Державний Герб України Міністерство аграрної політики України


Скачати 96.48 Kb.
НазваДержавний Герб України Міністерство аграрної політики України
Дата26.03.2013
Розмір96.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

Державний Герб України
Міністерство аграрної політики України

______________________________________________________________

(найменування інспекції державного технічного нагляду та її місцезнаходження)

Додаток 1

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення


П Р И П И С № ______
“___” ___________ 20__ року _________________________________________________________________________________________________________________________________
(місце складання припису)
Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала припис)

Видав _____________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, якій видано припис)

При перевірці додержання вимог законодавства з питань експлуатації машин в процесі нагляду за їх технічним станом ____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування особи, об’єкта перевірки)
п/п

ВСТАНОВЛЕНО:

ВИМАГАЮ:

Термін

виконання

виявлені порушення, недоліки або інші обставини, які потребують ужиття необхідних заходів

заходи, які необхідно здійснити для усунення порушень

Даний припис належить до обов’язкового виконання. У разі невиконання припису Ви будете притягнуті до відповідальності за ст. 108, 188-27 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Про виконання припису вимагаю повідомити мене до “___” ____________ 20__ р. за адресою: ___________________________________________________________________________

(індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

Копію припису надіслано рекомендованим листом за вих. № ____________ від “___” ____________ 20__ р.

Підпис особи, яка отримала припис Підпис посадової особи, яка

(зі змістом припису ознайомлений, копію припису отримав) склала (відправила) припис

___________________________ __________________
М. П.

  
Додаток 2

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення


ЖУРНАЛ

обліку видачі підприємствам, установам, організаціям та громадянам

обов’язкових до виконання приписів

Розпочато “___” ______________ 20__ р.
Закінчено “___” ______________ 20__ р.№ п/п

Прізвище, ініціали посадової особи, яка склала припис

Посада, прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання особи, кому видано припис

Дата складання припису

Дата вручення припису або надсилання рекомендованим листом

Термін виконання припису

Відмітка про виконання припису

Примітка

Державний Герб України
Міністерство аграрної політики України

______________________________________________________________

(найменування інспекції державного технічного нагляду та її місцезнаходження)

Додаток 3

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушенняПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення, серія ____ № ______


“___” ___________ 20__ року ____________________________________________________________________________________________________________________________
(місце складання протоколу)
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол)
склав цей протокол про те, що 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата та місце народження_______________________________________________________, громадянство _______________, місце роботи (місцезнаходження) та займана посада ___________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________, місце проживання_______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

_____________________________________________________ телефон_____________________, ____________________________________________________________________

(назва документа, який посвідчує особу, серія, №,)

Найменування машини ____________________________, реєстраційний номер________________, належність ________________________________________________________, свідоцтво про реєстрацію машини серія ____ № ________ , ___________________________________________________________________________________________________,

(найменування інспекції, що видала свідоцтво)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, час, місце вчинення і суть учиненого адміністративного правопорушення)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________чим порушив (ла) вимоги ст. ____ КУпАП.
1. Свідки: _______________________________________________________________________________________________ підпис _______________ підпис __________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання)

2. Потерпілі: _____________________________________________________________________________________________ підпис _______________ підпис __________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання)

Гр-ну (ці)________________________________________ роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені ст. 63 Конституції України, ст. 268 КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться “__” _____________ 20__ року о _______ год. _______________________________________________________________________
(адреса, за якою відбудеться розгляд справи)

Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи ______________________. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті порушення_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
До протоколу додаються________________________________________________. Тимчасово вилучені документи _____________________________________________________.

Копія протоколу про адміністративне правопорушення надіслано рекомендованим листом за вих. № ____________ від “___” ____________ 20__ року.
Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності Підпис посадової особи,

(зі змістом протоколу ознайомлений, копію протоколу отримав, унесені про мене дані правильні) яка склала протокол

________________________ _______________
М.П.

Державний Герб України
Міністерство аграрної політики України

______________________________________________________________

(найменування інспекції державного технічного нагляду та її місцезнаходження)

Додаток 4

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушенняПОСТАНОВА

в справі про адміністративне правопорушення, серія ____ № ______


“___” ___________ 20__ року ____________________________________________________________________________________________________________________________
(місце розгляду)
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка виносить постанову)
розглянувши матеріали в справі про адміністративне правопорушення, та на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, серія _________ № __________________
УСТАНОВИВ:

що ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада (для посадових осіб), рік народження, громадянство,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

місце проживання, місце роботи (найменування підприємства, установи, організації)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

правопорушника, серія та номер паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу)
Ураховуючи, що гр. ______________________________ скоїв (ла) адміністративне правопорушення, передбачене ст. 108 КУпАП, та керуючись положенням статті 244 КУпАП
ПОСТАНОВИВ:
1. Притягнути гр. ________________________________ до адміністративної відповідальності і накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді __________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указується вид адміністративного стягнення (позбавлення права курування машинами

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на строк до одного місяця або накладення штрафу, сума штрафу зазначається цифрами та словами))
2. На підставі частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати гр.. _____________________________________ штрафу протягом 15 днів, з метою примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указується сума штрафу цифрами і словами в дужках)

Примірник постанови отримав “___” __________________ 20___ р. ______________________ Підпис посадової особи, яка

(підпис правопорушника) винесла (відправила) постанову __________________

М. П.

Постанова може бути оскаржена згідно ст. 287-289 КУпАП протягом 10 днів від дня її винесення.

Відповідно до ст.. 291 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку її оскарження.

Постанова є виконавчим документом і пред’являється до виконання органам державної виконавчої служби протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

До постанови додається__________________________________________________________________________________________________________________________________.

Копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності надіслано рекомендованим листом за вих. № _____________ від “____” ___________ 20__ року

Повідомлення про сплату штрафу (копію документа, що підтверджує сплату штрафу) надіслати за адресою: ___________________________________________________ ______________________________________________________ у термін до “____” __________________ 20 ____ року. (індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

Додаток 5

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення

ЖУРНАЛ

обліку матеріалів про адміністративні правопорушення

Розпочато “___” ______________ 20__ р.
Закінчено “___” ______________ 20__ р.№ п/п

Дата реєстрації та номер справи

Прізвище, ініціали посадової особи, яка склала протокол

(серія, номер протоколу)

Прізвище, ім’я, по-батькові та місце проживання правопорушника

Дата вчинення правопорушення та його стисла суть

Дата розгляду справи та прийняте рішення

Прізвище та ініціали посадової особи, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення

Дата вручення копії Постанови правопорушнику, або надсилання рекомендованим листом (серія, номер постанови)

Відмітка про виконання адміністративного стягнення

ПриміткаСхожі:

Згідно з Конституцією, державними символами України є Державний Прапор...
Рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави...
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фаюра Н. Д., Вдовенко Л. О. Фінанси. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету економіки та підприємництва...
87. Укра їнська національна символіка: історія і сучасність
Символіка-це своєрідна візитна картка країни, вона ніби представляє її,підтверджує її існування. Відповідно до статті 20 Конституції...
Міністерство аграрної політики та продовольства України

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Млинівський...
С Залучення іноземних інвестицій. ЗУ «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка