Тема уроку. Комбінації тіл обертання. Мета уроку


Скачати 53.45 Kb.
НазваТема уроку. Комбінації тіл обертання. Мета уроку
Дата28.04.2013
Розмір53.45 Kb.
ТипУрок


Тема уроку. Комбінації тіл обертання.

Мета уроку: ознайомлення з комбінаціями тіл обертання; формування вмінь розв'язувати задачі на комбінації тіл обертання.

Обладнання: моделі многогранників, конусів, циліндрів.

І. Перевірка домашнього завдання


Перевірити наявність виконаного домашнього завдання та відповіс­ти на запитання, які виникли в учнів при його виконанні.

II. Аналіз самостійної роботи, виконаної на попередньому уроці


III. Самостійна робота

Варіант 1


Бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює b і нахилене до площини основи під кутом α. Знайдіть площу поверхні сфери, описаної навколо даної піраміди.

Варіант 2


Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює b і утворює з висотою піраміди кут β. Знайдіть площу поверхні сфери, описаної навколо піраміди.

Варіант З


Апофема правильної трикутної піраміди дорівнює h, а двогранний кут при ребрі основи — α. Знайдіть площу поверхні сфери, вписаної в дану піраміду.

Варіант 4


Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює h, а двогран­ний кут при ребрі основи — φ. Знайдіть площу поверхні сфери, вписа­ної в цю піраміду.

Відповідь. Варіант 1. . Варіант 2. .

Варіант 3. 4πh2 cos2 α tg2 . Варіант 4. 4πh2 cos2 φ tg2 .

IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Куля і конус


Куля називається вписаною в конус, якщо вона дотикається до основи конуса в його центрі і до бічної поверхні по колу.

Куля називається описаною навколо конуса, якщо його вершина і коло основи лежать на поверхні кулі.

При розв'язуванні задач на комбінацію кулі з конусом зручно вико­ристовувати переріз комбінації тіл площиною, яка проходить через вісь конуса і центр кулі. У перерізі одержуємо великий круг кулі з вписаним у нього рівнобедреним трикутником — осьовим перерізом конуса. Тому питання про відшукання центра описаної навколо конуса кулі зводиться до визначення центра кола, описаного навколо осьового перерізу конуса.

Якщо куля вписана в конус, то перерізом комбінації площиною, яка проходить через вісь конуса і центр кулі, буде рівнобедрений трикутник (осьовий переріз конуса) з вписаним у нього великим кругом кулі. Звід­си випливає, що у зрізаний конус можна вписати кулю тоді, коли його твірна дорівнює сумі радіусів верхньої і нижньої основ конуса.

Розв'язування задач


 1. У конусі твірна дорівнює l і утворює з основою кут α. Знайдіть R і r — радіуси описаної і вписаної куль відповідно.

(Відповідь. R = ; r = lcosαtg.)

 1. У конус, у якого радіус основи дорівнює r, а твірна — l, вписано кулю. Знайдіть довжину лінії, по якій поверхня кулі дотикається до бічної поверхні конуса. (Відповідь. 2πr .)

 2. У конус вписано кулю. Знайдіть об'єм кулі, якщо твірна конуса до­рівнює l і нахилена до площини основи під кутом α. (Відповідь. .)

 3. У кулю вписано конус. Площа осьового перерізу конуса дорівнює S, кут між його висотою і твірною дорівнює α. Знайдіть об'єм кулі.

(Відповідь. π.)

 1. Кулю вписано у зрізаний конус, твірна якого нахилена до площини основи під кутом α. Знайдіть об'єм і бічну поверхню конуса, якщо радіус кулі дорівнює r. (Відповідь. ; .)

Куля і циліндр


Куля називається вписаною у циліндр, якщо куля дотикається до обох основ циліндра в їх центрах і до бічної поверхні циліндра по колу великого круга кулі, паралельного основам циліндра.

Циліндр при цьому називається описаним навколо кулі.

Куля називається описаною навколо циліндра, якщо кола його основ лежать на поверхні кулі.

Циліндр при цьому називається вписаним у кулю. Як і при розв'язуванні задач на комбінацію кулі і конуса, часто ви­користовують перерізи комбінації кулі і циліндра площиною, яка прохо­дить через вісь циліндра, а отже, і через центр вписаної або описаної кулі. Перерізом буде прямокутник із вписаним чи описаним колом. Звідси випливає, що:

а) в циліндр можна вписати (описати) кулю тоді, коли в осьовий переріз циліндра можна вписати (описати) коло;

б) центр кулі, описаної (вписаної) навколо циліндра, лежить на середині осі циліндра;

в) вписати кулю можна тільки в рівносторонній циліндр.
Розв'язування задач

 1. У сферу радіуса R вписано циліндр, діагональ осьового перерізу якого утворює з основою кут α. Знайдіть об'єм циліндра.

(Відпо­відь.R3 sinα cos2α .)

 1. У кулю вписано циліндр, у якому кут між діагоналями осьового пе­рерізу дорівнює α. Знайдіть об'єм кулі, якщо твірна циліндра дорівнює l.

(Відповідь. .)

 1. Навколо кулі описано циліндр. Знайдіть відношення об'ємів і поверхонь цих тіл. (Відповідь. ; .)

Конус і циліндр


Конус називається вписаним у циліндр, якщо основа конуса збі­гається з однією з основ циліндра, а вершина конуса лежить у центрі другої основи циліндра.

При цьому циліндр називається описаним навколо конуса.

Циліндр називається вписаним в конус, якщо одна основа ци­ліндра лежить у площині основи конуса, а коло другої лежить на бічній поверхні конуса.

Конус при цьому називається описаним навколо циліндра.

Розв'язування задач

 1. Радіус основи конуса дорівнює 39 см, висота — 52 см. У нього впи­сано циліндр такої висоти, що його бічна поверхня рівновелика біч­ній поверхні малого конуса, який стоїть на його верхній основі. Знайдіть висоту циліндра. (Відповідь. 20 см.)

 2. У конус з радіусом основи R і висотою Н вписано циліндр, у якого радіус основи r і висота h. Доведіть, що + = 1.

 3. У конус з висотою Н і твірною l вписано циліндр, у якого бічна по­верхня в п раз менша бічної поверхні конуса. Знайдіть висоту циліндра.

(Відповідь..)

 1. Конус вписано в циліндр так, що основа конуса збігається з ниж­ньою основою циліндра, а вершина конуса збігається з центром верхньої основи циліндра. Знайдіть об'єм конуса, якщо осьовим пе­рерізом прямого циліндра є прямокутник з діагоналлю d, яка утво­рює з висотою прямокутника кут β. (Відповідь. d3 sin β sin 2β.)

 2. У конус вписано циліндр, повна поверхня якого рівновелика бічній поверхні конуса. Найбільший кут між твірними конуса дорівнює прямому. Доведіть, що відстань від вершини конуса до верхньої ос­нови циліндра дорівнює половині твірної конуса.

V. Домашнє завдання


Розв'язати задачу № 28 (с. 97) із § 6 та підготуватися до тематичного оцінювання.

VI. Підведення підсумку уроку

Запитання до класу


1) Яка куля називається вписаною в конус?

2) Яка куля називається описаною навколо циліндра?

3) Чому дорівнює відношення об'ємів кулі і описаного навколо неї ци­ліндра?Роганін геометрія 11 клас, урок 61

Схожі:

Уроку. Тематичне оцінювання №8
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Комбінації геометричних тіл»
Тема уроку. Комбінації многогранників. Мета уроку
Мета уроку: ознайомлення з комбінаціями многогранників; формування вмінь розв'язувати задачі на комбінації многогранників
Тема уроку. Комбінації многогранників і конуса. Мета уроку
Мета уроку: ознайомлення з комбінаціями многогранників і конусів; формування вмінь розв'язувати задачі на комбінації многогранників...
Тема уроку. Комбінації многогранників і кулі. Мета уроку
Мета уроку: ознайомлення з комбінаціями многогранників і куль; формування умінь розв'язувати задачі на комбінації многогранників...
Тема уроку. Комбінації многогранників і циліндра. М ета уроку
Мета уроку: ознайомлення з комбінаціями многогранників і циліндрів; формування вмінь розв'язувати задачі на комбінації многогранників...
УРОК 1 Тема. Види комбінацій тіл
Мета уроку. Сформулювати означення многогранників, вписаних у тіла обертання і описаних навколо них, визначити умови існування кожної...
Об’єми тіл обертання. Практична робота з інформатики «Створення презентації...
ТЕМА: Об’єми тіл обертання. Практична робота з інформатики Створення презентації в програмі Power Point
Тема уроку: Умови плавання тіл. Мета уроку
Архімеда, робити висновки за результатами експериментальних завдань. Показати застосування умов плавання тіл у житті та техніці....
УРОКИ 7, 8 Тема. Тіла обертання. Циліндр, конус, куля
Мета: дати поняття тіл обертання та деяких їх видів: циліндра, конуса, кулі; розвивати просторо­ве мислення за допомогою нестандартних...
УРОК 29 Тема уроку
Мета уроку: Формування умінь учнів застосовувати інтеграл до обчислення об'ємів тіл
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка