Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Математика


НазваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів Математика
Сторінка11/13
Дата17.03.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Програма з алгебри та початків аналізу

(2 год на тиждень, у І семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього 70 год)Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу

Основні вимоги до математичної підготовки учнів

І

Тригонометричні функції (16 год)Мета. Повторити і розширити основні відомості про функції, набуті в основній школі. Ввести поняття тригонометричних функцій числового аргументу, навчити будувати графіки і розглянути основні властивості тригонометричних функцій. Ввести основні тригонометричні тотожності та навчити застосовувати їх до виконання тотожних перетворень.

Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень.

Тригонометричні функції кута. Радіанна міра кутів і дуг. Тригонометричні функції числового аргументу. Періодичність тригонометричних функцій. Властивості тригонометричних функцій. Побудова графіків тригонометричних функцій.

Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

Тригонометричні тотожності: формули зведення, формули додавання, формули подвійного аргументу, [формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток, формули пониження степеня, формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму, формули половинного аргументу].

Учні повинні:

мати уявлення

— про радіанні міри кутів і дуг;

— про тригонометричні функції числового аргументу , , , ;

знати

— означення числової функції, зростаючої і спадної, парної і непарної, періодичної функції;

— найменший додатний період і властивості кожної з тригонометричних функцій;

— радіанні міри кутів 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 360°;

— співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу;

вміти

— доводити за означенням монотонність, парність, непарність вивчених раніше функцій;

— переводити градусну міру в радіанну і навпаки;

— будувати графіки тригонометричних функцій числового аргументу;

— доводити співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу;

— доводити тригонометричні тотожності та виконувати тотожні перетворення тригонометричних виразів.

ІІ

Тригонометричні рівняння нерівності (16 год)Мета. Ввести поняття оберненої функції, обернених тригонометричних функцій; розглянути їх графіки і властивості. Ввести поняття тригонометричного рівняння і нерівності. Навчити розв’язувати найпростіші рівняння і нерівності та окремі види тригонометричних рівнянь, що зводяться до найпростіших. Обернена функція. Обернені тригонометричні функції [Їх графіки і властивості]. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Основні способи розв’язання рівнянь [та їх систем]. [Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей].

Учні повинні:

мати уявлення про

— обернену функцію і обернені тригонометричні функції;

— область визначення і область значень обернених тригонометричних функцій [і побудову їх графіків];

— тригонометричне рівняння і тригонометричну нерівність;

знати

— формули загального розв’язку найпростіших тригонометричних рівнянь:

, , , ;

вміти

— розв’язувати тригонометричні рівняння і найпростіші тригонометричні нерівності.

ІІІ

Степенева функція (10 год)Мета. Ввести означення кореня п-го степеня, арифметичного кореня п-го степеня; розглянути перетворення коренів та дії над коренями. Ввести означення ірраціонального рівняння [та нерівності]; навчити розв’язувати найпростіші ірраціональні рівняння [і нерівності]. Ввести поняття степеня з раціональним показником та розглянути його властивості. Ввести означення степеневої функції, розглянути її графік і властивості.

Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня та його властивості. Перетворення коренів. Дії над коренями.

Ірраціональні рівняння [і нерівності]. [Система ірраціональних рівнянь].

Степінь з раціональним показником та його властивості. Узагальнення поняття степеня.

Степенева функція, її графік і властивості.

Учні повинні:

мати уявлення про

— ірраціональні рівняння [і нерівності];

— степінь з раціональним показником;

знати

— означення кореня п-го степеня і арифметичного кореня п-го степеня;

— властивості арифметичних коренів;

— найпростіші перетворення коренів;

— дії над коренями;

— означення степеня з раціональним показником та його властивості;

— означення степеневої функції, її графік і властивості;

вміти

— виконувати основні перетворення коренів і дії над ними;

— розв’язувати найпростіші ірраціональні рівняння [і нерівності];

— застосовувати властивості степеня з раціональним показником до перетворення виразів;

— будувати ескізи графіків степеневих функцій і «читати» за графіками властивості функцій.

IV

Показникова і логарифмічна функції (20 год)Мета. Ввести означення показникової і логарифмічної функцій, розглянути їх графіки і властивості. Розглянути способи розв’язування показникових рівнянь. нерівностей [та їх систем]. Ввести означення логарифма числа, довести основні логарифмічні тотожності та властивості логарифмів. Розглянути способи розв’язування логарифмічних рівнянь, нерівностей [та їх систем].

Показникова функція, її графік і властивості. Розв’язування показникових рівнянь, нерівностей [та їх систем].

Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність. Властивості логарифмів. Логарифмічна функція, її графік і властивості. Розв’язування логарифмічних рівнянь, нерівностей [та їх систем].

Учні повинні:

знати

— значення показникової функції, логарифма числа та логарифмічної функції;

— основну логарифмічну тотожність і властивості логарифмів;

— означення показникового і логарифмічного рівнянь, нерівностей;

вміти

— будувати ескізи графіків показникової і логарифмічної функцій і «читати» за графіками властивості функцій;

— спрощувати показникові та логарифмічні вирази, доводити найпростіші тотожності;

— розв’язувати нескладні показникові і логарифмічні рівняння і нерівності.

V

Резерв навчального часу (8 год)


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

5-7 класи Навчання математики в 5-7-х
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” видавництва “Перун”, Київ, 2005р та у науково-методичному...
Про вивчення математики у 2009-2010 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005 р та у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх-навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Книга, 2003 Базовий підручник
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-9 класах видруковано...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” (видавництво “Перун”, Київ, 2005 р.) та в науково-методичному...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 7 11
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 10 кл. Основи підприємницької діяльності
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 12 класи
Календарне планування для 8 класів складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 –...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка....
Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка