Основні завдання та функції відділу організаційно-кадрової роботи міської ради


Скачати 161.21 Kb.
НазваОсновні завдання та функції відділу організаційно-кадрової роботи міської ради
Дата31.03.2013
Розмір161.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Основні завдання та функції структурних підрозділів

Синельниківської міської ради

Основні завдання та функції відділу організаційно-кадрової роботи міської ради


Здійснення організаційного забезпечення діяльності міської ради, її взаємодії з виконавчими органами щодо виконання Конституції і Законів України, Указів і розпоряджень Президента України і постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, прийнятих в межах її повноважень.

Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи.

Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

Координація роботи та забезпечення організації дій при проведенні сесій, засідань, нарад, прийомів, семінарів, перевірок тощо шляхом залучення до цього структурних підрозділів міської ради, міських організацій та органів самоорганізації населення.

Надання методичної та практичної допомоги у питаннях організаційно-кадрової роботи.
Основні завдання та функції загального відділу міської ради
Здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності структурних підрозділів міської ради щодо виконання Конституції і Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, рішень обласної ради, рішень виконавчого комітету міської ради.

Планування роботи виконкому.

Підготовка засідань виконавчого комітету міської ради.

Забезпечення чіткої організації діловодства у виконавчому комітеті міської ради.

Контроль за термінами проходження і виконання службових документів.

Надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства структурними підрозділами міської ради.

Забезпечення доступу до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Основні функції юридичного відділу Синельниківської міської ради

Основним завданням юридичного відділу міської ради є організація правової допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів.

Юридичний відділ:

- організовує роботу по забезпеченню відповідності діючому законодавству прийнятих рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів;

- бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав;

- проводить експертизу разом з іншими відділами міської ради проектів договорів на відповідність їх діючому законодавству;

- перевіряє на відповідність законодавству України проектів нормативних документів, що подаються на підпис керівництва, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;

- бере участь у підготовці, укладенні господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;

- надає правову допомогу відділам міської ради в підготовці рішень міської ради, виконавчого комітету та інших документів, які мають нормативний характер;

- організовує претензійну і веде позовну роботу, представляє у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

- організовує роботу адміністративної комісії та забезпечує розгляд адміністративних правопорушень, віднесених до її компетенції.
Основні функції

відділу бухгалтерського обліку Синельниківської міської ради

Виконання кошторисів виконавчих органів Синельниківської міської ради по яких ведення бухгалтерського обліку покладено на відділ бухгалтерського обліку ,кошторисів по окремих програмах, кошторисів позабюджетних коштів, рахунків за дорученнями;

Контроль за правильним і економним витрачанням коштів згідно затверджених кошторисів витрат по бюджету з урахуванням внесених змін в установленому порядку а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей;

Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю здійснюваних операцій;

Перевірка правильності оформлення документів і законності здійснення операцій;

Нарахування і виплата у відповідні терміни заробітної плати працівникам міської ради;

Ведення встановленої звітно-облікової документації, аналіз економного використання бюджетних коштів Синельниківської міської ради;

Проведення розрахунків з організаціями, підприємствами та окремими особами;

Збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентарю та інших матеріальних цінностей, які належать виконавчим органам міської ради;

Складання та подання в установлені строки відповідним органам бухгалтерської звітності;

Проведення в установлені терміни інвентаризації грошових коштів і розрахунків, а також майново-матеріальних цінностей, які належать відділам міської ради;

Складання кошторисів витрат та розрахунків до них та внесення змін в установленому порядку;

Зберігання бухгалтерських документів, а також здача їх в архів у встановленому порядку.
Основі завдання відділу ведення Державного реєстру виборців

Ведення персоніфікованого обліку виборців.

Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Проведення періодичної або ініціативної актуалізацію бази даних Державного реєстру виборців (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру)

Забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення

Основні функції

Управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради

 • забезпечує соціальний захист ветеранів війни, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, ветеранів праці та інших громадян похилого віку, дітей війни, жертв нацистських переслідувань шляхом надання пільг та компенсацій, санаторно-курортних путівок, забезпечення засобами пересування і реабілітації, направлення в будинки-інтернати.

 • Здійснює прийом документів, призначення та виплату державних адресних допомог та житлових субсидій.

 • Здійснює контроль за дотриманням пенсійного законодавства при призначенні та перерахунках пенсій.

 • Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці та зайнятість населення.

 • Видача посвідчень.Основні функції

фінансового управління Синельниківської міської ради

 • Основними завданнями фінансового управління є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики в місті;

здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

 • складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання

 • їх на розгляд виконавчому комітету міської ради;

 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів

 • соціально-економічного розвитку міста;

 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і

 • бюджетного планування та фінансування витрат;

 • здійснення контролю за дотриманням головними розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.


Основні функції Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Синельниківської міської ради:

Реалізація програм розвитку комунальної власності та житлово-комунального господарства міста,

Координація роботи міських комунальних підприємств та інших підприємств, установ та організацій в цій галузі.

Забезпечення обліку, збереження, ефективного використання та розвитку комунальної власності територіальної громади м.Синельникового.

Реалізація державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт для населення, а також проведення державної політики, спрямованої на розвиток міського транспорту,

Розроблення проектів цільових програм, метою яких є підвищення рівня забезпеченості населення, соціальної та виробничої сфери в усіх видах житлово-комунальних послуг, поліпшення їх якості, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, а також участь у розробленні містобудівної документації,

Розробка проектів програм приватизації комунального майна міста та контроль за їх виконанням,

Облік споживання житлово-комунальних послуг,

Аналіз цін і тарифів на послуги з тепло-, водопостачання, водовідведення, утримання житла та прибудинкових територій, підготовка пропозицій в установленому порядку щодо їх змін,

Реалізація економічної реформи у житлово-комунальному господарстві,

Проведення інвестиційної політики у процесі проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об'єктів комунальної власності та житлово-комунального господарства, здійснення контролю за їх будівництвом.

Забезпечення формування та реалізації єдиної державної політики у сфері земельних відносин.

Основні функції

відділу освіти Синельниківської міської ради

Відділ освіти Синельниківської міської ради здійснює управління загальноосвітніми,дошкільними та позашкільними навчальними закладами, розташованими на території міста. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі навчальних закладів , сприяє їх навчально-методичному,фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

Здійснює інспектування навчальних закладів , що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

Відділ освіти проводить державну атестацію навчальних закладів міста щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

Забезпечує контроль щодо ведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку. Впроваджує навчальні плани і програми , затверджені Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України, затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів. Організовує навчання обдарованих дітей , проводить в установленому порядку конкурси,змагання , олімпіади серед учнів. Забезпечує організацію в навчальних закладах міста роботи з фізичного виховання , фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. Формує замовлення на підручники , посібники, навчально-методичну літературу , бланки документів про освіту , навчальних програм та забезпечує ними навчальні заклади.

Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення їх атестації.

Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів , вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів освіти , які перебувають у комунальній власності , аналізує їх використання.
Основні функції відділу культури та туризму

Синельниківської міської ради

- Здійснює відповідно до законодавства України управління культосвітніми закладами, що діють на території міста, організує їх матеріально-технічне і фінансове забезпечення, контроль за дотриманням законодавства з питань культури та мистецтва.

-Забезпечує на території м. Синельникового реалізацію державної політики з питань охорони культурної спадщини.

-Створює умови для музичного, хореографічного, образотворчого мистецтва, самодіяльної та народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє комплектуванню та оновленню бібліотек, організації виставок.

-Готує в рамках своєї компетенції відповідні накази, організує та контролює їх виконання.

-Розробляє проекти цільових і комплексних програм розвитку культури та мистецтв у місті й подає їх на розгляд виконавчому комітету та на затвердження міській раді, організовує їх виконання в межах своїх повноважень, подає виконавчому комітету та міській раді звіти про хід і результати виконання зазначених програм.

-Проводить свята, конкурси, огляди самодіяльної народної творчості.

- Вирішує відповідно до закону питання про проведення видовищних і інших масових заходів.

-Розглядає в установленому порядку звернення громадян, які належать до повноважень відділу.

Основні завдання та функції відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури..

Аналіз стану містобудування на території міста, організація, розроблення та забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівної документації.

Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території міста, поліпшення його архітектурного вигляду.

Розробка та надання в установленому порядку забудовникам, паспортів забудовників на індивідуальні житлові будинки та господарчі споруди, містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок та паспортів прив’язки тимчасових споруд згідно чинного законодавства.

Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради, по присвоєнню поштових адрес об’єктам нерухомості, та інших які відносяться до компетенції відділу.

Надання через засоби масової інформації (по їх запиту, або зобов’язує учасників містобудівного процесу незалежно від форм власності замовити таку інформацію) населення про містобудівні програми розвитку міста.

Розгляд звернень громадян, інших суб’єктів містобудування з питань що належать до його компетенції.
Основні функції архівного відділу Синельниківської міської ради

реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;

забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації;

надання підприємствам, установам і організаціям архівних довідок, копій та витягів з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам – довідок соціально-правового характеру;

прийом на зберігання архівних документів органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що ліквідуються без визначення правонаступника.
Основні завдання відділу спеціальної, мобілізаційної та військової роботи Синельниківської міської ради

Недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації.

Забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів секретних робіт.

Організація та ведення секретного діловодства.

Забезпечення виконання законодавства з питань оборонно-мобілізаційної роботи, організація планування і здійснення заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за їх здійсненням на території міста.

Ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних, які працюють у міській раді та її виконавчих органах.

Забезпечення взаємодії з правоохоронними, контролюючими та судовими органами, військовими формуваннями під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Контроль за виконанням законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби.

Основні функції відділу соціально – економічного розвитку міста Синельниківської міської ради

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради є структурним підрозділом міської ради, який створюється міською радою, підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень управлінню економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Міністерству економіки України, Дніпропетровській обласній раді в порядку встановленому законом.

Основними функціями відділу є:

 • Реалізація державної економічної політики на території міста;

 • Визначення пріоритетів в соціально-економічному розвитку міста та напрямків структурної перебудови її економіки;

 • Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку міста, вдосконалення розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних економічних зв’язків.

 • Розробляє довготермінові прогнозні програми всіх галузей господарства;

 • Здійснює розробку проектів плану соціально-економічного розвитку міста, готує їх на розгляд міської ради і подає Управлінню економіки облдержадміністрації

Працівники відділу діють у межах чинного законодавства України та Положення про відділ і несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадових обов’язків.
Основні функції відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Синельниківської міської ради

забезпечує виконання державної молодіжної політики з питань сім’ї, жінок, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, впроваджує механізм її реалізації в місті.

Розробляє проекти міських програм щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, жінок, дітей, молоді, розвитку фізичної культури і спорту та відповідає на засіданнях виконкому та сесіях міської ради, і звітує про їх виконання.
Основні функції

відділу з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення Синельниківської міської ради

Забезпечення створення і сталого функціонування міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи (далі ДТП ЄДС) запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (далі НС) техногенного і природного характеру.

Участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту (цивільної оборони) (далі ЦЗ (ЦО) захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків на відповідній території.

Розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил ЦЗ (ЦО), захисту населення і територій міста від НС.

Координація діяльності місцевих ланок Синельниківської міської ланки ДТП ЄДС, органів управління підпорядкованими силами з питань ЦЗ (ЦО).

Визначення основних напрямків роботи у сфері захисту населення і територій від НС та ліквідації їх наслідків.

Здійснення інформаційного забезпечення у сфері ЦЗ (ЦО), захисту населення і територій від НС та ліквідації їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій.

Організація підготовки кадрів органів управління та сил ЦЗ (ЦО), захисту населення і територій від НС та ліквідації їх наслідків, навчання населення діям в умовах НС.
Основні функції служби у справах дітей

Синельниківської міської ради

Організовує разом з кримінальною міліцією у справах дітей розроблення і здійснення заходів запобігання бездоглядності і правопорушень серед дітей на території міста;

Сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, готує звіт про виховання, утримання і розвитку дітей у таких сім’ях;

Готує висновки про можливість утворення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;

Веде справи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм їх влаштування, подає клопотання щодо переведення дітей зазначеної категорії на інші форми влаштування;

Здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей;

Формує банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, веде облік дітей, які можуть бути усиновлені;

Забезпечує розгляд заяв, скарг, звернень громадян.

Основні функції дозвільного центру

Організація видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру(ДДХ).

Здійснення прийому суб’єктів господарювання.

Надання суб’єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання ДДХ, видача бланків документів надання допомоги при їх заповненні.

Прийняття від суб’єкта господарювання повного комплекту документів, необхідних для отримання ДДХ, реєстрація в програмі КАІ-Моніторинг, Віртуальному офісі «Відкрита влада» та передача документів місцевим та регіональним дозвільним органам.

Формування дозвільної справи, ведення її та зберігання.

Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів щодо видачі ДДХ та документообіг між ними. Контроль за додержанням строків розгляду дозвільних справ, надання інформації щодо видачі ДДХ, відмов виключно через державного адміністратора.

Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання ДДХ.

Складання протоколів про адміністративні правопорушення.


Головний спеціаліст по зверненнях громадян

Синельниківської міської ради

Забезпечує необхідні умови щодо реалізації конституційного права громадян на звернення. Веде реєстрацію і облік звернень громадян. Передає звернення громадян на розгляд за належністю. Узагальнює та надає заявникам відповіді на звернення. Надає роз’яснення громадянам, які звернулись до міськвиконкому в письмовій або усній формі. Контролює за станом розгляду звернень громадян та термінів їх розгляду. Надає до інформаційного центру облдержадміністрації моніторинг розгляду звернень громадян. Організовує проведення особистого та виїзних прийомів міського голови. Аналізує та підготовлює інформацію щодо стану розгляду звернень громадян на оперативні наради. Забезпечує якісний та у встановлені терміни розгляд звернень, що надійшли від контакт-центру «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова » та від державної установи «Урядовий контакт-центр». Організувує оперативне реагування на звернення громадян щодо порушення їх виборчих прав.
Основні функції

головного спеціаліста по внутрішній політиці міської ради

аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті; надання щоденної, щотижневої та щомісячної інформації до управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації щодо діяльності міських осередків політичних, громадських та релігійних організацій, суспільно-політичної ситуації в місті;

сприяння виконавчому комітету міської ради у забезпеченні взаємодії з осередками політичних партій, громадськими та релігійними організаціями, які діють на території міста, ведення інформаційного списку даних (в електронному та паперовому вигляді) цих організацій;

висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів на веб-сайті міської ради та у засобах масової інформації. Оприлюднюнення інформації щодо реалізації статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Схожі:

МЕТА: ознайомити учнів та пояснити їм функції та завдання кадрової служби ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Що таке кадрова політика підприємства?( система принципів, ідей, вимог, що визначають основні напрямки роботи з персоналом, її форми...
ПОЛОЖЕННЯ про управління організаційно-виконавчої роботи Тернопільської міської ради
Управління організаційно-виконавчої роботи (надалі – управління) є виконавчим органом міської ради, нею утворюється, їй підзвітне...
ДОПОВІДЬ НА ПІДСУМКОВУ НАРАДУ З НАЧАЛЬНИЦЬКИМ СКЛАДОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО...
Про основні проблемні питання в організаційно-управлінській діяльності підрозділу, приоритетні завдання підрозділу на 2008 рік
ПОЛОЖЕННЯ про відділ земельних ресурсів Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
План роботи відділу організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної...
Переглянути і відібрати документи для занесення до СКС. Розписувати періодику, збірники, анотувати для поповнення СКС
ПЕРЕЛІК АКТІВ ОРГАНІВ ЗАКОН
Про підсумки кадрової роботи у виконавчих органах міської ради у 2011 році та перспективи на 2012 рік
МЕТА: ознайомити учнів та пояснити їм функції та завдання кадрової служби ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Зміст діяльності з управління персоналом на різних стадіях розвитку підприємства
Про стан роботи в райдержадміністрації
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації Мельнікової І. В. колегія Новомиргородської...
Про стан кадрової роботи у
Загальна чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів складає 112,5 осіб, з них посадових осіб місцевого самоврядування...
Про основні функції відділу
На виконання доручення керівника апарату райдержадміністрації від 7 листопада 2011 року №29-187/5 відділ у справах сім’ї, молоді...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка