Про вивчення математики у 2009-2010 навчальному році


Скачати 159.99 Kb.
НазваПро вивчення математики у 2009-2010 навчальному році
Дата24.03.2013
Розмір159.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
О.В.Єргіна,

ст. викладач кафедри методики

природничо-математичної освіти і технологій

ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка

О.А.Олексюк,

методист НМЦ природничо-математичної освіти

ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка
Про вивчення математики у 2009-2010 навчальному році

Шкільний курс математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005 р. та у науково-методичному журналі “Математика в школі” (№3, 2005р.).

Навчання математики у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році буде здійснюватись за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика”, видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р. та у науково-методичному журналі “Математика в школі” (№ 4, 2002р., № 6,7, 2004р., № 6, 2005р.).

З метою створення освітнього середовища для реалізації нахилів та здібностей дитини у процесі впровадження профільного навчання Міністерством освіти і науки України розроблено проект Плану дій щодо створення та організації діяльності освітніх округів у контексті впровадження профільного навчання на 2009-2012 роки, затверджений Листом № 1/9-324 від 13.05.2009 р.

Перелік підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році надруковано в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України», фахових науково-методичних журналах, а також розміщено на сайті МОН України http://www.mon.gov.ua/

Розподіл годин математики в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється у відповідності до Робочих навчальних планів закладів освіти на 2009/2010 навчальний рік, які складаються відповідно до Листа МОН України від 20.02.09 № 1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік».

У 2009-2010 навчальному році учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання за новими навчальними планами і програмами з математики 12-річної школи.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 2 лютого 2009 року за № 56 “Про надання грифа навчальній літературі» та Згідно з рішенням колегії МОНУ від 29 січня 2009 року (протокол № 1/1 - 19) «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» навчання математики в 9-х класах буде здійснюватись за новими підручниками:

1. Алгебра (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництва «Зодіак-ЕКО»;

2. Алгебра (авт. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І.) видавництва «Навчальна книга - Богдан»;

3. Алгебра (авт. Кравчук В.Р., Янченко Г.М., Підручна М.В.) видавництва «Підручники і посібники»;

4. Алгебра (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництва «Гімназія»;

5. Алгебра (авт. Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М.) видавництва «Генеза»;

6. Геометрія (авт. Апостолова Г.В.) видавництво «Генеза»;

7. Геометрія (авт. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) видавництво «Зодіак- ЕКО»;

8. Геометрія (авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.) видавництво «Ранок»;

9. Геометрія (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.);

10. Геометрія (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.) видавництва «Вежа».

Згідно з новою програмою на вивчення математики в 9 класі відводиться 4 год на тиждень (по 2 год на алгебру і геометрію). Програма з алгебри для 9 класу майже не змінилася в порівнянні з програмою для 11-річної школи. Як і раніше, вивчатимуться чотири розділи: «Нерівності», «Квадратична функція», «Елементи прикладної математики», «Числові послідовності».

Програма з геометрії для 9 класу 12-річної школи має суттєві відмінності від попередньої і за структурою, і за змістом і включає такі розділи: «Розв’язування трикутників», «Правильні многокутники», «Декартові координати на площині», «Геометричні перетворення», «Вектори на площині», «Початкові відомості з стереометрії». Оскільки навчальна програма передбачає можливість змінювати послідовність вивчення тем, при складанні календарно-тематичних планів з геометрії для 9 класу вчителям слід орієнтуватися на підручник, за яким буде працювати клас.

Слід зазначити, що 9 клас є важливою ланкою у процесі навчання, оскільки учням необхідно не тільки добре засвоїти програмовий матеріал і ґрунтовно повторити раніше вивчений для успішної підготовки до державної підсумкової атестації, а й визначитися з подальшим навчанням у профільній школі. Тому вчителям і класним керівникам слід провести роз’яснювальну роботу серед учнів 9-х класів та їхніх батьків щодо напрямів і профілів навчання у 10-12 класах свого навчального закладу, відповідних навчальних програм, курсів за вибором та кількості годин на їх опрацювання, умов вступу до вишів та проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-8 класах подано в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України” (№ 13-14, 2005, 2006, 2007, 2008 рр), у журналі “Математика в школі” (№ 6, 2005 - 2008 рр.), у «Математичній газеті» (№ 7-8, 2006-2008 рр.).

Учні 8-х класів з поглибленим вивченням математики розпочнуть, а учні 9-х класів продовжать навчання за новою програмою “Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики”, видрукованою в “Інформаційному збірнику МОН» № 16-17, 2008 р., у науково-методичному журналі «Математика в школі» № 6, 2008 р. та «Математичній газеті» № 6, 2008 р. та за підручниками:

 1. Алгебра, 8 клас. Підручник для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництва “Гімназія”;

 2. Геометрія, 8 клас. Підручник для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництва “Гімназія”;

 3. Алгебра, 9 клас. Підручник для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництва “Гімназія”;

 4. Геометрія, 9 клас. Підручник для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництва “Гімназія”;

 5. Геометрія, 9 клас. Дворівневий підручник (авт.. Г.В.Апостолова) видавництва «Генеза».

Тематичне планування навчального матеріалу здійснюється відповідно до Типових навчальних планів для шкіл і класів з поглибленим вивченням окремих предметів, затверджених Наказом МОН України від 18.02.08 № 99, згідно з яким у 8 і 9 класах вивчають два предмети: алгебру (5 год на тиждень) і геометрію (3 год на тиждень), а також 2,5 год варіативної складової навчального плану використовуються для курсів за вибором та факультативів.

Перша тема програми 9 класу з алгебри для класів з поглибленим вивченням математики присвячена повторенню і систематизації навчального матеріалу з курсу 8 класу (10 годин). Наступна тема ”Доведення нерівностей” (15 год) є продовженням і розширенням відповідної теми 8 класу. Проте у 8 класі на меті було набуття навичок розв’язування нерівностей, а у 9 класі – їх доведення. Робота над цією темою допоможе сформувати в учнів евристичне мислення, навички аналізу і математичну інтуїцію. Тема «Квадратична функція» (45 год) є фундаментальною і займає провідне місце в курсі алгебри середньої школи. Властивості цієї функції є підґрунтям для розв’язування широкого кола задач, рівнянь, нерівностей, застосування їх в курсі геометрії тощо. Значну увагу слід приділити встановленню відповідності між властивостями квадратичної функції та її графічним зображенням, що є підґрунтям для подальшого вивчення багатьох тем і тому має стати невід’ємною складовою математичного апарату, використовуваного учнями. Вагомим елементом математичної культури є також застосування графічних методів та інтерпретацій у розв’язуванні задач з параметрами.

Тема «Системи рівнянь і нерівностей» (33 год) традиційно спрямована на нарощування арсеналу прийомів, які використовуються учнями для розв’язування задач. Невід’ємною частиною засвоєного учнями математичного апарату має стати доведення правочинності перетворень під час розв’язування систем, відстеження рівносильності або, навпаки, звуження чи розширення множини розв’язків. Тема «Елементи прикладної математики» (25 год) найбільш яскраво показує практичне застосування теоретичного матеріалу курсу математики в різних сферах реального життя. Продовжується вивчення елементів теорії ймовірностей, яке було розпочато в 6 класі, тепер вже на формальній основі. Необхідним підґрунтям для цього є вивчення елементів комбінаторики. Тема «Послідовності» (32 год) в основному ґрунтується на традиційному матеріалі, що вивчається в загальноосвітніх класах. У класах з поглибленим вивченням математики важливо сформувати правильне уявлення про послідовність як функцію натурального аргументу. Під час вивчення цієї теми в учнів формується математичний апарат використання методу математичної індукції та уявлення про границю послідовності і про обчислення суми нескінченної геометричної прогресії, що є пропедевтичною базою для подальшого вивчення курсу математичного аналізу.

Курс геометрії 9 класу з поглибленим вивченням математики починається з повторення і систематизації курсу 8 класу (6 год), а другою темою є «Розв’язування трикутників» (16 год), яка органічно розширює і поглиблює матеріал, вивчений у 8 класі. Тема «Правильні многокутники» (8 год) в цілому відповідає програмі для загальноосвітньої школи. Поглиблене вивчення відбувається за рахунок збільшення кількості задач та їх ускладнення. Тема «Декартові координати на площині» (18 год) містить початкові відомості аналітичної геометрії. Учні мають усвідомити зв’язок між геометричним образом на координатній площині і його аналітичним заданням, тобто засвоїти «мову рівнянь» у геометрії. Вивчення цієї теми має на меті розуміння і засвоєння методу координат.

Тема «Вектори на площині» (19 год) є потужним прикладним інструментарієм для багатьох дисциплін. Слід органічно підтримувати міжпредметні зв’язки, використовувати задачі практичної спрямованості. У класах з поглибленим вивченням математики дуже важливо продемонструвати роль векторів у розв’язуванні задач, показати учням, як за допомогою векторного методу полегшується розв’язання досить складних задач. Під час вивчення цієї теми розкривається нове змістовне навантаження методу координат. У темі «Геометричні перетворення» (20 год) розглянуто рух та його види, гомотетію, перетворення подібності, властивості цих перетворень. Знову розглядається подібність фігур, тепер вже в більш загальному порівняно з 8 класом аспекті, як результат перетворень на площині. Значну увагу слід приділити опису перетворень мовою декартових координат на площині, встановленню відповідності між сутністю перетворення та його алгебраїчною інтерпретацією. Тема «Початкові відомості з стереометрії» (8 год) є знайомством учнів з фігурами в просторі і фактично — пропедевтичним вступом до курсу стереометрії, який вивчатиметься в старших класах. Для класу з поглибленим вивченням математики важливим є формування переходу від мислення в категоріях плоских фігур до мислення в просторі. Значну увагу слід приділити формуванню в учнів культури графічного зображення тіл та їх елементів, використання допоміжних побудов, потреби в обґрунтуванні тих властивостей елементів додаткової побудови, на яких ґрунтується розв’язування задач. Як і у 8 класі, навчальний рік у 9 класі завершується повторенням і систематизацією навчального матеріалу (10 год).

Зазначимо, що критерії підсумкового оцінювання знань для загальноосвітньої школи і класів з поглибленим вивченням математики різняться в сторону підвищення вимог для останніх.

У 2009/2010 н.р. передбачається проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х класах у формі інтегрованого іспиту з алгебри та геометрії.

Учителі, які викладатимуть математику в наступному навчальному році у профільних 10-12 класах матимуть можливість у 2009-2010 н.р. підвищити свою кваліфікацію з питань особливостей впровадження профільного навчання.

Змін щодо змісту, обсягу, послідовності вивчення навчального матеріалу з математики у 10-11 класах в 2009-2010 навчальному році в порівнянні з минулим навчальним роком не відбулося. Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 10-11 класах подано в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України” (№ 13-14, 2002, 2003, 2004, 2005 рр) та в журналі “Математика в школі” (№ 4, 2002, № 6, 2003, № 4, 2004, № 6, 2005 рр).

Для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом ”Росток”, навчання математики буде здійснюватися відповідно до Типових навчальних планів, затверджених Листом Міністерства освіти і науки України від 05.05.09 N 1/9  304.

З огляду на цілі та завдання науково-педагогічного експерименту "Росток" навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення природничо-математичних курсів, а також використання годин варіативної складової як додаткових на вивчення математики і навколишнього світу.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128. Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Навчання математики у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-го ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відбуватиметься відповідно до Типових навчальних планів, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.08. 2008 р. № 778 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та Програм для допоміжної школи «Математика, 5-10», рекомендованих МОН України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-4787 від 21.12.2001). Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мов навчання в таких навчальних закладах передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів основної школи (додатки 1 – 22 до Наказу).

При застосуванні індивідуальної форми навчання або екстернату слід керуватися наказами МОН від 19.05.08 № 432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» та № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах» відповідно.

Для забезпечення наочності при вивченні математики, підтримки групових та індивідуальних форм вивчення математики в умовах класно-урочної системи, підвищення ефективності і динамічності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів незамінним помічником вчителя стають інформаційно-комунікаційні технології та інтерактивна дошка.

Програмно-методичні комплекси (ПМК) та педагогічні програмні засоби (ППЗ) можуть використовуватися вчителем для підготовки до уроку, створення власних уроків і редагування запропонованих у кожному конкретному засобі, пояснення нового матеріалу, формування і закріплення навичок розв’язування вправ, а також для контролю і оцінки знань. При виборі з-поміж схвалених МОНУ електронних засобів навчального призначення можна скористатися таким переліком .

 1. ПМК «TERM VII-IX»

 2. ППЗ «Алгебра, 10 клас»

 3. ППЗ «Алгебра, 11 клас»

 4. ППЗ «Геометрія, 10 клас»

 5. ППЗ «Геометрія, 11 клас»

 6. Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7, 8, 9 класи»

 7. Бібліотека електронних наочностей «Геометрія, 7, 8, 9 класи»

 8. ПМК«Математика, 5-6 класи»

 9. ПП «Динамічна геометрія».

Ці засоби містять розробки і конструктори уроків, необхідний теоретичний матеріал, довідкову інформацію, вправи і запитання, тестові завдання для контролю навчальних досягнень, приклади розв’язування вправ, що надасть можливість вчителю не тільки використовувати запрограмовані у ППЗ уроки, а й створювати власні в залежності від рівня підготовленості класу і пізнавальної активності учнів.

Окремо слід зазначити, що існуючий ППЗ «Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Математика, 5-6 класи» призначено для вивчення математики в 5-6 класах за новою програмою 12-річної школи. Він складається з уроків, кожен з яких розкриває конкретну тему та містить відповідні засоби для її пояснення (тексти, формули, анімацію, аудіо- та відеофрагменти, малюнки, схеми). Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, вправи, задачі, тести для контролю та самоконтролю. Крім того, ПМК «Математика, 5-6» містить довідкову інформацію, словник термінів і понять, історичні довідки, додатки (таблиця простих чисел, координатна площина). Конструктор уроків «Геометрія, 7, 8, 9» дасть можливість учителю самому створювати уроки у відповідності до власного бачення кожної теми і рівня підготовки учнів окремо взятого класу. В комплекті з мультимедійними засобами цей програмно-методичний комплекс реалізує інноваційний підхід до навчання математики, а наявність комп’ютерного класу сприятиме індивідуальному підходу до навчання і зробить урок інтерактивним.

Доцільно також використовувати можливості програми Microsoft Office PowerPoint для створення уроків-презентацій, програми Excel для побудови діаграм, роботи з таблицями, обчислення значень функцій тощо та програми Word для створення конспектів уроків, текстів самостійних і контрольних робіт для тематичного оцінювання знань учнів.

Комп’ютерні технології можна ефективно використовувати також для тестового контролю та оцінки навчальних досягнень учнів. Ця технологія закладена і в запропонованих вище ППЗ. Для створення вчителем тестових завдань різних видів і проведення інтерактивного контролю знань учнів також можна використовувати універсальні програми Assistant 2 та ADTester 2.8.1.

ПМК «TERM VII-IX» призначений для застосування на уроках алгебри у 7-9 класах. Вчителі можуть використовувати його для підготовки до проведення уроків, самостійних робіт, а учні – для підготовки домашніх завдань. На уроках геометрії у 7-9 класах вчителі і учні, крім зазначених вище ППЗ, можуть використовувати програмний пакет динамічної геометрії “DG”, який підтримує різні види навчальної діяльності і надає можливість моделювати геометричні побудови за допомогою комп’ютерних аналогів циркуля і лінійки, дослідження одержаних результатів, ілюстрування задач і теорем курсу планіметрії. Пакет можна використовувати для створення інтерактивних навчальних посібників з гіперпосиланнями, підказками, динамічними ілюстраціями та мультимедійними можливостями, для створення динамічних опорних конспектів з коментарями і довідників.

Невідкладним завданням шкільного курсу математики є підсилення прикладної спрямованості вивчення як теоретичного матеріалу, так і системи задач і вправ, що сприяють підвищенню мотивації до навчання, практичній підготовці учнів (наприклад, текстові задачі прикладного характеру з використанням між предметних зв’язків, задачі економічного змісту, задачі на найбільше і найменше значення, геометричні задачі практичного характеру на подібність та співвідношення між сторонами і кутами у трикутнику). У разі недостатньої кількості таких задач у підручниках або посібниках вчитель має самостійно змінити формулювання стандартної задачі на обчислення так, щоб вона набула практичного змісту.

В 10-11 класах при розв’язуванні задач прикладного характеру, зокрема з початків аналізу і математичної статистики доцільно познайомити учнів з використанням таких програмних засобів, як GRAN1-3, DERIVE, MATHCAD, а при вивченні стереометрії – з демонстраційним програмним пакетом “Переріз”.

Оцінювання якості математичної підготовки учнів з математики здійснюється в двох аспектах: рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач і вправ. При оцінюванні навчальних досягнень учнів з математики слід керуватися Наказом МОН України від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (Додаток 11). Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики подано в таблиці:


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

I. Початковий


1

Учень (учениця) розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших; читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу; зображує найпростіші геометричні фігури (малює ескіз)

2

Учень (учениця) виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами; впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір

3

Учень (учениця) порівнює дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями; за допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень; називає елементи математичних об’єктів; формулює деякі властивості математичних об’єктів; виконує за зразком завдання обов'язкового рівня

5

Учень (учениця) ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника; розв’язує завдання обов'язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням

6

Учень (учениця) ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами; самостійно розв’язує завдання обов'язкового рівня з достатнім поясненням; записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки

III. Достатній

7

Учень (учениця) застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання завдань у знайомих ситуаціях; знає залежності між елементами математичних об’єктів; самостійно виправляє вказані йому (їй) помилки; розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень

8

Учень (учениця) володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням; частково аргументує математичні міркування й розв’язування завдань

9

Учень (учениця): вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім поясненням; виправляє допущені помилки; повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень; розв’язує завдання з достатнім поясненням

IV. Високий

10

Знання, вміння й навички учня (учениці) повністю відповідають вимогам програми, зокрема: учень (учениця) усвідомлює нові для нього (неї) математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням; під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх; розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням

11

Учень (учениця) вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх; самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними; використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього (неї) ситуаціях; знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням

12

Учень (учениця) виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; здатний(а) до розв’язування нестандартних задач і вправ


З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, формування майбутньої математичної еліти України у 2009-2010 н.р. традиційно відбудуться змагання школярів у математичних олімпіадах, конкурсах і турнірах. Участь в інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Колосок» та «Золотий ключик» сприятиме підготовці учнів до найактуальнішої форми контролю навчальних досягнень - тестування, яке активно впроваджується у процес навчання і педагогічного оцінювання.
Схожі:

Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009/2010 навчальному році
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2009...
Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2009 – 2010 навчальному році
У 2009 – 2010 н р у 5 – 6 класі продовжується вивчення предмета „Етика”. Наголошуємо, що цей курс є обов’язковим і не може бути заміненим...
Про вивчення правознавства у 2009 – 2010 навчальному році
Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Н. Й. Бунечко Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної...
Щорічно в цій порі ми традиційно збираємося з вами для підбиття підсумків та визначення пріоритетних завдань
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
НАКА З
Про участь аматорських колективів професійно-технічних навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році в обласних культурно-виховних...
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Про вивчення історії у 2008/2009 навчальному році
України доцільно синхронізувати. Проте, вчитель може організувати вивчення учнями програмового матеріалу зазначених двох курсів історії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка