КУРС "ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ" СПИСОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ Основні підручники


Скачати 213.85 Kb.
НазваКУРС "ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ" СПИСОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ Основні підручники
Сторінка1/2
Дата09.04.2013
Розмір213.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2
КУРС "ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ"

СПИСОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ
Основні підручники:


 1. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1989. – 256 с. [наявні примірники: 10 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 448 с. – (англ. мовою) [наявні примірники: 25 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 3. Стріха М. Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ-ХХ ст.): Курс лекцій // Записки перекладацької майстерні 2000-2001. – Т. 2. – Львів, 2002. – 208 с. [наявні примірники: 12 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів] 1. Андрієнко В. Трагедія Фауста-вченого в оригіналі та перекладі // Нова філологія. – 2000. – № 1 (9). – С. 144-154. [наявні примірники: у приватних бібліотеках викладачів]

 2. Антокольский П. Эдмон Кари. Перевод в современном мире // Мастерство перевода. – М.: Сов. писатель, 1959. – С. 456-459. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 3. Арват Ф.С. Іван Франко – теоретик перекладу. – Чернівці: Вид-во Чернівец. держ. ун-ту, 1969. – 38 с. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 4. Баглай Й. „Поетика” Арістотеля українською мовою // Всесвіт. – 1967. – № 6. – С. 82-84. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 5. Бех П.А. Переводы произведений Байрона на Украине // Вест. Киев. ун-та. Романо-герм. филология. – К.: Высш. шк., 1979. – Вып. 13. – С. 91-93. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 6. Бех П.О. Поетичний переклад і принцип еквілінеарності // Теорія і практика перекладу: Респ. міжвід. наук. зб. / Київ. держ. Ун-т. – 1979. – № 1. – С. 83-93. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 7. Білодід І.К. Про критерії якості перекладу // Теорія і практика перекладу. – 1979. – Вип. 1. – С. 3-4. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 8. Брюховецький В. У справі професійного перекладацтва: [Про М. Зерова] // Зарубіжна література. – 2000. – № 14 (квіт.) [наявні примірники: 2 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 9. Вовк В. Чверть століття (Спомин про Григорія Порфировича Кочура) // Сучасність. – 1998. – № 11. – С. 135-137. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 10. Габлевич М. Більше вимогливості! // Теорія і практика перекладу. – 1979. – Вип. 1. – С. 92-102. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 11. Габлевич М. Два українські „Гамлети” (Деякі зауваги до техніки перекладу) // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. – Львів, 1997. – С. 225-237. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 12. Герасимчук Л. Радості і печалі нашої Байроніани // Прапор. – 1985. – № 1. – С. 151-160. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 13. Горбач А.Г. Переклади з української літератури німецькою мовою (1962-1982) // The Word / Слово. – Едмонтон, Альберта: Об’єднання українських письменників „Слово”, 1983. – Зб. 10. – С. 317-325. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 14. Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., К.; Ірпінь, 27-29 жовт. 2003 р. / Редкол. О. Чередниченко (голова) та ін. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. [наявні примірники: 2 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 15. Державін В. Рец. на: Ґі де Мопасан. Твори. За ред. С.В. Савченка. Том V. Оповідання. Пер. В. Козловського. „Книгоспілка”, 1928. 352с. // Критика. – 1928. – № 8. – С. 159-161. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 16. Державін В. Рец. на: Едгар Аллен По. Вибрані твори / Пер. з англ. М. Йогансена та Б. Ткаченка. Вступ. ст. М. Йогансена. ДВУ. 324 с. // Критика. – 1928. – № 7. – С. 146-148. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 17. Державін В. Рец. на: Калеваля. Фінська народня епопея. Повн. пер. Є.Тимченка. Вид. 2-е, випр. ДВУ, 1928. 304 с. // Критика. – 1928. – № 9. – С. 147-150. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 18. Державін В. Рец. на: Кнут Гамсун. Голод. Пан. Вікторія. ДВУ, 1928. 480 с. // Критика. – 1928. – № 9. – С. 150-152. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 19. Дзера О.В. Байронові містерія „Каїн” в українських перекладах // Іноземна філологія. – 1996. – Вип. 109. – С. 104-112. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 20. Дзера О.В. Відтворення фонетико-стилістичних особливостей давньогебрейської поетики в Байроновій містерії „Каїн” та в українських перекладах // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів: Літопис, 1999. – С. 356-360. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 21. Дзера О.В. Жанри художнього перекладу // Записки „Перекладацької майстерні 2000-2001”. – Т. 1. – Львів, 2001. – С. 18-37. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 22. Дзера О.В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж.Г. Байрона). Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – Київ, 1999. – 21с. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 23. Дзюба І. Чаклун-характерник українського слова // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 128-134. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 24. Домбровський О. Іван Франко – теоретик перекладу // Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів: Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1958. – С. 302-311. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 25. Домбровський Ю. Французьке відлуння Григорія Кочура // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. – Львів, 1997. – С. 254-262. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 26. Драгоманов М. Українська література, проскрибована російським урядом / Пер. з франц., текстолог. Опрацювання та прим. Ґ.Цвенґроша; Вступ. сл. М.Колесси. – Львів, 2001. – 94 с. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 27. Захаркін С. „Євгеній Онєгін” у перекладі Григорія Кочура // Київська старовина. – 1999. – № 3. – С. 74-83. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 28. Звєрєва Л. Іван Франко та Леся Українка про Діккенса /До 150-річчя з дня народження Ч. Діккенса // Всесвіт.  1962.  № 2.  С. 62-64. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 29. Зеров М.К. У справі віршованого перекладу // Всесвіт. – 1988. – № 8. – С. 128-135. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 30. Зорівчак Р.П. Український казковий епос англійською мовою // Вітчизна. – 1984. – № 12. – С. 156-158. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 31. Зорівчак Р.П. "Слово о полку Ігоревім" в англомовному світі: переклади, критичні праці // Іноземна філологія: Респ. міжвід. зб. / Львів. держ. ун-т. − 1997. − Вип. 110. − С. 116-124. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 32. Зорівчак Р.П. Альманах “Вінок русинам на обжинки“ як джерело перших англомовних перекладів української прози // Шашкевичіана: Зб. Наук. праць. − Вип. 3-4. – Львів-Вінніпег, 2000. – С. 683-686. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 33. Зорівчак Р.П. Андрій Гумницький-Гончаренко – перший популяризатор і перекладач Шеченкового Слова на американському континенті // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 2000. – Т. 239: Праці філологічної секції. – С. 289-305. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 34. Зорівчак Р.П. Віктор Свободa як шевченкознавець // Жива вода: Щомісячник для укр. шкільництва. − 1996. − Ч. 3. − C. 5. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 35. Зорівчак Р.П. Внесок Івана Франка в розвиток перекладознавчої думки в Україні // Іван Франко − письменник, мислитель, громадянин (Мат. Міжнар. наук. конф. − Львів, 25-27 верес. 1996 p.). − Львів: Світ, 1998. − C. 41-46. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 36. Зорівчак Р.П. Всеосяжний гуманітарій (Виступ на урочистій академії до 90-ліття від дня народження проф. Й. У. Кобіва) // Штрихи до портрету професора Йосипа Кобіва / Серія "Дрібненька бібліотека", ч. 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. Наукова бібліотека, 2000. – С. 5-8. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 37. Зорівчак Р.П. Генрі Лонгфелло українською мовою (До сторіччя від дня смерті поета) // Всесвіт. — 1982. — №3. — С.148-149. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 38. Зорівчак Р.П. Готувати перекладачів для України ХХI сторіччя // Дзвін. – 2000. – Ч. 4. – С. 123-125. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 39. Зорівчак Р.П. Григорій Кочур і літературний процес в Україні другої половини XX сторіччя // Сучасність. − 1998. − Ч. 11. − С. 124-134. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 40. Зорівчак Р.П. Джон Вір – англомовний інтерпретатор Шевченкової поезії // Зб. праць двадцять сьомої наук. шевченківської конференції. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 254-263. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 41. Зорівчак Р.П. Джордж Борроу – письменник, перекладач, лінгвіст // Всесвіт. – 1985. – № 8. – С. 142-144. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 42. Зорівчак Р.П. Діяльність Віри Річ у контексті українсько-англійських літературних зв'язків // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Матеріали Перших міжнар. Філософ.-культуролог. читань / Редкол.: C. О. Черепанова (відп. Ред.) та ін. − Львів: Каменяр, 1996. − С. 136-141. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 43. Зорівчак Р.П. З народом поруч: Внесок Івана Франка в розвиток перекладознавчої думки в Україні // Жива вода. − 1996. − Ч. 8 (60). − Серп. − С. 3. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 44. Зорівчак Р.П. Закоханий у слова мудрість і вроду: У скорботний вінок шани академіку Юрієві Володимировичу Шевельову // Дзвін. – 2002. – Ч. 7. – С. 123-126. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 45. Зорівчак Р.П. Історія перекладної літератури як об’єкт наукового пошуку та навчальна дисципліна // Наукова спадщина професора Ю. О. Жлуктенка та сучасне мовознавство: Зб. наук. праць / Відп. за вип. А. Д. Бєлова. К.: Київ. нац. ун-т, 2000. – С. 95-99. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 46. Зорівчак Р.П. Її полонила владна музика української мови (До 85-річчя публікації перекладів Етель-Ліліан Войнич) // Жива вода. − 1996. − Ч. 10 (62). − Жовтень. − С. 1-2. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 47. Зорівчак Р.П. Марія Скрипник – лауреат премії СП СРСР ім. М.Горького // Всесвіт. – 1978. – № 10. – С. 187-193. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 48. Зорівчак Р.П. Нові англомовні переклади творів Лесі Українки // Рад. літературознавство. – 1972. – № 8. – С. 61-70. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 49. Зорівчак Р.П. Патріарх української класичної філології: До 90- річчя від дня народження дійсного члена НТШ, професора Кобіва // Вісник НТШ: Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – 2000. – Весна. − Ч. 23. – С. 36. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 50. Зорівчак Р.П. Піонер англомовної шевченкіани // Всесвіт. – 1973. – № 3. – С. 186-192. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 51. Зорівчак Р.П. Рецепція творчості Лесі Українки в англомовному світі // “З Печаттю його духа…” Зб. Наук. праць на пошану професора І. О. Денисюка: У двох томах. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка.Інститут франкознавства, 2001. – Т. 1. – С. 81-87. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 52. Зорівчак Р.П. Російська проза Т. Шевченка у перекладах англійською мовою: Проблеми стилю і переклад // Зб. праць двадцять шостої наук. шевченківської конференції. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 174-185. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 53. Зорівчак Р.П. Син Степової України. // Дзвін. – 1996. – С. 144-146. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 54. Зорівчак Р.П. Славетного дідуні гідна онука // Жива вода. – 2000. − Ч. 5. − С. 10. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 55. Зорівчак Р.П. Сприйняття творчості Шевченка в літературних та наукових колах США // Слово і час. – 2001. – № 9. – C. 8-20. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 56. Зорівчак Р.П. Твори Олеся Гончара англомовним читачам // Слово і час. – 1991. – № 4. – C. 20-26. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 57. Зорівчак Р.П. Творчий дивосвіт Григорія Кочура // Григорій Кочур / Укл. Г. Домбровська, З. Домбровська; Наук. ред., автор передмови Р. Зорівчак; Редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – С. 7-34. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 58. Зорівчак Р.П. Творчість Віри Річ у контексті українсько-англійських літературних зв'язків // Всесвіт. − 1997. − Ч. 8/9. − C. 175-180. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 59. Зорівчак Р.П. Українознавчі інтереси Вільяма Ричарда Морфілла: До 150-річчя від дня народження ученого // Всесвіт. – 1984. – № 11. – С. 161-165. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 60. Зорівчак Р.П. Українські народні казки в перекладі Роберта Нізбета Бейна // Теория и практика перевода. – 1983. – Вып. 10. – С. 40-47. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 61. Зорівчак Р.П. Художній переклад в Україні і буття нації (Спроба історико- літературного осмислення // Słowo. Tekst. Czas / Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin 8-9 czerwca 2000 r. / Pod red. M. Aleksiеjenki) – Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. – S. 143-149. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 62. Зорівчак Р.П. Художній переклад в Україні як чинник формування нації // Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва / Зб. наук. праць. – К.: Темпус-Тасіс, 2001. – С. 129-132. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 63. Зорівчак Р.П. Шевченкіана Віри Річ // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2001. – Вип. 9. – С. 233-242. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 64. Зорівчак Р.П. Шевченкове Слово в англомовному світі // Słowo. Tekst. Czas: Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 21-22 pazdziernika 1999 r.) / Pod red. M. Aleksiejenki. –Szczecin: Wyd-wo naukowe uniwersytetu Szczecińskiego, 2000. – S. 15-20. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 65. Зорівчак Р.П. Шевченкознавство англомовного світу // Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія: Пам'яті професора Ю. О. Жлуктенка / Відп. Ред. О. Чередниченко. − К.: Довіра, 1995. − С. 234-244. [наявні примірники: 2 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 66. Зорівчак Р.П. Щоб рідне слово розляглося, подібне рікам повноводним: До вісімдесятиріччя проф. Віталія Петровича Маслюка (нар. 4 травня 1920 року) // Народна воля. – 2000. – Чис. 24. – 15 черв. [наявні примірники: у приватних бібліотеках викладачів]

 67. Зорівчак Р.П., Чередниченко О.І. Учений, що мислив категоріями української науки (до 85-річчя з дня народження професора Юрія Олексійовича Жлуктенка) // Мовознавство. – 2000. – № 4-5. – С.7-15. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 68. Зорівчак Р.П.Творчість Григорія Кочура в контексті українського літературного процесу // Проблеми літературознавства і художнього перекладу: Збірник наук. праць і матеріалів / Упор. О. Купчинський. − Львів: НТШ, 1997. − C. 197-209. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 69. Кобів Й.У. „Роксоланія” Кльоновича – українською мовою // Теория и практика перевода. – 1985. – Вып. 12. – С. 80-87. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 70. Кобів Й.У. Багатоголосся перекладацької музи: Про переклад. доробок А.О. Содомори – лауреата Республік. премії ім. Максима Рильського 1986 р. // Теория и практика перевода. – 1987. – Вып. 14. – С. 152-156. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 71. Кобів Й.У. Вергілій і його епічна поема: Передм. // П. Вергілій Марон. Енеїда. – К., 1972. – С. 5-20. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 72. Кобів Й.У. Невтомний шукач античних перлин // Жадань і задумів неспокій: З творчої спадщини Бориса Тена: Вірші, переклади, статті, листи, спогади. – К., 1988. – С. 288-294. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 73. Кобів Й.У. Новий здобуток перекладача // Жовтень. – 1989. – № 11. – С. 127-128. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 74. Кобів Й.У. Овідій іде по землі українській // Жовтень. – 1986. – № 4. – С. 118-121. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 75. Кобів Й.У. Полилися чарівні звуки Гомерової формінги // Жовтень. – 1979. – № 4. – С. 150-153. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 76. Кобів Й.У. Проблеми перекладу латиномовних церковних творів // Третій міжнародний конгрес україністів, 26-29 серп. 1996 р.: Мовознавство: [Тези та повідомл.]. – Х., 1996. – С. 310-313. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 77. Кобів Й.У. Роль і місце рідної мови у викладанні латинської мови // Методика викладання класичних мов: Лекції для студентів ун-ту – відділу класичної іфілології. / Відп. ред. Й.У. Кобів. – Львів, 1965. – С. 19-42. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 78. Копелев Л. „Фауст” по-украински // Мастерство перевода. Сб. – М.: Сов. пис., 1965. – С. 149-167. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 79. Коптилов В.В. Что нам мешает? // Дружба народов. – 1966. – № 10. – С. 256-258. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 80. Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу. – К.: Дніпро, 1971. – 132 с. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 81. Корнійчук В. Український світ „Єврейських мелодій” // Літературознавство: Тези та повідом. ІІІ Міжнар. Конгресу україністів / Відпов. ред. О. Мишанич. – К.: АТ „Обереги”, 1996. – С. 131-141. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 82. Корунець І.В. Видатний майстер перекладу // Вітчизна. – 1965. – № 8. – С. 143-147. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 83. Корунець І.В. З мови Твена і Уїтмена (Художня література США в українських перекладах)// „Хай слово мовлено інакше...”: Статті з теорії, критики та історії художнього перекладу (Упоряд. В.Коптілов). — К.: Дніпро, 1982. — С.162-175. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 84. Косів Г.М. До проблеми архаїзмів поетичних творів Т. Шевченка у перекладі Віри Річ // Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип.156. – С.168-178. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у приватних бібліотеках викладачів]

 85. Косів Г.М. Творча особистість перекладача (штрихи до портрета Віри Річ) // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Київ: Прайм-М, 2002. – С.249-256. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у приватних бібліотеках викладачів]

 86. Коцюба З. “Тож неба досягти не кваплюсь”. Поезії Емілі Дікінсон у перекладі Григорія Кочура // Проблеми літературознавства і художнього перекладу (збірник наукових праць і матеріалів). – Львів, 1997. – С. 247-253. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 87. Кочур Г.П. Данте в украинской литературе // Дантовские чтения, 1971 / Под общей ред. И. Бэлзы. – Москва, 1971. – С. 181-203. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 88. Кочур Г.П. Етапи розвитку (Французька література в українських перекладах) // Всесвіт. – 1962. – № 11. – С. 89-96. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 89. Кочур Г.П. Здобутки й перспективи // Всесвіт. – 1968. – № 1. – С. 92-97. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 90. Кочур Г.П. Кілька порівнянь... // Всесвіт. – 1962. – № 6. – С. 123-127. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 91. Кочур Г.П. Лорка в нових перекладах // Всесвіт. – 1967. – № 6. – С. 20-21. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 92. Кочур Г.П. Майстри перекладу // Всесвіт. – 1966. – № 4. – С. 17-24. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 93. Кочур Г.П. Перекладацький доробок неокласиків // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. – Львів, 1997. – С. 191-196. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 94. Кочур Г.П. Твори Лесі Українки в Італії // Літ. газета. – 1960. – 14 жовт. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 95. Кочур Г.П. Феномен Лукаша // Україна. Наука і культура. – К., 1989. – Вип. 23. – С. 337-344. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 96. Кочур Г.П. Шевченко в польських перекладах // Всесвіт. – 1961. – № 9. – С. 51-57. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 97. Кочур Г.П. Шекспир на Украине // Мастерство перевода. 1966 / Редкол.: К. Чуковский (глав. ред)... Г. Кочур. – Москва, 1968. – С. 26-59. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 98. Кравців Б. Поезія Заходу в українських перекладах // Сучасність. – 1962. – Ч. 4. – С. 10-23. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 99. Круглий стіл „Мова молитовна, мова церковна” // Сучасна українська богословська термінологія: Від іст. традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукр. наук. конф., Львів, 13-15 трав. 1998 р. – Л., 1998. – С. 317-344. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 100. Куляса Н. Василь Мисик – перекладач поезії Г.Лонгфелло // Слово і час. – 2000. – №12. – С.42-46. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 101. Кундзіч О. Стан художнього перекладу на Україні // Вітчизна. – 1956. – № 7. – С. 158-169. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 102. Кундрат Ю. Український художній переклад у Чехословаччині (1945-1980). – Пряшів: СПВ в Братіславі, 1983. – 258, [2] c. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у приватних бібліотеках викладачів]

 103. Лисенко І. Про переклади Юрія Клена // Березіль. – 1995. – № 7-8. – С. 9-10. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 104. Литвинець М. Адам Міцкевич в одежі українського слова // Всесвіт. – 1999. – № 3. – С. 93-94. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 105. Лукаш М.О. [Видав. рец. на] В. Гюго. Вибрані поезії / Пер. за ред. М. Терещенка // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 131-141. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 106. Лукаш М.О. [Видав. рец. на] Г. Гайне. Вибрані поезії / Пер. за ред. Л. Первомайського // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 141-150. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 107. Лукаш М.О. Opus tertium atque ultium: Про зниження стилю та про скривдженого Мефістофеля // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 157-160. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 108. Лукаш М.О. Про змішування західноєвропейських реалій з польськими та про тінь Франца-Йосифа // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 154-157. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 109. Лукаш М.О. Про переклад поеми К.В. Іванова „Нарспі” (перекладач Я.Шпорта) // Теорія і практика перекладу. – 1992. – Вип. 18.– С. 19-27. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 110. Лукаш М.О. Рецензія на переклад „Гірського вінця” Петра Нєгоша (перекладач О. Жолдак) // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 150-152. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 111. Лукаш М.О. Український сонетарій Шекспіра // Жовтень. – 1967. – № 1. – С. 149-151. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 112. Лукаш М.О. Хто такі були двораки? // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 152-154. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 113. Лучук О. Переклади Миколи Зерова з англійської // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 89-91. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 114. Лучук О. Шекспір у контексті перекладацької діяльності П.Куліша та М. Лукаша // Іноземна філологія. – 1994. – Вип. 107. – С. 111-119. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 115. Лучук О. Ще один український Гамлет (Інтерпретація Гната Хоткевича) // Парадигма: Зб. наук. праць. – Львів, 1998. – С. 193-207. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 116. Медвідь О.С. „Ozymandias” П.Б. Шеллі в контексті української поезії // Теорія і практика перекладу. 1993. – К., 1994. – Вип. 20. – С. 38-46. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 117. Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтоґенез і експансія (на матеріалі англомовної та французької україніки). – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 283 с. [наявні примірники: у приватних бібліотеках викладачів]

 118. Мирошниченко В.В. Соціальний портрет запорозького козацтва, складений на основі перекладів, розвідок та повідомлень англомовних дослідників // Нова парадигма. – Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 1997. – Вип. 5. – С. 12-17. [наявні примірники: у приватних бібліотеках викладачів]

 119. Мойсеїв І. Код двійки у перекладі „Дон Кіхота” Миколою Лукашем. (Культурологічний аспект) // Вікно в світ. – 2000. – № 2. – С. 6-9. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 120. Москаленко М. Згадуючи Івана Світличного // Доброокий: Спогади про Івана Світличного. – К., 1998. – С. 403-408. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 121. Москаленко М. Перекладач [Іван Світличний] // Слово і час. – 1992. – № 3. – С. 72-75. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 122. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Руси. Антологія. – К.: Дніпро, 1995. – С. 5-38. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 123. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Сучасність. – 1993. – № 8. – С. 148-168. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 124. Нагирный М.С. Творчество К.-Э. Францоза в контексте немецко-украинских литературных связей. Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Львов, 1975. – 21 с. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 125. Нечаева Л.Г. Концепція перевода Жана Делила // Вопросы истории перевода. – М., 1989. – С. 103-110. [наявні примірники: 2 – на кафедрі, а також у приватних бібліотеках викладачів]

 126. Новикова М. Микола Лукаш: миф и антимиф // Дружба народов. – 1989. – № 11. – С. 264-269. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 127. Новикова М. Тетяна Гнідич [перекладач]: повернення додому // Всесвіт. – 1999. – № 4. – С. 110-113. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 128. Новикова М. Українська „Божественна комедія” // Сучасність. – 1995. – № 5. – С. 62-64. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 129. Новикова М. Урок двох майстрів // Всесвіт. – 1971. – № 7. – С. 90-95. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 130. Новохацький П. М.Рильський редагує переклад // Всесвіт. – 1973. – № 4. – С. 164-166. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 131. Павличко Д. Художній переклад: здобутки, проблеми, обрії // VIII з’їзд письменників Радянської України. Матеріали з’їзду. – К.: Рад. письменник, 1981. – С. 142-159. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 132. Пащина Л.В. Українські переклади Овідієвих „Метаморфоз” (І. Сердешний, Д. Николишин, А. Содомора) // Іноземна філологія. – 1989. – Вип. 96, № 24: Питання класичної філології. – С. 127-135. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 133. Первомайський Л.С. „Фауст” Гете в перекладі М. Лукаша // Первомайський Л.С. Творчий будень / З щоденника поета. – К.: Рад. письм., 1967. – С. 315-331. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 134. Поліщук Н.Ю. Трансформація міфологеми Агасфера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст. Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Львів, 2001. – 20 с. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 135. Полюга Л. Переклади з слов’янських літератур як чинник збагачення української мови // Славістичні студії. – Львів, 1997. – Т.1: Матеріали V-го Міжнародного колоквіуму (Львів, 14-16 трав. 1996 р.). – С. 48-51. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 136. Райбейдюк Г. Павло Филипович – перекладач Беранже // Слово і час. – 1998. – № 7. – С. 57-60. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 137. Рильський М.Т. Микола Зеров – поет і перекладач // Зеров М.К. Твори: У 2 т. / Упоряд. Г.П. Кочур, Д.В. Павличко. – К., 1990. – Т. 1: Поезії. Переклади. – С. 3-13. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 138. Рильський М.Т. Мистецтво перекладу: Статті. Виступи. Нотатки / Упоряд. Г. Колесник. – К.: Рад. письменник, 1975. – 344с. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 139. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література. – Львів, 2002. – 238 с. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та у приватних бібліотеках викладачів]

 140. Савчин В.Р. Микола Лукаш як перекладач Роберта Бернса // Іноземна філологія. – 1996. – Вип. 109. – С. 96-104. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 141. Савчин В.Р. Пам’яті Миколи Лукаша // Дзвін. – 1998. – № 11-12. – С. 155-156. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 142. Світличний І. О. Голос доби: Кн. 1. Листи з „Парнасу” (1973-1978). – К.: Сфера, 2001. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка та у приватних бібліотеках викладачів]

 143. Скуратовська Л.І., Матвєєва І.С. Повість Діккенса і англійська дитяча література // Радянське літературознавство.  1972.  №1.  С. 54-60. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 144. Содомора А.А. Художественное мастерство лесбийских лириков и проблемы поэтического перевода их песен. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – К., 1968. – 20, [1] с. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 145. Содомора А.О. „Осіння пісня” Поля Верлена та її українські інтерпретації // Проблеми літературознавства і художнього перекладу: Зб. наук. пр. і матеріалів. – Л., 1997. – С. 263-274. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 146. Содомора А.О. Sub umbra aliensis. Під чужою тінню: Роман-есе. – Львів: Літопис, 2000. – 335 с. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 147. Содомора А.О. Пісенні розміри лесбійських ліриків в українських і російських перекладах // Іноземна філологія. – 1972. – Вип. 28, № 10: Питання класичної філології. – С. 95-100. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 148. Содомора А.О. Поетика І. Франка і П. Верлена крізь призму одного вірша і перекладу (Г. Кочур) // Третій міжнародний конгрес україністів, 26-29 серп. 1996 р.: Мовознавство: [Тези та повідомл.]. – Х., 1996. – С. 334-340. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 149. Содомора А.О. Роздуми над поставленими в „Анкеті” запитаннями [про переклад] // Теорія і практика перекладу. – 1994. – Вип. 20. – С. 131-144. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 150. Содомора А.О. Сапфічна строфа в українських перекладах Горацієвих од // Іноземна філологія. – 1974. – Вип. 36, № 12: Питання класичної філології. – С. 40-46. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 151. Содомора А.О. Франко і Горацій // Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнар. симпоз. ЮНЕСКО, Львів, 11-15 верес. 1986 р. – К., 1990. – Кн. 2. – С. 370-372. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 152. Стріха М. Хто все-таки переклав “Гамлета”? // Прапор. – 1989. – № 7. – С. 175-180. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 153. Стріха М. Шекспір безмежний // Всесвіт. – 1989. – № 11. – С. 110-117. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 154. Українська література в загальнослов’янському та світовому літературному контексті: У 5 тт. – К.: Наук. думка, 1987-1994. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 155. Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упоряд. М.Стріха. – К.: Факт, 2003. – 456 с. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 156. Франко І.Я. Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання // Франко І.Я. Зібрання творів у 50 тт. – Т. 39: Літературно-критичні праці (1911-1914). – К.: Наукова думка, 1980. – С. 7-20. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 157. Хомчук Д.М. Ч. Діккенс українською мовою // Радянське літературознавство.  1983.  № 2.  С. 54-59. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 158. Череватенко Л. Хто інший міг би так іти шляхом жертовним? // Всесвіт. – 1995. – № 8/9. – С. 70-71. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 159. Черкаський В. Митець відчув митця. До 175-річчя з дня народження Генрі Лонгфелло // Дніпро. – 1982. – №2.– С.124-126. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 160. Черняков Б. Микола Лукаш: спадщина і спадкоємці // Сучасність. – 2001. – № 5. – С. 132-139. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 161. Шалата О.М. Рецепція творчості Даніела Дефо і Джонатана Свіфта в Україні. Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Тернопіль, 2001. – 20с. [наявні примірники: 1 – на кафедрі, а також у НБ ЛНУ ім. І. Франка та приватних бібліотеках викладачів]

 162. Шаповалова М.С. Шекспір в українській літературі. – Львів: Вища шк., 1976. – 211 с. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 163. Шахова К. Смуток і сміх Ч. Діккенса // Всесвіт.  1970.  № 6.  С. 126-130. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 164. Шкуров В.А. Щодо історії перекладу Псалтиря // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 67-70. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 165. Шугай О. “Дивився з порогу на зорі.” До 80-річчя від дня народження Василя Мисика // Всесвіт. – 1987. – №7. – С.123-127. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 166. Adamczyk-Garbowska M. I.B. Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee // Prooftexts. – 1997. – Vol. 17. – No. 3. – P.267-277. [наявні примірники: у НБ ЛНУ ім. І. Франка]

 167. Alpert M. Torah Translation // The Routledge Encyclopaedia of Translation Studies / Ed. by M. Baker and K.Malmkjær. – London: Routledge, 1998. – P. 269-273. [наявні примірники: 1 – на кафедрі]

 168. Bassnett S. Translation Studies. – London; New York: Routledge, 1991. – 168p. [наявні примірники: у приватних бібліотеках викладачів]

 169. Delisle J. Canadian Tradition // The Routledge Encyclopaedia of Translation Studies / Ed. by M. Baker and K.Malmkjær. – London: Routledge, 1998. – P. 356-365. [наявні примірники: 1 – на кафедрі]

 170. Delisle J., Woodsworth J. Translators through History. – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1995.[наявні примірники: 1 – на кафедрі]

 171. Ellis R., Oakley-Brown L. British Tradition // The Routledge Encyclopaedia of Translation Studies / Ed. by M. Baker and K.Malmkjær. – London: Routledge, 1998. – P. 333-347. [наявні примірники: 1 – на кафедрі]

 172. Even-Zohar I. Depletion and Shift // Poetics Today – 1990. – Vol. 11. – № 1. – P. 195-206. [наявні примірники: у приватних бібліотеках викладачів]
  1   2

Схожі:

Тема 1 Особливості української ментальності
Предмет, завдання, об’єкт, основні проблеми, що вивчає курс «Історія української культури»
Документ, акт, копія, оригінал
Сандріні П., Вайсфлоґ В., Поммер Е., Вісманн Е.), метою перекладу юридичного документа (далі ЮД) є забезпечення еквівалентної (рівнозначної)...
Евтушенко С. Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий...
Самостійна робота з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» охоплює три основні напрямки
Історія перекладу Біблії українською мовою
Україномовні переспіви Псалмів П. Гулака-Артемовського, М. Максимовича, Т. Шевченка
Опорний курс лекцій Київ 2011 ЗМІСТ
Список використаної літератури
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
Тема Прадавня українська історія
Прадавня історія українських земель та її основні етапи. Княжа доба Русі – України
Основні підручники та навчальні посібники
Німецька мова (підручник, друга іноземна мова). Сотникова С.І., Білоусова Т. Ф. – 5 – Ранок,2005
Особливості перекладу художнього тексту за різними жанрами: проза
Дисципліна: Практика перекладу з основної іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка