Тема по програмі


Скачати 61.83 Kb.
НазваТема по програмі
Дата09.05.2013
Розмір61.83 Kb.
ТипДокументи
План заняття

виробничого навчання
Тема по програмі: Основи технічного редагування та оформлення тексту

Тема уроку: Призначення та використання фреймів

Мета уроку: навчити учнів працювати з фреймами.

Матеріально технічне-забезпечення: ПК, інструкційні картки, практичні завдання.
Структура заняття

І. Вступний інструктаж

 1.1. Організаційний момент. Привітання, перевірка готовності учнів до заняття, перевірка присутніх.

Оголошення теми, мети заняття.

1.2. Перевірка правил ТБ:

- Облаштованість робочих місць операторів ПЕОМ;

- Вимоги безпеки перед початком роботи;

- Вимоги безпеки під час роботи;

- Вимоги безпеки  по закінченню роботи.

 1.3. Перевірка знань пройденого матеріалу:

 Фронтальне опитування учнів  з попередньої теми:

 1. Назвати способи переходу до роботи з текстом.

 2. Назвати способи завдання атрибутів форматування

 3. Як задати атрибути форматування за допомогою пунктів меню і вкладених меню «Тип»?

 4. Як задати атрибути форматування за допомогою керуючої палітри?

 5. Назвати команди пункту меню «Тип»

 6. Як здійснити копіювання тексту з іншого текстового редактора в публікацію?

 7. Якими засобами можна задати параметри сторінок?


1.4. Пояснення нового матеріалу

Ф

Фрейми
рейм дуже нагадує звичайний графічний об'єкт PageMaker прямокутник, еліпс, або багатокутник. Він також може мати заповнення, колір і обведення. Різниця полягає в тому, що фрейм має вміст – зображення, або текст. Фрейми, що містять текст, можуть бути зв'язані як текстові блоки. При цьому текст, що складає один матеріал, може перетікати з одного фрейму в іншій. Ця можливість дозволяє легко створювати шаблони для розміщення текстів на сторінках і заповнювати їх по необхідності різними матеріалами. Родинні відносини графічних примітивів і фреймів підкреслюють можливість їхнього взаємного перетворення відповідною командою Замінити на фрейм, або Замінити на зображення меню Елемент підміню Фрейм. Для фреймів ця команда працює, тільки якщо фрейм порожній. Іншим способом створення фрейму є його безпосереднє малювання за допомогою інструментів Прямокутний фрейм. Овальний фрейм, Багатокутний фрейм палітри інструментів. Малювання фреймів нічим не відрізняється від малювання графічних примітивів.

Текстовий, або графічний зміст міститься у фрейм за допомогою команди Додати вміст, що входить до складу вкладеного меню Фрейм з меню Елемент, або комбінації клавіш +. Текст і фрейм повинні бути попередньо виділені за допомогою клавіші Shift. Зворотна операція виконується тією же комбінацією клавіш, або командою Відокремити вміст з того ж меню Елемент. Помістити текст у фрейм можна також вклеюванням його з буфера обміну. Перед уклеюванням необхідно клацнути курсором інструмента Текст у внутрішній області фрейму. Якщо текст, або зображення містяться в публікацію з зовнішнього текстового, або графічного файлу, то для розміщення їх усередині фрейму можна або попередньо виділити фрейм, або клацнути на ньому з появою піктограми завантаження.

Операція зв'язування фреймів з текстом у ланцюжок аналогічна розміщенню текстових блоків. Після виділення фрейму інструментом Стрілка у середині його верхньої і нижньої границь з'являються індикатори.

Якщо у фреймі міститься не весь вставлений у нього текст, нижній індикатор буде мати червоний колір і зображення трикутної стрілки, що показують, що фрейм містить нерозміщений текст. Щиглик мишею на цьому індикаторі включає режим зв'язування фреймів. Курсор при цьому міняє вид трьох ланок ланцюжка з чорною трикутною стрілкою. Тепер досить клацнути їм у внутрішній області попередньо створеного порожнього фрейму, щоб той виявився зв'язаним з першим. При цьому нерозміщений текст з'явиться в зв'язаному фреймі. Якщо розмірів другого фрейму недостатньо для розміщення всього матеріалу, варто створити новий фрейм і повторити операцію зв'язування фреймів.

Якщо при малюванні фрейму одним з відповідних інструментів утримувати клавішу , новий фрейм виявиться зв'язаним з останнім створеним фреймом. Зв'язки між фреймами можуть бути в будь-який момент розірвані. Для розриву зв'язків між фреймами досить, утримуючи комбінацію клавіш +, клацнути на нижньому індикаторі першого фрейму, або верхньому індикаторі другого. У результаті даної операції розміщений у другому фреймі матеріал переміщається в перший і текст більше не може перетікати між цими фреймами. Другий фрейм у такому випадку виявиться порожнім. Утім, розірваний зв'язок можна відновити, діючи тим же способом, що і при первісному зв'язуванні фреймів з розміщенням тексту. Виключити окремий фрейм із ланцюжка зв'язаних фреймів простіше всього командою Виключити підменю Фрейм меню Елемент. Виключений фрейм виявляється порожнім, а матеріал, що знаходився в ньому, переміщається в наступний фрейм, якщо такий існував.

Положення матеріалу у фреймі можна задати в діалоговому вікні Параметри фрейму, викликуваному однойменною командою з того ж меню, або комбінацією клавіш ++. Зрозуміло, перед викликом даного діалогового вікна фрейм, для якого ви хочете задати параметри, повинний бути виділений інструментом Стрілка.

У цьому діалоговому вікні можна задати вертикальне і горизонтальне вирівнювання умісту відносно границь фрейму, відступи від границі фрейму, параметри обрізки вмісту. Для кожного фрейму доступна тільки частина параметрів. Якщо це прямокутний текстовий фрейм, то надається можливість вибору вертикального вирівнювання тексту і відступи від границь фрейму. Для не прямокутного фрейму не можна визначити вертикальне вирівнювання в поле Вертикальна виключка, а відступ від границь фрейму повинні бути однаковими з усіх боків. Він задається в поле Відступ.

Якщо фрейм містить зображення, поля введення відступу від країв стають недоступні, але відкривається можливість визначити, як буде розташоване зображення, що знаходиться всередині фрейму. При цьому пропонуються такі варіанти.

 • Обрізати вміст по розмірі фрейму. Якщо розмір зображення перевищує розмір утримуючого його фрейму, видимою залишається тільки та його частина, що міститься у фрейм. Фрейм стає "вікном", через яке можна розглядати фрагменти зображення. Перемістити зображення, що знаходиться за цим вікном, можна, перетягнувши його інструментом Рамка.

 • Настроїти розмір фрейму по вмісту.

Фрейм по цій команді приймає розміри зображення, що міститься в ньому. При наступній зміні розмірів фрейму він поводиться так, начебто включений перший режим.

 • Маштабувати вміст по розміру фрейму. Цей варіант поводження фрейму є режимом, а не однократною командою, як попередній. При зміні розмірів фрейму буде відмаштабовано і зображення, що міститься в ньому. Перемикач Зберігати пропорції забезпечує підтримку постійного співвідношення сторін зображення. Якщо фрейм маштабується непропорційно, усередині нього залишається порожнє місце, що може бути вилучено попередньою командою. Маштабування фрейму абсолютно аналогічно маштабуванню графічних примітивів. Утримання клавіші у процесі маштабування призводить не до пропорційної зміни розмірів примітивів, а до перетворення їх у правильні фігури. Те ж саме відбувається і з фреймами. Тому домогтися пропорційного маштабування фрейму за допомогою клавіші не вдається. У результаті такого маштабування виходить фрейм правильної форми. Проте пропорційне маштабування фрейму можливо. Так само, як і у випадку з графічними примітивами, воно може бути здійснене за допомогою керуючої палітри при включеному в ній режимі пропорційного маштабування. У відповідних полях палітри інструментів необхідно ввести або нові розміри фрейму, або коефіцієнт маштабування.


1.5. Закріплення знань вступного інструктажу:

Фронтальне опитування з пройденого матеріалу:

 1. Для чого призначений фрейм?

 2. Які види фреймів існують?

 3. Як додати Текст у фрейм?

 4. Як зв’язати фрейми з текстом у ланцюжок?

 5. Як налагодити розмір фрейму по вмісту?

 6. Що означає маштабувати вміст по розміру фрейму?


Попереднє оцінювання учнів.

 ІІ. Відпрацювання навчально - тренувальних вправ по темі та поточний інструктаж.  

 Ознайомитися з методичними вказівками.

 1. Опрацювати теоретичний матеріал.

 2. Виконання запропонованих навчально-тренувальних вправ..

Проводжу обхід робочих місць з метою:

1. дотримання учнями правил охорони праці та техніки безпеки;

2. правильності відпрацювання вправ;

3. визначення типових помилок;

4. дотримання правил санітарії;

5. організації робочих місць;

6. поточного інструктажу з учнями.

ІІІ. Заключний інструктаж

 1. Перевірка виконаних робіт. (Перевірити роботу кожного учня, на закріплення теми провести опитування за питаннями з роздаткового матеріалу)

 2. Разом з учнями виявити типові помилки, які були допущені під час виконання вправ, обговорити їх.

 3. Підведення підсумків.

 4. Оцінювання знань учнів.

ІV.  Завдання додому: Призначення та використання фреймів.

V. Прибирання робочих місць:  вологе прибирання майстерні перед початком роботи і по закінченню роботи.


Схожі:

Тема: Основні прийоми роботи в програмі Microsoft FrontPage
Мета: Ознайомитися з інтерфейсом програми та засвоїти основні прийоми роботи в програмі
Тема по програмі
Тема заняття: Робота з меню електронної таблиці. Створення, завантаження та збереження файлів-книг. Введення, редагування та форматування...
Тема по програмі
Тема уроку: Поняття запиту. Створення запитів. Виконання обчислень у запитах. Створення та редагування звітів
Тема по програмі
Тема заняття: Робота з головним меню програми Page Maker, вікном та панелями інструментів, палітрою інструментів
Тема по програмі
Тема уроку:  Створення слайдів презентації. Робота зі слайдами презентації. Редагування та демонстрація презентації
Тема по програмі
...
Тема по програмі
Табличний редактор Adobe Table може бути відкритий безпосередньо з програми PageMaker
Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Тема по програмі
Мета уроку: Навчитися створювати та редагувати форми у базі даних та виконувати обчислення
Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка