“Поняття комп’ютерної презентації, її призначення”


Скачати 84.09 Kb.
Назва“Поняття комп’ютерної презентації, її призначення”
Дата18.04.2013
Розмір84.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Тема: “Поняття комп’ютерної презентації, її призначення”

Мета: сформувати поняття комп’ютерної презентації, слайдової та потокової презентації; скласти уявлення про програми та технічні засоби роботи з презентацією, виховувати цікавість, допитливість, інформаційну культуру учнів, навички роботи з персональним комп’ютером..

Тип уроку: засвоєння і первинне закріплення нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ в комп’ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: MS PowerPoint

Хід уроку

І. Організаційний етап


перевірка присутності учнів;

перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

Вступна бесіда


 1. Кабінет інформатики – кабінет підвищеної небезпеки.

 2. Правила поведінки в кабінеті інформатики.

 3. Структура курсу інформатики в 10 класі.

 4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики.

Експрес-повторення:

    1. Які редактори та їх можливості ми вивчили на уроках у 9 класі?(графічного, текстового).

    2. Які існують традиційні форми подання інформації?(графічна, текстова).

    3. Назвіть види інформації які ви знаєте?(звукова, відео, анімація…)

    4. Чи можна поєднати різні види інформації? Яким чином це можна зробити?(заслуховування і обговорення відповідей дітей)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності


 1. Чи доводилося вам виступати перед великою аудиторією?

 2. Яким чином ви готували свою доповідь?

 3. Чи бачили ви презентацію якогось товару в супермаркеті?

 4. З яких елементів складається така презентація?

 5. Методичний прийом “Райдуга”

Учні поділяються на групи. Кожна група отримує завдання: згадати, чого навчились у 9 класі з тем (кожна тема на окремому кольоровому папірцю) «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем», «Системне програмне забезпечення», «Службове програмне забезпечення», «Комп’ютерні мережі», «Основи роботи з текстовою інформацією», «Комп’ютерна графіка»

Наприклад: До теми «Службове програмне забезпечення» учні записують

- стискати, архівувати та розархівувати дані;

- працювати з архіваторами;

- записувати інформацію на оптичні носії;

- захищати комп’ютер від вірусів;

- класифікувати віруси;

- тощо.

 1. Методичний прийом “Наведи порядок у своїх знаннях”
  Учитель по черзі показує основні елементи панелі інструментів “Форматування»”

та “Стандартні”, учні повинні назвати функцію цього елемента та до якої панелі він належить.

ІV. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)


План вивчення теми

 1. Поняття презентації, комп’ютерної презентації та її призначення.

 2. Поняття про слайдові та потокові презентації.

 3. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентації.

 4. Завантаження і вихід з програми MS Power Point.
 1. Поняття презентації, комп’ютерної презентації та її призначення.


Доволі часто виникає потреба у представленні чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо.

Захід, на якому відбувається таке представлення, отримав назву презентація (англ. presentation - представлення).

Презентація — офіційне представлення особи, підприємства, фірми, продукції, товару тощо.

З широким розповсюдженням персональних комп'ютерів почали створюватися спеціальні електронні документи, які містили матеріали рекламного або інформаційного характеру і були підготовлені для перегляду на екрані комп'ютера.

Ці документи стали називати комп'ютерними презентаціями, а програми для створення таких документів - системами опрацювання презентацій.

Прикладні програми, призначені для створення комп’ютерних презентацій, називаються системами опрацювання презентацій, або редакторами презентацій.

Види презентацій: Види систем опрацювання презентацій:

Групова робота

Учні об’єднуються в групи. Кожна група обговорює такі питання:

Сфери застосування презентацій:

у навчальному процесі ( наочне подання навчального матеріалу, контроль знань, узагальнення і систематизація знань, керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів – опрацьовують матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей)

 • інших сферах діяльності.

 • (рекламування товарів, різноманітних послуг, створення фотоальбомів, демонстрація ідей, супровід виступів на конференціях, нарадах…)
 1. Поняття про слайдові та потокові презентації.

Слайд від англ. to slide — повзти. Слайд презентації — це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та звукові об'єкти, гіперпосилання.

Слайдова технологія, яка передбачена у середовищі MS PowerPoint, забезпечує зміну зображення під час показу презентацій за вказівкою користувача. Презентації, створені за такою технологією, можна вважати статичними — вони не мають внутрішнього часового виміру. До цього виду систем опрацювання презентацій відносяться

 • Microsoft Office PowerPoint,

 • OpenOffice.org Impress,

 • Powerbullet Presenter,

 • ProShow Producer,

 • PPT CREATE,

 • Quick Slide Show,

 • MySlideShow тощо.

Потокові презентації призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об'єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення. Програмами для опрацювання цього виду презентацій є:

 • Adobe Flash,

 • Microsoft Movie Maker,

 • AnFX Visual Design,

 • Virtual Tour Builder тощо.

Потокова технологія дає можливість створювати презентації, прив’язані до часової шкали. Тривалість таких презентацій, початок та кінець точно вимірюються у секундах.

За допомогою слайдової технології створюють, як правило, масштабні презентації комерційних, наукових чи навчальних проектів, потокова технологія використовується для створення невеликих анімаційних роликів.
 1. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентації.


Існують різні інструментальні програми, які працюють під керуванням операційної системи Windows та використовуються для створення презентацій. Зокрема програми Corel Presentations, Macromedia Flash тощо. Найпопулярнішою з них сьогодні вважається Microsoft PowerPoint, яка входить до пакета прикладних програм Microsoft Office.
 1. Завантаження і вихід з програми MS PowerPoint.


Відкрити програму створення презентацій Power Point: Пуск Все программы  Microsoft Office  Microsoft Office Power Point 2003.V. Засвоєння нових знань і вмінь


 1. Робота з підручником( ст..79-88))

 2. Робота з додатковим матеріалом

 3. Додаткові завдання

 1. Доповніть речення:

 • Презентація може містити… (звук, відео, графічні зображення, анімацію, текст)

 • Презентація MS PowerPoint складається з основних базових елементів… (слайдів).

 • На слайдах можуть міститися… (тексти, графічні, динамічні обєкти, таблиці, кнопки, гіперпосилання)

 1. Підкресліть пристрої ПК, що можна використовувати для демонстрації презентації: мишка, принтер, клавіатура, монітор, сканер, мікрофон, колонки, мультимедійний проектор, модем, відеокамера, інтерактивна дошка, навушники.

 2. Складіть порівняльну таблицю властивостей слайдової та потокової презентації.

 1. Робота за комп’ютером

 2. Завдання: 1. Запустіть програму MS PowerPoint і Word, порівняйте інтерфейси цих програм і опишіть спільне й відмінне у них.

Завдання 2. Знайти в довідковій системі інформацію: 1. “Створення презентацій”

( 1.Вручну як нову презентацію(створення пустої презентації): Файл Створити Загальні Нова презентація ОК.


2.За допомогою зразків типових презентацій(з використанням шаблонів): Файл Створити/Вибрати назву презентації ОК

3. За допомогою майстра автозмісту: Файл Створити Вибрати закладку Презентації (загальні) Майстер автозмісту ОК Вибрати зразок презентації із меню Загальні Вибрати «Загальна доповідь» Вибрати «Презентація на екран» Ввести заголовок презентації Готово. )

Записати в зошит способи створення презентацій.

2. “Сполучення клавіш”(сполучення клавіш для колекції картинок, для показу слайдів, призначення або зміна сполучення клавіш).

Знайдену інформацію скопіювати в документ MS Word і зберегти документ в своїй папці (D:/Обмен/10_клас/ Звіт1_Прізвище учня.doc)


VІ. Підбиття підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання


 1. Завдання за підручником: вивчити Розділ 2, п.2.1, написати опорний конспект.

 2. Підготувати повідомлення за темою: “Сфери використання комп’ютерних презентацій”.

 3. Заповнити таблицю:

Комп’ютерні презентації

Слайдові

Потокові

Означення:

Означення:

Програмні засоби:

Програмні засоби:

Переваги:

Переваги:

Недоліки:

Недоліки:

Схожі:

1. Комп’ютерні презентації (6 год.)
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і...
1. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і...
Основи створення комп’ютерних презентацій (35 год)
Поняття презентації та комп'ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення....
Мета: ознайомити учнів з поняттям презентації та комп’ютерної презентації, їх призначенням, слайдові та потокові презентації, провести...
“Створення та форматування інформаційного вмісту презентації ”
Мета: сформувати поняття комп’ютерної презентації, слайдової та потокової презентації; скласти уявлення про програми та технічні...
Поняття комп’ютерної публікації
Розвивальна: Розвивати вміння, навички роботи у програмі MS Publisher, пізнавальний інтерес до предмету інформатики, комп’ютерної...
УРОКУ ІНФОРМАТИКИ НА ТЕМУ: “ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ
Тема: Поняття комп’ютерної публікації. Засоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони
Прикладне програмне забезпечення загального призначення (34 год.)
Техніка безпеки під час роботи на комп'ютері. Призначення презентації та її елементи. Структура слайду л
Конспект уроку з інформатики
Тема. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові, векторні, фрактальні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та...
3. Засоби обчислювальної техніки та історія їх розвитку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка