Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації


Скачати 90.25 Kb.
НазваЗаконодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації
Дата24.04.2013
Розмір90.25 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Культура > Закон
Місто без наркотиків

Метою діяльності Організації є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння соціальному, патріотичному, духовному становленню осіб,сімей,надання допомоги тим,хто її потребує, боротьба з наркоманією, профілактика залежності серед молоді та осіб будь-якого покоління.
Завдання нашої організації. Через профілактику, семінари, культурно масові заходи , конкретну допомогу у наркологічних центрах допомогти кожному звільнитися від залежності, повернутися до нормального функціонування в суспільстві, розкрити свої таланти, здібності, і знайти своє призначення в житті.

Та,що дає життя

Метою діяльності Організації є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння соціальному, патріотичному, духовному становленню жінок та їх сімей
Завдання нашої орган. Через профілактику, семінари, культурно масові заходи. допомогти кожній жінці розкрити її таланти, здібності, і знайти своє призначення в житті.
Нова нація

Метою діяльності Організації є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння соціальному, патріотичному, духовному становленню осіб,сімей,надання допомоги тим,хто її потребує.
Завдання нашої організації. Через профілактику, семінари, культурно масові заходи , пропагувати здоровий спосіб життя,сімейні цінності серед молоді Запоріжжя.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 


Про молодіжні та дитячі громадські організації
 

v018p710-01

271-162749-17

     Цей Закон визначає особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності.
 

     Стаття 1. Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації
 

     Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.
 

     Стаття 2. Визначення термінів
 

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 

     молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів;

271-16

     дитячі громадські організації - об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства;
 

v018p710-01

     Стаття 3. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій
 

     Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності, зокрема:
 

     молодіжні та дитячі громадські організації зобов'язані доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству;
 

     інформація, що міститься у статутах, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших надходжень, а також пов'язана з діяльністю молодіжних та дитячих громадських організацій, не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом.
 

     Стаття 4. Засновники молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок
 

     Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку.
 

     Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.
 

     Стаття 5. Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях
 

     Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях може бути індивідуальним і колективним. { Статтю 5 доповнено частиною першою згідно з Законом N 271-V ( 271-16 ) від 19.10.2006 }
 

     Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях може бути фіксованим і нефіксованим. { Статтю 5 доповнено частиною другою згідно з Законом N 271-V ( 271-16 ) від 19.10.2006 }
 

     Індивідуальними членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. { Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно з Законом N 271-V ( 271-16 ) від 19.10.2006 }
 

     Індивідуальними членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 35 років, індивідуальними членами дитячих громадських організацій - особи віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів; у складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів. { Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 271-V ( 271-16 ) від 19.10.2006, N 2749-VI ( 2749-17 ) від 02.12.2010 }

 

2749-17

     Колективними членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути колективи інших молодіжних та дитячих громадських організацій. { Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно з Законом N 271-V ( 271-16 ) від 19.10.2006 }
 

     Колективні члени молодіжних та дитячих організацій можуть брати участь у діяльності таких організацій у випадках, передбачених їх статутами. { Статтю 5 доповнено частиною сьомою згідно з Законом N 271-V ( 271-16 ) від 19.10.2006 }
 

     Стаття 6. Статус молодіжних та дитячих громадських організацій
 

     Статус молодіжних та дитячих громадських організацій і їх спілок визначається відповідно до цього Закону та Закону України "Про об'єднання громадян".
 

v018p710-01

     У своїй діяльності Український національний комітет молодіжних організацій керується законодавством України та власним статутом.
 

     Вступ Українського національного комітету молодіжних організацій до міжнародних молодіжних організацій (асоціацій, союзів тощо) не є підставою для його реєстрації як міжнародного.
 

     Стаття 7. Права молодіжних та дитячих громадських організацій
 

     Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки користуються правами, наданими їм Законом України "Про об'єднання громадян", цим Законом, іншими законодавчими актами.
 

     Молодіжні та дитячі громадські організації та їх спілки не можуть утворювати та вступати у виборчі блоки.

 

2749-17

     Членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок, не є об'єктом оподаткування.
 

     Стаття 8. Участь молодіжних та дитячих громадських організацій у підготовці та прийнятті рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді
 

     Молодіжні та дитячі громадські організації залучаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до розроблення і обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді.
 

     Органи державної влади та органи місцевого самоврядування - ініціатори розроблення державної цільової програми розміщують на своєму офіційному веб-сайті проекти концепцій державних цільових програм, які стосуються дітей та молоді, а також розглядають пропозиції до них від молодіжних та дитячих громадських організацій у порядку, визначеному законом. { Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2749-VI ( 2749-17 ) від 02.12.2010 }
 

     Стаття 9. Форми державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій
 

     Державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій здійснюється в таких формах:
 

     надання молодіжним та дитячим громадським організаціям інформації про державну політику щодо дітей та молоді;
 

     подання методичної та організаційної допомоги з питань соціального становлення та розвитку молоді і дітей;
 

     сприяння створенню підприємств, установ і організацій, які надають послуги молоді та дітям або сприяють зайнятості молоді.
 

     Молодіжні та дитячі громадські організації звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки.
 

     Держава здійснює підтримку і в інших формах, що не суперечать законодавству України.
 

     Стаття 10. Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій
 

     Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають фінансову підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій і їх спілок у межах повноважень, визначених законом. { Частина перша статті 10 в редакції Закону N 271-V ( 271-16 ) від 19.10.2006 }
 

     Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування залучають в установленому порядку молодіжні та дитячі громадські організації і їх спілки до виконання замовлень для державних та місцевих потреб. { Частина друга статті 10 в редакції Закону N 271-V ( 271-16 ) від 19.10.2006 }

 

     При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки на реалізацію програм молодіжних та дитячих громадських організацій.
 

     Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть делегувати молодіжним та дитячим громадським організаціям повноваження щодо реалізації відповідних програм (проектів, заходів). У цьому випадку вони подають молодіжним та дитячим громадським організаціям фінансову та матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень, у тому числі за цільовим використанням виділених коштів.
 

     Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки, які одержують фінансову або іншу матеріальну підтримку, зобов'язані подавати звіти про цільове використання фінансів і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у терміни, встановлені цими органами.
 

     Стаття 11. Відповідальність молодіжних та дитячих громадських організацій за порушення законодавства
 

     Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки несуть відповідальність за порушення ними законодавства.
 

     За неподання звіту про використання бюджетних коштів, інших матеріальних цінностей, наданих молодіжним, дитячим громадським організаціям та їх спілкам або нецільове використання таких цінностей, отримання їх з порушенням законодавства винні особи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.
 

     Стаття 12. Прикінцеві положення
 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 

     2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 

     3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін:
 

     внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про молодіжні та дитячі громадські організації";
 

     привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
 

     забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;
 

     відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 1 грудня 1998 року
N 281-XIV
     4. Статутні документи молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, протягом року після його опублікування мають бути приведені у відповідність із цим Законом. За поданням легалізуючого органу або прокурора діяльність молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, статутні документи яких суперечать цьому Закону, може бути заборонена в судовому порядку.

 


Схожі:

Закону України «Про об’єднання громадян»
Закону України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» «Положення про порядок...
Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 1, ст. 2 ) (Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного...
Обговорення проекту Закону «Про громадські організації»
Проект Закону України «Про громадські організації», який запропонований Міністерством юстиції України до обговорення, містить ряд...
СЕМІНАР-ТРЕНІНГ Реалізація Закону України «Про громадські об'єднання»
Укрдержреєстр запрошує Вас взяти участь у семінарі-тренінгу на тему «Реалізація Закону України «Про громадські об'єднання», що проводиться...
МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ...
РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СВІТ
Законодавство
Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та Законом України...
Громадські організації України закликають Президента розпустити парламент...

Відомості про авторів проекту
Гуртківці позашкільного закладу, педагоги, керівники гуртків, учні 6-11кл загальноосвітніх шкіл, громадські природоохоронні, краєзнавчі...
Тема 2: Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації
Основні поняття: свобода совісті, шаріат, державна релігія, правовий статус церкви
Громадські організації станом на 01. 05. 2013 р
НІКОПОЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО "МЕМОРІАЛ" (ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛИШНІХ ПОЛІТВ'ЯЗНІВ І РЕПРЕСОВАНИХ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка