Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Математика


НазваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів Математика
Сторінка9/13
Дата17.03.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Програма з алгебри

(3 год на тиждень у І семестрі — 48 год, 2 год на тиждень у II семестрі — 38 год, усього 86 год)Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу

Основні вимоги до математичної підготовки учнів

І

Нерівності (18 год)Мета. Ввести поняття числових нерівностей та обґрунтувати їх основні властивості; ввести поняття нерівності зі змінною, лінійної нерівності і систем лінійних нерівностей з однією змінною та навчити їх розв’язувати.

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу.

Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності. Числові проміжки. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Системи лінійних нерівностей з однією

змінною, їх розв’язування. Геометрична інтерпретація множини розв’язків нерівності та систем нерівностей.

Доведення нерівностей.

Учні повинні:

знати

— означення числової нерівності;

— властивості числових нерівностей;

— означення розв’язку нерівності з

однією змінною;

вміти

— оцінювати значення виразів за властивостями нерівностей;

— розв’язувати лінійні нерівності з однією змінною та їх системи;

— давати геометричну інтерпретацію розв’язків нерівності на числовій прямій;

— доводити нерівності.

ІІ

Квадратична функція (30 год)Мета. Ввести поняття квадратного тричлена та його коренів; навчити розкладати квадратний тричлен на лінійні множники та виділяти з нього квадрат двочлена. Ввести означення квадратичної функції, розглянути її графік і властивості; навчити учнів розв’язувати нерівності другого степеня з однією змінною та системи рівнянь другого степеня з двома змінними; застосовувати набуті уміння до розв’язування текстових задач.

Функції. Властивості функцій. Найпростіші перетворення графіків функцій.

Квадратний тричлен, його корені.

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Виділення квадрата двочлена із квадратного тричлена.

Функція , , її графік і властивості.

Квадратична нерівність.

Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною графічним способом. [Метод інтервалів].

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь.

Учні повинні:

знати

— означення квадратного тричлена;

— формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

— означення квадратичної функції;

— формулу для обчислення абсциси вершини параболи;

— алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

— означення квадратичної нерівності з однією змінною;

вміти

— знаходити корені квадратного тричлена;

— розкладати квадратний тричлен на лінійні множники;

— будувати графік квадратичної функції;

— знаходити за графіком квадратичної функції нулі функції, проміжки знакосталості, проміжки зростання і спадання функції;

— розв’язувати квадратичні нерівності графічним способом [та методом інтервалів];

— розв’язувати системи рівнянь другого степеня з двома змінними.

ІІІ

Числові послідовності (16 год)Мета. Ввести поняття числової послідовності, означення арифметичної і геометричної прогресій, нескінченно спадної геометричної прогресії; вивести формули п-го члена та суми перших п членів арифметичної та геометричної прогресій; суми нескінченно спадної геометричної прогресії; навчити розв’язувати вправи і задачі на застосування вивченого матеріалу.

Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості. Формула п-го члена арифметичної прогресії. Сума перших п членів арифметичної прогресії.

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії. Сума перших п членів геометричної прогресії.

Нескінченно спадна геометрична прогресія. Сума нескінченно спадної геометричної прогресії. Періодичні дроби.

Розв’язування вправ і задач на прогресії, в тому числі прикладного змісту.

Учні повинні:

мати уявлення про

— числову послідовність;

знати

— означення арифметичної і геометричної прогресій;

— формули п-го члена арифметичної і геометричної прогресій;

— формули суми перших п членів арифметичної і геометричної прогресій;

вміти

— розпізнавати арифметичну і геометричну прогресії серед інших послідовностей;

— знаходити будь-який член послідовності за формулою п-го члена;

— знаходити суму перших п членів арифметичної і геометричної прогресій;

— розв’язувати задачі на арифметичну і геометричну прогресії.

IV

Елементи прикладної математики (10 год)Мета. Ввести поняття про математичне моделювання. Розглянути загальну задачу математичного моделювання, проілюструвати прикладами. Ввести поняття про наближене значення чисел і величин, абсолютну та відносну похибки, правильну цифру наближення, оцінку похибок. Сформулювати правила арифметичних дій з наближеними значеннями за способом підрахунку правильних цифр та навчити застосовувати їх під час розв’язування задач.

Математичне моделювання. Приклади математичного моделювання.

Наближені значення чисел і величин. Абсолютна [і відносна] похибки наближення. Оцінка похибок. Додавання, віднімання, множення і ділення наближених значень.

Відсоткові розрахунки. Формули простих і складних відсотків.

Учні повинні:

мати уявлення про

— математичне моделювання і його загальну задачу;

— наближені значення чисел і величин;

— абсолютну [і відносну] похибки, точність наближення;

знати

— правила округлення чисел, виконання арифметичних дій з наближеними значеннями;

— правила подання відповіді до прикладної задачі;

вміти

— складати моделі до прикладних задач та розв’язувати їх;

— знаходити абсолютну [і відносну] похибки, точність наближення;

— виконувати дії над наближеними значеннями, в тому числі і за допомогою комп’ютера;

— застосовувати набуті знання до розв’язування прикладних задач;

— розв’язувати найпростіші задачі на відсоткові розрахунки.

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год)


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

5-7 класи Навчання математики в 5-7-х
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” видавництва “Перун”, Київ, 2005р та у науково-методичному...
Про вивчення математики у 2009-2010 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005 р та у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх-навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Книга, 2003 Базовий підручник
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-9 класах видруковано...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” (видавництво “Перун”, Київ, 2005 р.) та в науково-методичному...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 7 11
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 10 кл. Основи підприємницької діяльності
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 12 класи
Календарне планування для 8 класів складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 –...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка....
Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка