УТВЕРЖДЕНО Генеральным директором Бондарьковым М. Д


НазваУТВЕРЖДЕНО Генеральным директором Бондарьковым М. Д
Сторінка10/20
Дата18.03.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Журналістика > Документи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

3.3.1.8. Оцінка характеру вертикального розподілу радіоактивного забруднення вздовж будівель м. Прип’ятьЗамовник: Національна Саванно-Риверська Лабораторія, (США)
Метою проекту є оцінка характеру вертикального розподілу радіоактивних речовин уздовж будівель міста Прип’ять. Роботи провадили за підтримкою Національної Саванна-Риверської Лабораторії (США).

Методи та підходи. Оцінку характеру вертикального розподілу радіоактивних речовин уздовж будівель міста Прип’ять виконували за відносним показником: потужності бета-потоку від вертикальних та горизонтальних зовнішніх поверхонь будинку. Для цього було обрано незавершений 7-поверховий будинок лікарняного комплексу на сході міста. Відповідно до характеру розподілу радіоактивного забруднення території цей будинок попав під траєкторію проходження північного радіоактивного сліду. Будинок зорієнтований у довжину з південного сходу на північний захід і розташований так, що його північно-східна та південно-східна сторони спрямовані на Чорнобильську АЕС, а протилежні, відповідно, ні. Вважається, що по причині відсутності будь-якої потреби у минулому будинок не піддавали ніяким засобам дезактивації, тому розподіл радіоактивного забруднення на його зовнішній поверхні відповідає характеру первинних випадінь та подальшому перерозподілу в силу дії природних чинників. Будинок складається з залізобетонних конструкцій з зовнішньою обробкою в вигляді дрібних керамічних пліток. Шви та торцеві поверхні залізобетонних плит являють собою бетонні поверхні без обробки.

На зовнішній поверхні було обрано 7 трансект: три (№ 1–3) – на північно-східній стороні, три (№ 4–6) – на південно-західній і одна (№7) на південно-східній. Кожна трансекта включала по 7 точок, що розташовані на різних висотах: підніжжя будинку, 1-й поверх, 2-й поверх, 4-поверх, 6-й поверх, 7-й поверх та дах будинку.

У більшості точок вимірювання проводили у нижній частинні віконних отворів: одна позиція на вертикальній поверхні у 30 см від горизонтальної поверхні, друга – на горизонтальній у 30 см від вертикальної поверхні. У всіх випадках вертикальна поверхня була спрямована у бік ЧАЕС. На даху будинку вимірювання провадили на вертикальних та сусідніх горизонтальних поверхнях бокової огорожі з залізобетонних плит. У підніжжя будинку вимірювання провадили: одна позиція – на вертикальній поверхні нижньої частини будинку у 30 см від землі, друга позиція – на землі у 30 см від будинку. Загалом було 48 точок на горизонтальних поверхнях та 48 точок на вертикальних.

Вимірювання потужності бета-потоку виконували за допомогою дозиметра-радіометра МКС-01Р з детектором БДКБ. Детектор розташовували на висоті 1 см від поверхні. В кожній точці провадили по 2 вимірювання по 100 сек: одне з бета-фільтром, друге – без фільтра, щоб за різницею врахувати внесок гамма-випромінювання.

Результати. Результати оцінки потужності бета-потоку наведені у таблиці 1.6.

Обстеження будинку показало наступне:

 • Поверхневе забруднення будинку виражене у величині потужності бета-потоку характеризується значною варіацією значень та високими абсолютними величинами (102–103 част./ см2 хв.

 • Горизонтальні зовнішні поверхні будинку, як правило, у кілька разів більш забрудненні, ніж суміжні вертикальні поверхні.

 • Сторони будинку, спрямовані на ЧАЕС, як правило характеризуються більш високими рівнями поверхневого забруднення матеріалів.

 • На сторонах будинку, спрямованих на ЧАЕС, забруднення зовнішніх поверхонь, як правило, зменшується висотою, проте на протилежних стінах спостерігається ефект більш значного забруднення верхніх поверхів.

Ці висновки носять попередній характер по причині недостатності вибірки даних в умовах значної варіації радіаційних та інших умов.
Таблиця 1.6. Потужність бета-потоку від зовнішньої поверхні будинку на різних висотах, част. см-2 хв.-1


Спрямо-ваність на ЧАЕС

Номер трансекти

Поверхня

Поверх

Дах

7

6

4

2

1

підніжжя

Так

1

Горизонтальна

174

151

52

73

424

352

1507

Так

1

Вертикальна

253

44

43

115

164

216

169

Так

2

Горизонтальна

188

308

306

522

767

539

2155

Так

2

Вертикальна

149

54

96

184

202

42

703

Так

3

Горизонтальна

1409

235

1130620

233

1274

Так

3

Вертикальна

574

98

217895

251

391

Ні

4

Горизонтальна

468

158

401

36

126

24

530

Ні

4

Вертикальна

511

88

152

68

53

23

198

Ні

5

Горизонтальна

729

290

252

179

99

147

985

Ні

5

Вертикальна

248

18

67

28

16

32

95

Ні

6

Горизонтальна

362

445

552

59

38

352

619

Ні

6

Вертикальна

200

22

33

16

32

34

391

Так

7

Горизонтальна

328

360

807

1143

372

331

1115

Так

7

Вертикальна

227

51

52

149

19

95

464


Результати обстеження передані замовнику.
3.3.1.9. Оцінка ступені проникнення радіонуклідів у будівельні матеріали та штучні поверхні міста Прип’ять
Замовник: Національна Саванно-Риверська Лабораторія, (США)
Метою даного дослідження є оцінка міри проникнення 90Sr і 137Cs у глиб бетонних матеріалів, з яких побудовані будівлі м. Прип’ять, з урахуванням природних умов. Роботи провадили за підтримкою Національної Саванна-Риверської Лабораторії (США).

Методи. Для цієї роботи був обраний будинок на крайній східній околиці міста Прип’ять. Це – багато секційна чотирьохповерхова будівля колишнього дома-відпочинку (профілакторію) на березі Прип’ятського (Янівського) затону. Розташування будинку вздовж найбільшої довжини – з заходу на схід. За нашими попередніми оцінками, це найбільш забруднений радіоактивними випадіннями будинок міста. Його південна сторона спрямована у бік ЧАЕС.

На цьому будинку були відібрані по два керни залізобетону на боковій вертикальній поверхні балконів 1-го, 2-го та 4-го поверхів південної та північної сторони, та в одній точці на даху. Всього було відібрано 13 зразків. За розташуванням відносно сонця південна сторона розглядається як умовно суха, а північна – умовно сира.

В районі кожної точки відбору залізобетону було виконано по 5 вимірювань потужності бета-потоку за допомогою дозиметра-радіометра МКС-01Р з детектором БДКБ. Детектор розташовували на висоті 1 см від поверхні. В кожній точці провадили по 2 вимірювання по 100 сек: одне з бета-фільтром, друге – без фільтра, щоб за різницею врахувати внесок гамма-випромінювання..

Керни залізобетону відбирали за допомогою перфоратора та свердла (алмазної коронки). Зразу після відбору зразок упаковували таким чином, щоб запобігти неконтрольованому перерозподілу радіоактивних часток як у межах одного зразка, так і між зразками. У лабораторних умовах з кожного зразка, починаючи з внутрішньої сторони, з глибини 50 мм від зовнішньої поверхні, відібрали наступні шари матеріалу: 40-50, 30-40, 20-30, 15-20, 10-15, 5-10, 0-5 мм. Відбір здійснювали електродрилем з свердлом діаметром 14 мм. Всього відібрано 91 пошаровий зразок залізобетону.

Вміст 137Cs у зразках оцінювали за допомогою гамма-спектрометру Canberra Packard з HP Ge детектором. Вміст 90Sr – за допомогою бета-спектрометра з тонкоплівковим сцинтиляційним детектором. Тривалість експозиції кожного зразка – 12 годин.

Результати вимірювання потужності бета-потоку у точках відбору кернів та оцінки питомої активності 90Sr і 137Cs у пошарових зразках залізобетону наведені у таблицях 1.8–1.10. Попередні висновки:

 • 90Sr і 137Cs реєструються уздовж всієї глибини 0-50 мм керна залізобетону, що були відібрані на зовнішній поверхні будинку.

 • Сумарна щільність забруднення залізобетону лише на порядок поступається забрудненню території навколо будинку.

 • Як правило, понад 90% загального запасу 137Cs і 70% 90Sr знаходяться у поверхневому 0–5 мм шарі залізобетону.

 • 90Sr помітно глибше проник вглиб залізобетону, у порівнянні з 137Cs.

 • У більш сирих умовах (нижні поверхи і північна несонячна сторона) 90Sr сильніше заглиблюється у залізобетон, проте щодо 137Cs, то такі властивості не виявлені.

 • Виявлено формування “внутрішнього” джерела радіонуклідів: за рахунок води, що потрапляє у внутрішні порожнини через щілини у конструкціях.

 • Кореляція між запасом радіонуклідів у поверхневому 0-5мм шару залізобетону і середньою щільністю потоку бета–частинок навколо точки відбору керну практично відсутня.

Ці висновки носять попередній характер по причині незначного розміру вибірки в умовах значної варіації радіаційних та інших умов. Результати обстеження передані замовнику.
Таблиця 1.7. потужність бета-потоку від зовнішньої поверхні будинку у 5 точках навколо місця відбору кернів залізобетону, част. см-2 хв.-1


ID

Опис точки відбору керну

Середня

Стандартна похибка

DD1

Суха сторона, перший поверх, зразок № 1

254,8

8,6

DD2

Суха сторона, перший поверх, зразок № 2

532,9

151,3

DM1

Суха сторона, другий поверх, зразок № 1

229,9

43,8

DM2

Суха сторона, другий поверх, зразок № 2

376,6

82,0

DU1

Суха сторона, четвертий поверх, зразок № 1

230,9

35,9

DU2

Суха сторона, четвертий поверх, зразок № 2

399,8

106,8

WD1

Сира сторона, перший поверх, зразок № 1

63,4

29,3

WD2

Сира сторона, перший поверх, зразок № 2

652,5

417,6

WM1

Сира сторона, другий поверх, зразок № 1

227,9

21,8

WM2

Сира сторона, другий поверх, зразок № 2

290,6

20,4

WU1

Сира сторона, четвертий поверх, зразок № 1

188,1

40,1

WU2

Сира сторона, четвертий поверх, зразок № 2

140,9

23,7

Roof

Дах

291,2

44,5


Таблиця 1.8. Сумарна щільність 137Cs в точці відбору керна та вертикальний розподіл радіонукліду вздовж керну, % від загального вмісту у керні.


Шар керну, мм

Точки сухої сторони будинку і даху

В середньому, %

DD1

DD2

DM1

DM2

DU1

DU2

roof

00-05

98,49

99,54

91,89

77,62

94,41

98,55

99,25

94,25

05-10

0,90

0,06

7,81

14,20

0,09

0,02

0,15

3,32

10-15

0,05

0,09

0,07

0,07

0,10

0,02

0,17

0,08

15-20

0,09

0,07

0,05

0,10

0,03

1,36

0,13

0,26

20-30

0,09

0,14

0,05

0,10

0,11

0,01

0,14

0,09

30-40

0,32

0,02

0,10

5,64

0,64

0,02

0,13

0,98

40-50

0,05

0,09

0,04

2,26

4,62

0,03

0,03

1,02

DCs, кБк/м2

122,0

254,4

277,1

387,5

270,1

1133,8

481,5Точки сирої сторониWD1

WD2

WM1

WM2

WU1

WU200-05

83,62

83,21

99,15

99,84

99,20

99,22
94,04

05-10

3,08

12,94

0,20

0,03

0,05

0,20
2,75

10-15

2,99

2,55

0,26

0,02

0,18

0,32
1,05

15-20

2,57

0,50

0,13

0,01

0,21

0,11
0,59

20-30

2,57

0,37

0,07

0,04

0,17

0,06
0,55

30-40

2,44

0,05

0,09

0,03

0,17

0,04
0,47

40-50

2,72

0,37

0,10

0,03

0,02

0,05
0,55

DCs, кБк/м2

25,3

170,3

324,0

596,6

369,4

467,2Пояснення: Опис точок ID – у таблиці 1.8, DCs – загальна щільність запасу 137Cs у керні
Таблиця 1.9. Сумарна щільність 90Sr в точці відбору керна та вертикальний розподіл радіонукліду вздовж керну, % від загального вмісту у керні.


Шар керну, мм

Точки сухої сторони будинку і даху

В середньому, %

DD1

DD2

DM1

DM2

DU1

DU2

roof

00-05

98,31

75,32

73,12

76,59

81,64

97,31

93,44

85,11

05-10

0,28

3,83

16,31

19,28

0,02

0,41

1,17

5,90

10-15

0,28

3,16

1,52

0,07

1,80

0,46

0,52

1,11

15-20

0,28

3,33

2,28

0,07

1,91

0,45

1,01

1,33

20-30

0,28

5,69

3,29

0,29

2,90

0,49

0,52

1,92

30-40

0,28

4,85

1,72

2,25

2,05

0,45

0,52

1,73

40-50

0,28

3,82

1,75

1,46

9,69

0,43

2,83

2,89

DSr, кБк/м2

138,6

98,6

256,1

591,1

198,5

815,8

249,6Точки сирої сторониWD1

WD2

WM1

WM2

WU1

WU200-05

78,44

42,83

77,69

87,00

86,80

86,24
76,50

05-10

2,40

0,76

3,49

2,01

4,47

2,94
2,68

10-15

1,84

19,71

3,73

2,15

2,06

2,20
5,28

15-20

6,27

7,53

3,74

2,74

2,02

1,81
4,02

20-30

3,69

8,23

4,06

1,95

1,84

2,61
3,73

30-40

3,69

7,59

3,65

2,02

0,94

1,99
3,31

40-50

3,69

13,35

3,64

2,13

1,87

2,21
4,48

DSr, кБк/м2

35,2

64,7

96,7

211,7

138,8

206,2Пояснення: Опис точок ID – у таблиці 1.8, DSr – загальна щільність запасу 90Sr у керні

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Схожі:

Чорна Ніна Адамівна
Членом громадської експертної групи Управління державної служби головдержслужби України в Дніпропетровській області, гене-ральним...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Тривалість проведення заходів з масовим перебуванням дітей визначена кількістю запланованого часу сценарієм, планом, затвердженим...
Звіт про виконання умов контракту директором Лозівського професійного...
Харківською обласною державною адміністрацією в особі голови обласної державної адміністрації Добкіна Михайла Марковича
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З предмету „ Телекомунікаційні системи...
Робоча навчальна програма складена відповідно до програми, затвердженої директором коледжу
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТОРОЖ А
Сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської...
Британська Рада в Україні Міжнародний театральний фестиваль “Драбина”...
Відкриття. Зустріч із представниками лондонського театру Royal Court: драматургом Ейпріл де Енджеліс, режисером Раміном Греєм, директором...
Колекція музею нараховує майже 3 000 музейних предметів. Щорічна...
Впродовж 1989-1991 рр музей був відділом Вінницького обласного краєзнавчого музею. Справу батька продовжив його син Валерій Леонідович,...
Віктор Євгенович Виноградов народився 1963 року в місті Пустомити...
Пустомити Львівської області. У Ялті закінчив середню школу. Згодом закінчив Львівський інститут декоративно-ужиткового мистецтва....
Груп бренд менеджер, в компанії працювала з листопада 2012 р., звільнено...
Посада: груп бренд менеджер, в компанії працювала з листопада 2012 р., звільнено за неформальною причиною презентацію для відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка