УТВЕРЖДЕНО Генеральным директором Бондарьковым М. Д


НазваУТВЕРЖДЕНО Генеральным директором Бондарьковым М. Д
Сторінка15/20
Дата18.03.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Журналістика > Документи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТНО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ 2009 році структура портфеля доходів ЧЦ не на багато змінилася у порівнянні з 2008 роком. Хоча частка виконаних робіт за проектами, отриманими на тендерній основі, у порівнянні з минулим роком зменшилася на 14%, проте вона складає більше 55% у загальній структурі портфеля ЧЦ. (Діаграма 1). Така значна частка конкурсних (тендерних) проектів робить його достатньо ризикованим. Позитивним моментом в структурі доходів є збільшення частки замовлень з боку іноземних та вітчизняних замовників на 14%.


Діаграма 1


Діаграма 2
Якщо розглядати структуру доходів за останні 3 роки, можна побачити зменшення доходів за проектами, отриманими на тендерній основі, та збільшення доходів за замовленнями та грантами. Таку тенденцію можна вважати позитивною, але такі зміни ще не дають підстав, щоб визначити портфель доходів як збалансований. (Діаграма. 2)

Вже більше 10 років ЧЦ отримує грантову підтримку з боку США та інших країн. До 2007 року грантова підтримка була спрямована більшою мірою на становлення й розвиток ЧЦ.

Діаграма 3

На Діаграмі 3 представлено структуру діяльності Чорнобильського центру за напрямками у 2008, 2009 роках. Як видно з даних діаграми структура діяльності ЧЦ у 2009 році кардинально змінилася у порівнянні з 2008 роком. Найбільшу частину виконуваних робіт у 2009 році склав напрямок фізичний захист -55%, тоді як у 2008 році найбільшу частину складав напрямок ядерно - радіаційної безпеки - 68%. Суттєву зміну у структурі обсягів робіт ЧЦ можна пояснити лише тим, що портфель доходів формується в більшій мірі за рахунок отриманих робіт на умовах тендерів, а не на придбаному досвіді та можливостях персоналу центра.

З напрямку фізичного захисту роботи виконувалися за проектами, які починаючи з 2004 року фінансувалися Урядом США як міжнародна технічна допомога Україні на тих об’єктах де в наявності є джерела іонізуючого випромінювання. Основні обсяги цих робіт були виконані ЧЦ протягом 2004-2007 років. Лише на окремих таких об’єктах роботи виконувалися та були завершені в 2008 та 2009 роках. Було розпочато проект в 2009 році фінансування, якого здійснюється Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та ДСП ЧАЕС роботи «Переніс та перемонтаж технічних засобів охорони західного охоронного периметру ДСП ЧАЕС», планується завершити в 2010 році.

Тому обсяги з фізичного захисту у 2009 році у порівнянні з минулими роками збільшилися у порівнянні з 2008 роком обсяги збільшилися на 43%.

Виконані роботи за напрямком з екології у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилися на 1%. До діючої підтримки цього напрямку з боку Уряду США в 2009 році додатково приєдналися проекти на умовах замовлення (без тендеру) з боку іноземних замовників.Діаграма 4


Діаграма 5
Діаграми 4-5 свідчать, що Чорнобильський центр може надавати послуги та виконувати роботи як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Кожний рік в структурі співвідношень національних та міжнародних проектів відбуваються зміни. За останні 8 років такі зміни не можна назвати тенденцією збільшення чи зменшення робіт за національними чи міжнародними проектами. Все це говорить про те, що ЧЦ використовує кожну можливість отримати контракти на надання послуг та виконання робіт як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

За останні два роки частка робіт за національними проектами складає більшу частину в загальному обсязі – в 2008 р. - 73%, в 2009 р. - 57%. Але в абсолютному значенні обсяги наданих послуг за цей період за національними договорами залишилися практично на одному рівні. За рахунок збільшення обсягів за міжнародними договорами у 2009 році збільшився загальний обсяг наданих послуг та виконаних робіт.

Стратегічно для подальшого розвитку ЧЦ необхідно ще більше підвищити маркетингову активність як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку.Діаграма 6
З моменту створення МЧЦ самими активними членами, які здійснювали фінансову підтримку Чорнобильського центру були Сполучені Штати Америки в особі Департаменту енергетики та Великобританія в особі Департаменту торгівлі та промисловості. З боку Сполучених Штатів Америки фінансування надавалося у вигляді міжнародної технічної допомоги на становлення та розвиток центру, на підтримку фундаментальних досліджень в галузі радіоекології та як міжнародні комерційні проекти. Фінансування з боку Великобританії здійснювалося на комерційній основі.

Фінансування з боку Франції та Німеччини здійснювалося на основі комерційної діяльності з наукових досліджень в галузі екології.

Грантовий проект з боку ЄБРР (проект «Переніс та перемонтаж технічних засобів охорони західного охоронного периметру ДСП ЧАЕС», в галузі фізичного захисту)

В 2009 році Чорнобильський центр отримав фінансування через лабораторії Департаменту енергетики США (PNNL, SRL) на виконання робіт з фізичного захисту, робіт з ядерно-радіаційної безпеки та як підтримку фундаментальних досліджень в галузі радіоекології. У порівнянні з минулими роками в 2009 році обсяг такого фінансування значно зменшився. Але існує дійсна зацікавленість Департаменту енергетики США в дослідженнях в зоні відчуження, в використанні зони відчуження для навчань з ядерно-радіаційної безпеки та інших робіт та досліджень. Тому це джерело фінансування може бути одним з основних у проведенні маркетингової політики центру.

З боку Департаменту торгівлі та промисловості Великобританії (2009 р.) у Чорнобильський центр були надходження за надані послуги з наукових досліджень від англійської компанії „Центр з екології та гідрології” згідно договору. Частка цих надходжень у 2009 році в загальному обсязі склала дуже малу частину, але в майбутньому ця компанія може стати одним із постійних замовників ЧЦ.

З боку ЄБРР надходження були згідно договору з надання послуг фізичного захисту на майданчику ДСП ЧАЕС, надходження склали не дуже малу частину доходу Чорнобильського центру.

Як видно з діаграми 6 в 2009 році основне фінансування Чорнобильський центр отримав за надані послуги та виконані роботи для підприємств України (НАЕК „Енергоатом”, ХАЕС, ЮУАЕС, РАЕС). У порівнянні з минулими роками ця частка значно збільшилася, хоча основна частина цих послуг та робіт була отримана на умовах тендеру.Діаграма 7
Надання послуг та виконання робіт Чорнобильським центром здійснюється за договорами різної тривалості . По даним Діаграми 7 можна зробити висновок, що кожного року велася робота по пошуку нових обсягів надання послуг та виконання робіт, яка завершувалася підписанням нових контрактів. Так і у 2009 році роботи велися за контрактами, які були підписані у минулих періодах, та які булі підписані у цьому році. У порівнянні з 2008 роком у 2009 році було підписано на три договору більше, а у порівнянні з 2006,200,2004 роками цей показник забагато менше, але це не можна розцінювати як об’єктивний показник, який суттєво вплинув на загальні обсяги виконаних робіт та надані послуги в 2009році.

Значною мірою зменшення підписання нових договорів пояснюється як в 2008 році, так і в 2009 році, великою часткою тендерів у портфелі проектів ЧЦ, участь і перемога в яких даються складніше, ніж одержання прямих замовлень або грантів на основі вже існуючих партнерських відносин.


Діаграма 8


Діаграма 8 демонструє, що кожен з підрозділів ЧЦ приклав зусилля щодо одержання нових проектів. Різний відсоток підписаних договорів можна пояснити різними причинами – наявність обсягів робіт, одержаних в минулих періодах, ускладнення одержання контрактів на умовах тендерів та інші

Розуміючи корпоративні показники проектної діяльності Чорнобильського центру в 2009 році, можна назвати її задовільною з погляду реалізованих обсягів робіт і фінансового забезпечення діяльності організації. Однак дуже ризикована й незбалансована структура портфеля проектів, значне падіння прибутковості ЧЦ; зменшення ділової активності щодо залучення нових замовлень і контрактів є негативними сигналами в діяльності організації й ставлять перед ЧЦ ряд невідкладних завдань на 2009 рік:

  • терміново активізувати маркетингову функцію керівництва й розподілити її по всіх підрозділах ЧЦ через грамотну політику мотивації персоналу,

  • ефективніше використовувати власні ресурси організації, у першу чергу трудові;

  • сформувати чітку стратегію розвитку ЧЦ на найближчі 3 роки (конкретні дії, ресурси й критерії оцінки досягнення поставлених цілей).1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Чорна Ніна Адамівна
Членом громадської експертної групи Управління державної служби головдержслужби України в Дніпропетровській області, гене-ральним...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Тривалість проведення заходів з масовим перебуванням дітей визначена кількістю запланованого часу сценарієм, планом, затвердженим...
Звіт про виконання умов контракту директором Лозівського професійного...
Харківською обласною державною адміністрацією в особі голови обласної державної адміністрації Добкіна Михайла Марковича
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З предмету „ Телекомунікаційні системи...
Робоча навчальна програма складена відповідно до програми, затвердженої директором коледжу
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТОРОЖ А
Сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської...
Британська Рада в Україні Міжнародний театральний фестиваль “Драбина”...
Відкриття. Зустріч із представниками лондонського театру Royal Court: драматургом Ейпріл де Енджеліс, режисером Раміном Греєм, директором...
Колекція музею нараховує майже 3 000 музейних предметів. Щорічна...
Впродовж 1989-1991 рр музей був відділом Вінницького обласного краєзнавчого музею. Справу батька продовжив його син Валерій Леонідович,...
Віктор Євгенович Виноградов народився 1963 року в місті Пустомити...
Пустомити Львівської області. У Ялті закінчив середню школу. Згодом закінчив Львівський інститут декоративно-ужиткового мистецтва....
Груп бренд менеджер, в компанії працювала з листопада 2012 р., звільнено...
Посада: груп бренд менеджер, в компанії працювала з листопада 2012 р., звільнено за неформальною причиною презентацію для відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка