ТЕМА: Табличний процесор


Скачати 213.85 Kb.
НазваТЕМА: Табличний процесор
Дата17.04.2013
Розмір213.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Лабораторна робота 12
ТЕМА: Табличний процесор MS Excel. Базові технології
МЕТА: навчитись виконувати основні операції в середовищі електронної таблиці Excelналагодження робочого вікна, переміщення таблицею, виділення окремих елементів тощо.

ХІД РОБОТИ
Запишіть тему і мету роботи. Складіть звіт про виконання практичної роботи.
ЗАВДАННЯ 1. Створіть на Робочому столі документ – аркуш Microsoft Excel. Назвіть його Лаборат_12. Відкрийте документ для роботи
Уважно вивчіть кожний із наведених алгоритмів.

Порада. Перепишіть у зошит скорочені позначення та їх зміст, що використовуються у текстах алгоритмів:

М1 – клацнути на ліву кнопку миші;

М2 – двічі клацнути на ліву кнопку миші;

МП – натиснути на праву кнопку миші;

МН – клацнути на ліву кнопку миші і виконати перетягу­вання в потрібному напрямі, потім кнопку відпустити.
Алгоритм 1. Прокрутка вікна з фіксацією рядків і стовпців
Приклад 1. Закріпити заголовки стовпців.

На робочому аркуші Лист 1 створіть такий зміст, як у табл. 12.1.
Таблиця 12.1


Дата

Цех

1

2

3

4

5

6

7

8

02.01

























03.01

























04.01

























05.01

























06.01

























07.01

























08.01

























09.01

























10.01

























11.01


























1. Установіть курсор у комірку, вище і ліворуч від якої по­трібно зафіксувати рядки і стовпчики великої таблиці в процесі про­крутки (у таблиці комірка виділена кольором).

 1. Меню ОкноЗакрепить области.

 2. Виконайте прокрутку вікна за допомогою клавіш групи стрілок або кнопок смуг прокрутки. На екрані відобразиться результат прокрутки.

Для зняття фіксації рядків і стовпчиків потрібно виконати команду ОкноСнять закрепление областей.
Алгоритм 2. Поділ вікна на 2 і 4


 1. Помістіть покажчик миші на горизонтальний роздільник (вузька смуга на вертикальній лінійці). Курсор перетворюєть­ся на двосторонню стрілку з горизонтальними лініями.

 2. МН. На екрані: розподільна горизонтальна лінія.

 3. Переміщаючи покажчик миші, з’явиться переміщення розподільної лінії.

 4. Відпустіть кнопку миші.

На екрані: два горизонтальних вікна зі своїми смугами про­крутки.

 1. Аналогічно виконується поділ вікна на два за допомогою вертикального роздільника.

 2. Щоб поділити вікно робочого аркуша на чотири вікна, потрібно виконати меню ОкноРазделить.


Алгоритм 3. Виділення стовпчика або декількох стовпчи­ків
Виділення одного стовпчика відбувається таким чином:

 1. покажчик миші слід встановити на назву стовпчика;

 2. М1. На екрані відобразиться виділений стовпчик, який відрізняється кольором.

Щоб виділити кілька стовпчиків, розташованих послідов­но, потрібно:

 1. покажчик миші встановити на назву першого із суміж­них стовпчиків;

 2. М1. На екрані з’явиться виділений стовпчик;

3) натиснути на клавішу Shift + M1 назви останнього з суміжних стовпчиків;

4) відпустити клавішу Shift.

На екрані відобразяться виділені суміжні стовпчики.

З метою виділення кількох стовпчиків, розташованих не послідовно, слід:

 1. покажчик миші встановити на назві першого зі стовпчи­ків, які потрібно виділити;

 2. М1. На екрані з’явиться один виділений стовпчик;

 3. натиснути клавішу Ctrl + Ml + Ml +... на назвах наступ­них стовпчиків, що потрібно виділити;

 4. відпустити клавішу Ctrl.

На екрані відобразяться виділені несуміжні стовпчики.
Алгоритм 4. Виділення рядка або декількох рядків
Щоб виділити один рядок, потрібно:

1) покажчик миші встановити на номер рядка, який необ­хідно виділити;

2) М1.

На екрані з’явиться виділений рядок, що відрізняється ко­льором.

Виділення кількох рядків, розташованих послідовно:

 1. покажчик миші встановити на номер першого із суміж­них рядків;

 2. М1. На екрані з’явиться виділений рядок.

 3. натиснути на клавішу Shift + M1 на номер останнього з суміжних рядків;

 4. відпустити клавішу Shift.

На екрані: суміжні рядки виділені. Виділення кількох несуміжних рядків:

 1. покажчик миші встановіть на номер першого з рядків, які потрібно виділити;

 2. М1. На екрані відобразиться виділений один рядок;

 3. клацніть на клавішу Ctrl + Ml + Ml + Ml... на номерах наступних рядків, що необхідно виділити;

 4. відпустіть клавішу Ctrl.

На екрані: виділені несуміжні рядки.
Алгоритм 5. Виділення блоку комірок
Є два способи виділення блоку комірок. Перший із них по­лягає в такому:

1) покажчик миші встановити у кут блоку;

2) МН;

3) перемістити покажчик миші в протилежний по діагоналі кут блоку;

4) відпустити кнопку миші.

Другий спосіб здійснюється так:

1) покажчик миші розмістіть у кут блоку;

2) М1;

 1. покажчик миші перемістіть у протилежний по діагоналі кут блоку;

 2. Shift + Ml.

На екрані в обох випадках виділений блок відрізняється ко­льором, у межах блоку одна комірка є активною.
Алгоритм 6. Виділення всіх комірок на одному робочому аркуші


 1. Покажчик миші встановіть у лівому верхньому куті елек­тронної таблиці (над номером першого рядка і ліворуч назви першого стовпчика).

 2. М1. На екрані з’явиться вся таблиця, виділена чорним кольором.

 3. Для зняття виділення потрібно:

 • покажчик миші встановити у будь-яку комірку елект­ронної таблиці;

 • М1.


Алгоритм 7. Виділення декількох блоків комірок


 1. Виділіть перший блок.

 2. Покажчик миші розмістіть у кут другого блоку.

 3. Ctrl + Ml.

 1. Покажчик миші встановіть у протилежний по діагоналі кут цього блоку.

 1. Shift + Ml.

 2. На екрані: виділено два блоки.

 1. Щоб зняти виділення, слід покажчик миші встановити у будь-яку комірку електронної таблиці,

 1. М1.


Алгоритм 8. Зміна ширини стовпчика
Є щонайменше чотири способи зміни.

Сутність першого способу полягає в таких діях:

 1. виділіть потрібний стовпчик;

 2. меню Формат, Столбец, Ширина.

На екрані з’явиться діалогове вікно Ширина столбца.

 1. в текстовому вікні Ширина столбца слід задати необхід­ну ширину;

 2. ОК.

Другий спосіб здійснюється так:

 1. виділити потрібний стовпчик;

 2. меню Формат, Столбец, Автоподбор ширины.

На екрані відобразиться ширина стовпчика, яка дорівнюва­тиме найдовшому запису в будь-якій його комірці. Третій спосіб:

 1. виділіть необхідний стовпчик;

 2. МП, Ширина столбца.

На екрані: діалогове вікно Ширина столбца.

3) див. п. З, 4 першого способу.

Четвертий спосіб виконується таким чином:

1) покажчик миші встановіть на праву межу назви потрібного стовпчика.

На екрані: курсор виглядає як вертикальна риска з двома протилежними стрілками;

 1. МН;

 2. покажчик миші перемістіть у потрібний бік, збільшуючи або зменшуючи ширину стовпчика;

 3. відпустіть кнопку миші.

Зауваження. Якщо двічі клацнути на кнопку в цій зоні, це зумовить автоматичне виконання другого способу.
Алгоритм 9. Уведення нижніх або верхніх індексів у тексті


 1. Введіть символ основного тексту.

 2. Меню Формат, Ячейки...

На екрані: діалогове вікно Формат ячеек із розкритою сторінкою Шрифт.

3. У групі Видоизменение задайте вид шрифту Надстрочный або Подстрочный.

 1. У групі Размер виберіть розмір на 2–4 пункти менший, ніж розмір основного тексту.

 2. ОК.

 3. Уведіть верхні або ніжні індекси.

 4. Enter.

На екрані: текст із верхніми або нижніми індексами. Приклади: 1); 2) .
Алгоритм 10. Зміна ширини декількох стовпчиків після їх заповнення


 1. Виділіть потрібні стовпчики (див. алгоритм 4).

 2. Встановіть курсор у рядок імен стовпчиків на межу між будь-якими стовпчиками.

На екрані: курсор набуває вигляду вертикальної риски з дво­ма протилежно направленими горизонтальними стрілками.

3. М2.

На екрані: кожен стовпчик має ширину, що визначилася за допомогою максимальної кількості символів у клітинках саме цього стовпчика.

4. Зніміть виділення (М1 у будь-якій комірці).
Алгоритм 11. Відтворення формул у комірках
1. Меню СервисПараметры.

На екрані з’явиться діалогове вікно Параметры (рис. 12.1).

 1. Перейдіть на вкладку Вид.

 2. У полі Параметры окна встановіть прапорець у віконці індикаторного перемикача Формулы.

 3. Клацніть на кнопку ОК.


Алгоритм 12. Захист файлу від несанкціонованого доступу
1. У вікні відкритого документа виконайте команду меню
ФайлСохранить как...

На екрані відобразиться діалогове вікно Сохранение доку­мента.

2. Натисніть кнопку Сервис діалогового вікна і виберіть Об­щие параметры...

На екрані з’явиться діалогове вікно Параметры сохране­ния {рис. 12.2).

3. У полі Пароль для открытия та (або) у вікні Пароль для изменения введіть пароль (до 15 символів).

На екрані при введенні пароля у вікні з’являються зірочки замість кожного символа.

4. ОК.

На екрані відобразиться діалогове вікно Подтверждение пароля (рис. 12.3).

Рис. 12.1. Діалогове вікно Параметры. Вкладка Сервис

Рис. 12.2. Діалогове вікно Параметры сохранения

Рис. 12.3. Діалогове вікно Подтверждение пароля


 1. Введіть пароль ще раз. Запишіть його у надійному місці.

 2. ОК.

На екрані з’явиться діалогове вікно Сохранение документа.

 1. За потреби у вікні Имя файлу змініть його назву.

 2. Натисніть на кнопку Сохранить.

 3. Закрийте файл.


Алгоритм 13. Зняття пароля доступу до файлу


 1. Відкрийте захищений файл.

 2. Меню ФайлСохранить как...

На екрані відобразиться діалогове вікно Сохранение доку­мента.

3. Клацніть на кнопку Сервис діалогового вікна і виберіть Общие параметры...

На екрані: діалогове вікно Параметры сохранения.

4. Виділіть встановлені паролі, двічі клацнувши на кнопку кожного з них за чергою, і натисніть на клавішу Delete на клавіатурі, потім – ОК.

На екрані з’явиться діалогове вікно Сохранение документа.

5. ОК.

На екрані – діалогове вікно із запитанням Заменить сущес­твующий файл?

6. Да. На екрані – файл, із якого знятий захист.

Алгоритм 14. Захист від внесення змін у дані робочого аркуша
1. Меню Сервис3ащита3ащитить лист.

На екрані з’явиться діалогове вікно Защитить лист (рис. 12.4).


Рис. 12.4. Діалогове вікно Защитить лист
2. Введіть пароль – до 15 символів. Запишіть його в надійному місці.

На екрані, коли вводити пароль, у вікні з’являються зіроч­ки замість кожного символа.

 1. Встановіть прапорець Защитить лист и содержимое за­щищаемых ячеек. Зверніть увагу на список дозволених дій для сторонніх користувачів.

 2. ОК.

На екрані відобразиться діалогове вікно Подтвердите пароль.

 1. Введіть пароль ще раз.

 2. ОК.

На екрані – робочий аркуш, захищений від внесення змін.

Алгоритм 15. Зняття захисту від внесення змін у дані на ро­бочому аркуші


 1. Відкрийте файл.

 2. Меню СервисЗащитаСнять защиту листа.

 3. У діалоговому вікні Снять защиту листа введіть пароль відключення захисту даних (рис. 12.5).



Рис. 12.5. Діалогове вікно Снять защиту листа

4. ОК.

5. На екрані з’явиться робочий аркуш, доступний для вне­сення змін.
Алгоритм 16. Захист від внесення змін у структуру книги
Іноді важливо захистити всю робочу книгу від змін, адже, якщо книга не захищена від змін, то до неї можна додати но­вий робочий аркуш, на який скопіювати дані захищеного робо­чого аркуша, а захищений аркуш видалити з книги, на скопійо­ваному аркуші вносити будь-які зміни.

1. Меню Сервис3ащита3ащитить книгу.

На екрані з’явиться діалогове вікно Защитить книгу (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Діалогове вікно Защитить книгу
2. Введіть пароль – до 15 символів. Запишіть його в надійному місці.

На екрані, якщо вводити пароль, у вікні з’являються зіроч­ки замість кожного символа.

 1. Встановіть прапорець Защитить структуру.

 2. OK.

На екрані – діалогове вікно Подтвердите пароль.

 1. Введіть пароль ще раз.

 2. OK.


Алгоритм 17. Копіювання за допомогою миші
1. Виділіть комірки, що потрібно скопіювати в інше місце.
На екрані з’являться виділені комірки.

2. Покажчик миші підведіть до меж (рамок) виділених комірок або комірки.

На екрані – біла стрілка – покажчик миші – з двонаправленими стрілками.

3. Натисніть клавішу Ctrl, утримуйте її.

На екрані до стрілки покажчика миші додається маленький знак "+".

4.МН.

 1. Утримуючи Ctrl, перетягніть об’єкт у потрібне місце.

 2. Відпустіть кнопку миші.

На екрані – наявна копія комірок.

 1. Відпустіть Ctrl.

 2. Зніміть виділення (М1 у будь-якій комірці електронної таблиці).


Алгоритм 18. Копіювання даних за допомогою панелі інс­трументів


 1. Виділіть комірки, що потрібно скопіювати в інше місце.

На екрані з’являються виділені комірки.

 1. Покажчик миші встановіть на кнопку Копировать панелі інструментів Стандартная.

 2. М1.

На екрані – виділені комірки в пунктирній рамці.

 1. Покажчик миші встановіть у лівому верхньому куті ново­го розташування копії комірок.

 2. М1.

 1. Покажчик миші встановіть на кнопку Вставить панелі інструментів Стандартная.

 2. М1.

На екрані – наявні копії комірок.

 1. Зніміть виділення (М1 у будь-якій комірці електронної таблиці).

 2. Зніміть пунктирну сітку в джерелі копіювання (клаві­ша ESC).


Алгоритм 19. Копіювання з автозаповненням


 1. Виділіть одну або декілька комірок у рядку або стовпчи­ку, в яких містяться певні дані.

 2. Покажчик миші розмістіть у правому нижньому куті виділеного блоку.

На екрані покажчик миші набуває вигляду чорного знака "+".

3. МН.

 1. Перетягніть покажчик миші на комірки, в які потрібно копіювати дані.

 2. Відпустіть кнопку миші.

На екрані в комірках є скопійовані дані.
Алгоритм 20. Копіювання даних за допомогою контекстно­го меню
1. Виділіть комірку або комірки, вміст яких слід скопіювати в інше місце.

На екрані відобразяться виділені комірки.

 1. Відкрийте контекстне меню виділених комірок і клац­ніть на кнопку пункту Копировать.

 2. Ml.

На екрані – виділені комірки в пунктирній рамці.

 1. Покажчик миші встановіть у лівому верхньому куті ко­мірки нового розташування копії комірок.

 2. М1.

 3. Відкрийте контекстне меню виділених комірок і клац­ніть на кнопку пункту Вставить.

 4. М1.

На екрані – наявні копії вмісту виділених комірок.

 1. Зніміть виділення (М1 у будь-якій комірці електронної таблиці).

 2. Зніміть пунктирну сітку в джерелі копіювання (клавіша ESC).



Алгоритм 21. Копіювання даних за допомогою клавіатури
1. Виділіть комірку або комірки, вміст яких потрібно скопіювати в інше місце.

На екрані – виділені комірки.

2. Одночасно натисніть Ctrl + С.

3. М1.

На екрані з’явиться виділений об’єкт у пунктирній рамці.

 1. Покажчик миші встановіть у лівому верхньому куті ко­мірки розташування копії вмісту виділених комірок.

 2. М1.

 3. Одночасно клацніть Ctrl + V.

 4. M1.

На екрані – копія об’єкта.

 1. Зніміть виділення (М1 у будь-якій комірці електронної таблиці).

 2. Зніміть пунктирну сітку в джерелі копіювання (клавіша ESC).


Алгоритм 22. Автозаповнення комірок
Спосіб автозаповнення спрощує введення даних. Найчастіше для автозаповнення використовують інструменти Прогрессия та Списки автозаполнения.

 1. Введіть дані в першу комірку діапазону.

 2. Меню ПравкаЗаполнитьПрогрессия (рис. 12.7).

 3. У діалоговому вікні Прогрессия (рис. 12.8) у групі перемикачів Тип вкажіть тип прогресії.

 4. У віконці Предельное значение введіть значення останнього елемента прогресії.

 5. У віконці Шаг введіть значення різниці арифметичної прогресії або знаменника геометричної прогресії.

Якщо кінцеве значення прогресії невідоме, то перед тим, як з’явиться діалогове вікно Прогрессия, потрібно виділити діапазон комірок, які слід заповнити, а в полі Предельное зна­чение не задавати значення. Інші параметри цього діалогового вікна мають бути задані.


Рис. 12.7. Вибір способу заповнення комірок


Рис. 12.8. Діалогове вікно Прогрессия
7. Задавши параметри, натисніть кнопку ОК.

Пункти каскадного меню Заполнить: Вниз, Вправо, Влево, Вверх зручно використовувати для автозаповнення у тому разі, якщо у виділеній комірці є формула.

Наприклад. Введіть у комірку С37 значення 5, а у комірку D37 – формулу = C37 + 2.

Виділіть діапазон комірок D37: КЗ7.

Виконайте меню ПравкаЗаполнитьВправо.

Виділені комірки буде заповнено відповідними числовими значеннями. Переконайтесь у цьому.

Списки – зручний інструмент для автозаповнення ко­мірок.

Щоб з’ясувати, які списки доступні для автозаповнення, виконайте команди меню СервисПараметрывкладка Списки.

Після цього відкриється діалогове вікно (рис. 12.9), в якому в вікні Списки міститься перелік усіх доступних для вико­ристання списків.

Щоб використати список для автозаповнення, потрібно в першу комірку ввести елемент автосписку. Після цього виді­лити комірку та, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перетягти маркер автозаповнення на потрібний діапазон ко­мірок.

Рис. 12.9. Діалогове вікно Параметры. Вкладка Списки
Приклад. Виконайте автозаповнення комірок


Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

Неділя







Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень


Щоб створити новий список автозаповнення, потрібно:

а) ввести в суміжні комірки одного стовпця або одного рядка елементи нового списку (наприклад, прізвища й імена студен­тів вашої групи);

б) виділити всі комірки цього списку;

в) виконати меню СервисПараметрывкладка Списки;

г) у діалоговому вікні Параметры на вкладці Списки натиснути на кнопку Импорт за виділеного спискові Новый спи­сок, а потім клацнути на кнопку ОК (див. рис. 12.9).

Алгоритм 23. Спеціальна вставка
У табличному процесорі MS Excel є можливість спеціальної вставки, коли в комірки таблиці можна вставити: все (тобто створити точну копію скопійованої комірки або комірок), тіль­ки формулу, лише значення, тільки формат, лише наявну в цій комірці (комірках) примітку, умову на значення, формат без рамки, ширину стовпців скопійованих комірок, формули і формати чисел скопійованих комірок, значення і формати чисел скопійованих комірок. При цьому можна стосовно тих комірок, в які виконується копіювання, виконати певну операцію: дода­ти значення скопійованих комірок і значення тих комірок, в котрі копіюють; виконати множення значень скопійованих ко­мірок і значень комірок, в котрі копіюють; відняти значення скопійованих комірок від значень тих комірок, в які здійс­нюється копіювання; виконати ділення значень комірок, в котре копіюють, на значення скопійованих комірок.

Для виконання спеціальної вставки потрібно:

 1. скопіювати комірки за допомогою одного із розглянутих у попередніх алгоритмах способів (суміжних або несуміжних комірок – залежно від потреб);

 2. виділити комірку, починаючи з якої необхідно в суміжні комірки виконати вставку;

 1. виконати меню ПравкаСпециальная вставка або від­крити контекстне меню виділеної комірки і вибрати команду Специальная вставка;

 2. відкрити діалогове вікно Специальная вставка (рис. 12.10), в якому за допомогою альтернативних перемикачів слід обрати необхідний режим вставки й операцію за потреби її виконання.



Рис. 12.10. Діалогове вікно Специальная вставка
Якщо необхідно зазначити, що обрана операція не вико­нується для пустих комірок, встановлюють прапорець Пропус­кать пустые ячейки. Прапорець Транспонировать встанов­люють за необхідності зміни положення розміщення скопійованих комірок: якщо вони розміщувалися в стовпці, а слід розмістити в рядку і навпаки.

Використовуючи вміст комірок, створений у попередніх ал­горитмах, дослідіть усі режими спеціальної вставки й усі опе­рації. Вивчіть вплив параметрів Пропускать пустые ячейки та Транспонировать.
ЗАВДАННЯ 2. Захистіть виконану роботу
Запитання до захисту практичної роботи:

 1. Як виконати прокрутку вікна з фіксацією рядків і стовп­чиків?

 2. Як поділити вікно на декілька вікон?

 3. Яким чином виділити рядок, декілька суміжних рядків та декілька несуміжних рядків?

 4. Як виділити стовпець, декілька суміжних стовпців і де­кілька несуміжних стовпців?

 5. Як виділити блок комірок?

 6. Як виділити всі комірки на одному робочому аркуші?

 7. Як виділити декілька блоків комірок?

 8. Як ввести нижній або верхній індекс у тексті?

 9. Як змінити ширину стовпчика?

 1. Як змінити ширину декількох стовпчиків після їх запов­нення?

 2. Як відтворити формули в комірках?

 3. Як захистити файл від несанкціонованого доступу?

 4. Як відкрити захищений файл?

 5. Як зняти захист доступу до файлу?

 6. Як захистити файл від внесення змін у дані?

 7. Як зняти захист внесення змін у дані?

 8. Як скопіювати дані за допомогою панелі інструментів?

 9. Як виконати копіювання за допомогою миші?

 10. Як виконати копіювання з автозаповненням?

 11. Як скопіювати дані за допомогою Стандартної панелі інструментів?

 12. Як скопіювати дані за допомогою клавіатури?

 13. Як виконати автозаповнення за допомогою засобу Про­грессия?

 14. Як здійснити автозаповнення шляхом використання за­собу Списки?

 15. Як створити новий список автозаповнення?

 16. Які особливості має спеціальна вставка?

 17. Як виконати операцію додавання, віднімання, множен­ня та ділення значень комірок за допомогою використання за­собу Специальная вставка?

 18. Яке призначення має параметр Пропускать пустые ячейки?

 19. Для чого використовується параметр Транспонировать?

Схожі:

ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: навчитись виконувати обчислення в MS Excel та використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки
Тема: Табличний процесор
Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних операцій
Тема: Табличний процесор
Завдання: Для заданої таблиці, у якій наведені результати іспитів, створити електронну таблицю, виконати її редагування
ТЕМА: Табличний процесор
...
ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: засвоїти технологію адресації в Excel, проведення розрахунків, використання логічних функцій для реалізації обчислювальних...
Табличний процесор
Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних операцій
Тема: Основні поняття та принципи роботи з базами даних в Excel
Табличний процесор Excel крім основних функцій: побудови таблиць, обрахунків в цих таблицях та побудови діаграм, дозволяє ще й створення,...
План-конспект уроку Тема: Основні поняття та принципи роботи з базами даних в Excel
Табличний процесор Excel крім основних функцій: побудови таблиць, обрахунків в цих таблицях та побудови діаграм, дозволяє ще й створення,...
Тема по програмі
Табличний редактор Adobe Table може бути відкритий безпосередньо з програми PageMaker
Конспект з предмета «Інформатика» тема «Текстовий процесор»
Для запуску редактора необхідно вибрати з пункту „Программы" головного меню Windows ярлик „Microsoft Office Word 2003"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка