ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/11
Дата15.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Журналістика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Чорнобильський центр

з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

вул. 77-ї Гвардійської дивізії 7/1, м. Славутич, Київської обл., 07100, Україна

тел. (04479) 2-30-16


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор-координатор
______________Є.В. Гарін

«___»_________2004 р.

РІЧНИЙ ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ З ПРОБЛЕМ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ, РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ТА РАДІОЕКОЛОГІЇ в 2003 р.


2003 р. Славутич

ПОГОДЖЕНО:Директор з якості В.М. Глигало

к. т. н.
Директор МРЛ М.Д. Бондарьков

к. ф.-м. н.

В.о. директора ЛІРТ Д.Г. Бобро
Директор Київського відділення К.Г. Рудя

ВИКОНАВЦІ:

Заст. директора МРЛ, С.П. Гащак

начальник відділу радіоекологічних (розділ 2)

досліджень МРЛ

Начальник ВЗЕ В.Р. Рилов

(розділ 2)

Начальник ВЯФР Д.Г. Бобро

(розділ 2,3)
Начальник ВПіСП О.О. Ладижева

(розділи 2,10)
Начальник ІАВ С.М. Линкевич

(Вступ,

розділи 1,5,6,7,8,9; додаток 1,

загальна редакція)
Керівник СМ Л.П. Сьоміна (розділ 4)
Головний бухгалтер І.В. Калюк

(розділ 11)


ЗМІСТ
Стор.
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА............................................................................................................4
ВСТУП....………………………………………………………………………………......……...6

РОЗДІЛ 1. СТАН ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА,

ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА ПОСТАНОВ КМ УКРАЇНИ...............…………………..8
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ..…………………….................….10
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ……………18
РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ……..........……………………………………...19
РОЗДІЛ 5. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ.

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ......……………………………………...22
РОЗДІЛ 6. ВИДАВНИЧА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ....................………………..23
РОЗДІЛ 7. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ ТА СЕМІНАРИ, ОРГАНІЗОВАНІ ЦЕНТРОМ…….........27
РОЗДІЛ 8. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, НАВЧАННЯ,

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ………………………………………………………......28
РОЗДІЛ 9. УЧАСТЬ У РОБОТІ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ…...........30
РОЗДІЛ 10. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ВАЛОВОГО

ДОХОДУ ВІД ПРОЕКТІВ…………………………………………………………32

РОЗДІЛ 11. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ…………………………………........……….............39ДОДАТОК 1. КОМЕРЦІЙНІ ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ІНІЦІАТИВИ ЦЕНТРУ.............


ДОДАТОК 2. ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ...........................................
ДОДАТОК 3. ПЕРЕЛІК ДОПОВІДЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ
НА КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ.............................................................

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
Діяльність Чорнобильського центру у 2003 році відбувалася в умовах відсутності сталого фінансування. Головний донор Центру – Сполучені Штати Америки – не надавав суттєвої підтримки. Протягом року не було укладено жодного нового договору з PNNL/DOE. Затримка фінансування діяльності Міжнародної радіоекологічної лабораторії складала 4-5 місяців. Головним джерелом надходження коштів було виконання робіт за господарчими договорами, укладеними внаслідок перемоги у тендерах. Така зміна акценту з технічної допомоги на самофінансування цілком відповідає стратегічному курсу Центру на досягнення фінансової самостійності та стабільності.
Минулого року персонал Центру був зорієнтований на функціонування в умовах ринкової економіки, головна ознака якої – конкуренція. За цей час відбулося різке пожвавлення тендерної активності Центру, що принесло позитивні результати. По-перше, персонал здобув досвід підготовки значного обсягу тендерної документації у стислий термін; по-друге, Центр почав перемагати у тендерах та існувати на зароблені кошти. Діяльність з управління складними проектами та участь у тендерах поступово стають домінуючими та вдосконалюються шляхом впровадження у Центрі системи управління якістю, створеної відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000. З метою суттєвого посилення конкурентоспроможності Центру прийняте рішення про отримання відповідних ліцензій та сертифікатів як національного, так і міжнародного рівня. З’ясовано додаткові потреби у підвищенні кваліфікації персоналу за окремими напрямками та заплановано проведення низки відповідних семінарів.
Суттєво переглянуто Стратегічний план Чорнобильського центру, прийнятий у 1997 році. Розроблено основні засади стратегії розвитку Центру на період до 2010 року. Триває робота над бізнес-планом по досягненню встановлених стратегічних цілей.
Протягом 2003 року не вдалося виконати ряд завдань принципового характеру:


 1. Бюджетне фінансування Центру у 2004 році.

Пропозиції Центру були підтримані комітетом Верховної Ради з екологічної політики та Міністерством екології та природних ресурсів України, які сформували відповідний бюджетний запит та внесли його на розгляд до бюджетного комітету ВР. З огляду на обмежену кількість часу остаточне внесення витрат на забезпечення діяльності Центру до бюджету 2004 року не відбулося. Роботу керівництва Центру в цьому напрямку буде продовжено при формуванні бюджету 2005 року.


 1. Доручення Прем’єр-міністра України щодо залучення Центру до робіт по зняттю енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та надання державного замовлення на виконання окремих робіт.

Центром підготовлено та направлено до ДСП ЧАЕС пропозиції щодо конкретних робіт з „Програми зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС”, які може виконувати персонал Чорнобильського центру. Пропозиції Центру полягали у застосуванні щодо таких робіт та послуг ст. 33 Закону України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (Закупівля у одного виконавця).

Позиція Мінпаливенерго України полягає в тому, що Центр може брати участь у зазначених роботах на загальних засадах, тобто через участь у тендері.


 1. Розпорядження КМУ від 20 травня 1997 року № 267-Р щодо передачі будинків № 11 та 13/1 по вул. Покровській в місті Києві у відання Центру. Досягнуто домовленість щодо умов передачі зазначених будинків від НАНУ до Центру. Питання може бути вирішено у 2004 році.
 1. Ресертифікація системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2000.

Вжито заходів щодо прискорення документовання процесів та розробки відповідних процедур. Ресертифікація повинна бути завершена у 1-му кварталі 2004 року.

ВСТУП
Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології (далі – Центр) заснований Указом Президента України від 26 квітня 1996 року № 300 як науково-дослідна установа, підпорядкована кабінету Міністрів України, за підтримки Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки. Центр виконує функції адміністративно-правового та організаційного ядра Міжнародного Чорнобильського центру – специфічної договірної форми міжнародної наукової кооперації у сфері вивчення наслідків чорнобильської катастрофи. Основною метою діяльності Чорнобильського центру є підтримка, розвиток та підвищення ефективності міжнародних наукових зусиль в галузі ядерної та радіаційної безпеки. Чорнобильський центр має спільні проекти з Великою Британією, США, Францією, Німеччиною та Японією.

Місія:
створювати та застосовувати нові знання та передові наукові технології, надавати інженерні та науково-технічні послуги в галузі безпечного використання ядерної енергії на благо народу України та розвитку міста Славутича.


До складу Чорнобильського центру входять:

 • Лабораторія інженерних розробок та технологій

 • Міжнародна радіоекологічна лабораторія

 • Лабораторія аналізу безпеки (Київське відділення Центру)

 • Центр моніторингу проектів (Київ)


Чорнобильський центр здійснює діяльність в галузі науково-технічного супроводу робіт з ядерної та радіаційної безпеки, досліджень з радіоекології. В Центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, що мають практичний досвід роботи, пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати та свідоцтва. Такий кадровий склад Чорнобильського центру дозволяє ефективно реалізовувати завдання, що стоять перед організацією за основними напрямками діяльності.
Напрямки діяльності:

 • Ядерна та радіаційна безпека

Науково-технічна підтримка безпечної експлуатації АЕС

Ядерно-фізичні та тепло-гідравлічні розрахунки

Аналіз безпеки АЕС з реакторами типу РВПК та ВВЕР

Моделювання аварійних ситуацій на ядерних об’єктах

Створення спеціалізованого програмного забезпечення та навчальних програм

 • Зняття з експлуатації ядерних установок

Науково-технічна та інженерна підтримка при знятті з експлуатації об’єктів ядерної енергетики

Аналіз безпеки енергоблоків АЕС

Комплексні інженерні та радіаційні обстеження систем та обладнання енергоблоків

Розробка нормативно-технічної документації

Супровід інформаційних баз даних по зняттю з експлуатації

 • Навчання в галузі аварійного реагування

Підготовка спеціалістів служб аварійного реагування для атомних електростанцій України

 • Радіоекологічні дослідження

Дослідження впливу радіоактивного забруднення Чорнобильської зони на біологічні об’єкти та екологічні системи

Екологічна експертиза проектів, технологій виробництва та продукції

Екологічний аудит

Розробка нових технологій ефективного подолання наслідків ядерних та радіаційних аварій, стабілізації радіоактивного забруднення та екологічної реаділітації довкілля.
Чорнобильський центр має ліцензію Державного комітету ядерного регулювання України на проведення спеціальних видів діяльності в галузі проектування ядерних енергетичних установок. В Центрі впроваджено систему якості, всі роботи здійснюються згідно з вимогами міжнародного стандарту ІSO 9001:1994. У зв’язку з введенням в дію з 15 грудня 2003 року нового міжнародного стандарту ISO 9001:2000 Центр провадить діяльність з ресертифікації своєї системи управління якістю.

Центр має сучасне обладнання для проведення радіоекологічних досліджень в унікальній природній лабораторії – Чорнобильській зоні відчуження.
РОЗДІЛ 1. ПРО ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА, ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА ПОСТАНОВ КМ УКРАЇНИ
Доручення Президента України від 25 грудня 2000 р. №1-14/1621 за результатами поїздки на Чорнобильську АЕС та до м. Славутича та доручення Прем'єр-міністра України від 29 грудня 2000 р. №21598/2


 • Створення Навчально-аварійного центру (НАЦ).

Навчально-аварійний центр створено в структурі Чорнобильського центру наказом №.29 від 12.09.2001 г. 26 квітня 2001 р. було прочитано перший навчальний курс для спеціалістів служб надзвичайного реагування АЕС України з теми “Єдина державна система попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”. За період 2001-2002 р.р. інструкторами Навчально-аварійного центру проведено чотири навчальних курси у резервному кризовому центрі НАЕК “Енергоатом” та виїзні курси на майданчиках АЕС України.

У 2002 р. Чорнобильський центр отримав ліцензію Міністерства освіти та науки на право надання послуг з підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі аварійної готовності та реагування у надзвичайних ситуаціях, та спеціалістів з охорони довкілля санітарно-захисної зони АЕС.

У 2003 р. роботу НАЦ призупинено через відсутність фінансування.


 • Розміщення офісу Міжнародного Чорнобильського центру в м. Славутичі.

На підставі дозволу Мінпаливенерго №04/10-392 від 12.12.2000 р. та у відповідності з наказом по ДСП ЧАЕС від 17.08.2001 р. №585 здійснено передачу з балансу ЧАЕС на баланс Славутицького відділення Чорнобильського центру частини будівлі «фінського шпиталю».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 156 від 15 лютого 2002 р. головний офіс Міжнародного Чорнобильського центру перенесено до м. Славутича. Розміщення головного офісу в Славутичі дасть можливість більш ефективно залучати іноземних та вітчизняних інвесторів до розв’язання проблем, що стоять перед жителями Славутича та працівниками Чорнобильської АЕС у зв'язку з достроковим зняттям ЧАЕС з експлуатації. Одним з основних завдань, які потрібно буде вирішити, є створення нових робочих місць для працевлаштування професіоналів високого рівня, що будуть вивільнятися з Чорнобильської АЕС.

З метою створення умов для розміщення нових робочих місць у м. Славутичі дорученням Прем'єр-міністра України В.Ф. Януковича від 26.12.2002 р. № 01-02/523 передбачено заходи щодо використання об'єкта «Готель» і завершення його будівництва.

Чорнобильський центр направив до Мінпаливенерго пропозиції щодо розробки механізму виділення коштів на добудову будинку «Готельний комплекс» у м. Славутичі.


 • Надання Чорнобильському центру статусу головної організації щодо розвязання проблем, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС, і забезпечення його державним замовленням на виконання зазначених робіт.

Чорнобильським центром розроблено та відправлено до Мінпаливенерго пропозицію щодо визначення процедури та механізму залучення Центру до виконання окремих робіт з «Програми зняття з експлуатації блоків ЧАЕС» на основі тендера з одним учасником (у відповідності зі ст. 33 Закону України «Про закупівлю товарів та послуг за державні кошти»).
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. №1411

 • Реалізація програми створення нових робочих місць для працівників Чорнобильської АЕС і жителів м. Славутича (розділ 2). У ньому передбачається створення протягом 2001 – 2004 р.р. науково-освітнього центру, що, з одного боку, буде включати наукові установи Міжнародного Чорнобильського Центру, а з іншого – філії провідних вищих навчальних закладів країни, у результаті чого планується ввести додатково 364 робочих місця.

У 2000 р. за підтримки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного технічного університету «КПІ» та Чернігівського державного інституту економіки та управління в Славутичі створений Науково-освітній центр.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 01 2004 р. №85.

Міністерству охорони навколишнього природного середовища разом з Міністерством фінансів передбачити починаючи з 2005 року кошти для забезпечення діяльності Чорнобильського Центру.

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ

У 2003 році Чорнобильським центром виконувалося 29 проектів, з них 15 проектів минулого року (c PNNL, RWE NUKEM, NNC, NSRA, ФНІ, ГУП SIP, DOE, ЧАЕС) і 14 проектів, укладених у 2003 році (з DTI, PNNL, NNC, BNFL, PE International, Посольством США в Україні, Cаванна-Риверською лабораторією, Університетом Південної Кароліни, Техаським технологічним Університетом, Суспільством міжнародних досліджень в галузі садівництва Великобританії, ГУП SIP, ЧАЕС).

У 2003 році успішно завершено 13 проектів.

У рамках вищевказаних договорів було укладено 34 субпідрядні договори з вітчизняними організаціями.

У 2003 році Центр уклав 67 договорів на обслуговування та розвиток і 6 договорів про співробітництво.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка