ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка8/52
Дата17.05.2013
Розмір5.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   52


Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється під час підсумкового модульного контролю.

Засобами контролю є: тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі, індивідуальне опитування, контроль виконання практичних навичок.

Засоби контролю по кожній темі:
Кіль-
кість балів
за тему:

Тестовий контроль вихідного рівня знань


(10 тестових завдань по 0,5 балів за кожну правильну відповідь)

5

Індивідуальне опитування:

5 балів – питання теми висвітлено в повному об’ємі;

4 бали – питання теми висвітлено в повному об’ємі, однак за допомогою навідних питань викладача;

3 бали – питання теми висвітлено не в повному об’ємі за допомогою навідних питань викладача;

2 бали – питання теми висвітлено тільки загальними поняттями;

1 бал – питання теми висвітлено загальними поняттями за допомогою навідних питань викладача;

0 балів – студент не володіє матеріалом теми .

5


Робота біля ліжка хворого:

4 бали – студент володіє практичними навиками в повному об’ємі (збір скарг, анамнезу захворювання і життя, об’єктивне обстеження по органах і системах, постановка попереднього діагнозу, складання плану обстеження і лікування, інтерпритація отриманих результатів лабораторного та інструментального обстеження, диференційна діагностика із синдромоподібними захворюваннями, постановка клінічного діагнозу, надання екстреної допомоги при невідкладних станах; ускладнення, прогноз, профілактика захворювання).

3 бали – студент володіє практичними навиками в повному об’ємі, однак за допомогою навідних запитань викладача;

2 бали – студент володіє практичними навиками не в повному об’ємі за допомогою навідних запитань викладача;

1 бал – студент володіє тільки деякими практичними навиками;

0 балів – студент не володіє практичними навиками.

4

Контроль кінцевого рівня знань – ситуаційні задачі типу Крок 2

(2 бали – за дану відповідь на запитання до задачі в повному об’ємі; 1 бал - за неповну відповідь на запитання; 0 балів – неправильна відповідь на запитання)


2

Разом за тему

16

Мінімальна сума балів за поточну успішність для допуску до ПМК

56МОДУЛЬ 3. Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

Модуль 3 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 10Тема 1. Дефіцитні анемії у дітей
16

Тема 2. Гемобластози у дітей
16

Тема 3. Геморагічні захворювання у дітей

16

Змістовий модуль 11Тема 4. Цукровий діабет у дітей
16

Тема 5. Захворювання щитовидної залози у дітей

16

Тема 6. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та статевих залоз у дітей

16

Тема 7. Захворювання наднирників у дітей

16

Індивідуальна самостійна робота студента

8

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ
200

Примітка: Максимальна кількість балів при засвоєнні теми практичного заняття становить - 16 балів, мінімальна позитивна оцінка - 8 балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона є результатом множення кількості балів на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, якщо вона передбачена програмою.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля ─ 59 балів, вираховується шляхом множення кількості балів (мінімальний позитивний бал за тему ─ 8) на кількість тем у модулі та мінімальний бал за індивідуальну роботу студента (3 бали).

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 56 балів під час практичних занять (8 х 7) та індивідуальну самостійну роботу студента не менше 3 балів. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.

Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. Студент може набрати за індивідульну роботу максимально 8 балів.

Розподіл балів за індивідуальну роботу студента

Участь у студентському науковому гуртку, олімпіадах, конференціях

5 балів

Написання реферату

3 бали
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   52

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка