Уроку Форматування тексту. Мета уроку


Скачати 65.75 Kb.
НазваУроку Форматування тексту. Мета уроку
Дата12.04.2013
Розмір65.75 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Історія > Урок
Тема уроку Форматування тексту.

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям «форматування» та видами

форматування;

Навчити використовувати засоби форматування тексту,

застосовувати кнопки панелі інструментів та нестандартні


символи при оформлені текстів;

розвивати абстрактне мислення, творчий підхід до ство

рення документів.

Тип уроку: уроки засвоєння нових знань

План уроку: 1.Пряме форматування:

А) форматування символів

Б) форматування абзаців.

В) форматування сторінок.

2.Стильове форматування.

3.Висновки
Структура уроку.
Оформлення дошки:

Дошка поділяється на три частини:

на одній написані комбінації клавіш;

на другій - тема і план уроку;

на третій - розташований макет панелі інструментів форматування.

1.Актулізація опорних знань та перевірка домашнього завдання.

Актуалізація проходить комплексно. Три учні працюють по карточкам:

Карточка 1

1.Як можна виконати виділення слова, речення?

2.Перерахувати можливі способи копіювання.

3.Як видалити окремий абзац документа за допомогою горизонтального меню?

Карточка 2

1.Перерахувати способи вирізки фрагменту тексту в документі.

2.Як виділити декілька рядків в документі?

3.Як видалити повністю текст документу за допомогою горизонтального меню?

Карточка 3

1.Як виділити весь документ?

2.Записати послідовність дій, що описують перетягування фрагменту тексту в інше місце документа.

3.Перерахувати способи видалення слів за допомогою клавіатури та горизонтального меню.

Під час роботи по карточкам проводиться робота з класом. На дошці записані комбінації клавіш. Треба охарактеризувати призначення кожної комбінації і визначити з них, які не стосуються редагування тексту.

Ctrl Ctrl

Ctrl – Home Alt F4

Esc shift – Home

Shifl – Insert

Shifl –Delete Ctrl – Alt – Del

Backspace Ctrl Insert

Ctrl – Delete Ctrl –Enter

Delete Cnrl – Backspace
2.Мотивація навчальної діяльності.

Створюючи певні документи, ми намагаємося надати їм вигляду, якого вимагають від нас обставини, зміст документу або наші особисті смаки.

Документи можуть набувати різноманітного вигляду, добитися цього можна завдяки вмінням користуватися відповідними опціями формування.

Тому сьогодні ми познайомимося з поняттям “Формування”, та можливостями формування в середовищі Microsoft Word.

Запишіть тему урока. На дошці заздалегідь записана тема уроку та план за яким дана тема буде розглядатися.
3. Виклад нової теми.

Для того, щоб спиратись на поняття “форматування” необхідно учнів ознайомити з означенням цього поняття.

Означення. Під форматуванням розуміють операції, які пов’язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду.
Одразу наголошую!!! ОПЕРАЦІЇ ФОРМАТУВАННЯ ДІЙСНІ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИДІЛЕНИХ ФРАГМЕНТІВ!!!
РОЗРІЗНЯЮТЬ ТРИ ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ПРЯМОГО ФОРМАТУВАННЯ:

  • форматування символів;

  • форматування абзаців;

  • форматування сторінок

  • форматування символів.

Діти мають певний досвід, тому деякі моменти можна провести у формі бесіди.

Як ви вважаєте, що можна змінити при форматуванні символів?

Відповідь: шрифт, стиль, розмір шрифту, підкреслення, колір символів, ефекти.

Форматування здійснюється командою ФОРМАТ/ ШРИФТ, при цьому на екрані з’явиться діалогове вікно, в якому можна встановити перераховані вище параметри. Діалогове вікно містить три вкладки, тому треба учням детально пояснити що дозволяє зробити кожна вкладка.

Кожний учень отримує відповідний наочний матеріал за допомогою якого зручно пояснювати.

Відстань між рядками встановлює опція междустрочний вікна діалогу АБЗАЦ, а між абзацами опція інтервал. Інтервали встановлюються як перед абзацом так і після.

При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд його зображується в полі зразку вікна діалогу АБЗАЦ.

Форматування сторінок.
При введенні і друкуванні тексту Word використовує встановленні за уамовчанням розміри поля сторінки.

Змінити ці параметри можна за допомогою ФАЙЛ/ПАРАМЕТРИ СТРАНИЦ. Викликаний учень, спираючись на копію діалогового вікна розповідають послідовність встановлення параметрів.
Стильове форматування.
Розглянуті раніше команди форматування впливають безпосередньо на виділені фрагменти. Тому їх називають командами безпосереднього форматування. Цей спосіб зручний у тих випадках, коли потрібно змінити формат одного або декількох абзаців. Однак якщо потрібно придати єдину форму всьому документу, то зручніше один раз підібрати шрифт, розміри полів та інші атрибути і зберегти їх значенням в так званому стилі з власним іменем.

Наприклад, при підготовці книг слід один раз вказати, як оформити заголовок книги, заголовок розділів і сам текст. Тоді при оформленні документа не подібно вникати в тонкощі оформлення, досить просто вибрати готовий стиль.

Для вибору стилю слід вибрати список стилів панелі інструментів форматирования і вибрати готовий стиль.(показати відповідну кнопку на панелі інструментів).

Для створення нового можна вибрати зразком будь-який оформлений абзац. Для цього цей абзац потрібно виділити, відкрити список,ввести в рядку введення цього списку ім’я, під яким буде збережено стиль і натиснути клавішу Enter.

Вкладка шрифт дозволяє вибрати не тільки вже відомі учням параметри форматування, але й ті які не відображаються на панелях інструментів.

У полі зразку цього вікна представлений зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах. Так як на дошці відображена копія панелі форматування треба дати можливість учням самим пояснити призначення деяких кнопок.

Форматування абзаців.Під абзацом в Word розуміють частину документа, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац завжди завершується натисканням клавши Enter.

Процес форматування містить в собі:

Вирівнювання абзаців;

Встановлення відступів абзацу;

Встановлення відступів між рядками та абзацами.

Для форматування абзаців використовують команду Формат / / АБЗАЦ, яка відгріває вікно діалогу АБЗАЦ.

Учні знайомі з встановленням отступу першого рядка, тому

Пропоную розповісти когось з них. Але встановлення інтервалів та отступів повних абзаців вчитель пояснює сам.
Одступи та інтервали.
За умовчанням Word вирівнює абзаци ліворуч. За допомогою опції Виравнивание можна встановити праворуч, центрування або блочне вирівнювання (рядки вирівнюються як ліворуч так і праворуч).

Опція Отступ дозволяє встановити відступи зліва і Справа рядків виділеного абзацу, а також окремо лівий відступ першого рядка.

Відстань за зумовчанням вимірюється в дюймах, але за допомогою СЕРВІС// ПАРАМЕТРИ// ОБЩИЕ можна встановити інші одиниці. Відступи можна встановити за допомогою горизонтальної лінійки.

Будь-який стиль, який вже є в списку можна змінити. Для цього треба виділити абзац який відформотований відповідно зі змінами, відкрити список стилів, вибрати назву змінюваного стилю і натиснути Enter. Для підтвердження зміни стилю натиснути ОК.

Більш широкі можливості створення і модифікації стилів дає команда ФОРМАТ/СТИЛЬ. Вибір елемента в полі СПИСОК визначає, які елементи будуть виводитись у списку СТИЛІ (всі стилі, стилі користувача, використані стилі). Вибравши певний елемент в полі ОБРАЗЕЦ абзацу можна побачити зовнішній вигляд абзацу при його форматуванні вибраним стилем, а в полі ОБРАЗЕЦ СИМВОЛІВ - рядок символів, а в полі ОПИСАННЯ - короткий опис вибраного стилю ( шрифт, його розмір, мова, міжрядковий інтервал та інш. параметри).

Вікно має кнопки СОЗДАТЬ - створення нового стилю, ІМ’Я- ім’я створеного стилю, ЗАСНОВАНИЙ НА СТИЛІ - відкриває список основних параметрів форматів, які можна визначити.
4.Підсумки уроку.
Разом з учнями побудуємо схему видів форматування.


Можна дати інше визначення:
ФОРМАТУВАННЯ- це зв’язування з фрагментом документа різних властивостей, що визначають вигляд тексту у цих фрагменту.
5. Домашнє завдання.

§ 1,12с.64-66
Якщо залишається час учням можна запропонувати гру в терміни:

Клас по рядах розбивається на команди і по черзі кожна команда називає термін, який стосується роботи в Word. Виграє та команда за якою буде слово останнім. Переможці отримають додатковий бал.

Схожі:

План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Форматування тексту в текстовому процесорі
Мета: Навчитись використовувати команди меню та кнопки панелі Інструментів текстового процесора Word для форматування тексту
План-конспект уроку №6 Тема: Введення, редагування та форматування...
Мета: сформувати в учнів навички введення, редагування та форматування тексту; розвивати просторове уявлення, грамотність, життєві...
Зв’язне мовлення Вибірковий письмовий переказ тексту розповідного...
Мета уроку: Формувати у п’ятикласників уміння складати план тексту та переказувати зміст почутого, дотримуючись відповідних вимог...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Форматування документів. Застосування...
МЕТА: сформувати поняття про рівні форматування тексту в документі та елементи форматування кожного рівня, сформувати навички виконання...
УРОКУ Тема: Форматування комірок
Мета: навчити учнів здійснювати форматування комірок та діапазонів комірок в Excel
Тема: Введення даних за типами Мета уроку
...
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Тема. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Форматування...
Мета: розглянути виділення фрагментів тексту та операції з ними в текстовому процесорі, набути практичних навичок у оформленні документів...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка