ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка7/52
Дата17.05.2013
Розмір5.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   52Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється під час підсумкового модульного контролю.

Засобами контролю є: тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі, індивідуальне опитування.

Засоби контролю по кожній темі:
Кіль-
кість балів
за тему:

Тестовий контроль вихідного рівня знань


(10 тестових завдань)

За написання тестових завдань студент одержує 1 бал за умови правильної відповіді на 6 та більше тестових завдань.

1

Індивідуальне опитування:

3 бали – питання теми висвітлено в повному об’ємі;

2 бали – питання теми висвітлено не в повному об’ємі за допомогою навідних питань викладача;

1 бал – питання теми висвітлено тільки загальними поняттями;

0 балів – студент не володіє матеріалом теми.

3


Контроль кінцевого рівня знань – вирішення клінічнних ситуаційних завдань

2 бали – відповідь на всі запитання до задачі в повному об’ємі;

1 бал - студент дає неповну відповідь на запитання;

0 балів – неправильна відповідь на запитання.


2

Разом за тему

6

Мінімальна сума балів за поточну успішність для допуску до ПМК

54

Підсумковий модульний контроль проводиться на двох останніх практичних заняттях. Контроль виконання практичних навичок виконується на практичному занятті № 19.
МОДУЛЬ 2. Неонатологія

Модуль 2 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 7
Тема 1. Особливості адаптації недоношених новонароджених Організація виходжування та годування недоношених дітей

16

Змістовий модуль 8
Тема 2. Асфіксія новонароджених. Хвороби органів дихання у новонароджених.

16

Тема 3. Пологова травма новонароджених

16

Тема 4. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених

16

Змістовий модуль 9
Тема 5. Внутрішньоутробні інфекції новонародженого (ТОRСН - інфекції)

16

Тема 6. Бактеріальні інфекції у новонароджених

16

Тема 7. Захист історії хвороби

16

Індивідуальна самостійна робота

8

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200

Примітка: мінімальний позитивний бал за поточну успішність – 8, максимальний – 16. Максимальна сума балів за поточну успішність – 120. За написання історії хвороби присвоюються такі бали: максимальна кількість - 16 балів, мінімальна позитивна оцінка - 8 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля ─ 56 балів, вираховується шляхом множення кількості балів (мінімальний позитивний бал за тему ─ 8) на кількість тем у модулі.

Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. Студент може набрати за індивідульну роботу максимально 8 балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона є результатом множення кількості балів на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, якщо вона передбачена програмою.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 56 балів: не менше 48 балів під час практичних занять (8х6) та 8 балів за написання історії хвороби.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.

Розподіл балів за індивідуальну роботу студента

Участь у студентському науковому гуртку, олімпіадах, конференціях

5 балів

Написання реферату

3 балиНаписання історії хвороби є обов’язковою самостійною роботою студента. Захист історії хвороби проводиться на практичному занятті №7. Бал за заняття №7 складається з балу, який отримує студент за оцінювання історії хвороби по темі: «Неонатологія» (максимально 16 балів). Кількість балів за написання історії хвороби ─ від 0 до 8 балів, за захист ─ від 0 до 8 балів (всього ─ 16 балів).

Розподіл балів за захист історії хвороби

7-8 балів

Історію хвороби висвітлено в повному об’ємі, написано відповідно до запропонованої схеми. Правильно встановлені та обгрунтовані попередній та клінічний діагнози. Дано відповіді на всі запитання.

5-6 балів

Історію хвороби висвітлено в повному об’ємі, окремі розділи не відповідають запропонованій схемі, Допущені промилки в обгрунтуванні діагнозів, студент дає відповіді на запитання за допомогою навідних питань викладача.

4 бали

Історію хвороби висвітлено не в повному об’ємі, наявні помилки в постановці попереднього та клінічного діагнозів. Студент не чітко дає відповіді на запитання, на вміє обгрунтувати діагноз.

3 бали

Історію хвороби висвітлено не в повному об’ємі, структура не відповідає запронпонованій схемі, допущені суттєві помилки в постановці та обгрунтуванні діагнозів, невірно висвітлена схема лікуваня хворого. Студент дає відповіді на окремі запитання викладача.

1-2 бали

Історію хвороби висвітлено загальними поняттями, студент не може дати відповіді на запитання викладача.

0 балів

Студент не може висвітлити історію хвороби.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   52

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка