Теми, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане


Скачати 48.75 Kb.
НазваТеми, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане
Дата24.03.2013
Розмір48.75 Kb.
ТипЛитература
bibl.com.ua > Література > Литература
Теми, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане

„Българи от старо време”

Любен Каравелов

„Изворът на Белоногата”

Петко Славейков

„История славяноболгарская”

Паисий Хилендарски

„Криворазбраната цивилизация”

Добри Великов

Теми

„Българи от старо време” е повест, изградена по типичен за възрожденската литература начин.От една страна, в основата на повествованието се залага някакъв общоизвестен, типизиран сюжет, познат от множеството битови приказки, анекдоти и литературни разкази.

Съжетът на „Изворът на Белоногата” се състои от три характерни за народната песен мотива:похищението на девойка от друговерец, мотивът „неразделни” и мотивът за вграждането.В развитието на творбата обаче те са умело преплетени и изграждат органично цяло.

Паисий илюстрира частта от българския народ, която е изгубила своето национално самосъзнание.Тази част е забравила миналото си и се е отказала от своя език.Нещо повече-те се срамуват от Българското име и са се „повлекли” към чуждия пример и чуждия език.От тук и драматичният характер на конфликта – българският свят трябва да бъде спасен от жестокото безпаметство, което го е повлякло направо към смъртта.

„Криворазбраната цивилизация” е комедия на бита.Авторът е показал как героите са разбрали на „криво” цивилизацията, как са схванали основните й принципи, същностните й страни, как са се плъзнали по линията на сляпата подражателност.Следствието от това е, че и собственото й поведение се „изкривява” до неузнаваемост и неизбежно става смешно.Затова и слепите подражатели са наказани в комедията на Великов.Сюжетът на комедията се занимава с „кривото” разбиране на европейските моди в едно българско семейство.

Идея

Откритието от Каравелов в „Българи от старо време” начин да се разделяме със смях със своето минало и същевременно да запазваме неговата непреходна стойност се оказва много плодотворен за развитието на българската литературе

Сюжетът на поемата кореспондира активно с извънредно важния за Възраждането проблем за установяването на българската народност.

Българите не трябва да се срамуват, а да се гордеят с българското си име.Тази гордост е по – различна от горделивостта – тя не е глупавата надменност и самонадеяност, а идва от преданата вярност на синовете към делата на бащите си.Само съюзът между ума и сърцето може да върне изгубеното, да укрепи самоличността, да възроди патриархалния дух на българския свят.

Авторът е показал как цяло семейство от ограничени хора се повлияват от един моженник франкофил и как бавно и малко по малко пропадат в бездънната пропаст на своята глупост.Това авторът показва по един комичен и смешен начин с цел тяхното осмиване.

Проблем

Конфликтите в „Българи от старо време” са два.От една страна е сюжетният конфликт между Хаджи Генчо и дядо Либе.Той двигателят на действието.В свадата между двамата побратими обаче постепенно кристализира и още един конфликт, конфликтът между стари и млади.Двамата млади нямат нищо общо с бащите си, с техните тънки сметки за старото винце и измислени представи за достойнство

В сблъсъка между красивата селска девойка Гергана и турския везир поетът вижда възможност да покаже не просто привързаността на българката към родината и любимия,но и да изведе на преден план онези ценности на народността, които я удържат в нейната цялост и са успели да съхранят общността въпреки насилията и примамките.

Основният проблем, който Паисий поставя е миналата мощ и горделивост на българския народ преди и в тогавашният момент на възраждане.Поставяйки този проблем, Паисий призовава отхвърлянето на чужди обичаи, нрави и традиции и изследването на българските принципи.

Има няколко вида проблеми в творбата – проблемът за „цивилизоването” – аспект от отношенията между „своя и чуждия” свят.Става дума за това, че често различните култури се намират на различни стъпала от историческото си развитие.Друг проблем е проблемът за сблъсъка с предизвикателствата на европейската култура.Обособяват се две основни реакции.Едната е консервативна – според нея българският свят е свят със свой собствен път и облик.Другата гледна точка е по – открита, позитивно отворена към контаките с чуждия свят.Условно е обособена и трета гледна точка, която заема компромисна по зиция и се опитва да примири първите две.Конфликтът в творбата има подчертано комичен характер.

Герои

В описанието на двамата главни герои повествователят е разкрил доста неща от характера и живота на българина, които според него трябва да бъдат преодолени.В свадата между двамата старци, лесно може да открием характерните ситуации на приказките и анекдотите за надлъгванията между двама хитреци.Дядо Либен непрекъснато странства в търсене на подвизи и плячка, също така за него са ценни най – вече оръжията, седлата и конете, а когато Хаджи Генчо се опитва да чуе гласът на собствената си съвест, едва тогава двамата старци отново ще се върнат в хармонични и отговорен живот и ще намерят достойното си място в него.

Образът на Гергана е всъщност най-яркото постижение на поемата „Изворът на Белоногата”.Само на пръв поглед тя може да се определи като фолклорен образ, но всъщност е добре изваяна и монолитна романтическа героиня, която защитава своето право свободно да избере родина и любим.

Сблъсъкът между Гергана и везира е всъщност епическият двубой на двама етнически герои.

Везирът предлага не само материални богатства, както и искрени чувства на Гергана, но любовта трябва да е взаимна а Гергана държи на своя вече направен избор.

В „История Славянобългарска” скрит герой се явява самият автор.Можем да възстановим личността на Паисий по два начина.Единият е предмино чрез фактите – по това, което той сам съобщава за себе си – за своите усилия, болести, вдъхновения.Вторият начин е коствен – можем да обогатим представите си за личността на Паисий чрез образа, който той създава в текства.Този образ е постижим, като се обърмен към начина на мислене, към спецификата на изложението, към емоционалните пристрастия.Фигурата на Паисий обаче ни дава възможност да видим на новия тип авторско самосъзнание.

В комедията има два ясно очертани „лагера”.В единия са поклонниците на френските моди – Мадам Злата, Анка, Димитраки, последователят мосю Маргариди.А в другия са защитниците на традицията и народните добродетели – Хаджи Коста и Марийка.За Маргариди модата и благородният френски език са само средство, за да реализира користните си цели.Анка става жертва на глупавия си стремеж към модата, на своята наивност и неспособност да се ориентира.Мотивът на мадам Злата са комична смес от корист и глупост.Хаджи Коста отхвърля модните увлечения, завладели семейството му, защото ги вижда като разрушителни спрямо реда.


Изготвили: Михаела Велина Марио Християн

Схожі:

Заходи щодо виконання наукової кафедральної теми
«Проблеми мовознавства, літературознавства, педагогіки в науковій парадигмі міжкультурної комунікації»
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у 7
Тематична – 3; перевірка мовної теми – 3; РМ – 6; зошит –4; читання мовчки (до теми №2) 1; письмовий переказ (до теми №2) -1; контрольний...
План-конспект уроку з теми «Природні зони Африки. Савани та рідколісся»
Освітня: актуалізувати поняття «природний комплекс», «природна зона», «широтна зональність», «екологічні проблеми»
Лекція: Оформлення тексту. Стилі і теми : версія для друку і PDA...
Показано видалення стилю. Звернена увага на неможливість видалення деяких стилів. Дано поняття теми документу. Показано застосування...
План-конспект занять до теми : Робота творчої лабораторії. «Дебати...
Робота творчої лабораторії. Дебати як соціальна модель пошуку ефективного способу вирішення проблеми
Міні-лекція із теми „Комп'ютерна презентація”
Презентація”. На її вивчення відводиться 4 години. (Роздається план вивчення даної теми). Для оцінювання навчальних досягнень з даної...
Закони Баррі Коммонера
Сьогодні ми поговоримо про нас, людей, про довкілля, про проблеми,які виникають унаслідок ігнорування правил поведінки на природі,...
Теми контрольних робіт та орієнтовні екзаменаційні питання з курсу...
Музичне мистецтво давніх цивілізацій. Особливості музичного мислення. Загальні проблеми
РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ №1 Найменування теми
Найменування теми: «Вдосконалення конструкцiй холодильникiв для шахтної зони доменних печей»
Тести до теми „Українська революція (лютий 1917 р. – грудень 1917 р)”
Завдання до теми „Україна у боротьбі за збереження державної незалежності” (1918 – 1919рр.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка