Тестові завдання до теми «Методика вивчення синтаксису»


НазваТестові завдання до теми «Методика вивчення синтаксису»
Сторінка1/4
Дата03.04.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4


Тестові завдання до теми «Методика вивчення синтаксису».

  1. Дайте визначення поняттю «синтаксис».

………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................…………………………………………

  1. Засвоєння яких базових синтаксичних понять передбачено мовною змістовою лінією програми?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

  1. У чому виражається зв'язок синтаксису з морфологією? Які завдання вирішуються на кожному з них?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Назвіть специфічні принципи вивчення синтаксису.

1)…………………………………………………………………………………......................

2)……………………………………………………………………………………..................

3)………………………………………………………………………………….....................

5. Які прийоми вивчення синтаксису ви знаєте?

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................

  1. Якими уміннями та навичками повинні оволодіти учні в результаті вивчення відомостей про словосполучення?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

  1. Основні труднощі пов’язані з засвоєнням словосполучення –

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Наведіть приклади завдань, які допомагають засвоїти поняття про будову словосполучення:

1)…………………………………………………………………………………….......................................

2)…………………………………………………………………………………….....................................

3)…………………………………………………………………………………….......................................

  1. Синтаксис простого речення містить ряд складних питань, серед яких:

  1. визначення граматичної основи речення. Причиною труднощів найчастіше буває неморфологізований спосіб вираження головних членів двоскладного речення, омонімія відмінкових форм. (речення, в яких підмет виражений словосполученням або неозначеною формою дієслова, обидва головні члени виражені тією самою морфологічною формою; коли у реченні є «конкурент» підмета — прямий додаток у формі, омонімічній називному відмінку, або звертання при відсутності підмета).

  2. Розмежування двоскладних неповних і односкладних речень.

Запропонуйте шляхи усунення цих труднощів, проілюструйте самостійно дібраними прикладами.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Синтаксичний розбір простого речення передбачає виконання таких завдань:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4)……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Яких умінь і навичок мають набути учні під час вивчення синтаксису складного речення?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Усвідомленню різноманітних властивостей синтаксичних одиниць і системних зв'язків між ними сприяють синтетичні вправи — конструктивні й творчі. Наведіть приклади таких вправ.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Процес формування в учнів старшої школи дослідницьких умінь є ефективним за таких умов:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Які прийоми дослідницького методу застосовуються для формування дослідницьких умінь старшокласників, активізації їхньої пізнавальної активності у процесі поглиблення й систематизації знань із синтаксису?

1)…………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………….

3)……………………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………………

5)…………………………………………………………………………………….

6)……………………………………………………………………………………..

7)……………………………………………………………………………………

8)..................................................................................................................................

9)…………………………………………………………………………………….

10)…………………………………………………………………………………..

15. Прочитайте завдання. Визначте, який дослідницький метод застосовоно у пропонованій вправі.

Порівняйте порядок слів у реченнях Таких ще вповні не з’ясованих питань постає чимало. – Таких питань ще вповні не з’ясованих постає чимало. Чи залежить пунктуація в цих реченнях від порядку слів? Відповідь обгрунтуйте…………………………………………………………………….

16. Реалізація принципу наступності та перспективності у вивченні синтаксису передбачає:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Наведіть кілька ігрових проблемних ситуацій до теми «Синтаксис».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Засвоєння учнями загального поняття про складне речення перевіряється уміннями визначати:

1)…………………………………………………………………………………..

2)…………………………………………………………………………………….

3)……………………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………………

19.Одним із ефективних шляхів вивчення синтаксичної теорії у школах нового типу названо використання у навчальному процесі великоблокових структур (блочного методу). Прокоментуйте переваги такого підходу. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20.Наведіть приклад завдання «дослідження - реконструювання».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21. Засперечалися два учні. Один доводив, що речення День і ніч є простим, оскільки має одну граматичну основу, виражену двома однорідними підметами, а інший – складним, бо має дві граматичні основи.

Яка ваша думка стосовно цієї суперечки? Якщо речення все ж таки є складним, то чому тоді між його частинами немає коми?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22. Наведіть приклад алгоритму вивчення теми «Синтаксис».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Удосконалення змісту і методів навчання української мови / Мельничайко В.Я. та ін. – К.: Рад.школа. – 1982.
  1   2   3   4

Схожі:

Методика вивчення дієслова в 6-му класі школи з російською мовою навчання. Виконав
За програмою, дієслово вивчається в 6-му класі. На вивчення цілої теми «Дієслово» відводиться 20 навчальних годин. В рамках цієї...
Переставна і сполучна властивості множення
Даний посібник можуть використовувати вчителі математики при вивченні теми «Множення раціональних чисел» у 6 класі. До посібника...
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ
Розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень і речень називається
Рекомендації щодо оцінювання олімпіадних завдань Тестові завдання
Бали за тестові завдання не нараховуються у випадках, коли відповідь неправильна або відсутня; відповідь обведена олівцем, а не ручкою;...
Тестові завдання з української літератури за курс 5 класу до розділу «Світ фантазії, мудрості»
Посібник містить тестові завдання, які допоможуть вчителям оцінити навчальні досягнення учнів, перевірити знання текстів, розвинути...
Тестові завдання з курсу „Психологія спілкування”
У вітчизняній психології виокремлюють такі періоди вивчення психології спілкування
Міні-лекція із теми „Комп'ютерна презентація”
Презентація”. На її вивчення відводиться 4 години. (Роздається план вивчення даної теми). Для оцінювання навчальних досягнень з даної...
Завдання Тестові завдання з однією правильною відповіддю
Елементарним об’єктом, який використовується в растровому графічному редакторі є
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного...
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один варіант
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного...
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один варіант
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка