ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка9/52
Дата17.05.2013
Розмір5.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється під час підсумкового модульного контролю.

Засобами контролю є: тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі, індивідуальне опитування, контроль виконання практичних навичок.

Засоби контролю по кожній темі:
Кіль-
кість балів
за тему:

Тестовий контроль вихідного рівня знань


(10 тестових завдань по 0,5 балів за кожну правильну відповідь)

5

Індивідуальне опитування:

5 балів – питання теми висвітлено в повному об’ємі;

4 бали – питання теми висвітлено в повному об’ємі, однак за допомогою навідних питань викладача;

3 бали – питання теми висвітлено не в повному об’ємі за допомогою навідних питань викладача;

2 бали – питання теми висвітлено тільки загальними поняттями;

1 бал – питання теми висвітлено загальними поняттями за допомогою навідних питань викладача;

0 балів – студент не володіє матеріалом теми .

5


Робота біля ліжка хворого:

4 бали – студент володіє практичними навиками в повному об’ємі (збір скарг, анамнезу захворювання і життя, об’єктивне обстеження по органах і системах, постановка попереднього діагнозу, складання плану обстеження і лікування, інтерпритація отриманих результатів лабораторного та інструментального обстеження, диференційна діагностика із синдромоподібними захворюваннями, постановка клінічного діагнозу, надання екстреної допомоги при невідкладних станах; ускладнення, прогноз, профілактика захворювання).

3 бали – студент володіє практичними навиками в повному об’ємі, однак за допомогою навідних запитань викладача;

2 бали – студент володіє практичними навиками не в повному об’ємі за допомогою навідних запитань викладача;

1 бал – студент володіє тільки деякими практичними навиками;

0 балів – студент не володіє практичними навиками.

4

Контроль кінцевого рівня знань – ситуаційні задачі типу Крок 2

(2 бали – за дану відповідь на запитання до задачі в повному об’ємі; 1 бал - за неповну відповідь на запитання; 0 балів – неправильна відповідь на запитання)


2

Разом за тему

16

Мінімальна сума балів за поточну успішність для допуску до ПМК

59


МОДУЛЬ 4. Дитячі інфекційні хвороби

Модуль 4 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 12

Тема 1. Кір. Краснуха. Вітряна віспа, оперізуючий герпес.

17

Тема 2. Скарлатина. Псевдотуберкульоз. Паротитна інфекція. Кашлюк.

17

Тема 3. Дифтерія, інфекційний мононуклеоз.

17

Змістовий модуль 13

Тема 4. Менінгококова інфекція. Ентеровірусна інфекція. Поліомієліт.

17

Тема 5. Грип. ГРВІ. Вірусні гепатити у дітей.

17

Змістовий модуль 14

Тема 6. Гострі кишкові інфекції у дітей. Курація хворих.

17

Змістовий модуль 15
Тема 7. ВІЛ/СНІД у дітей. Захист історії хвороби.

17

Індивідуальна самостійна робота – участь в студентському науковому гуртку, олімпіадах, конференціях, написання реферату.

1

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200


Примітка: Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 56 балів.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 17-ти бальною шкалою.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона є результатом множення кількості балів на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, якщо вона передбачена програмою.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля ─ 56 балів, вираховується шляхом множення кількості балів (мінімальний позитивний бал за тему ─ 8) на кількість тем у модулі.

Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. Студент може набрати за індивідульну роботу максимально 1 бал.

Розподіл балів за індивідуальну роботу студента

Участь у студентському науковому гуртку, олімпіадах, конференціях

1 бал


Написання історії хвороби є обов’язковою самостійною роботою студента. Захист історії хвороби проводиться на практичному занятті №7. Бал за заняття №7 складається з балу, який отримує студент за оцінювання теми «ВІЛ/СНІД у дітей» (максимально 9) та за історію хвороби (максимально 8 балів). Тема «ВІЛ/СНІД у дітей» оцінюється сумою балів: тести від 0 до 2 балів (10 питань: правильна відповідь на 10-7 питань – 2 бали, 6-3 – 1 бал, 2-1 – 0 балів), ситуаційна задача від 0 до 2 балів (яка оцінюється наступним чином: 2 бали – за дану відповідь на запитання до задачі в повному об’ємі; 1 бал - за неповну відповідь на запитання; 0 балів – неправильна відповідь на запитання), за усну відповідь від 0 до 5 балів (5 балів – питання теми висвітлено в повному об’ємі, 4 бали – питання теми висвітлено в повному об’ємі, однак за допомогою навідних питань викладача, 3 бали – питання теми висвітлено не в повному об’ємі за допомогою навідних питань викладача, 2 бали – питання теми висвітлено тільки загальними поняттями, 1 бал – питання теми висвітлено загальними поняттями за допомогою навідних питань викладача, 0 балів – студент не може висвітлити питаннями теми). Кількість балів за написання історії хвороби ─ від 0 до 3 балів, за захист ─ від 0 до 5 балів (всього ─ 8 балів).

Розподіл балів за захист історії хвороби

5 балів

Історію хвороби висвітлено в повному об’ємі. Дано відповіді на всі запитання.

4 бали

Історію хвороби висвітлено в повному об’ємі, однак за допомогою навідних питань викладача.

3 бали

Історію хвороби висвітлено не в повному об’ємі за допомогою навідних питань викладача.

2 бали

Історію хвороби висвітлено тільки загальними поняттями.

1 бал

Історію хвороби висвітлено загальними поняттями за допомогою навідних питань викладача.

0 балів

Студент не може висвітлити історію хвороби
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка