МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Скачати 399.94 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Сторінка1/5
Дата21.03.2013
Розмір399.94 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту (роботи)

для студентів економічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам
Підписи авторів__________________

«____» ___________________2012 р.

CХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

безпеки життєдіяльності

Протокол № 8

від 14.03.2012 р.


Київ НУХТ 2012
Метод. рекомендації до викон. розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту (роботи) для студ. економічних спец. денної та заоч. форм навч. / Уклад.: О.В. Хіврич, С.О. Авдієнко, М.О. Полумбрик – К.: НУХТ, 2012. – 25 с.
Рецензент О.І. Сидорченко, канд. техн. наук

Укладачі: О.В. Хіврич, канд. військ. наук

С.О. Авдієнко, канд. техн. наук

М.О. Полумбрик, канд. техн. наукВідповідальний за випуск В.С. Гуць, д-р техн. наук, проф.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підсумкова державна атестація спеціалістів та магістрів має на меті захист випускної кваліфікаційної роботи (дипломного проекту, магістерської роботи). Вимоги до змісту та структури випускної кваліфікаційної роботи передбачають виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» випускної роботи. Він повинен бути невід’ємно і логічно пов’язаний з тематикою випускної роботи, яку виконують випускники під керівництвом консультантів з охорони праці та цивільного захисту (наказ МОН, МНС та Держгірпромнагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216).

В підрозділі «Охорона праці», характеризуючи і оцінюючи організацію та умови охорони праці, дипломник повинен запропонувати рекомендації по вдосконаленню стану охорони праці на підприємстві (об’єкті, організації), за яким виконується кваліфікаційна робота. В підрозділі дипломної роботи (проекту) «Цивільний захист» незалежно від теми, що розглядається, повинні бути запропоновані заходи щодо забезпечення необхідної стійкості функціонування елементу об’єкту, який підлягає дослідженню, з врахуванням сучасних вимог.

Розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» підписують викладачі-консультанти. Без цих підписів на титульних листах випускна кваліфікаційна робота не допускається до захисту. Під час захисту випускної кваліфікаційної роботи в докладі студент повинен перелічити питання, які були розв’язані у розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».

1. ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

В ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ (РОБОТІ)

    1. Мета і завдання виконання розділу кваліфікаційної роботи

Мета виконання розділу дипломного проекту (роботи) «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»:

- систематизація, закріплення і розширення теоретичних та практичних знань з питань охорони праці та цивільного захисту у процесі вирішення конкретних інженерних завдань;

- формування у студентів навичок самостійного аналізу стану охорони праці в заданих виробничих умовах, аналізу впливу вражаючих факторів на виробничий персонал, будівлі, комунально-енергетичні мережі, технологічне обладнання; виконання інженерних розрахунків з охорони праці та цивільного захисту; робота з науково-технічною і нормативною літературою, проектною документацією і сучасною обчислювальною технікою;

- перевірка підготовленості студентів до самостійної роботи із забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях у приміщеннях як виробничої, так і невиробничої сфери; перевірка підготовленості з питань організації та здійснення заходів цивільного захисту на об’єктах, що аналізуються, уміння проектувати або реконструювати об’єкти з врахуванням вимог інженерно-технічних заходів з цивільного захисту.

У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» повинні бути проаналізовані умови праці, виявлені причини травматизму і профзахворюваності, можливі небезпечні й шкідливі виробничі фактори (НШВФ), які присутні на об’єкті проектування. Крім цього в розділі повинні бути представлені інженерні рішення, що забезпечують здорові та безпечні умови праці на об’єкті проектування. У зміст розділу також включають обґрунтування прийнятих проектних рішень, наводять економічну і соціальну ефективність заходів з охорони праці, які рекомендує дипломант. В підрозділі «Цивільний захист» повинні бути виявлені всі вражаючі фактори, що здійснюють вплив як на виробничий персонал, так і на будівлі, обладнання тощо. На підставі проведеного аналізу повинні бути запропоновані нові розробки обладнання, засобів контролю, сигналізації, автоматизованих систем управління, телеметрії, а також автоматизованої системи локалізації аварійних ситуацій. Обґрунтування та розробка заходів повинна проводитися на підставі існуючих законодавчих та нормативно-правових актів, а також державних стандартів України з охорони праці та цивільного захисту.

  1   2   3   4   5

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до проведення
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в...
Уроках української мови Методичні рекомендації підготувала
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка