Фронтальні види контрольних робіт


Скачати 119.58 Kb.
НазваФронтальні види контрольних робіт
Дата09.02.2014
Розмір119.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Українська мова, 10 клас

70 год., 2 год. на тиждень

Складено за програмою «Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень» / Укладачі: Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.

Підручник: Підручник. Українська мова. 10 клас. Профільний рівень. Тихоша В. І. , Плющ М. Я., Караман С. О., Караман О.В. –К.: Освіта, 2010

РМ- 25

І семестр (16 тиж.)

ІІ семестр (18 тиж.)

12

13


Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І

ІІ
Індивідуальні форми контролю1

Перевірка мовної теми

2

1)

2)

+3)

2

4)

5)

+6)
(1Виставляються в колонку без дати)
Письмо:

переказ

1
1І семестр

Діалог

1твір

1
-Усний твір

1Правопис:

диктант

1
1ІІ семестр

Усний переказ

1Аудіювання


1Читання вголос2

-Читання мовчки

1
2Контрольна перевірка читання вголос у 10-11 класах не здійснюється.


І семестр (16 тиж.)

ІІ семестр (18 тиж.)

Рік (34 тиж.)

34 год.

36 год.

70 год.№ з/п

Дата

К-ть год

Тема
І семестр

Прим


1

Вступ(2) . Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна), їх відмінність.

1

Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови) і комунікативно доцільне (змістовність, логічність, багатство, точність, виразність, доречність). Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка.
Стилістика мови. Культура мовлення.Стилістичні засоби фонетики(14)


1

Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах. Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів. Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків.

1

Орфоепічні норми – правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах.

1

РМ №1 Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух.Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статей).

1

РМ № 2.Тематичні виписки, план (складний), тези.

1

РМ №3 Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту бесіди. Складання діалогів


Ущільн

1

РМ №4 Усний докладний переказ тексту художнього стилю, з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв тощо)

Культура мовлення. Орфоепічні норми – правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах.


(8-9)


1

Контрольна робота № 1. Стилістика мови. Культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (Тестування).

1

Позначення на письмі голосних та приголосних звуків: складні випадки правопису м’якого знака, апострофа

1

Подвоєння та подовження приголосних. Спрощення у групах приголосних.

1

Чергування голосних і приголосних звуків

1

Правопис великої букви.

1

РМ №5 Контрольний переказ тексту художнього стилю, з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв тощо).


Ущільн

1

РМ № 6 Аналіз контрольного переказу. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений).

Позначення на письмі голосних та приголосних звуків. Тренувальні вправи.
  1. ((16-17)

1

1

Контрольна робота № 2. Стилістика мови. Культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (Тестування).

1

Аналіз контрольної роботи

РМ № 7. Усний твір « До доброї криниці стежка утоптана»
Стилістичні засоби лексикології і фразеології(16)

1

Слово і його лексичне значення. Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку (ласкаве, іронічне, урочисте та ін.). Тлумачний словник

1

Специфічно побутова лексика; професійно виробнича лексика; наукова і ділова лексика; просторічні слова; діалектні, застарілі, запозичені слова, неологізми, їх стилістичні функції.

1

Запобігання недоречному вживанню емоційно забарвленої лексики, слів іншомовного походження, паронімів. Словник іншомовних слів

1

Лексико-стилістичні синоніми і їх види (контекстуальні синоніми, перифрази; переносне значення слів. Антоніми. Пароніми.

1

Тропи (порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола, алегорія).

1

Тропи (порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола, алегорія).

1

Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.
1

РМ № 8 Письмовий твір на морально-етичну тему (підготовча робота)

1

РМ № 9 Контрольний письмовий твір на морально-етичну тему (написання)

1

Контрольний диктант

1

Аналіз контрольного диктанту. Запобігання недоречному вживанню емоційно-забарвлених слів, невиправданому використанню просторічних, діалектних, запозичених слів та анахронізмів.

1

Контрольна робота № 3 Стилістичні засоби лексикології і фразеології (Тестування)

1

Аналіз контрольної роботи. Лексичні норми – використання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за змістом у реченні і словосполученні.

1

РМ №10 Бібліографія. Анотація.Читання мовчки

1

РМ №11 Ділові папери. Звіт про виконану роботу.
Схожі:

КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ
БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний...
К РИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ХІМІЇ Рівні...
БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний...
10. Питання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання
Основні виробничі фонди підприємства: поняття, класифікація, види оцінки та показники ефективності використання
Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
Вивчення навчального матеріалу по такому предмету як «Філософія», припускає не просто механічне запам'ятовування, а вдумливе і осмислене...
Пам’ятка з вивчення системи роботи вчителя
Виконання вчителем навчальних програм (зіставлення календарних планів із записами в класних журналах, зошитах, щоденниках учнів та...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та...
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та всесвітньої історії (інтегрований курс) 6 клас
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Основні відмінності між романо-германською та англо-саксонською правовими системами
Тематика контрольних робіт з дисципліни
Особливості функціонування галузей переробної промисловості регіону в трансформаційний період
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ
Варіанти контрольних робіт з навчальної дисципліни "Енергетичне право" д/в (2012-2013 н р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка