Основи створення комп’ютерних презентацій (35 год)


Скачати 304.94 Kb.
НазваОснови створення комп’ютерних презентацій (35 год)
Сторінка1/4
Дата25.02.2016
Розмір304.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4

Інформатика 10 клас (175 годин)

Основи створення комп’ютерних презентацій (35 год)

Створення презентацій у Microsoft PowerPoint (12 годин)

1

Поняття презентації та комп'ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації.
2

Огляд програмних і технічних засобів створення й демонстрації презентацій.
3

Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої.

Практична робота № 1. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту
4

Робота зі слайдами презентації.

Практична робота № 2. Робота зі слайдами презентації.
5

Використання графічного редактора, вбудованого в середовище розробки презентацій.

Креслення графічних об'єктів. їх зафарбовування, встановлення параметрів заливки. Створення малюнків із кривих і ламаних.
6

Багатошарові зображення, керування розміщенням об'єктів за шарами, їх вирівнювання й групування

Практична робота № 3. Створення графічних об'єктів v презентації.
7

Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Ілюстрування презентацій.
8

Додавання мультимедійних ефектів до об'єктів слайда. Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда
9

Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда. Рух об'єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти змінення слайдів. Практична робота № 4. Анімація в слайдових презентаціях.
10

Використання гіперпосилань і кнопок дій
11

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах. Друк і публікація презентацій
12

Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів. Практична робота № 5. Друк і публікація презентацій
Мультимедійні презентації в середовищі Microsoft Ргоduсег(4години)

13

Джерела мультимедійної інформації й технології Microsoft, призначені для її обробки. Огляд середовища й об'єкти Microsoft Producer. Розроблення плану презентації Microsoft Producer.
14

Захоплення й імпортування аудіо та відео, створення кліпів. Настроювання часових параметрів презентації, синхронізація аудіо- та відеоряду.
15

Додавання відеоефектів та переходів. Титри.
16

Застосування шаблонів презентації.

Практична робота № 6. Створення мультимедійних презентацій.
Тематичне оцінювання з тем « Створення презентацій у Microsoft PowerPoint», «Мультимедійні презентації в середовищі Microоsоft Producer»

Розробка Flash (19 годин)

Робота з об'єктами Flash (8 годин)

17

Середовище Flash, основні поняття: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні.
18

Панель властивостей, панель дій. Створення Flash-документу та налаштування його властивостей.
19

Публікація презентації та її перегляд. Створення першої презентації засобами Flash.

Практична робота № 7. Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації.
20

Поняття символу та екземпляру символу. Бібліотека. Практична робота №8 (Частина 1). Використання символів у презентаціях.
21

Робота з екземплярами символів.

Практична робота №8.(Частина 2) Використання символів у презентаціях.
22-23

Створення вмісту презентації, створення графічних об'єктів. Практ. Роб. №9.(Част 1) Створення й імпортування графічних об'єктів.
24

Додавання мультимедійного вмісту, імпортування об'єктів, групування, вирівнювання об'єктів, робота з текстом. Практ. Роб. №9.(Част2) Створення й імпортування графічних об'єктів.
Тематичне оцінювання з теми «Робота з об'єктами Flash»

Анімація в презентаціях Flash (10 годин)

25

Мова ActionScript,операції над кадрами.

Практична робота №10(Част 1) Інтерактивність у Flash -презентаціях.
26

Поняття інтерактивності. Кнопки.

Практична робота №10(Част2) Інтерактивність у Flash -презентаціях.
27

Створення анімації, покадрова анімація Практична робота №11(Част1) Основні типи анімації у презентаціях Flash.
28

Створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів. Рух об'єктів. Пр №11(Част 2). Основні типи анімації у презентаціях Flash.
29

Змінення форми, ефекти часової шкали, морфінг. Практична робота №11(Част 3). Основні типи анімації у презентаціях Flash.
30

Створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об'єктів. Практична робота №12(Част 1). Використання додаткових анімаційних ефектів.
31

Рух за кривими.

Практична робота №12(Част 2).Використання додаткових анімаційних ефектів.
32

Використання масок.

Практична робота №12(Част 3). Використання додаткових анімаційних ефектів.
33-34

Використання звуку в презентаціях. Синхронізація звуку з анімацією, керування звуком.

Практична робота №13. Озвучення презентацій.
Оформлення й показ презентацій

Захист і обговорення курсових проектів (1 година)

35

Принципи стильового оформлення презентацій. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення та показу презентацій. Показ учнями створених ними презентацій однокласникам, загальне обговорення і аналіз проектів.

Показ учнями створених ними презентацій однокласникам, загальне обговорення і аналіз проектів.Тематичне оцінювання з тем «Оформлення й показ презентацій» «Анімація в презентаціях Flash »,

« Захист і обговорення курсових проектів »

Сучасні інформацінні офісні технології (68 годин)

Вступ (3 години)

36

Цілі та завдання курсу. Бізнес — етикет і ділове мовлення Правила безпечної роботи з технічними засобами. Захист здоров'я

користувача електронних засобів.
37

Облаштування комп'ютеризованого робочого місця. Периферійні пристрої персонального комп'ютера. Діагностування комп'ютера та

інформаційно-комунікаційних засобів. Ознаки несправності комп'ютера. Візуальні способи виявлення несправностей.
38

Діагностування програмного забезпечення та електронних вузлів комп'ютера.

Практична робота № 14. Діагностування комп'ютера та інформаційно-комунікаційних

засобів.
Документи, їх створення та вимоги до них (2 години)

39

Нормативно-правова база. Основи комп'ютерного діловодства. Типи документів: паперовий та електронний. Зміст та форма документа. Вимоги до тексту документів. Оформлення сторінки.
40

Структура документа. Поняття звичайного та складного документа. Гіпертекст.

Практична робота № 15. Основи роботи з діловими документами.
Класифікація комп'ютерних програм (4 години)

41

Основні принципи інсталяції комп'ютерних програм.
42

Особливості інсталяції операційних систем.
43

Інсталяція офісних програмних пакетів та їх складових.

Практична робота №16. Інсталяція та деінсталяція офісних програмних пакетів.
44

Поняття про драйвер, класифікація драйверів.

Інсталяція драйверів окремих пристроїв периферійного обладнання.

Практична робота № 17. Інсталяція та деінсталяція драйверів периферійних пристроїв.
Тематичне оцінювання з тем «Вступ », «Документи, їх створення та вимоги до них», « Класифікація комп'ютерних програм »

Комп'ютер як основне знаряддя праці

у сучасному діловодстві (4 години)

45

Загальні характеристики програмних продуктів для середовища Windows. Керування комп'ютером з використанням засобів

операційної системи. Операційна система Microsoft Windows, визначення та призначення.
46

Поняття вікон, типи вікон. Настроювання нових панелей для користувача ПК.

Практична робота №18. Керування комп'ютером засобами операційної системи.
47

Файлова система. Принцип зберігання інформації в персональному комп'ютері

Управління файловою системою - копіювання, переміщення, вилучення файлів.
48

Управління файловою системою - перенесення даних з одного комп'ютера на інший.

Практична робота №19. Використання засобів управління файловою системою.
Структура пакета Microsoft Office (6 годин)

49

Склад і призначення програмних продуктів Microsoft Office Word, Power Point.
50

Склад і призначення програмних продуктів Microsoft Office Excel, Access.
51

Подання та опрацювання документів засобами комп'ютера та інформаційно-комунікаційних засобів
52

Текстове подання інформації

Практична робота № 20. Використання засобів текстового подання інформації.
53

Графічне подання інформації

Практична робота № 21. Використання засобів графічного подання інформації.
54

Спільні для програм Microsoft Office засоби управління

Практична робота № 22. Використання спільних для прикладних програм засобів форматування та редагування даних.
Тематичне оцінювання з тем «Комп'ютер як основне знаряддя для праці у сучасному діловодстві», «Структура пакета Microsoft Office»
  1   2   3   4

Схожі:

Тип уроку: Огляд програмних і технічних засобів створення й демонстрації презентацій Мета
Дати учням поняття технічного та програмного забезпечення для створення комп’ютерних презентацій
1. Комп’ютерні презентації (6 год.)
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і...
1. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і...
Арифметичні основи комп’ютерних систем
Системи числення, що використовуються в комп’ютерних системах. Показник економічності системи. Двійкова система числення, переваги...
На які групи можуть бути розподілені педагогічні програмні засоби?
Основи створення комп’ютерних публікацій  та Програмні засоби навчального призначення
СТРУКТУРА УРОКУ
Тема: Огляд і архітектура комп'ютерних телекомунікаційних та комп’ютерних мереж
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення....
Мета: ознайомити учнів з поняттям презентації та комп’ютерної презентації, їх призначенням, слайдові та потокові презентації, провести...
Для підключення до мережі комп’ютери повинні мати
Локальні комп’ютерні мережі Комп’ютерні мережі. Однорангові мережі та мережі з виділеним сервером. Принципи роботи в локальних комп’ютерних...
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка