П ОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС


Скачати 189.92 Kb.
НазваП ОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС
Дата16.04.2013
Розмір189.92 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Культура > Конкурс
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС
Фундація Духовної Культури Пограниччя (Люблін) та МГО «Академія Української Молоді (Львів), надалі Організатори, оголошують конкурс на набір партнерів та визначення місця реалізації проекту «Європейські Дні Добросусідства – 2010».
§ 1

«Європейські Дні Добросусідства» (надалі Проект), що відбуватимуться вже сьомий рік поспіль на польсько-українському кордоні, сприяють побудові добросусідніх стосунків та розвитку польсько-української співпраці, діалогу між західньою та східною культурою, візантійською та латинською традиціями, євроінтеграції України, а також створюють можливості до кращого пізнання культурної, соціальної, мовної, економічної специфіки сусідніх країн.

Метою проведення «Європейських Днів Добросусідства» є:

 • Активізація та розвиток транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування, влади, громадських організацій по обидві сторони кордону,

 • Поширення співпраці культурних, соціальних, економічних інституцій понад кордонами,

 • Побудова взаємної довіри та близьких міжособистісних стосунків серед мешканців прикордоння,

 • Популяризація ідеї привітного кордону та творення нових пунктів перетину кордону,

 • Підтримка локальних ініціатив в сфері розвитку міжлюдських контактів,

 • Промоція прикордонних регіонів.


§ 2

Набір партнерів до співпраці та вибір місця реалізації Проекту відбувається шляхом проведення конкурсу, який відбудеться з 21 вересня 2009 р. до 10 жовтня 2009 р. Конкурс та його умови будуть оголошені на вебсторінці www.kordony.net. Інформація буде поширена в медіа та через електронну пошту.

§ 3

1. Участь у конкурсі можуть взяти: органи місцевого самоврядування та державної влади з прикордонних областей України та Польщі (сусідні між собою сільські ради, міста, райони, області) або громадські організації (товариства, фундації), що мають досвід транскордонної співпраці та підтримку органів місцевого самоврядування.

2. Для участі в конкурсі на реалізацію Проекту необхідно подати заявку українською або польською мовою. Пропозиція співпраці та місця реалізації проекту (заявка) може бути подана окремо від двох партнерів – польського та українського (дві заявки), або ж разом від імені принаймні двох партнерів (одна спільна заявка). Заявка має надійти до 10 жовтня 2009 року на ел.пошту kordony@gmail.com. Братиметься до уваги дата надсилання заявки. Зразок заявки співпраці подано у додатку до даного Положення, а також знаходиться на веб-сторінці www.kordony.net .
§ 4

До поданої заявки необхідно додати наступні документи:

 • копія свідоцтва про реєстрацію (якщо заявку подає громадська організація),

 • документи, що засвідчуюють досвід в реалізації транскордонних, культурних проектів, реалізованих при співпраці з іншими партнерами,

 • перелік партнерських організацій, листи-підтримки.


§ 5

 1. Заявки, подані у неповний спосіб, або на іншому зразку заявки, ніж той, що визначений даним положенням не будуть взяті до уваги та не будуть оцінені.

 2. Документи, що додаються до заявки повинні бути підписані уповажненою на це особою/особами та скріплені печаткою.

§ 6

 1. Подану заявку розглядає спеціально створена Організаторами Конкурсна Комісія

 2. На підставі рейтингового списку, сформованого конкурсною комісією, будуть відібрані Партнери, з якими буде підписано Угоду про наміри співпраці та у випадку одержання фінансування на реалізацію проекту буде підписана Партнерська Угода на реалізацію проекту «Європейські Дні Добросусідства – 2010» на термін реалізації (01.01.2010-31.11.2010).

 3. Подання заявки не гарантує участі в реалізації Проекту

 4. За умови не одержання достатньої кількості фінансових ресурсів на реалізацію Проекту партнерство з вибраними заявниками не може бути підписаним, і партнери не можуть мати жодних претензій до Організаторів.


§ 7

Оцінка поданих заявок щодо співпраці буде здійснюватимся на підставі наступних критеріїв:

1) Місце реалізації проекту (5 балів)

2) Готовність партнерів з Польщі та України до здійснення логістичного забезпечення та розвитку інфраструктури, необхідних для проведення заходу (25 балів)

3) Потенціал партнерів з обидвох сторін кордону (5 балів)

4) Досвід партнерів з обидвох сторін кордону в сфері реалізації транскордонних, культурних проектів (5 балів)

5) Декларація готовності співпраці в підготовці, реалізації Європейських Днів Добросусідства 2010 (2 бали)

6) Перелік партнерських організацій та інституцій, що сприяють реалізації проекту (5 балів)

Загальна кількість балів – 47
§ 8

1. Члени Комісії, про яку сказано в пункті §6.1, індивідуально оцінюють подані заявки згідно критеріїв оцінювання, що подані в пункті §7.

2. З оцінених заявок буде сформований рейтинговий список

4. На основі рейтингового списку заявки, що отримали найбільше балів, будуть вибрані до реалізації проекту «Європейські Дні Добросусідства – 2010»
§ 9

Результати конкурсу про набір партнерів та місця будуть оголошені на веб-сторінці www.kordony.net та розіслані повідомленням через електронну пошту.

§ 10

Вибрані партнери в терміні 10 днів після дати оголошення результатів на вебсторінці повинні підписати з Організаторами Угоду про наміри щодо спільної реалізації проекту «Європейські Дні Добросусідства 2010». Відмова підписати Угоду про наміри є рівнозначна відмові від участі в реалізації проекту та переданні права до підписання Угоди наступному у рейтингову списку заявнику.

Зразок заявки про співпрацю
Додаток до Положення про Конкурс

на набір партнерів та місце реалізації проекту

«Європейські Дні Добросусідства – 2010»

ПРОПОЗИЦІЯ СПІВПРАЦІ

в реалізації проекту «Європейські Дні Добросусідства 2010»


 1. Інформація про заявника

1) Повна назва організації/інституції, що виступає від імені партнерів як заявник

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Юридичний статус організації

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Дата стоврення (стосується громадських організацій)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Статутні цілі (стосується громадських організацій)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Адреса (вулиця, будинок, місто, поштовий код, область):

6) Телефон: ....................................факс . .......................................................

Ел-пошта:........................................................http://......................................

ЄДРПОУ:...........................................................................

7) Прізвище, ім’я, по-батькові керівника (особи, яка уповноважена представляти Заявника в зовнішніх контактах та має право до прийняття рішень від імені організації/інституції, підписання угод).

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) Прізвище, ім’я, посада, телефон та ел.пошта контактної особи в справі заявки:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Партнерські організації та інституції, залучені до реалізації проекту

Подайте повну назву, адресу, контактні дані (телефон, факс, ел.пошта), вебсторінка, прізвище та ім’я, посада особи, яка представляє партнерську організацію/інституцію

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Характеристика організації/інституції що подає заявку та пропонованого місця реалізації проекту

 1. Опис місця реалізації проекту (до 1 сторінки)

Потрібно коротко описати пропозицію місця реалізації «Європейських Днів Добросусідства 2010» - (розташування безпосередньо на/біля польсько-українського кордону є основною вимогою щодо місця):
3.1. Напишіть назву місця: назва місцевості в Україні (район, область) – назва місцевості в Польщі (повіт, воєводство)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2.Чи є готовність власника або інституції, що має право власності на дану територію надати дозвіл на проведення заходу?

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3. Якою є площа території (в гектарах)?

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4. Опишіть чи/якими є можливості дійти та доїхати до пропонованого місця з обидвох сторін кордону, доступність для учасників з Польщі та з України:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5. Опишіть переваги даного місця: краєвиди, туристична привабливість, культурно-історичний контекст (якщо такі є):

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.6. Додайте будь-ласка у додатку план території, фотографію з пропонованого Вами місця для реалізації проекту .

2) Готовність партнерів до забезпечення логістичних елементів, пов’язаних з інфраструктурою заходу. Позначте кружечком, або жирним шрифтом Вашу відповідь у таблиці (або ж викресліть непотрібне)…


Перелік елементів/сфер,

пов’язаних з інфраструктурою заходу

Готові забезпечити

ПОЛЬСЬКИЙ ПАРТНЕР

Готові забезпечити

УКРАЇНСЬКИЙ ПАРТНЕР

Електоенергія (генератори або доступ до електрики в кількості,

що дозволяє організацію концерту, освітлення, озвучення,торгівлю)

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Освітлення території (стовпи, лампи)

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Доступ до питної води, довезення технічної води

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Безпека та охорона території

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Забезпечення транспорту (додаткові рейси для приїзду та відїзду учасників)

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Санітарне забезпечення (туалети)

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Залучення правоохоронних служб та МНС

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Місця для паркінгу (якщо так, напишіть кількість наявних місць для паркінгу)

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Наметове містечко (наявність території для наметового містечка, доступ до води)


Так

Ні

Брак інформації


Так

Ні

Брак інформації

Дороги (технічний стан, кількість доїздів до місця проведення)


Так

Ні

Брак інформації


Так

Ні

Брак інформації

Розмітка та облаштування секторів (дерев’яні стовпи, стрічка)


Так

Ні

Брак інформації


Так

Ні

Брак інформації

Крісла, лавки, намети (якщо так, напишіть у додатковій інформації внизу таблиці що саме та у якій кількості є можливість забезпечити)

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Сцена (якщо так, напишіть розміри)

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Озвучення

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Вивезення сміття

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Підготовка території до та прибирання після проекту

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Готовність залучити волонтерів

Так

Ні

Брак інформації

Так

Ні

Брак інформації

Додаткова інформація, коментарі:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Потенціал партнерів з обидвох сторін кордону (до 1 сторінки):

 • Перелік людських та технічних ресурсів: (Хто безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (прізвища, посади)? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту? Які технічні ресурси має організація?)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Пропонований власний вклад партнерів у реалізацію проекту: (Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати? Які власні і ресурси організація готова вкласти або надати для реалізації проекту?)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Пропозиції ініціатив, заходів, які Ви можете самостійно організувати та які пропонуєте включити до програми «Європейські Дні Добросусідства – 2010»

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Досвід партнерів з обидвох сторін кордону щодо реалізації транскордонних, культурних проектів

Потрібно представити перелік проектів, відповідно до схеми: назва проекту, термін реалізації, мета, короткий опис реалізованих заходів, партнери, джерело фінансування, бюджет проекту (до 1 сторінки).

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Перелік організацій/інституцій, що підтримують реалізацію проекту.

Подайте повну назву, адресу, контактні дані (телефон, факс, ел.пошта), вебсторінка, прізвище та ім’я, посада особи, яка представляє організацію/інституцію. Листи-підтримки можна додати у додатках.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) Декларація співпраці (декларація партнера про готовність взяти участь у спільній підготовці, реалізації, фінансуванні та оцінюванні проекту).

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. ………………………………….

(Імя, прізвище, посада, підпис)

печатка

Додатки:


 1. Декларація співпраці (декларація партнера про готовність взяти участь у підготовці, реалізації, спіфінансуванні проекту)

 2. Документи та матеріали, які засвідчують досвід в сфері реалізації транскордонних, культурних проектів

 3. Листи-підтримки та рекомендаційні листи від організацій, інституцій

 4. Сканована копія свідоцтва про реєстрацію організації (якщо заявку подає громадська організація)

 5. Мапа, схема, фотографії території

Організаціями, що надають підтримку реалізації проекту «Європейські Дні Добросусідства 2010» можуть бути:

  • органи місцевого самоврядування,

  • органи державного управління, місцевої влади,

  • громадські організації, Фонди, товариства

  • прикордонні служби

  • консуляти

  • культурні інституції, музеї, бібліотеки

  • вищі навчальні заклади та інші заклади освіти

  • медичні служби

  • лісництва, народні парки

  • релігійні спільноти та товариства

  • бізнес-інституції, підприємства, фірми,

  • місцеві та регіональні засоби масової інформації

ЗАПОВНЕНУ ЗАЯВКУ ПОТРІБНО НАДІСЛАТИ ДО 10 ЖОВТНЯ 2009

eл.пошта: kordony@gmail.com


SS


Схожі:

5. Конкурс на кращий вірш, плакат, оповідання, казку про ялинку
Виготовлення звернень, плакатів, оголошень про проведення конкурс штучних ялинок. Слайди 1- 4
ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі Конкурс) проводять на виконання Указу Президента...
2. Конкурс на право оренди об'єкта (далі конкурс) оголошується орендодавцем
...
Конкурс віршів. II. Mein Dorf – конкурс творів про рідне село. III....
Учням старших класів пропонуються вірші класиків німецької літератури: Гете, Шіллера
ПРАВИЛ А організації та проведення
Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру" та від 20. 08. 2002 №476 "Про проведення Всеукраїнського...
УМОВ И організації та проведення Міжнародного математичного конкурсу Кенгуру” у 2012 – 2013 н р
Про затвердження Положення про Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру"" та Листа МОНмолодьспорту №1/9-654 від 19. 09. 2012 року...
ПОЛОЖЕННЯ про конкурс інвестиційних проектів спрямованих на модернізації...
Міський конкурс інвестиційних проектів спрямованих на модернізації гірськолижної траси в м. Тернополі (далі-Конкурс) проводиться...
Конкурс оголошується після прийняття місцевого бюджету на відповідний бюджетний рік
Оголошення про конкурс оприлюднюється організатором конкурсу за 30 днів до закінчення приймання документів на власному офіційному...
Організація та умови проведення всеукраїнського конкурсу
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
НАКАЗ
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка