Начальник СДПЧ-25 майор вн служби


Скачати 54.31 Kb.
НазваНачальник СДПЧ-25 майор вн служби
Дата01.04.2013
Розмір54.31 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект

“ З А Т В Е Р Д Ж У Ю “


Начальник СДПЧ-25

майор вн. служби

С.О. Каганець

ПЛАН - КОНСПЕКТ


проведення семінарського заняття з радіотелефоністами, диспетчерами та їх підмінними СДПЧ-25
Тема: ДК-019-2001”Державний класифікатор НС”, затвердженний та введений в дію наказом Держстандарту України від 19.11.01р. №552.
Навчальна мета: вивчення ДК-019-2001”Державний класифікатор НС”, затвердженний та введений в дію наказом Держстандарту України від 19.11.01р. №552.
Час: 1 година (семінар);

Місце проведення: учбовий клас , ПЗЧ;Навчально-методичне забезпечення: Наказ № 552 від 19.11.2001 р., план-конспект проведення занять ;
Література: - Наказ № 455 від 27.11.2003 року .;

- ДК-019-2001 “Державний класифікатор НС”, затвердженний наказом Держстандарту

України № 552 від 19.11.2001 року ;
Порядок проведення заняття :


 1. Організаційний момент - 5 хв. :

 • перевірка присутніх ;

 • оголошення теми і мети заняття, питання, які вивчатимуся.

2. Контроль знань, питання семінарського заняття -35 хв. :

 1. Загальні положення.

 2. НС техногенного характеру.

 3. НС природного характеру.

 4. НС соціально-політичного характеру.

 5. НС воєнного характеру.

 6. Визначення та скорочення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій (далі - ДКНС) є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні. ДКНС розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій" від 15 липня 1998р. N 1099 за результатами практики застосування галузевого "Класифікатора надзвичайних ситуацій", затвердженого Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 24.12.98.

ДКНС призначений для ведення державної статистики і організації взаємодії міністерств і відомств при вирішенні питань, пов'язаних з НС.

ДКНС може використовуватися для машинного оброблення інформації в автоматизованих системах управління економікою держави, забезпечення інформаційної сумісності задач органів різних рівнів управління.

Об'єктами класифікації у ДКНС є НС, які визначаються як порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинені аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження чи іншою небезпечною подією, що призвели до загибелі людей та значних матеріальних втрат.

Ознакою надзвичайної ситуації (далі - НС) є наявність або загроза загибелі людей та тварин, або значне погіршення умов їх життєдіяльності; заподіяння великих економічних збитків, істотне погіршення стану навколишнього природного середовища.

ДКНС включає перелік всіх НС, визначених у відповідних законодавчих актах Верховною Радою України, згрупованих за ознаками належності до відповідних типів НС.

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на території України, розрізняються:

НС техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, вибухи, аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних та шкідливих хімічних та радіоактивних речовин, раптове руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах зв'язку та телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічні аварії та ін.;

НС природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація грунтів чи надр, пожежі у природних екологічних системах, зміни стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність та масове отруєння людей, інфекційні захворювання свійських тварин, а саме сільськогосподарських, масова загибель диких тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками і т. ін.;

НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування:

 • збройні напади, захоплення і силове утримання важливих об'єктів або реальна загроза здійснення таких акцій;

 • збройні напади, захоплення і силове утримання атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики або реальна загроза здійснення таких акцій;

 • замах на життя керівників держави та народних депутатів України;

 • напад, замах на життя членів екіпажу повітряного або морського (річкового) судна, викрадення (спроба викрадення), знищення (спроба знищення) таких суден;

 • захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів, установлення вибухового пристрою у багатолюдних місцях, установі, організації, на підприємстві, у житловому секторі, на транспорті;

 • зникнення або викрадення зброї та небезпечних речовин з об'єктів їх зберігання, використання, перероблення та під час транспортування;

 • виявлення застарілих боєприпасів, аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового призначення з викиданням уламків, реактивних та звичайних снарядів, нещасні випадки з людьми та ін.

НС воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування звичайної зброї або зброї масового ураження, під час яких виникають вторинні чинники ураження населення, що визначаються окремими нормативними документами і тому в цьому Класифікаторі не деталізовані, а зазначені на найвищому рівні деталізації в угрупованні з кодом 40000 "НС воєнного характеру".

За формою викладу ДКНС складається з блоку ідентифікації і блоку назв класифікаційних угруповань.

Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації з трьома рівнями класифікації: клас, підклас, група та цифровим кодом завдовжки 5 розрядів. У ДКНС прийнято метод послідовного кодування.

Загальна структура кодового позначення ДКНС відповідає такій схемі:
Х ХХ ХХ

- --- ---

| | |

| | -------------- група

| ---------------- підклас

----------------- клас
Кодування НС на нижчому класифікаційному рівні - група – здійснюється за фасетною схемою, у якій фасети також структуровані. Це забезпечує стійкість структури ДКНС у процесі його ведення, оскільки оперативні зміни об'єктів класифікації відбуваються на цьому рівні.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
2.1. У цьому Класифікаторі застосовують терміни та визначення, наведені в ДСТУ 2272, ДСТУ 3041, ДСТУ 3513, ДСТУ 3517, ДСТУ 3891, ДСТУ 3994.

2.2. У блоці назв класифікаційних угруповань застосовано такі скорочення:

БНР - біологічно небезпечна речовина; НХР - небезпечна хімічна речовина;

ГДК - гранична допустима концентрація; РР - радіоактивна речовина.

ПММ – пально – мастильні матеріали

3. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

Питання для закріплення :

1. Загальні положення.

 1. НС техногенного характеру.

 2. НС природного характеру.

 3. НС соціально-політичного характеру.

 4. НС воєнного характеру.

 5. Визначення та скорочення.


4. Підбиття підсумків - 5 хв. :

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги ;

 • оголосити оцінки ;

 • відповісти на запитання ;


План-конспект склав :

Начальник 4-го караулу

лейтенант вн. служби О.В. ЧоковСхожі:

Начальник СДПЧ-25 майор вн служби
Семінарського заняття з психологічної підготовки з особовим складом 2-го караулу СДПЧ-25
Начальник СДПЧ 25 майор вн служби
Тема: 10. Психологичні особливості діяльністі пожежних під час виконання функціональних обов’язків
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник СДПЧ-25 майор вн служби С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Тема 9: В’язання вузла для підйому ПТО за допомогою рятувальної мотузки і спускання
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник СДПЧ-25 майор вн служби
Навчальна мета: Підготовка особового складу підрозділу для проведення ліквідації пожеж у зоні радіаційного ураження
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник СДПЧ-25 майор вн служби
Постанова КМУ №1112 від 25 серпня 2004р. “Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань...
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник СДПЧ-25 майор вн служби С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА: 2 Зняття штурмової драбини з ПА, перенесення її до навчальної башти, підйом по драбині на поверхи, вбирання та укладення драбини...
Начальник СДПЧ-25 майор вн служби
Зміст понять «соціальна напруженість», «конфлікт»; «конфліктна ситуація», соціальна напруженість, причини і механізми виникнення...
Начальник СДПЧ-25 Майор вн служби
Головна причина самогубств – дезадаптація особистості, що настає внаслідок збігу обставин, а також у результаті суб'єктивної оцінки...
Начальник СДПЧ-25 майор вн служби
Головна причина самогубств – дезадаптація особистості, що настає внаслідок збігу обставин, а також у результаті суб'єктивної оцінки...
«ЗАТВЕРЖДЖУЮ» Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал-майор...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Оснащення ланки газодимозахисної служби. Сигнали управління. Робота із засобами зв’язку і підтримування зв’язку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка