ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка2/52
Дата17.05.2013
Розмір5.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


МОДУЛЬ 4. Дитячі інфекційні хвороби
п/п

Тема


К-сть

годинКір. Краснуха.Вітряна віспа, оперізуючий герпес.

4Скарлатина. Псевдотуберкульоз.

Паротитна інфекція. Кашлюк.

4Дифтерія. Інфекційний мононуклеоз.

4Менінгококова інфекція. Ентеровірусна інфекція. Поліомієліт.

4Грип. ГРВІ. Вірусні гепатити у дітей.

4Гострі кишкові інфекції у дітей. Курація хворих.

4ВІЛ/СНІД у дітей. Захист історії хвороби.

4Підсумковий модульний контроль.

4
Всього

32МОДУЛЬ 5. Педіатріяп/п

Тема

К-сть годин

1

Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

6

2

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

6

3

Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

6

4

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

6

5

Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі.

6

6

Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.

6

7

Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.

6

8

Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії.

6

9

Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.

6

10

Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей. Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності.

6

11

Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.

6

12

Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.

6

13

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.

6

14

Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії.

6

15

Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей.

6

16

Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань кишківника у дітей.

6

17

Диференційна діагностика цукрового діабету у дітей.

6

18

Диференційна діагностика анемій у дитячому віці.

6

19

Диференційна діагностика внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених. Недоношені діти та діти, які народжені з малою масою тіла.

6

20

Підсумковий модульний контроль

6
Всього годин

120


МОДУЛЬ 6. Дитячі інфекційні хвороби

№ п/п

Тема заняття, зміст

Годин

1

Диференційна діагностика інфекцій з синдромом екзантеми.

6

2

Диференційна діагностика та невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекціях.

6

3

Диференційна діагностика нейроінфекцій у дітей. Невідкладні стани при нейроінфекціях у дітей. Діагностика та лікування.

6

4

Диференційна діагностика ГКІ у дітей. Невідкладні стани при ГКІ у дітей. Діагностика та лікування.

6

5

Диференційна діагностика та невідкладні стани при ВГ у дітей.

6

6

Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей.

6

7

Підсумковий модульний контроль.

4
ВСЬОГО

40

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН


МОДУЛЬ 1. Наиболее распостраненные соматические заболевания у детей

№ п/п

Тема

Кол. час.

1

Функциональные гастроинтестинальные расстройства у детей раннего возраста

4

2

Рахит. Гипервитаминоз Д. Белково-енергетическая недостаточность у детей

4

3

Острые респираторные инфекции у детей

4

4

Острые бронхиты у детей

4

5

Пневмонии у детей

4

6

Атопический дерматит и аллергический ринит у детей. Крапивница у детей.

4

7

Бронхиальная астма у детей

4

8

Наиболее распространенные врожденые пороки сердца у детей

4

9

Воспалительные и невоспалительные заболевания сердца у детей. Острая ревматическая лихорадка у детей

4

10

Ювенильный ревматоидный артрит и реактивный артрит у детей

4

11

Нарушения ритма и проводимости сердца у детей

4

12

Системные заболевания соединительной ткани у детей

4

13

Функциональные и органические заболевания пищевода и желудка у детей

4

14

Функциональные и органические заболевания кишечника и билиарной системы у детей

4

15

Курация и написание истории болезни
16

Инфекции мочевой системы у детей

4

17

Гломерулонефрит у детей. Хроническая почечная недостаточность у детей

4

18

Защита истории болезни

4

19

Контроль практических навыков

4

20

Итоговый модульный контроль зачетного модуля

4
Всего

80


МОДУЛЬ 2. Неонатология


№ п/п

Тема

К-во

часов

1

Особенности адаптации недоношенных новорожденных. Организация выхаживания и вскармливания недоношенных детей

4

2

Асфиксия новорожденных

4

3

Родовая травма новорожденных

4

4

Болезни органов дыхания у новорожденных

4

5

Гемолитическая и геморрагическая болезни новорожденных

4

6

Внутриутробные инфекции у новорожденных (ТОRСН - инфекции).

4

7

Бактериальные инфекции новорожденных

4

8

Итоговый модульный контроль

4
Всего часов

32


МОДУЛЬ 3. Болезни системы крови и эндокринной системы у детей

№ п/п

Тема

К-ство

часов

1

Дефицитные анемии у детей

4

2

Гемобластозы у детей

4

3

Геморрагические заболевания у детей

4

4

Сахарный диабет у детей

4

5

Заболевание щитовидной железы у детей

4

6

Заболевание гипоталамо-гипофизарной системы и половых желез у детей

4

7

Заболевания надпочечников у детей
8

Итоговый модульный контроль

4
Всего часов

32


МОДУЛЬ 4. Детские инфекционные болезни

№ п/п

Тема

К-ство часов

1

Корь. Краснуха.Ветреная оспа, опоясывающий герпес.

4

2

Скарлатина. Псевдотуберкулез. Паротитная инфекция. Коклюш.

4

3

Дифтерия. Инфекционный мононуклеоз.

4

4

Менингококковая инфекция. Энтеровирусная инфекция. Полиомиелит.

4

5

Грипп. ОРВИ. Вирусные гепатиты у детей.

4

6

Острые кишечные инфекции у детей. Курация больных.

4

7

ВИЧ/СПИД у детей. Защита истории болезни.

4

8

Итоговый модульный контроль.

4
Всего

32


МОДУЛЬ 5. Педиатрияп/п

Тема

К-во

часов

1

Дифференциальная диагностика пневмоний у детей. Осложнения пневмоний. Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности у детей.

6

2

Дифференциальная диагностика синдрома бронхиальной обструкции у детей. Неотложная помощь при астматическом статусе.

6

3

Дифференциальная диагностика наследственных, врожденных и хронических заболеваний бронхолегочной системы у детей.

6

4

Дифференциальная диагностика кардиомегалии у детей. Неотложная помощь при острой сердечной недостаточности.

6

5

Дифференциальная диагностика нарушений сердечного ритма и проводимости у детей. Неотложная помощь при пароксизмальных нарушениях ритма, синдроме Морганьи-Адамс-Стокса.

6

6

Дифференциальная диагностика системных заболеваний соединительной ткани и системных васкулитов у детей.

6

7

Дифференциальная диагностика функциональных и органических заболеваний желудка и кишечника у детей.

6

8

Дифференциальная диагностика заболеваний гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у детей. Неотложная помощь при острой печеночной недостаточности. Синдром портальной гипертензии.

6

9

Дифференциальная диагностика инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы у детей. Дифференциальная диагностика наследственных заболеваний мочевой системы у детей.

6

10

Дифференциальная диагностика гломерулонефритов у детей. Неотложная помощь при острой почечной недостаточности.

6

11

Медицинское наблюдение детей первых трех лет жизни в поликлинике.

6

12

Дифференциальная диагностика желтух новорожденных детей. Диспансерное наблюдение за детьми с перинатальной патологией центральной нервной системы.

6

13

Интегрированное ведение болезней детского возраста.

6

14

Особенности медицинского наблюдения за детьми подросткового возраста. Дифференциальная диагностика артериальной гипертензии.

6

15

Дифференциальная диагностика суставного синдрома у детей.

6

16

Дифференциальная диагностика функциональных и органических заболеваний кишечника у детей.

6

17

Дифференциальная диагностика сахарного диабета у детей.

6

18

Дифференциальная диагностика анемий в детском возрасте.

6

19

Дифференциальная диагностика внутриутробных инфекций у новорожденных. Недоношеные дети и дети, которые рождены с малой массой тела.

6

20

Итоговый модульный контроль

6
Всего

120


МОДУЛЬ 6. Детские инфекционные болезни

№ п/п

Тема

К-во часов

1

Дифференциальная диагностика инфекций с синдромом экзантемы.

6

2

Дифференциальная диагностика и неотложные состояния при детских респираторных инфекциях.

6

3

Дифференциальная диагностика нейроинфекций у детей. Неотложные состояния при нейроинфекциях у детей. Диагностика и лечение.

6

4

Дифференциальная диагностика ОКИ у детей. Неотложные состояния при ОКИ у детей. Диагностика и лечение.

6

5

Дифференциальная диагностика и неотложные состояния при ВГ у детей.

6

6

Дифференциальная диагностика и неотложные состояния при гриппе и ОРВИ у детей. Имунопрофилактика инфекционных заболеваний у детей.

6

7

Итоговый модульный контроль.

4
ВСЕГО

40


МODULE 1. The most common somatic diseases in childrenn/n

Тheme

HoursFunctional diseases of gastroduodenal tract in young children

4Rickets. Hypervitaminosis D. Protein and energy insufficiency in children

4Acute infectious diseases of respiratory system in children

4Acute bronchitis in children

4Pneumonias in children

4Atopical dermatitis and allergic rhynitis (coryza) in children. Urtical disease (Hyves) in children

4Bronchial asthma in children

4The most common congenital heart failures in children

4Inflammatory and non-inflammatory diseases of heart in children. Acute rheumatic fever in children

4Juvenile rheumatoid arthritis in children

4Disorders of heart rhythm and conductivity of heart in children

4Connective tissue diseases in children.


Functional and organic diseases of gullet and stomach in children.

4Functional and organic diseases of intestines and biliary tract in children

4Cinical supervision of patients

4Urinary tract infections in children

4Glomerulonephritis in children. Chronic renal insufficiency in children

4Defence of educational case history

4

19.

Final|total| module control test (practical skills)

4

20.

Final|total| module control test

4
All:

80MODULE 2. NEONATOLOGYTheme

The hours

1

Specific adaptations, care and feeding of premature newborns. |kids|

4

2

Asphyxia of newborns.

4

3

Obstetric trauma of newborns.

4

4

Respiratory distress of newborns.

4

5

Hemolytic and hemorrhagic diseases of newborns.

4

6

Perinatal infections of newborns (ТОRСН-infections).

4

7

Bacterial infections of newborns.

4

8

Final|total| module control

4
All:

32
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка