ПИТАННЯ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ


Скачати 54.65 Kb.
НазваПИТАННЯ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
Дата19.04.2013
Розмір54.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи


ПИТАННЯ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

 1. Сутність, предмет, завдання історії педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Методи історико-педагогічних досліджень.

 2. Становлення виховання як особливої форми діяльності людини. Традиції родинного виховання.

 3. Порівняльний аналіз виховних систем у давньогрецьких полісах – Спарті та Афінах.

 4. Педагогічні погляди давньогрецьких філософів: (за вибором) Піфагор, Геракліт, Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель.

 5. Школи епохи Еллінізму: мета та зміст виховання, типи шкіл.

 6. Сімейне виховання і школи у Давньому Римі.

 7. Педагогічна думка Стародавнього Риму: Цицерон, Сенека, Квінтіліан.

 8. Мета, зміст виховання в епоху Середньовіччі, типи шкіл у Західній Європі у ХІІІ – ХІV ст.

 9. Особливості організації навчального процесу у середньовічних університетах.

 10. Зародження гуманістичної педагогіки. Ідеї просвітителів-гуманістів: (за вибором) Л. Бруно, Л. Альберті, Вітторіно да Фельтре, Гуаріно Гуаріні, Томазо Кампанелли, Т. Мора, Ф. Рабле, М. Монтеня, Е. Роттердамського.

 11. Мета і завдання виховання за Я.А.Коменським.

 12. Принцип природовідповідності за Я.А.Коменським.

 13. Обґрунтування Я.А.Коменським класно-урочної системи.

 14. Вимоги до організації навчально-виховного процесу у школі у спадщині Я.А.Коменського.

 15. Зміст, методи і засоби морального виховання за Я.А.Коменським.

 16. Зміст і методи розумового виховання за Я.А.Коменським. Принцип наочності – «золоте правило» дидактики.

 17. Навчальні книги Я.А.Коменського: «Відкриті двері до мов і всіх наук», «Видимий світ у малюнках».

 18. Вимоги до особистості вчителя в педагогіці Я.А. Коменського.

 19. Програма виховання джентльмена-ділка за Дж. Локком.

 20. Зміст і методи морального виховання за Дж.Локком.

 21. Концепція природовідповідного виховання Ж.-Ж. Руссо: мета виховання, вікова періодизація.

 22. Особливості розумового виховання за Ж.-Ж. Руссо.

 23. Завдання, зміст і методи морально-духовного виховання за Ж.-Ж. Руссо.

 24. Принципи, зміст навчання у творчій спадщині Й.Г.Песталоцці.

 25. Основні етапи педагогічної діяльності Й.Г.Песталоцці.

 26. Мета та напрями виховання за Й.Г. Песталоцці.

 27. Особливості навчально-виховної роботи відповідно до основ теорії елементарної освіти Й.Г. Песталоцці.

 28. Методичні поради Й.Г.Песталоцці щодо розвитку моральності особистості.

 29. Погляди Й.Г. Песталоцці на роль вчителя, сім’ї у становленні особистості дитини.

 30. Виховуюче навчання за Й.Ф.Гербартом.

 31. Принцип самодіяльності у спадщині А.В. Дістервега.

 32. Цілі, завдання та основні принципи виховання за А.В.Дістервегом.

 33. Програма розвиваючого навчання. Три ступені природного розвитку дитини за А.В.Дістервегом.

 34. Погляди А.В. Дістервега на роль вчителя у становленні особистості дитини. Вимоги до вчителя.

 35. Перші школи Київської Русі: «книжного учіння», монастирські та парафіяльні школи.

 36. Педагогічні пам'ятники Київської Русі: (за вибором) «Ізбірники Святослава», «Повчання дітям Володимира Мономаха», «Слово про закон і благодать митрополита Іларіона», «Повість врем'яних літ» Нестора, «Бджола», «Ізмарагд», «Златоуст».

 37. Організація навчально-виховного процесу в українських братських школах.

 38. Роль Острозької академії в розвитку національної педагогічної думки та науки.

 39. Заснування Києво-Могилянської академії, устрій та особливості організації освітнього процесу.

 40. Відомі ректори і професори Києво-Могилянської академії.

 41. Організація студентських корпорацій у Києво-Могилянській академії. Відомі вихованці академії.

 42. Пам’ятки літератури Російської держави (ХУІ – ХУІІ ст.).: (за вибором) проблеми сімейного виховання в дусі православ’я в «Домострої»; питання формування дисципліни у збірці «Громадянство звичаїв дитячих» Є.Славинецького.

 43. Зміст навчання і виховання у козацьких школах.

 44. Організація і зміст навчання в освітніх закладах в Росії на початку XVIII ст. у період царювання Петра І.

 45. Внесок М.В.Ломоносова в розробку структури та змісту навчально-виховного процесу в Московському університеті.

 46. Обґрунтування М.В.Ломоносовим мети, завдань виховання.

 47. Дидактичні розробки та просвітницька діяльність Ф.Прокоповича.

 48. Становлення середньої професійної освіти в Україні: Чернігівський і Переяславський колегіуми.

 49. Організація навчально-виховного процесу у Харківському колегіумі.

 50. Розвиток освіти в Російській державі у період царювання Катерина ІІ (1729-1796). Громадські навчально-виховні заклади спеціальної та підвищеної освіти (за вибором).

 51. Просвітницько-педагогічна діяльність Г.С.Сковороди на Харківщині.

 52. Завдання родинного виховання у творчій спадщині Г.С.Сковороди.

 53. Ідея «спорідненої праці» Г.С.Сковороди.

 54. Формування моральності особистості за Г.С. Сковородою.

 55. Вимоги до особистісних і професійних якостей вчителя у творчо-педагогічній спадщині Г.С.Сковороди.

 56. Дидактичні погляди Г.С.Сковороди.

 57. Філософсько-педагогічні твори Г.С.Сковороди: (за вибором) притчі «Убогий жайворонок», «Вдячний Еродій», байки, «Пісні Харківські».

 58. Створення мережі державних навчальних закладів в Російській імперії з 1804 р.

 59. Роль Харківського імператорського університету в розвитку культури на Слобожанщині.

 60. Відкриття педагогічного інституту при Харківському університеті. Історія його розвитку.

 61. Визначні науковці педагогічного інституту. Становлення навчально-наукового педагогічного комплексу на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

 62. Т.Г.Шевченко про мету та зміст освіти, роль матері у формуванні особистості дитини.

 63. Організація розумового, морального і фізичного виховання особистості у спадщині О.В.Духновича.

 64. Світогляд та педагогічна діяльність К.Д.Ушинського.

 65. Мета розумового розвитку за К.Д.Ушинським. Опора педагогіки на психологію. Книга «Людина як предмет виховання».

 66. К.Д.Ушинський про педагогіку – науку і мистецтво виховання.

 67. Ідея народності у спадщині К.Д.Ушинського. Стаття «Про народність у громадському вихованні».

 68. Антропологічне розуміння К.Д.Ушинським праці. Стаття «Праця в її психічному і виховному значенні».

 69. Вимоги до уроку і домашньої самостійної роботи, виділенні К.Д.Ушинським.

 70. Аналіз навчальних книг К.Д.Ушинського: «Рідного слова», «Дитячого світу», творів для дитячого читання (за вибором).

 71. Педагогічні погляди та практична просвітницька діяльність М.І.Пирогова.

 72. Особливості організації навчання Л.М.Толстим у Яснополянській школі. Навчальні книги Л.М.Толстого.

 73. Особливості навчально-виховного процесу у Харківській жіночій недільній школі, заснованої Х.Д.Алчевською.

 74. Педагогічні погляди та практична просвітницька діяльність Б.Д.Грінченка.

 75. Ідеї національної освітньої системи у науково-творчій спадщині С.Ф.Русової.

 76. Питання формування педагогічного середовища для гармонійного виховання і соціалізації особистості у спадщині П.П.Блонського.

 77. Внесок С.Т.Шацького в розробку ідей шкільного самоврядування.

 78. Педагогічна діяльність А.С.Макаренка. Харківський період.

 79. Мета виховання за А.С.Макаренком. Вчення про організацію колективу.

 80. Умови розвитку колективу за А.С.Макаренком.

 81. Питання трудового і морального виховання у педагогічних творах А.С.Макаренка.

 82. «Книга для батьків» А.С.Макаренка. Типи батьківських авторитетів. Умови виховання щасливих дітей у сім’ї.

 83. Принцип оптимізму у виховній системі А.С.Макаренка.

 84. Питання педагогічної підготовки та формування педагогічної майстерності у творчості А.С.Макаренка.

 85. Гуманістична педагогіка В.О.Сухомлинського: мета освіти, організація навчального співробітництва.

 86. Морально-духовне та етико-естетичне виховання дітей у Павлиській середній школі.

 87. Організація В.О.Сухомлинським навчально-виховного процесу у «Школі під блакитним небом».

 88. Розуміння В.О.Сухомлинським ідей гуманізму та оптимізму в організації розумового виховання дітей.

 89. Формування педагогічної культури учителя. Книга В.О.Сухомлинського «Сто порад учителеві».

 90. Громадянське виховання у практичній спадщині В.О.Сухомлинського.
Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного...
Результати роботи під час курсового підвищення кваліфікації
Які знання (педагогічні технології, досвід, інновації) одержані під час курсового
Використання мультимедійних технологій на уроках історії
Насамперед, актуальним є питання реалізації ідеї «педагогіки співпраці». Об'єднання зусиль учнів і вчителів надає можливість якнайкраще...
Кушнірук Світлана Анатоліївна ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
Поясніть значення педагогіки як науки. Чи можна вважати педагогіку прикладною філософією
13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Питання до курсового екзамену
Місце напряму “Соціальні комунікації” в системі наукових досліджень. Історія виникнення галузі науки та навчальної дисципліни
Питання до іспиту з дисципліни

Реферат з історичного краєзнавства
Хто вже має виконаними всі види роботи і хоче підвищити оцінку – для цього зустрінемося з вами в день іспиту, готуєте питання до...
Питання до іспиту «Історія української культури»

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з курсу «Економіка і фінанси підприємства» 3 курс

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка