р.

10. Закон України від 3.08.1990 року "Про економічну самостійність УРСР" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - №34. - Ст.499.

11. Закон України від 7.02.1991 р. "Про підприємництво" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №14. - Ст.168. (втратив чинність).

12. Закон України від 27.03.1991 р. "Про підприємства" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №21. - Ст.272. (втратив чинність).

13. Закон України від 2.10.1992 р. "Про заставу" (із змінами і доповненнями) // Голос України, 1992, 11 листопада.

14. Закон України від 19.06.1992 р. "Про приватизацію державного житлового фонду" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №36. - Ст.524.

15. Закон України від 19.09.1991 р. "Про господарські товариства" ( із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49. - Cт.682.

16. Закон України від 15.09.1999 р. "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №45. - Ст.397.

17. Закон України від 16.06.1992 р. "Про об’єднання громадян" // Відомості Верховної Ради України . - 1992. - №34. - Ст.504.

48

18. Закон України від 5.05.2001 р. "Про політичні партії" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №23. - Ст.118.

19. Закон України від 20.12.2001 р. "Про кредитні спілки" // Урядовий кур’єр, 23 січня 2002 р., №14.

20. Закон України від 17.07.1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №39. - Ст.261.

21. Закон України від 10.04.1992 р. "Про споживчу кооперацію" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №30. - Ст.414.

22. Закон України від 21.05.1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні" //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24. - Ст.170 .

23. Постанова Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №35. - Ст.517.

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19.09.1975 р. "Про практику застосування судами України ста.105 Цивільного кодексу України" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.291-295.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 р. "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.356-362.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4.10.1991 р. "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок" (із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.284-291.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 р. "Про судову практику справах за позовами про захист права приватної власності" (із змінами і доповненнями) // Право України. - 1996. - №4. - С.57-61.
Література:

1. Агарнов М.М. Учение о ценных бумагах. - М., 1993.

2. Грибанов В., Дульнева Л. Право личной собственности граждан в период строительства коммунизма. - М., 1963.

3. Дзера О. Розвиток права власності громадян в Україні. - Київ: Вентурі, 1996.

4. Маслов В. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. – Харьков, 1968.

5. Остапенко В. Акционерное дело и ценные бумаги. - М.: Экономика, 1992.

6. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності. Під ред. Шевченко Я. - К., 2002.

7. Шербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. - К.: Юрінком. Інтер, 2001.

8. Яворська О. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. - Л., 1996.
Завдання 1.

Охарактеризуйте поняття "особиста", "індивідуальна", "приватно-трудова", "приватна" власність. Ознайомтеся з трактуванням власності особи в різні історичні періоди за монографічними дослідженнями:

1. Грибанов В; Дульнеева Л. Право личной собственности в период развернутого строительства коммунизма. - М., 1963. - С.6.

2. Маслов В. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. – Харьков, 1968. - С.55-56.

3. Генкин Д. Право собственности в СССР. - М.: Госюриздат, 1961. - С.76.

4. Ромовська З. Право власності громадян. Вісник Львівського університету. - 1993. - Випуск 30. - С.54-55.

5. Закон України від 3.08.1990 року "Про "Про економічну самостійність України". Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №34.- Ст.499.

6. Конституція України Ст.41
Завдання 2.

Охарактеризуйте і перелічіть юридичні факти, що є підставою виникнення права приватної власності на:

1. новозбудований житловий будинок;

2. приватизовану квартиру;

3. квартиру, викуплену з будинку ЖБК;

4. майно, одержане в порядку спадкування за заповітом (за законом);

5. майно, набуте за договором купівлі-продажу.

Тема 18. Право приватної власності юридичних осіб.

   1. Загальні положення про право приватної власності юридичних осіб.

   2. Суб’єкти та об’єкти приватної власності юридичних осіб.

   3. Підстави набуття та припинення права власності юридичної особи.


Нормативні акти :

1. Конституція України. 28 червня 1996 р.

2. Цивільний кодекс України.16 січня 2003 р.

3. Господарський кодекс України 16 січня 2003 р.

4. Житловий кодекс України. 30 червня 1983р.

5. Земельний кодекс України. 25 жовтня 2001р.

6. Лісовий кодекс України.21 січня 1994р.

7. Кодекс України про надра. 27 липня 1994р.

8. Водний кодекс України. 6 червня 1995р.

9. Сімейний кодекс України. 10 січня 2002р.

10. Закон України від 3.08.1990 року "Про економічну самостійність УРСР" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - №34. - Ст.499.

11. Закон України від 7.02.1991 р. "Про підприємництво" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №14. - Ст.168. (втратив чинність).

12. Закон України від 27.03.1991 р. "Про підприємства" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №21. - Ст.272. (втратив чинність).

13. Закон України від 2.10.1992 р. "Про заставу" (із змінами і доповненнями) // Голос України, 1992, 11 листопада.

14. Закон України від 19.06.1992 р. "Про приватизацію державного житлового фонду" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №36. - Ст.524.

15. Закон України від 19.09.1991 р. "Про господарські товариства" ( із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49. - Cт.682.

16. Закон України від 15.09.1999 р. "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №45. - Ст.397.

17. Закон України від 16.06.1992 р. "Про об’єднання громадян" // Відомості Верховної Ради України . - 1992. - №34. - Ст.504.

48

18. Закон України від 5.05.2001 р. "Про політичні партії" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №23. - Ст.118.

19. Закон України від 20.12.2001 р. "Про кредитні спілки" // Урядовий кур’єр, 23 січня 2002 р., №14.

20. Закон України від 17.07.1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №39. - Ст.261.

21. Закон України від 10.04.1992 р. "Про споживчу кооперацію" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №30. - Ст.414.

22. Закон України від 21.05.1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні" //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24. - Ст.170 .

23. Постанова Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №35. - Ст.517.

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19.09.1975 р. "Про практику застосування судами України ста.105 Цивільного кодексу України" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.291-295.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 р. "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.356-362.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4.10.1991 р. "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок" (із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.284-291.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 р. "Про судову практику справах за позовами про захист права приватної власності" (із змінами і доповненнями) // Право України. - 1996. - №4. - С.57-61.
Література:

1. Агарнов М.М. Учение о ценных бумагах. - М., 1993.

2. Грибанов В., Дульнева Л. Право личной собственности граждан в период строительства коммунизма. - М., 1963.

3. Дзера О. Розвиток права власності громадян в Україні. - Київ: Вентурі, 1996.

4. Маслов В. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. – Харьков, 1968.

5. Остапенко В. Акционерное дело и ценные бумаги. - М.: Экономика, 1992.

6. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності. Під ред. Шевченко Я. - К., 2002.

7. Шербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. - К.: Юрінком. Інтер, 2001.

8. Яворська О. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. - Л., 1996.

Тема 19. Право державної та комунальної власності.

    1. Загальні положення про право державної власності.

    2. Органи, уповноважені на здійснення права державної власності.

    3. Об’єкти права державної власності.

    4. Набуття та припинення права державної власності.

    5. Загальні положення про право комунальної власності.

    6. Органи, уповноважені на здійснення права комунальної власності.

    7. Об’єкти права комунальної власності.

    8. Набуття та припинення права комунальної власності.


Нормативні акти :

1. Конституція України. 28 червня 1996 р.

2. Цивільний кодекс України.16 січня 2003 р.

3. Господарський кодекс України 16 січня 2003 р.

4. Житловий кодекс України. 30 червня 1983р.

5. Земельний кодекс України. 25 жовтня 2001р.

6. Лісовий кодекс України.21 січня 1994р.

7. Кодекс України про надра. 27 липня 1994р.

8. Водний кодекс України. 6 червня 1995р.

9. Сімейний кодекс України. 10 січня 2002р.

10. Закон України від 3.08.1990 року "Про економічну самостійність УРСР" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - №34. - Ст.499.

11. Закон України від 7.02.1991 р. "Про підприємництво" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №14. - Ст.168. (втратив чинність).

12. Закон України від 27.03.1991 р. "Про підприємства" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №21. - Ст.272. (втратив чинність).

13. Закон України від 2.10.1992 р. "Про заставу" (із змінами і доповненнями) // Голос України, 1992, 11 листопада.

14. Закон України від 19.06.1992 р. "Про приватизацію державного житлового фонду" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №36. - Ст.524.

15. Закон України від 19.09.1991 р. "Про господарські товариства" ( із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49. - Cт.682.

16. Закон України від 15.09.1999 р. "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №45. - Ст.397.

17. Закон України від 16.06.1992 р. "Про об’єднання громадян" // Відомості Верховної Ради України . - 1992. - №34. - Ст.504.

48

18. Закон України від 5.05.2001 р. "Про політичні партії" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №23. - Ст.118.

19. Закон України від 20.12.2001 р. "Про кредитні спілки" // Урядовий кур’єр, 23 січня 2002 р., №14.

20. Закон України від 17.07.1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №39. - Ст.261.

21. Закон України від 10.04.1992 р. "Про споживчу кооперацію" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №30. - Ст.414.

22. Закон України від 21.05.1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні" //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24. - Ст.170 .

23. Постанова Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №35. - Ст.517.

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19.09.1975 р. "Про практику застосування судами України ста.105 Цивільного кодексу України" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.291-295.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 р. "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.356-362.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4.10.1991 р. "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок" (із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.284-291.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 р. "Про судову практику справах за позовами про захист права приватної власності" (із змінами і доповненнями) // Право України. - 1996. - №4. - С.57-61.
Література:

1. Агарнов М.М. Учение о ценных бумагах. - М., 1993.

2. Грибанов В., Дульнева Л. Право личной собственности граждан в период строительства коммунизма. - М., 1963.

3. Дзера О. Розвиток права власності громадян в Україні. - Київ: Вентурі, 1996.

4. Маслов В. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. – Харьков, 1968.

5. Остапенко В. Акционерное дело и ценные бумаги. - М.: Экономика, 1992.

6. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності. Під ред. Шевченко Я. - К., 2002.

7. Шербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. - К.: Юрінком. Інтер, 2001.

8. Яворська О. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. - Л., 1996.

Тема 20. Право спільної власності

 1. Загальна храктеристика права спільної власності.

 2. Право спільної часткової власності.

 3. Право спільної сумісної власності.

 4. Право спільної сумісної власності подружжя.


Нормативні акти:

1. Конституція України 1996 року.

2. Цивільний кодекс України 2003 року.

3. Сімейний кодекс України 2002 року.

4. Закон України від 19.06.1992 року „Про приватизацію державного житлового фонду”// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36.

5. Закон України від 19.06.2003 року „Про фермерське господарство”// Голос України. – 29.07.2003 року.

6. Закон України від 21.05.1997 року „Про місцеве самоврядування”// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 30. – Ст. 170.

7. Закон України від 29.11.2001 року Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10. – Ст. 7
Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України № 1-2/2004 (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків)// Офіційний Вісник України. – 2004. - № 10. – Ст. 624

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 року „Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на житловий будинок”// Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 1996. - № 1. – Ст. 284-291.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 року „Про судову практику у справах за позовом про захист права приватної власності”// Право України. – 1996. – № 4.

4. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 28.04.1995 року „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням договорів про сумісну діяльність”
Література:

1. Апанасенко К. Спільна власність територіальних громад як актуальна проблема інституту місцевого самоврядування та науки господарського права// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Л., 2005.

2. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К., 1996

3. Жилінкова І. Правовий режим спільності майна подружжя// Вісник Академії правових наук України. - № 18.

4. Мананкова Р.П. Правоотношение общей долевой собственности по советскому законодательству. – Томск, 1977.

5. Мисник Н.Н. Правовая природа общей собственности// Правоведение. – 1993. - № 1.

6. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М., 1991.

7. Яворська О.С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. Навч. посібник. – Л., 1996.
Завдання 1. Випишіть приклади виникнення права спільної сумісної чи спільної часткової власності в силу прямої вказівки закону.
Завдання 2. Складіть порівняльну таблицю відмінностей права спільної сумісної та спільної часткової власності. Завдання 3. Визначте особливості реалізації повноважень подружжя як співвласників порівняно з іншими учасниками права спільної сумісної власності.
Задача 1.

На земельній ділянці, набутій Тарасовим до шлюбу, він з дружиною та двома повнолітніми доньками збудував будинок, літню кухню та гараж. Усе це майно було зареєстроване на його ім’я. Через кілька років Тарасов помер і з’ясувалось, що за заповітом усе своє майно він заповів своїй матері. Дружина та доньки Тарасова звернулись до суду з позовом про визнання заповіту частково недійсним і визнання за ними часток в праві власності на будинок, літню кухню та гараж. Мати Тарасова заперечувала проти визнання внучок співвласниками зазначених об’єктів. Під час судового розгляду було встановлено, що доньки допомагали коштами та власною працею при будівництві літньої кухні. Яке має бути рішення суду?
Задача 2. Якимів та Степанова з 1993 року, не реєструючи шлюбу, проживали разом. Степанова не працювала, доглядаючи дітей. У 1997 році вони придбали машину, зареєструвавши її на ім’я Якиміва. У 2004 році половину заробітної плати Якимів щомісяця зі згоди Степанової вносив на банківський вклад. У 2005 році вони посварились і Степанова звернулась до банку з проханням повернути їй половину вкладу, однак, їй відмовили, зазначивши, що вкладником є Якимів. Чи стала Степанова співвласником машини та суми банківського вкладу?
Задача 3. Під час шлюбу подружжя Маркових придбало трьохкімнатну квартиру, співвласниками якої, крім них, були вказані троє неповнолітніх дітей. У зв’язку із розірванням шлюбу Маркова звернулася до Маркова з позовом про поділ майна і про припинення права власності на його частку в квартирі взамін на грошову компенсацію, оскільки квартира їй потрібна більше, бо з нею залишаються проживати діти, натомість мати Маркова має власний будинок і син міг би переїхати до неї. Марков на судові засідання не з’являвся і суд, розглянувши справу в його відсутності, позов задоволив. Чи правомірне рішення суду?
Задача 4. Дві сестри отримали в спадок житловий будинок в рівних частках. Через деякий час одна із сестер – Клименко вирішила свою частину будинку подарувати чоловікові. Дізнавшись про оформлення такого договору, друга сестра – Костенко звернулась до суду з позовом про визнання його недійсним, вважаючи, що сестра порушила її переважне право на купівлю частки і до того ж не мала права розпоряджатися спільною власністю без її згоди. Чи підлягає такий позов задоволенню?
Тема 21. Захист права власності

 1. Загально-теоретична характеристика захисту права власності.

 2. Віндикація як речово-правовий спосіб захисту права власності.

 3. Негаторний позов.

 4. Визнання права власності як спосіб захисту права власності.

 5. Інші цивільно-правові способи захисту права власності.


Нормативні акти:

1. Конституція України 1996 року

2. Цивільний кодекс України 2003 року

3. Сімейний кодекс України 2002 року
Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. №20 “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності”// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №7 “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок”// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 р. №9 “Про практику у справах застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи”// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

4. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Право власності// Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.

5. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. №02-5/225 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності”// Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / Відп. ред. Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.

6. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 31 січня 2001 р. №01-8/98 “Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов’язані із здійсненням права власності та його захистом”// Збірник інформаційних листів Вищого господарського суду України / Відп. ред. Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.
Література:

1. Дзера І. Цивільно-правові засоби захисту права власності. – К., 2001

2. Дзера О. Розвиток права власності громадян в Україні. – К., 1996

3. Малюська Д. Позов про визнання угоди недійсною чи віндикаційний позов? Проблеми законодавства// Вісник ХІРУтаП. – 2002. – Спецвипуск 1.

4. Михайленко О. Проблема незахищеного незаконного володіння в цивільному праві// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Л., 2005.

5. Суханов Г. Лекции о праве собственности. – М., 1991.

6. Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве// Труды по гражданскому праву. – М., 2001

7. Шевченко Я. Право собственности в Украине. – К., 1996
Задача 1. Колосова віддала дорогий настінний годинник для ремонту в майстерню. Коли вона з’явилась за ним через два тижні, як було домовлено, то їй пояснили, що майстер, який ремонтує її годинник захворів, а сам годинник взяв додому доремонтувати його. За кілька днів Колосова побачила свій годинник у ломбарді. Як з’ясувалось, годинник у ломбард здала дружина майстра, що його ремонтував. Ломбард годинник взяв у заставу і погоджувався повернути його за умови сплати позики. Майстер та його дружина пояснили, що не мають грошей для повернення позики. Колосова звернулась до ломбарду з віндикаційним позовом. Вирішіть спір.
Задача 2. На прохання сусідки, яка проживала одна, Кирилова передала їй в платне користування телевізор. Через кілька місяців сусідка захворіла і попросила Кирилову відстрочити плату. За місяць сусідка померла і все її майно успадкувала її дочка Тарасова. Кирилова звернулась до неї з проханням повернути її телевізор та сплатити заборгованість за користування ним. Однак, донька відмовилась і пояснила, що мати нічого не згадувала про те, що телевізор взяла в користування і вважає, що мати його купила. Проаналізуйте ситуацію. Який спосіб захисту слід обрати Кириловій для захисту свого права власності.
Задача 3. Батумов та Осипова проживали разом без реєстрації шлюбу з 1995 року, вели спільне господарство. Батумов, переїхавши до Осипової, за кошти, виручені від продажу своєї квартири, провів капітальний ремонт будинку Осипової, збудував сарай, теплицю. Вони вирощували овочі та фрукти і кошти, що отримували від їх реалізації вносили на рахунок в Ощадбанк на ім’я Осипової. У 2005 році Осипова померла і її сестра Климова успадкувала все її майно, зокрема, також будинок та вклад у банку, а до Батумова звернулась із позовом про виселення. Батумов звернувся до адвоката за порадою про захист своїх прав.
Задача 4. Семборак звернувся з позовом до Якимовської про повернення суми позики. Ухвалою судді з метою забезпечення позову на майно Якимовської було накладено арешт і зобов’язано державну виконавчу службу провести опис її майна. Серед майна, яке описав державний виконавець, опинилися телевізор «Самсунг», палас та холодильник, які належали синові Якимовської. В який спосіб захистити права Якимовського на майно?
Задача 5. Солоденко кілька років гаражем майже не користувався і передав його в оренду Грабовському. Для під’їзду до гаража необхідно було проїжджати між будинками Гаврилової та Полякової. Довідавшись, що власник наразі гаражем не користується і виїхав на кілька місяців за кордон, сусідки Гаврилова та Полякова викопали рів, щоб Грибовський не їздив щодня між їхніми будинками. Спірна ситуація тривала кілька тижнів, але сусідки відмовлялись закопати рів. Грибовський звернувся до них з негаторним позовом. Чи правомірні його вимоги і чи має він право на захист своїх прав в такий спосіб?

Тема 22. Речові права на чуже майно.

  1. Загальна характеристика речових прав на чуже майно.

  2. Право володіння чужим майном.

  3. Сервітут.

  4. Емфітевзис.

  5. Суперфіцій.


Нормативні акти :

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.

3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.

4. Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №21-22. – Ст.135.

5. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.

6. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – №28. – Ст.573.

7. ЗУ “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №20. – Ст.249.

8. ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 серпня.
Література.

1. Азімов Ч.Н. Сервітути в цивільному праві України // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №1.

2. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. – М.-Л., 1948.

3. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф.А.С.Довгерта. – К., 2000.

4. Мельник М. Володіння за новим Цивільним кодексом України // Право України. – 2004. – №1.

5. Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України. – 2002. – №9.

6. Підопригора О. Речеві права на чуже майно за новим Цивільним кодексом України // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №4.

7. Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н.Шевченко. – К., 1996.

8. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / За ред. Я.М.Шевченко. – Х.: Консум, 1999.

9. Суханов Е. Общие положения о праве собственности и других вещных правах // Хозяйство и право. – 1995. – №6.
Завдання 1. Здійсніть порівняльну характеристику права користування (сервітуту) і оренди.
Завдання 2. Складіть порівняльну таблицю права господарського відання і права оперативного управління.
Задача 1. Громадянин С. є власником житлового будинку. У лютому 2004 р. до вказаного будинку він вселив громадянку О., з якою познайомився влітку на курорті і перебував у близьких стосунках. Шлюб між С. і О. не укладався, проте вони з лютого 2004 р. по лютий 2005 р. проживали разом, вели спільне господарство, мали спільний бюджет, піклувались одне про одного. У березні 2005 р. С., запідозривши О. у зраді, посварився із нею і сказав, аби вона збирала свої речі і забиралася геть з його будинку. О. відмовилась залишати будинок. Тоді С. змінив замки у вхідних дверях і не впускав О. до будинку. О. звернулась із позовом до суду про визнання за нею права користування житлом у належному С. житловому будинку. У судовому засідання С. заявив, що він є власником житлового будинку, а О. жодних прав на цей будинок не має. Вирішіть спір. Проаналізуйте ст.405 ЦК та ст.ст. 156, 157 ЖК.

Тема 23. Загальні положення про право інтелектуальної власності

 1. Поняття права інтелектуальної власності. Теорії права інтелектуальної власності.

 2. Джерела права інтелектуальної власності.

 3. Загальна характеристика об'єктів і суб'єктів права інтелектуальної власності.

 4. Суб'єктивні права інтелектуальної власності: підстави їх набуття і зміст.

 5. Захист прав інтелектуальної власності.


Нормативні акти :

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року // http://zakon.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 року // http://zakon.rada.gov.ua

 10. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 року // http://zakon.rada.gov.ua

 11. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 12. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 06 червня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua

 13. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 14. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 15. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 16. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05 листопада 1997 року // http://zakon.rada.gov.ua

 17. Закон України «Про племінне тваринництво» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 18. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua


Література.

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 2. Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної діяльності. // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 1.

 3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.

 4. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

 5. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 135 с.

 6. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 7. Дроб’язко Р. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності і законодавство України про авторське право і суміжні права. // Право України. – 1999. – № 8.

 8. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 188 с.

 9. Інтелектуальна власність. Основні поняття. – Хмельницький: ХДЦНТЕІ, 2001. – 29 с.

 10. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.

 11. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с.

 12. Кухар В.І., Афанасьєв В.В., Жуков В.І. Юридична природа прав інтелектуальної власності: врахування при вирішенні спорів. // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3.

 13. Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Курс лекцій. – К.: КНТ, 2007. – 208 с.

 14. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2008. – 232 с.

 15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 16. Орлюк О.П., Святоцький О.Д. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник. . – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

 17. Підопригора О.О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1999.

 18. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред. О.А. Підопригори. – 2-ге вид. перероб і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

 19. Право інтелектуальної власності: Конспект лекцій / За ред. В.І. Борисової. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

 20. Роїна О.М. Інтелектуальна власність та її захист: Нормат. база. – 3-тє вид. – К.: КНТ, 2006. – 480 с.

 21. Святоцький О., Жаров В. Удосконалення національного законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності. // Право України. – 1999. – № 2.

 22. Святоцький О., Федченко Л. Інтелектуальна власність – найважливіша складова нематеріальних активів. // Право України. – 1998. – № 7. – С. 33.

 23. Цивільне право України Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В.I. Борисової, I.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1. – 480 с.

 24. Якубівський І. Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип. 42.Тема 24. Авторське право

 1. Поняття авторського права та його джерела.

 2. Об'єкти авторського права.

 3. Суб'єкти авторського права. Співавторство.

 4. Виникнення (набуття) суб'єктивних авторських прав.

 5. Зміст суб'єктивних авторських прав.

 6. Межі чинності суб'єктивних авторських прав.

 7. Захист суб'єктивних авторських прав.

 8. Представництво при здійсненні майнових авторських та суміжних прав.


Нормативні акти :

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва» від 18 липня 1995 року // http://zakon.rada.gov.ua

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 року, № 1756 // http://zakon.rada.gov.ua


Література.

 1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2006. – 520 с.

 2. Афанасьєва К.О. Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004.

 3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 4. Боярчук О.М. Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2002.

 5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.

 6. Денисова Р.О. Право інтелектуальної власності на твір науки (авторсько-правовий аспект): Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1999.

 7. Дзіс С.А. Проблеми авторського права в сфері новітніх комп’ютерних технологій: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004.

 8. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

 9. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 135 с.

 10. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 11. Завальная Ж. Авторський договір та його види: окремі питання. // Право України. – 2000. – № 8.

 12. Завальная Ж. До питання про відповідальність автора за авторським договором. // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4.

 13. Завальная Ж.В. Видавничий договір як вид авторського договору: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2002.

 14. Ієвіня О.В. Правове регулювання розміщення фонограм у мережі Інтернет: проблеми і перспективи. // Держава і право: Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: Вип. 26. – К., 2004.

 15. Клейменова С.М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб’єктів авторського права: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004.

 16. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.

 17. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с.

 18. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с.

 19. Курило Т.В., Вербова Н.В. Прогалини законодавства України щодо захисту авторського права в Інтернеті. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 1. – 448 с. – С. 119-123 с.

 20. Медведєв В.А., Єрмоленко О.О., Понікаров В.Д. Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України). – К.: Третейский суд, 2008. – 304 с.

 21. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2008. – 232 с.

 22. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 23. Орлюк О.П., Святоцький О.Д. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник. . – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

 24. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с.

 25. Пастухов О.М. Авторське право в сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2002.

 26. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред. О.А. Підопригори. – 2-ге вид. перероб і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

 27. Право інтелектуальної власності: Конспект лекцій / За ред. В.І. Борисової. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

 28. Селіванов М.В. Захист права на комп’ютерну програму (авторсько-правовий аспект): Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2002.

 29. Сирота Д.М. Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004.

 30. Цивільне право України Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В.I. Борисової, I.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1. – 480 с.

 31. Чурпіта Г.В. Авторське право на твори образотворчого мистецтва: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2003.

 32. Штефан О. Авторське право на сучасні комп’ютерні технології. // Право України. – 2005. – № 2.

 33. Яркіна Н.Є. Суміжні права в авторському праві: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2000.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини)....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний...
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Міністерство Освіти І НАУКИ України Національний університет "Львівська політехніка"
Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи, методи та засоби створення мультимедійних презентацій за допомогою...
Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка