УТВЕРЖДЕНО Генеральным директором Бондарьковым М. Д


НазваУТВЕРЖДЕНО Генеральным директором Бондарьковым М. Д
Сторінка9/20
Дата18.03.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Журналістика > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

3.3.1.7. Оцінка параметрів, що характеризують надходження радіонуклідів у трофічному ланцюгу «середовище – комахи – кажани»Замовник: Ланкастерський центр навколишнього середовища, (Великобританія)
В рамках проекту МАГАТЕ “EMRAS”, один з підпроектів “Biota” займається ревізією підходів та моделей оцінки дозових навантажень у організмів різних систематичних груп внаслідок інкорпорації широкого спектру радіонуклідів. Між тим попередні підходи ґрунтувалися на обмеженій кількості фактичної інформації і припущеннях, що у переважній більшості біологічних об’єктів показники накопичення певних радіонуклідів не набагато відрізняються від показників у об’єктів, що були досліджені. Проте вже перші перевірки показали, що результати фактичних вимірювань і результати модельних розрахунків часто відрізняються на 2–7 порядків величини. У зв’язку із цим з’явилася потреба в отриманні первинних даних по широкому спектру організмів і радіонуклідів, щоб можна було провести вдосконалення та валідацію моделей. Однією з таких малодосліджених груп організмів є група рукокрилих (кажанів). У зв’язку з високими рівнями радіоактивного забруднення території Чорнобильська зона надає можливість відносно легко визначити накопичення радіонуклідів у представників цієї групи.

Метою дослідження була оцінка параметрів, що характеризують надходження радіонуклідів у трофічному ланцюгу «середовище – комахи – кажани». Роботи провадили при підтримці Ланкастерського Центру Екології і Гідрології (Великобританія).

Виконанню цього дослідження сприяли 1) наявність у МРЛ відпрацьованої методики прижиттєвого визначення вмісту 90Sr і 137Cs у тілі дрібних тварин (у тому числі, в польових умовах); 2) особливості фізіології кажанів, внаслідок чого дослідник отримує можливість провадити вимірювання у кілька разів довше, ніж це можливе, наприклад, у мишей і птахів; 3) наявність попередніх результатів, отриманих у 2004–2008 роках, та 4) відносно високі рівні забруднення середовища ізотопами плутонію.

Методи. В роботі використовували звичайний метод відлову рукокрилих – за допомогою хіроптерологічних тенет. Ловили їх вночі, в місцях охоти звірків: поблизу водойм. Після відлову провадили визначення виду, статі, віку і основні морфометричні вимірювання, а також – мітили індивідуальними хіроптерологічними кільцями Українського центру охорони кажанів. Між процедурами тварин тримали у матерчатих мішечках. Після закінчення всіх визначень тварин відпускали на ділянці відлову. Прижиттєву оцінку вмісту 90Sr і 137Cs у всьому тілі провадили за методикою, яка раніше була описана в роботах МРЛ (наприклад, див. звіти МРЛ за 2005–2006 роки). У зв’язку з технічними обмеженнями методики у цій роботі використовували рукокрилих, відловлених на центральних найбільш забруднених ділянках ЗВіЗБ(О)В.

На кожній з ділянок з метою оцінки рівнів забруднення кормових об’єктів рукокрилих відловлювали комах за допомогою світлових пасток. Нічну порцію комах при можливості розділяли на три умовні групи (великі жуки, великі метелики, дрібні комахи), в кожній з груп визначали питому активність 90Sr, 137Cs, 238Pu та 239, 240Pu. Для оцінки відносного забруднення кажанів і комах на кожній з ділянок відібрали по 6 зразків 0–10 см поверхневого шару ґрунту для визначення питомої активності 90Sr, 137Cs, 238Pu та 239, 240Pu. Питому активність 137Cs визначали методом гамма-спектрометрії, а решти радіонуклідів – ­прийнятими в МРЛ ЧЦ методами радіохімічного аналізу (див. попередні звіти МРЛ).

Результати досліджень. У 2009 році дослідження проведені на 7 ділянках центральної частини ЗВіЗБ(О)В і питому активність 90Sr і 137Cs визначили у 77 особин рукокрилих, що належали до 9 видів, загалом за весь період досліджень такі дані отримані для 154 тварин 10 видів на 12 ділянках регіону. Узагальнюючі результати наведені в таблиці 1.4, більше детальна інформація та її обговорення можна знайти у нещодавно опублікованій статі (Гащак С.П., Влащенко А.С., Наглов А.В. Результаты изучения фауны и радиоактивного загрязнения рукокрылых Чернобыльской зоны отчуждения в 2007–2009 годах // Проблемы Чернобыльской зоны отчуждения. – 2009. – № 9. – 102–124).

Для дослідження вмісту радіонуклідів у харчових об’єктах рукокрилих було проаналізовано 29 зразків комах, масою від 0,5 до 7,5 грам, та 30 зразків ґрунту. Результати вимірювань наведені в таблиці 1.5. Це був пілотний (попередній) проект, але він виявив, що комахи навіть при умовному розділені на розмірні групи мають досі відмінні показники забруднення. Наприклад, найвищі питомі активності радіонуклідів виявлені у великих жуках, а найнижчі у великих метеликах. Причому, в середньому, вони лише в кілька разів нижче за значення, виявлені у кажанів на тих самих ділянках. Проте пряме порівняння даних для комах і рукокрилих наразі неможливе, оскільки рукокрилі, як правило, мають відмінні за складом раціони. Для цього необхідно провести додаткові дослідження, які включали б визначення як складу раціону кажанів, так і більш детальне розділення комах на групи.

Таблиця 1.4. Діапазон значень питомої активності 90Sr і 137Cs в тілі рукокрилих на різних ділянках зони відчуження


Ділянка

DRN, МБк/м2

Питома активність радіонукліду в тілі тварини, Бк/г

Ep. ser.

M. das.

M. daub.

N. leis.

N. noct.

P. kuhl.

P. nath.

P. pygm.

Pl. aur.

V. mur.

90Sr

Рудий Ліс

6,09

3,52–7,73
Азбучин (півд.)

3,531,47–13,1


ЧАЕС

3,33–3,38
12,6–20,3

Азбучин (півн.)

3,20

14,9–39,5


20,5
1,56–7,51

3,41
0,43–7,71

Прип’ять, затон

2,21–2,26

0,43

1,71–5,00

0,58–3,56

1,83

2,52
Вод.-ох. ЧАЕС, т.2

1,54–1,58
11,0

0,23–9,45


Семіходівський ст.

1,36–1,53

0,99–3,50
0,94–2,94
5,28

0,3–2,15

1,61–2,82
0,39

1,02–3,71

Прип’ять, центр

1,35–1,36

2,10–64,2
НШП Лісництво

0,83–0,85

0,78–7,681,21–9,273,16–19,1
3,97–17,9
Красно

0,81

1,61


0,68
0,11–0,902,06

Ізумрудне

0,37–0,39

0,28–14,2
0,20–10,8

0,24–12,0Вод.-ох. ЧАЕС, т.3

0,16
0,15
3,540,18–3,75


137Cs

Рудий Ліс

7,24

6,13–12,9
Азбучин (півд.)

3,693,95–14,5


Азбучин (півн.)

3,37

6,65–32,8


10,2
0,14–1,83

23,4
0,91–2,75

Прип’ять, затон

2,49–2,55

0,05

2,95–50,1

0,07–4,01

1,49

3,08
НШП Лісництво

2,24–2,3

1,43–1,530,39–1,370,16–0,31
0,81–6,17
Вод.-ох. ЧАЕС, т.2

1,94–1,98
151,6

0,9–6,61


ЧАЕС

1,79
8,92–44,4

Семіходівський ст.

1,75–1,96

3,98–10,3
0,05–2,18
3,62

0,17–3,24

1,38–1,53
0,30

0,37–0,99

Прип’ять, центр

1,72–1,75

0,81–12,7
Красно

1,21

1,91


1,67
0,65–1,501,14

Ізумрудне

0,62–0,65

0,04–1,22
0,09–12,2

0,38–2,88Вод.-ох. ЧАЕС, т.3

0,22
0,10
0,880,01–5,53


Пояснення: Умовні скорочення видових назв – як в таблиці 1.1 розділу 1.6. DRN – щільність забруднення ґрунту на час відлову тварин (МБк/м2).

Таблиця 1.5. Питома активність радіонуклідів у зразках ґрунту і комахах на дослідних ділянках ЗвіЗБ(О)В, Бк/г


Ділянка

Об’єкт

90Sr

137Cs

238, 239, 240Pu

mean

min

max

mean

min

max

mean

min

max

Азбучин

Ґрунт (0-10 см)

8.05E+011.73E+025.58E+00Жуки

2.67E+00

1.22E+00

4.13E+00

5.68E+00

3.80E+00

7.56E+00

2.08E-03

8.52E-04

3.31E-03

Великі метелики

6.33E-01

4.03E-01

8.62E-01

1.99E-01

1.93E-01

2.05E-01

6.00E-07

6.00E-07

6.00E-07

Дрібні комахи

2.66E+00

2.62E+00

2.70E+00

6.64E-01

6.63E-01

6.64E-01

2.11E-03

6.00E-07

4.21E-03

Красно

Ґрунт (0-10 см)

8.52E+002.29E+011.68E+00Жуки

6.85E-01

6.39E-01

7.32E-01

1.67E+00

1.46E+00

1.88E+00

8.94E-04

7.33E-04

1.06E-03

Великі метелики

3.73E-01

2.61E-01

4.84E-01

5.23E-02

3.91E-02

6.55E-02

5.16E-06

2.68E-06

7.65E-06

Дрібні комахи

1.67E+00

1.40E+00

1.95E+00

7.44E-01

6.26E-01

8.62E-01

1.68E-04

6.52E-05

2.70E-04

Прип’ять

Ґрунт (0-10 см)

8.11E+004.21E+014.58E+00Жуки

1.40E+00

1.21E+00

1.60E+00

1.87E+00

8.59E-01

2.89E+00

1.44E-03

6.00E-04

2.28E-03

Великі метелики

5.79E-01

2.90E-01

8.68E-01

5.98E-02

5.50E-02

6.47E-02

1.88E-06

6.00E-07

3.16E-06

Дрібні комахи

1.40E+00

1.36E+00

1.43E+00

2.48E-01

2.41E-01

2.55E-01

1.62E-03

6.00E-07

3.24E-03

НШП Лісництво

Ґрунт (0-10 см)

2.39E+014.10E+011.13E+00Комахи (загалом)

1.84E+00

1.29E+00

3.14E+00

1.04E+00

6.61E-01

2.05E+00

1.74E-04

2.68E-05

3.80E-04

Ізумрудне

Ґрунт (0-10 см)

4.55E+001.62E+011.61E-01Комахи (загалом)

5.05E-01

3.02E-01

7.49E-01

7.35E-02

4.23E-02

9.30E-02

4.45E-05

6.00E-07

1.04E-04
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Схожі:

Чорна Ніна Адамівна
Членом громадської експертної групи Управління державної служби головдержслужби України в Дніпропетровській області, гене-ральним...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Тривалість проведення заходів з масовим перебуванням дітей визначена кількістю запланованого часу сценарієм, планом, затвердженим...
Звіт про виконання умов контракту директором Лозівського професійного...
Харківською обласною державною адміністрацією в особі голови обласної державної адміністрації Добкіна Михайла Марковича
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З предмету „ Телекомунікаційні системи...
Робоча навчальна програма складена відповідно до програми, затвердженої директором коледжу
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТОРОЖ А
Сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської...
Британська Рада в Україні Міжнародний театральний фестиваль “Драбина”...
Відкриття. Зустріч із представниками лондонського театру Royal Court: драматургом Ейпріл де Енджеліс, режисером Раміном Греєм, директором...
Колекція музею нараховує майже 3 000 музейних предметів. Щорічна...
Впродовж 1989-1991 рр музей був відділом Вінницького обласного краєзнавчого музею. Справу батька продовжив його син Валерій Леонідович,...
Віктор Євгенович Виноградов народився 1963 року в місті Пустомити...
Пустомити Львівської області. У Ялті закінчив середню школу. Згодом закінчив Львівський інститут декоративно-ужиткового мистецтва....
Груп бренд менеджер, в компанії працювала з листопада 2012 р., звільнено...
Посада: груп бренд менеджер, в компанії працювала з листопада 2012 р., звільнено за неформальною причиною презентацію для відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка