Звіт про виконання умов контракту директором Лозівського професійного ліцею Гонтаренко Іриною Миколаївною


Скачати 219.44 Kb.
НазваЗвіт про виконання умов контракту директором Лозівського професійного ліцею Гонтаренко Іриною Миколаївною
Дата16.04.2013
Розмір219.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЛОЗІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
Звіт

про виконання умов контракту

директором Лозівського професійного ліцею
Гонтаренко Іриною Миколаївноюм.Лозова

2013

Я, Гонтаренко Ірина Миколаївна, 14 травня 2010 року уклала контракт
на три роки з Харківською обласною державною адміністрацією в особі голови обласної державної адміністрації Добкіна Михайла Марковича.

2.1. В звітний період самостійно, у межах повноважень, установлених законодавством, Статутом Лозівського професійного ліцею та контрактом, вирішувала всі питання поточного керівництва діяльністю навчального закладу, а саме:

2.2.1. Затверджувала в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників ліцею, яка станом на 26 лютого 2013 року становить 86 чоловік.

2.2.2. Видавала у межах своєї компетенції накази, розпорядження,
які є обов’язковими для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами навчального закладу.

2.2.3. Представляла Лозівський професійний ліцей у державних органах, установах, підприємствах України.

2.2.4. Розпоряджалась коштами ліцею в межах кошторису доходів
і видатків навчального закладу відповідно до чинного законодавства. Зведений кошторис за звітний період становить 17242699,00 грн., у тому числі загальний фонд - 16771416,00 грн., спеціальний фонд - 471283,00 грн.

2.2.5. В звітний період укладені господарські та інші угоди
з підприємствами та установами, що дало можливість отримати послуги енергопостачальних та комунальних організацій на суму 3003849,00 грн., придбати предмети і матеріали, медикаменти, запчастини на авто та паливно-мастильні матеріали на суму 466506,00 грн., отримати наступні послуги: поточний ремонт приміщень та покрівлі на суму 628553,00 грн., заправка картриджа на суму 9411,00 грн., розширення доступу до мережі Internet на суму 12892,00 грн., медичне обстеження працівників на суму
4674,00 грн., повірка вузлів обліку енергоносіїв на суму 2969,00 грн., послуга
з технічного обслуговування вогнегасників на суму 1130,00 грн., перевірка заземлення електричних установок на суму 4410,00 грн., страхування транспортних засобів на суму 600,00 грн., виготовлення техпаспорту на суму 19262,00 грн., отримання рекламних послуг на суму 4728,00 грн., обробка, зберігання і отримання підручників на суму 1188,00 грн., послуги з навчання спеціалістів на суму 3687,00 грн., та інші на загальну суму 9569,00 грн., закупити продукти харчування на суму 1298477,00 грн. і харчувати 110 дітей пільгового контингенту та дітей, які мешкають у гуртожитку.

2.2.6. Прийом і звільнення працівників закладу здійснювались відповідно
до законодавства про працю.

2.2.7. В звітний період заохочено працівників на суму 243124,00 грн., учнів на суму 119878,00 грн., виплачено грошової винагороди педагогічним працівникам на суму 68510,00 грн., матеріальної допомоги на оздоровлення працівників на суму 200768,00 грн., нагороджено Грамотами Лозівського професійного ліцею 31 працівника, Грамотами Головного управління освіти
і науки – 5 працівників, Подяками начальника Головного управління освіти
і науки – 2 працівника.

2.2.8. Формування контингенту учнів в ліцеї здійснюється відповідно
до обсягів державного замовлення, договорів про надання освітніх послуг
у сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів
та професійно-технічним навчальним закладом, наявних ліцензій та згідно
з діючими Правилами прийому до Лозівського професійного ліцею.

Контингент учнів станом на 26.02.2013 року становить 445 осіб.

За звітний період було випущено 538 учнів, з них диплом з відзнакою отримали 40 учнів. Випускники ліцею працевлаштовувались на підприємства міста Лозова та Харківської області, а 71 учень продовжив навчання у вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації.

В ліцеї організована та проводиться робота зі збереження учнівського контингенту, підтримуються тісні зв’язки з батьками учнів, соціальними службами, однак є відраховані учні. Основною причиною вибуття з ліцею
є переведення учнів до інших навчальних закладів або зміна місця проживання сім’ї.

Показники руху учнів, прийнятих на навчання за державним замовленням
2010 рік

2011 рік

2012 рік

Контингент (чол.)
станом на 01.09.

473

384

477

Прийом (чол.)

260

157

182

Випуск (чол.)

207

237

69

Втрати контингенту (чол.)

19

27

26

Отримали дипломи
з відзнакою (чол.)

14

13

7


Динаміка працевлаштування учнів-випускників


Період

(рік)

Випущено учнів

всього

з них сиріт

Працевлаштування

(підтверджено документально)

%

праце-

влаш-

тування

Не

працевлаш-

товано

(чол.)

Працевлаштовані

Призвані

до лав

ЗСУ

Продов-

жили

навчання ВНЗ

Всього

З них сиріт

2010

207

12

141

12

9

38

91

19

2011

237

10

180

10

18

24

94

15

2012

69

2

49

2

4

9

90

7Профорієнтаційна робота здійснюється згідно з планом роботи ліцею на рік і носить виважений та плановий характер: за педагогічними працівниками закріплені загальноосвітні навчальні заклади міста та району,
де вони є головними організаторами та виконавцями консультативно-профорієнтаційної роботи.

Традиційно ліцей приймає активну участь у спільних регіональних заходах, як-то «Ярмарки професій», «Ярмарки вакансій», «Дні відкритих дверей», «Конкурси фахової майстерності». Головним в профорієнтаційній роботі ліцею є постійний зв’язок з підприємствами та організаціями, центром зайнятості, центром сім’ї та молоді Лозівської міської ради.

2.2.9. Робочі навчальні плани та програми розроблені на підставі Типових навчальних планів та програм, Державних стандартів ПТО, Типової базисної структури навчальних планів та програм, погоджені із замовниками робітничих кадрів, Науково-методичним центром професійно-технічної освіти в Харківській області та затверджені Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. На всі професії,
з яких здійснюється підготовка, отримані ліцензії Міністерства освіти і науки України та визначені ліцензійні обсяги підготовки.

Зміст робочих навчальних планів та програм постійно оновлюється відповідно до змін, які відбуваються у галузях регіонального виробництва. Навчально-виробничий процес здійснюється відповідно до графіків, робочих навчальних планів та розкладу занять.

Поурочно-тематичні плани, місячні плани виробничого навчання, плани навчально-виробничої діяльності, переліки навчально-виробничих робіт відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм.

Стан організації та проведення теоретичного навчання, фізичної підготовки, лабораторно-практичних робіт, виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях і на виробництві, виробничої та переддипломної практики на підприємствах відповідає встановленим вимогам.
Всі учні забезпечені робочими місцями в навчально-виробничих майстернях, на підприємствах, в установах і організаціях. Згідно графіків контролю постійно ведеться перевірка виробничої практики учнів. Зміст
та програми виробничої практики розроблено відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик Державних стандартів професійно-технічної освіти з урахуванням потреб та можливостей підприємства-замовника кадрів. Питання з організації навчально-виробничої діяльності планомірно розглядаються педагогічною радою (протокол № 3 від 31.01.2011 р., протокол № 3 від 09.01.2012 р., протокол № 3 від 04.01.2013 р.).

2.2.10. Протягом року контролювалось дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни.

Дане питання щомісячно заслуховувалося на виробничих нарадах
при директорові.

2.2.11. Інженерно-педагогічний колектив Лозівського професійного ліцею працює над науково-методичною проблемою: «Впровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний процес». Велике значення
для вирішення проблеми ліцею мала вся методична робота, центром якої стала робота педагогічної ради, на засіданнях якої розглядались такі питання:

- «Контроль за якістю підготовки кваліфікованих робітників. Наші знахідки. Результати моніторингу. Резерви вдосконалення»;

- «Інноваційні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності учнів»;

- «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів
за сучасних умов»;

- «Проектні технології як засіб самореалізації викладача та учнів»;

- «Професійна компетентність викладача як необхідна умова ефективності процесу навчання»;

- «Робота педколективу з реалізації Концепції формування комплексних якостей випускника ПТНЗ».

На педагогічних радах підводились підсумки навчально-виробничого

та навчально-виховного процесу за семестр, рік по підвищенню ефективності
і якості підготовки кваліфікованих робітників, аналізувалось працевлаштування випускників, проводився моніторинг директорських контрольних робіт, державної підсумкової атестації з загальноосвітніх дисциплін, державної кваліфікаційної атестації, поетапної атестації, розглядався стан викладання предметів, удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів (професій).

Робота над вивченням цих та інших питань чітко спланована, задіяний весь педагогічний колектив. Крім того кожен педагог працює над самостійно обраною науково-методичною темою, яка перекликається з проблемою ліцею. Методична робота з інженерно-педагогічними працівниками спрямована
на вивчення і моніторинг стану навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, надання практичної допомоги педагогам у плануванні методичної роботи, створенні поурочно-тематичних планів, паспортів комплексно-методичного забезпечення предметів (професій), планів роботи кабінетів, майстерень, проведенні предметних тижнів. В ліцеї працювали методичні комісії, які допомагали педагогічним працівникам реалізовувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів.

Рівень навчальних досягнень учнів
2009-2010 н.р.

2010-2011 р.н.

2011-2012 н.р.

Загальноосвітня підготовка

РНДУ (4-12 балів)

86,3 %

91,5 %

93,2 %

РНДУ (7-12 балів)

35,7 %

36,4 %

37,5 %

Загально-професійна та професійно-теоретична підготовка

РНДУ (4-12 балів)

96,2 %

96,6 %

98,0 %

РНДУ (7-12 балів)

64,2 %

51,0 %

51,6 %

У 2012 році в обласній виставці-огляді дидактичних та методичних матеріалів з професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та «Електрозварник ручного зварювання» методичні розробки педагогічних працівників зайняли відповідно 4 та 3 місця. В конкурсі фахової майстерності серед майстрів в/н з професій «Кухар» та «Кравець» здобуто 4 та 5 місця відповідно.

Дієвою формою обміну досвідом було щорічне проведення Єдиного методичного дня: у 2010 році за темою «Інтерактивні технології
як ефективний метод підвищення рівня пізнавальної активності та творчості учнів», у 2011 році за темою «Використання проектних технологій на уроках теоретичного і виробничого навчання з метою підвищення якості освіти»,
у 2012 році за темою «Впровадження інноваційних технологій нетрадиційних форм та методів роботи у професійній підготовці учнів».

Росту професійної майстерності майстрів в/н і викладачів сприяє можливість працювати в бібліотеці з періодичними виданнями професійного
і педагогічного напрямку. Для оперативного обговорення окремих питань
з педагогічними працівниками проводяться інструктивно-методичні наради,
на яких вивчаються директивні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ГУОН Харківської облдержадміністрації, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО у Харківській області.

Організація навчально-виховної діяльності в ліцеї здійснюється відповідно до Положення про організацію і проведення виховної роботи
у ПТНЗ.

Виховна робота спрямована на виховання всебічно розвиненої, соціально-компетентної особистості. Основними напрямками виховної роботи
є національно-патріотичне і громадянське виховання, морально-правове
і художньо-естетичне виховання, формування здорового способу життя, розвиток діяльності учнівського самоврядування, екологічне і правове виховання, робота з сім'єю та родинне виховання, трудове виховання
і сприяння творчому розвитку особистості.

В ліцеї діє орган учнівського самоврядування «Коледж». Рада учнівського самоврядування приймає активну участь у суспільно-громадському житті, організації та проведенні позаурочних заходів.

Працюють гуртки (вокально-хоровий (135 учнів), комп’ютерної графіки (35 учнів), танцювальний (20 учнів) та спортивні секції (з волейболу (16 учнів), з футболу (17 учнів).

Щорічно проводиться конкурс «Краща група року».

Проводиться робота з профілактики попередження злочинності
та правопорушень: працюють штаб з профілактики правопорушень, правовий всеобуч, реалізуються заходи з запобігання алкоголізму, наркоманії
та тютюнопалінню.

На обліку в кримінальній міліції в справах дітей знаходиться 18 учнів,
на внутрішньоліцейному обліку - 40 учнів. З цього контингенту охоплено гуртковою роботою 60 % учнів.

За три роки учнями ліцею скоєно 6 злочинів.

Систематична, цілеспрямована діяльність щодо залучення учнів до різних форм позаурочної роботи дає позитивні результати.

Навчальний заклад постійно займає призові місця в обласних конкурсах технічної творчості та перші місця в обласних оглядах художньої самодіяльності.

Належним чином поставлена робота з соціального захисту учнів пільгового контингенту. Станом на 26.02.2013 р. в ліцеї навчається 35 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Діти пільгової категорії віком до 18 років оздоровлюються в ДОТ
та санаторіях, в тому числі в Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Всі учні-випускники з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування працевлаштовуються на підприємства регіону або продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

Соціальний педагог веде облік та здійснює соціальний супровід учнів пільгових категорій з соціально неспроможних сімей, учнів з девіантною формою поведінки.

Налагоджена співпраця ліцею з міським центром молоді, службами
у справах дітей, ЦСССДМ, правоохоронними органами, міськрайонним центром зайнятості, місцевими органами самоврядування.

Ліцей має гуртожиток, в якому мешкають 102 учня, з них 20 дітей-сиріт
та позбавлених батьківського піклування. Виховна робота в гуртожитку ведеться згідно плану. Щотижня проводяться виховні заходи, зустрічі, бесіди, лекції, концерти, КВК, спільні заходи з міським центром молоді, спортивні змагання тощо.

Учні Лозівського професійного ліцею є постійними учасниками всіх змагань, Спартакіад, які проводяться в місті та області. У 2010 та 2011 роках
за результатами обласного туру Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в ПТНЗ Харківської області ліцей посідав 3 місце.
У 2010 та 2012 роках здобуто 3 загальне місце в Спартакіаді учнів ліцеїв та ВНЗ м.Лозова. У вересні 2012 року учні Рогач Денис та Чуждан Олексій нагороджені медалями та грамотами за перемогу в змаганнях відкритої першості міста зі швидких шахів до Дня міста та Дня машинобудівника.

2.2.12. Здійснюється робота комісії з трудових спорів, комісії
по заохоченню працівників, комісії із загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням, та інших робочих та дорадчих органів, визначені їх повноваження.

2.2.13. Разом з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Лозівського професійного ліцею переглянуті Правила внутрішнього трудового розпорядку, Колективний договір на 2012-2013 р.р.

2.2.14. Делегується частина повноважень директора в межах функціональних обов’язків заступників, керівників структурних підрозділів, інших працівників закладу.

2.2.15. Трудовий розпорядок директора погоджений з ГУОН Харківської облдержадміністрації.

2.2.16. Усі питання, які виникали у процесі роботи, віднесені
до компетенції директора, вирішувались відповідно до законодавчих актів
та Статуту Лозівського професійного ліцею.

2.3.1. Інженерно-педагогічний колектив Лозівського професійного ліцею здійснює навчально-виробничий процес з врахуванням основних вимог законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту» та інших законодавчих та нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність професійно-технічної освіти.

Ліцей атестований у 2004 році (свідоцтво про атестацію серії РД
№ 000492, видане терміном на 10 років, для здійснення освітньої діяльності).

У 2011 році видано ліцензію серії АГ № 582993 для надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням професійної освіти
на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітних професій, професійно-технічного навчання, а саме:

- електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напів-автоматичних машинах;

- муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрогазозварник;

- штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;

- кухар, кондитер;

- перукар (перукар-модельєр);

- кухар;

- продавець продовольчих товарів;

- кравець;

- електрозварник ручного зварювання, рихтувальник кузовів;

- електрозварник ручного зварювання;

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

- верстатник широкого профілю;

- штукатур, лицювальник-плиточник;

- секретар керівника (організації, підприємства, установи), оператор комп’ютерного набору.

2.3.2. Надання освітніх послуг ліцеєм, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, здійснюється згідно ліцензії ДАК від 24 листопада 2011 року, протокол № 91 (наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 № 2951-л), з професій:

- перукар (перукар-модельєр);

- електрозварник ручного зварювання.

Контингент слухачів, які пройшли професійно-технічне навчання
2010 рік

2011 рік

2012 рік

Електрозварник ручного зварювання

60 осіб

32 особи

16 осіб

Перукар (перукар-модельєр)

29 осіб

-

11 осіб


2.3.3. За звітний період на навчання до Лозівського професійного ліцею згідно державного замовлення було прийнято 599 осіб на 1 курс та ТН, а саме:

- у 2010 році – 260 осіб,

- у 2011 році – 157 осіб,

- у 2012 році – 182 особи,

що дає можливість дотриматись договірних зобов’язань щодо підготовки кваліфікованих робітників для потреб господарства.

2.3.4. В навчальному закладі створені всі умови для творчості педагогічних працівників, учнів і слухачів, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності. Значною мірою цьому сприяють налагоджена структура безперервної освіти
та атестація педагогічних працівників. Це комплексна система, яка об’єднує самостійні підсистеми: внутрішньоліцейну методичну роботу, курсове підвищення кваліфікації, самоосвітню роботу.

У 2011 році комп’ютерний клас, методичний кабінет та викладацька були підключені до мережі Internet. У 2012 році зроблений ремонт, придбані нові меблі та комп’ютер у бібліотеку.

2.3.5. Колективний договір затверджується 1 раз на 2 роки виконавчим комітетом Лозівської міської ради. Усі умови Колективного договору виконуються. Непорозумінь між сторонами про порушення умов Колдоговору протягом звітного періоду не виникало.

2.3.6. У звітній період курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалась на базі Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (1 вихователь, 7 викладачів,

1 бібліотекар), Української інженерно-педагогічної академії (12 викладачів), Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників м.Донецька (9 майстрів в/н, 3 викладача професійно-теоретичної підготовки, старший майстер), Університету менеджменту освіти НАПН України (директор, заступник директора з навчальної роботи). Стажування
на підприємствах міста пройшли 24 педагогічних працівника.

За планом роботи НМЦ ПТО у Харківській області педагогічні працівники брали участь у семінарах-практикумах, школах передового педагогічного досвіду, виставках, конкурсах та інших заходах, які дозволяють підвищити рівень професійної майстерності.

Відповідно до ст.121, 122 гл.8 КЗпП України працівникам,
які направлялись у відрядження для підвищення кваліфікації, компенсувались усі необхідні витрати.

Атестація педагогічних кадрів – одне з найважливіших і складних управлінських та методичних питань. У звітний період атестацію пройшли
19 педагогічних працівників, з них підвищили кваліфікаційний рівень
6 педагогічних працівників, підтвердили – 13 педагогічних працівників, присвоєні педагогічні звання «Старший викладач» - 2 працівникам, «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 2 працівникам.

2.3.7. Державна, службова та комерційна таємниці в ліцеї відсутні.

2.3.8. У звітний період систематично проводились адміністративно-господарські виробничі наради при директорові, інструктивно-методичні наради при директорові, що дозволяють на підставі чинного законодавства вживати заходи щодо удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, створювати у кожному структурному підрозділі
і на кожному робочому місці належні умови праці відповідно до посадових обов’язків, вимог нормативних актів, з додержанням прав працівників.

2.3.9. Державне майно, що знаходиться у власності Лозівського професійного ліцею, використовується за призначенням та ефективно. Керівництвом ліцею розроблені та впроваджені заходи по збереженню
та утриманню в належному стані матеріальних цінностей.

1. Прибуток на оподаткування - 0

2. Інвестиції - 0

3. Сплата податків - 1020 грн.

4. Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

- пенсійний фонд - 2165112 грн.

- соцстрах - 42877 грн.

- центр зайнятості - 40096 грн.

- нещасні випадки - 3645 грн.

Показники майнового стану навчального закладу
необоротні активи

Оборотні активи

основні

фонди (грн.)

залишкова вартість

(грн.)

знос

(грн.)

запаси

(грн.)

фінансові інвестиції

(грн.)2010

на початок

року

35540543

11280044

24260499

123941


0

на кінець року

35670735

10779098

24891637

128593

02011

на початок

року

35670735

10779098

24891637

128593


0

на кінець року

35681880

10157129

25524751

88484

02012

на початок

року

35681880

10157129

25524751

88484


0

на кінець

року

36421557

10233160

26188397

123230

0


Показники дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебітор-ська заборгов.

(грн.)

Кредиторська заборгованість (грн.)

товари, роботи, послуги

перед бюджетом

цільовими фондами

з оплати праці

відрядні

разом кредиторська заборгован.


2010

на початок

року

-

4526


0


0


0

1825

6351

на кінець року

1250

9810

0

0

0

4150

13960


2011

на початок

року

1250

9810


0


0


0

4150

13960

на кінець року

-

2365

0

0

0

1921

4286


2012

на початок

року

-

2365


0


0


0

1921

4286

на кінець року

-

14371

0

0

0

8473

22844


2.3.10. Лозівський професійний ліцей фінансується з обласного бюджету. У звітній період спостерігались своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками, своєчасне і повне внесення платежів до бюджету.

Відсутня заборгованість заробітної плати, за спожиті енергоносії
і комунальні послуги. Обслуговування і використання бюджетних коштів здійснювалось через органи Державного казначейства з дотриманням Порядку використання бюджетних коштів в органах Державного казначейства України та інших нормативно-правових актів. Договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом, не укладалось. Розрахунки в іноземній валюті відсутні.

2.3.11. З метою запобігання проявів корупції та хабарництва у ПТНЗ ведеться роз’яснювальна робота, питання обговорюється на загальних зборах, нарадах, видані відповідні застережні накази (наказ № 151 від 10.04.2012 р., протокол засідання педагогічної ради № 5 від 03.04.2012 р.).

2.3.12. Фінансова та статистична звітність, відомості про майновий стан, стан навчально-виробничої роботи закладу до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ГУОН, Департаменту науки і освіти,
НМЦ ПТО, держстатистики та інших установ надходять своєчасно. Порушень
в термінах звітності або зауважень до якості інформації не надходило.

2.3.13. Здійснювалося щорічне звітування (22.06.2011 р., 18.06.2012 р.) перед трудовим колективом Лозівського професійного ліцею з питань,
що відносяться до його компетенції як органу громадського самоврядування,
а також з питань дотримання в ліцеї законодавства про працю, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, порядку обслуговування і використання спецфонду, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованості з оплати праці, орендної плати та дотримання порядку здійснення розрахунків
в іноземній валюті.

2.3.14. Своєчасно надається достовірна інформація щодо індикаторів ефективної діяльності Лозівського професійного ліцею.


Директор Лозівського
професійного ліцею І.М.Гонтаренко


Схожі:

1 Правила прийому до Лозівського професійного ліцею на 2014 рік розроблені...
Правила прийому до Лозівського професійного ліцею на 2014 рік розроблені відповідно до Типових правил, затверджених наказом Міністерства...
Бізнес-план розвитку Лозівського професійного ліцею на 2013 2015 роки
Розглянуто та прийнято на засіданні педагогічної ради, протокол №1 від 04. 01. 2013 р
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Звіт директора Амвросіївського професійного ліцею Сисенко Анатолія Михайловича про свою діяльність у 2011 -2012 навчальному році...
БІЗНЕС-ПЛАН розвитку Лозівського професійного ліцею на 2013-2015 роки
Розробка складових елементів бізнес-плану відбулася під час трьох робочих зібрань
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НІКОПОЛЬСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ
До Нікопольського професійного ліцею (далі НПЛ) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають...
ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для працівників Лозівського професійного...
Відповідно до ст. 43 Конституції України громадяни України мають право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки розроблені к е н., доц. Педько Іриною Анатоліївною – доцентом, Жусь Оксаною Миколаївною і Чекулаєвою Оленою Дмитрівною...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
О. А. Магденко Викладач Бердичівського професійного аграрного ліцею
Викладач Бердичівського професійного аграрного ліцею Магденко О. А./ Лабораторно-практичні роботи з предмета «Основи діловодства»/...
Волощук О. В. викладач хімії І категорії Черкаського професійного ліцею переробної промисловості
Волощук О. В. – викладач хімії І категорії Черкаського професійного ліцею переробної промисловості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка