РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури ( ХХ ст. ) Для спеціальності 030501 - українська мова та література Факультет філологічний  


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури ( ХХ ст. ) Для спеціальності 030501 - українська мова та література Факультет філологічний  
Сторінка4/13
Дата17.05.2013
Розмір2.27 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема 81. Українські літературні часописи та їх роль у розвитку сучасної культури
 1. Провідні літературні журнали (“Вітчизна”, “Київ”, “Дніпро”, “Березіль”, “Дзвін”).

 2. Газета “Літературна Україна” і відбиття на її сторінках сучасного літературного процесу. Інші літературні газети.

 3. Осягнення літературного процесу материкової України і діаспори на сторінках журналу “Сучасність”.

 4. Літературознавчий журнал “Слово і час” і його значення в розвитку сучасної літератури.

 5. Нові літературні часописи (“Кур’єр Кривбасу”, “Авжеж”, «Вежа» та ін.)

 6. Питання літератури й мистецтва на шпальтах газети “Кримська світлиця”.


Література

Основна література:

 1. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.

 2. Білецький О. Твори: В 5 т. – К., 1965 – 1966.

 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.

 4. Гром’як Р. Що доведено життям: Актуальні проблеми літератури та літературної критики. – К., 1988.

 5. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 6. Єфремов С. Літературно-критичні статті. – К., 1993.

 7. Жулинський М. Із забуття в безсмертя: Сторінки призабутої спадщини. - К., 1990.

 8. З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій. – К., 1991.

 9. Зеров Микола. Твори: У 2 т. – К., 1990.

 10. Ільєнко І. У жорнах репресій: Оповіді про українських письменників. – К., 1995.

 11. Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи» . – Львів, 1995.

 12. Ільницький М. Українська повоєнна еміграційна поезія. – Львів, 1995.

 13. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. За редакцією В.Г.Дончика. – К., 1998.

 14. Історія української літератури: В 2 т. – Т. 2. – К., 1988.

 15. Ковалів Ю. Романтична стильова течія в українській поезії 20-30-х років. – К., 1988.

 16. Кононенко П. Українська література: Проблеми розвитку. – К., 1997.

 17. Костюк Г. Зустрічі і прощання: У 2 кн. – Едмонтон, 1987 – 2000.

 18. Кузякіна Н. Нариси української радянської драматургії: У 2 частинах. – К., 1958, 1963.

 19. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. – Париж, 1959.

 20. Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. – Т. 5. – Кн.. 1,2. – К., 1963, 1966.

 21. Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси. – К., 1993.

 22. Новиченко Л. Вибрані праці: В 2 т. – К., 1984.

 23. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К., 1997.

 24. Панченко В. Магічний кристал: Сторінки історії українського письменства. – К., 1995.

 25. Смолич Ю. Мої сучасники: Літературно-портретні нариси. – К., 1978.

 26. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3 кн. (4-а додаткова). – К., 1994 – 2001.


Додаткова література:

 1. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза. – К., 1994.

 2. Адельгейм Є. Микола Бажан. – К., 1974.

 3. Андрієві Головку: Зб. – К., 1958.

 4. Антонечко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях: спогади, невідомі твори. – К., 1999.

 5. Антонич Богдан Ігор. Поезії. – К., 1989.

 6. Антонич Богдан Ігор. Твори. – К., 1998.

 7. Багряний І. Публіцистика. – К., 1996.

 8. Бажан М. Думи і спогади. – К., 1982.

 9. Бажан М. Твори: В 4 т. – к., 1984 – 1985.

 10. Барабаш Ю. Довженко: Некоторые вопросы эстетики и поэтики. – Москва, 1968.

 11. Барабаш Ю. Чисте золото правди. – К., 1962.

 12. Барабаш Ю.Вопросы эстетики и поэтики. – Москва, 1983.

 13. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.

 14. Білецький О. Літературно-критичні статті. – К., 1990.

 15. Білецький О. Твори: В 5 т. – К., 1965 – 1966.

 16. Бойко Ю. Вибране: У 4 т. – Гайдельберг, 1972 – 1990.

 17. Брюховецький В. Микола Зеров: Літературно-критичний нарис. – К., 1990.

 18. Брюховецький В.С. Ліна Костенко: Нарис творчості. – К., 1990.

 19. Буряк Б. Художній ідеал і характер. – К., 1967.

 20. Вакуленко Д. Сучасна українська драматургія: основні тенденції розвитку. – К, 1976.

 21. Вервес Г. В інтернаціональних літературних зв’язках. – К., 1983.

 22. Вервес Г. Максим Рильський у колі слов’янських поетів. – К., 1972.

 23. Весни розспіваної князь: Слово про Антонича. – Львів, 1989.

 24. Вишня О. Твори: В 7 т. – К., 1963 – 1965.

 25. Вишня Остап. Фейлетони. Гуморески. Усмішки. Щоденникові записи. – К., 1984.

 26. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника. – К., 1988.

 27. Войчишин Юлія. «Ярий крик і біль тужавий...»: Поетична особистість Євгена Маланюка. – К., 1993.

 28. Волинський К. Літературне сьогодення. – К., 1982.

 29. Галан Я. Твори: В 4 т. – К., 1977 – 1980.

 30. Гальченко С. Текстологія поетичних творів П.Тичини. – К., 1990.

 31. Головко А. Твори: В 5 т. – К., 1976 – 1977.

 32. Голос ніжності і правди: Спогади про Володимира Сосюру. – К., 1968.

 33. Голубєва З. Іван Кочерга. Літературний портрет. – К., 1981.

 34. Голубєва З. Нові грані жанру. – К., 1978.

 35. Гончар О. Майстер суворий і ніжний: Вступна стаття // Яновський Ю. Твори: В 5 т. – Т. 1. – К., 1982.

 36. Гончар О. Письменницькі роздуми. – К., 1980.

 37. Гончар О. Твори: В 6 т. – К., 1978 – 1979.

 38. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. – К., 1997.

 39. Гроно нездоланих співців: Навчальний посібник. – К., 1997.

 40. Грузман З. Павло Тичина – літературознавець і критик. – К., 1975.

 41. Губар О. Остап Вишня сміється. – Сімферополь, 2000.

 42. Губар О. Павло Тичина: Літературно-критичний нарис. – К., 1981.

 43. Губар О. Сучасні українські письменники Криму. – Сімферополь, 1997.

 44. Губар О.І., Чернець Л.М. Павло Тичина: Семінарій. – К., 1984.

 45. Двадцяті роки: Літературні дискусії, полеміки. – К., 1991.

 46. Дем’янівська Л. Андрій Малишко: Життя і творчість. – К., 1985.

 47. Дзюба І. Бо то не просто мова, звуки... – К., 1990.

 48. Довженко в воспоминаниях современников. – Москва, 1982.

 49. Довженко і світ: Творчість О.П.Довженка в контексті світової культури. – К., 1984.

 50. Довженко О. Господи, пошли мені сили: Щоденник, кіноповісті, оповідання; фольклорні записи, листи, документи. – Харків, 1994.

 51. Довженко О. Твори: В 5 т. – К., 1983 – 1985.

 52. Домонтович В. Доктор Серафікус. Без ґрунту: Романи. – К., 1999.

 53. Дончик В. Грані сучасної прози. – К., 1987.

 54. Дончик В. Петро Панч. Літературний портрет. – К., 1981.

 55. Дончик В. Український радянський роман. – К., 1987.

 56. Драй-хмара Михайло. Вибране. – К., 1989.

 57. Драй-Хмара Михайло. Вибране: Поезії та переклади. – К., 1969.

 58. Драч І. Вибрані твори: У 2 т. – К., 1986.

 59. Драч І. Драматичні поеми. – К., 1982.

 60. Драч І. Духовний меч: Літературно-критичні статті та есе. – К., 1983.

 61. Друзь І.М. Остап Вишня: Нарис про творчість. – К., 1989.

 62. Живий Остап Вишня: Зб. Спогадів про письменника. – К., 1966.

 63. Жулинський М. Микола Хвильовий // Літературна Україна. – 1988. – 7 квітня.

 64. Жулинский Н. Человек в литературе. – К., 1983.

 65. Журавський А. Ніколи не сміявся без любові: Сторінки життя і творчості Остапа Вишні. – К., 1983.

 66. Загребельний П. Неложними устами. – К., 1981.

 67. Зборовська Ніла. «Танцююча зірка» Тодося Осьмачки. – К., 1996.

 68. Зеров Микола. Вибране. – К., 1966.

 69. Зеров Микола. Твори: У 2 т. – К., 1990.

 70. Зуб І Остап Вишня. – К., 1989.

 71. Зуб І.В. Остап Вишня: Нарис життя і творчості. – К., 1989.

 72. Ільницький М. Богдан Ігор Антонич: Нарис життя і творчості. – К., 1991.

 73. Ільницький М. Дмитро Павличко: Нарис творчості. – К., 1985.

 74. Ільницький М. Енергія слова. – К., 1978.

 75. Ільницький М. Ключем метафори відімкнені вуста...: Поезія Ігоря Калинця. – Париж – Львів – Цвікау, 2001.

 76. Ільницький М. Людина в історії: Сучасний український історичний роман. – К., 1989.

 77. Історія української літератури: В 2 т. – Т. 2. – К., 1988.

 78. Калинець Ігор. Слово триваюче: Поезії. – Харків, 1997.

 79. Клен Юрій. Вибране. – К., 1991.

 80. Клочек Г. «Душа моя сонця намріяла...»: Поетика «Сонячних кларнетів» П.Г.Тичини. – К., 1986.

 81. Коваленко Л. Мовами світу. – К., 1984.

 82. Коваленко Л. Поет Андрій Малишко. – К., 1957.

 83. Коваль В. «Собор» і навколо собору. – К., 1989.

 84. Коваль В. Сталінський вирок М.Хвильовому // Літературна Україна. – 1988. – 8 грудня.

 85. Кононенко П. В пошуках суті. – К., 1981.

 86. Кононенко П. Ю.Яновський і питання романтизму // В пошуках суті. – К., 1981.

 87. Корнійчук О. Твори: В 5 т. – К., 1968 – 1970.

 88. Косинка Г. Гармонія. – К., 1988.

 89. Костенко Ліна. Берестечко: Історичний роман. – К., 1999.

 90. Костенко Ліна. Вибране. – К., 1989.

 91. Костенко Ліна. Маруся Чурай. – К., 1979.

 92. Костенко Н. Поетика Миколи Бажана. – К., 1971.

 93. Кочерга І. П’єси. - К., 1990.

 94. Кочерга І. Твори: В 3 т. – К., 1956.

 95. Кошелівець І. Сучасна література в СРСР. – Нью-Йорк, 1964.

 96. Крижанівський С. Максим Рильський. – К., 1985.

 97. Крижанівський С. Художні відкриття. – К., 1965.

 98. Кузякіна Н. Драматург Іван Кочерга. – К., 1968.

 99. Кузякіна Н. Драматург Микола Куліш. – К., 1962.

 100. Кузякіна Н. П’єси Миколи Куліша: Літературна і сценічна історія. – К., 1970.

 101. Куліш М. П’єси. Листи. – К., 1969.

 102. Куліш М. Твори: У 2 т. – К., 1990.

 103. Курбас Лесь. Березіль: Із творчої спадщини. – К., 1988.

 104. Лист у вічність: Спогади про Юрія Яновського. – К., 1980.

 105. Маланюк Є. Земна мадонна: Вибране. – Братіслава – Пряшів, 1991.

 106. Маланюк Є. Невичерпаність: Поезії, статті. – К., 2001.

 107. Маланюк Є. Поезії. – К., 1992.

 108. Маланюк Є. Поезії. – Львів, 1992.

 109. Малиновська М. Любов до життя: Нотатки критики. – К., 1968.

 110. Малишко А. Вибрані твори: У 2 т. – К., 1982.

 111. Малишкові дороги: Спогади про Андрія Малишка. – К., 1975.

 112. Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. – Т. 5. – Кн.. 1,2. – К., 1963, 1966.

 113. Мельник В. Суворий аналітик доби: Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. – К., 1994.

 114. Микитенко і. Твори: В 2 т. – К., 1982 – 1983.

 115. Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси. – К., 1993.

 116. Моренець В. Володимир Сосюра: Нарис життя і творчості. – К., 1990.

 117. Мороз Л. Григір Тютюнник: Нарис життя і творчості. – К., 1991.

 118. Наєнко М. Григорій Косинка: Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

 119. Наєнко М. П’ятиліття українського роману. – К., 1985.

 120. Наш Михайло Стельмах: Літературно-критичні статті, етюди, есе. – К., 1982.

 121. Не відлюбив свою тривогу ранню...: Василь Стус – поет і людина. – К., 1993.

 122. Неділько В. Вивчення творчості Андрія Малишка. – К., 1977.

 123. Незабутній Максим Рильський. – К., 1968.

 124. Новиченко Л. Вибрані праці: В 2 т. – К., 1984.

 125. Новиченко Л. Поезія і революція: Книга про Павла Тичину. – К., 1979.

 126. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського (1910 – 1941). – К., 1980.

 127. Новиченко Л. Світ боротьби і любові // Головко А. Твори. В 5 т. – К., 1976.

 128. Ольжич О. Незнаному Воякові: Заповідане живим. – К., 1994.

 129. Ольжич О. Цитаделя духа. – Братіслава – Пряшів, 1991.

 130. Орлик П. Андрій Головко. Літературний портрет. – К., 1986.

 131. Острик М. П’єса “97” та її автор. Передмова // Микола Куліш. “97”. – К., 1966.

 132. Осьмачка Тодось. Поезії. – К., 1991.

 133. Павличко Д. Над глибинами. – К., 1983.

 134. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.

 135. Павловський І. Поетова пісня в школі: Вивчення творчості Володимира Сосюри. – К., 1971.

 136. Панч П. Твори: В 6 т. – К., 1981 – 1983.

 137. Панченко В. Юрій Яновський: Життя і творчість. – К., 1988.

 138. Первомайський Л. Твори: В 7 т. – К., 1985 – 1986.

 139. Підмогильний Валер’ян. Оповідання, повість, романи. – К., 1991.

 140. Плачинда С. Олександр Довженко: бібліографічний роман. – К., 1980.

 141. Плачинда С. Юрій Яновський. Біографічний роман. – к., 1986.

 142. Плужник Євген. Змова у Києві: Роман, п’єси. – К., 1992.

 143. Плужник Євген. Поезії. - К., 1988.

 144. Погрібний А. Осягнення сутності. – К., 1985.

 145. Полум’яне життя: Спогади про Олександра Довженка. – к., 1973.

 146. Про Андрія Головка. Спогади. Статті. – К., 1980.

 147. Про Григорія Косинку: Спогади. – К., 1969.

 148. Про Леоніда Первомайського. – К., 1978.

 149. Про Миколу Бажана: Літературно-критичні статті, есе. – К., 1984.

 150. Про Михайла Стельмаха: Спогади. – К., 1987.

 151. Про Олександра Білецького: спогади, статті. – К., 1984.

 152. Про Олеся Гончара: Літературно-критичні статті, листи, етюди. – К., 1978.

 153. Про Остапа Вишню: Спогади. – К., 1989.

 154. Про Петра Панча. Спогади. Роздуми. – к., 1981.

 155. Про Юрія Смолича. Спогади, статті, листи. – к., 1980.

 156. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’ятдесятників. – К., 1996.

 157. Радченко Є. Володимир Сосюра. – К., 1967.

 158. Рильський М. Зібрання творів: В 20 т. – К., 1983 – 1987.

 159. Рильський М. Статті про літературу. – К., 1980.

 160. Руденко-Десняк А . Верность герою: Размышления о прозе М. Стельмаха. – Москва, 1980.

 161. Салига Т. Високе літо: Літературно-критичні статті. – Львів – Мюнхен, 1994.

 162. Салига Т. Микола Вінграновський: Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

 163. Салига Т. Продовження: Літературно-критичні студії. –К., 1991.

 164. Світличний І. Серце для куль і для рим. – К., 1990.

 165. Світличний Іван. У мене – тільки слово. – Харків, 1994.

 166. Семенко Михайль. Поезії. – К., 1985.

 167. Семенчук І. Життєпис Олександра Довженка. – К., 1991.

 168. Семенчук І. Зачаровані красою. – К., 1988.

 169. Семенчук І. Мистецтво композиції і характер. – К.,1974.

 170. Семенчук І. Олесь Гончар – художник слова. – К., 1986.

 171. Семенчук І. Юрій Яновський: Життя і творчість. – К., 1990.

 172. Семенчук I. Михайло Стельмах: Нарис творчості. – К., 1982.

 173. Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років. – К., 1993.

 174. Сивіцький М.К. Богдан Лепкий: Життя і творчість. – К., 1993.

 175. Сидоренко Г. Від класичних нормативів до верлібру. – К., 1980.

 176. Симоненко В. Берег чекань. – Мюнхен, 1973.

 177. Симоненко В. Лебеді материнства: Поезія, проза. – К., 1981.

 178. Симоненко В. Поезії. – К., 1966.

 179. Симоненко В. Поезії. – К., 1984.

 180. Сиротюк М. Іван Микитенко: Життя і творчість. – К., 1959.

 181. Сиротюк М. Український історичний роман. – К., 1962.

 182. Скирда л. Сучасна українська поезія. – К., 1983.

 183. Скирда Л. Сучасна українська поема. – К., 1991.

 184. Скирда Л.М. Євген Плужник. – К., 1989.

 185. Слабошпицький М. Василь Земляк: Нарис життя і творчості. – К., 1994.

 186. Слабошпицький М. Роман Іванчук: Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

 187. Слово про Олеся Гончара: Нариси, статті, листи, есе, дослідження. – К., 1988.

 188. Смолич Ю. Вапліте і я // Літературна Україна. – 1987. – 24 вересня – 1 жовтня.

 189. Смолич Ю. Твори: В 8 т. – К., 1983 – 1986.

 190. Соловей Е. Поезія пізнання: Філософська лірика в сучасній літературі. – К., 1991.

 191. Сом М. З матір’ю на самоті: Повість-діалог про Василя Симоненка. – К., 1990.

 192. Сонячні гони. Спогади про Івана Микитенка. – К., 1967.

 193. Сосюра В. Вибрані твори: У 2 т. – К., 2000.

 194. Сосюра В. Твори: В 4 т. – К., 1986 – 1987.

 195. Стельмах М. Твори в 7 т. – К., 1982 – 1984.

 196. Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн. (т. 5, т. 6 – кн. 1, 2 – додаткові). – Львів, 1994 – 1997.

 197. Суровцев Ю. Микола Бажан. – Москва, 1970.

 198. Таран Л. Енергія пошуку: Літературно-критичні статті. – К., 1988.

 199. Теліга О. Збірник. – К., 1994.

 200. Теліга О. Збірник. -- Детройт – Нью-Йорк – Париж, 1977.

 201. Тельнюк С. Павло тичина. Біографічна повість. – К., 1979.

 202. Тичина П. Зібрання творів: В 12 т. – К., 1983 – 1987.

 203. Тичина П. Про літературу і мистецтво. – К., 1981.

 204. Ткаченко А. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. – К., 1990.

 205. Ткаченко А. Іван Драч: Нарис творчості. – К., 1988.

 206. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 1998.

 207. Тютюнник Григір. Твори: У 2 т. – К., 1984 – 1985.

 208. Фашенко В. Новела і новелісти: Жанрово-стильові питання. – К., 1978.

 209. Фащенко В. Відкриття нового і діалектика почуттів. – К., 1977.

 210. Фащенко В. У глибинах людського буття: Етюди про психологізм літератури. – К., 1981.

 211. Фащенко В. Характеры и ситуации. – Москва, 1982.

 212. Филипович П. Літературно-критичні статті. – К., 1991.

 213. Фролова К. Розвиток образної свідомості в українській радянській ліриці. 1917 – 1967. – Дніпропетровськ, 1970.

 214. Хвильовий М. Твори: У 2 т. – К., 1990.

 215. Хитрик В. Василь Мисик: Нарис життя і творчості.

 216. Шаховський С. Критика і літературний процес. – К., 1976.

 217. Шерех Ю. Друга черга. – К., 1978.

 218. Шерех Ю. Третя сторожа. – К., 1993.

 219. Шерех Ю.Не для дітей: Літературно-критичні статі і есеї. – Нью-Йорк, 1964.

 220. Яновський Ю. Твори: В 5 т. – К., 1982 – 1983.

 221. Яновський Ю. Чотири шаблі: Романи, оповідання. – К.., 1990.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Музикознавство”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка