ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ КОТОВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Одеська область, м. Котовськ, вул. Калініна, 126 тел.: 04862-22769 факс: 04862-21551


НазваДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ КОТОВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Одеська область, м. Котовськ, вул. Калініна, 126 тел.: 04862-22769 факс: 04862-21551
Сторінка1/62
Дата24.02.2016
Розмір9.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

КОТОВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА

ІНСПЕКЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІОдеська область, м. Котовськ, вул.Калініна, 126

тел.: 04862-22769 факс: 04862-21551


09.02.2010 р. № 31-0023/10/2537 Веб-сайт м.Котовська

http://kotovsk.ucoz.ua/
Котовська ОДПІ просить розмістити на Вашому веб-сайті у розділі “ВІСТІ З ПОДАТКОВОЇ” наступну інформацію (додається).


Заступник начальник інспекції Г.В.Осадча

В І С Т І З П О Д А Т К О В О Ї . . . . . .
Деклараційну кампанію 2011 року

розпочато

Україна виважено обрала курс на реформування податкової системи з метою досягнення її адекватності умовам ринкової економіки та забезпечення вирішення проблеми розвитку економічних реформ, створення сприятливого податкового клімату в Україні.

Одне з головних завдань Податкового кодексу – мінімізація суб’єктивного впливу податківців на процеси адміністрування податків.

Досвід розвинутих європейських країн свідчить про те, що основним джерелом наповнення бюджету є саме добровільна сплата податків, рівень якої в цих країнах досяг до 95%. Такий результат було досягнуто шляхом направлення податкової політики на ділове партнерство з клієнтом – суб’єктом підприємницької діяльності.

Визначальною ідеологією кампанії декларування доходів громадян у 2011 році є направленість на добровільне виконання громадянами свого конституційного обов’язку по сплаті податків та підвищення податкової культури. Особлива роль органів ДПС полягає в оперативному наданні громадянам оптимального комплексу інформаційних, консультаційних, організаційних послуг.

Щороку органи державної податкової служби України проводять компанію декларування доходів громадян.

З 1 січня 2011 року державні податкові органи за місцем проживання громадян почали приймати декларації про доходи, отримані у 2010 році.

Деклараційна кампанія у 2011 році проводиться відповідно до норм Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон №889) та не матиме значних відмінностей від минулорічної.

Особливу увагу слід звернути увагу на те, що Податковим кодексом України починаючи з 2011 року продовжено термін декларування доходів фізичних осіб до 1 травня. Згідно з положеннями статей Податкового кодексу, якщо останній день подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Тобто, останній день подання податкової декларації громадянами в цьому році припадає на 3 травня

Тобто, останній день подання декларації – 3 травня 2011 року

Згідно положенням Закону №889 платники податку у відповідних випадках зобов’язані подати річну податкову декларацію (далі –декларація), або мають право подати декларацію для отримання повернення з бюджету.

 Обов’язкове подання Декларації. Фізична особа зобовязана подати у 2011 році Декларацію, якщо протягом звітного 2010 року вона отримала:

- доходи (прибутки), які не підлягали оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО)при їх нарахуванні чи виплаті (пп. 8.1.3 Закону № 889);

- іноземні доходи (пп. 9.9.1 Закону № 889);

- доходи від особи, яка не мала статусу податкового агента (тобто доходи, отримані від нерезидента, фізичної особи, яка не є суб‘єктом підприємницької діяльності, або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність) (пп. 8.2.1 Закону № 889).

Добровільне подання Декларації. Подати Декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податковий кредит.

Крім того, мають право подати Декларацію також фізичні особи з метою повернення зайво сплаченої суми податку.

Форма Декларації, терміни та місце її подання. Форма Декларації для декларування доходів за 2010 рік у 2011 році залишається „старою", тобто форма її не змінилася порівняно з минулим роком. Бланк Декларації платник податку може безкоштовно отримати в органі ДПС (п. 5.5 Закону № 889). Працівники органів ДПС зобов’язані надавати консультацію щодо її заповнення.

Подається Декларація до органу ДПС за місцем проживання платника податку.

Платник заповнює Декларацію самостійно або це може зробити нотаріально уповноважена ним на це особа (п. 18.5 Закону № 889).

За неповнолітніх дітей Декларацію подають їх батьки (опікуни, піклувальники).

Бланк Декларації та матеріали нормативно – правового характеру з питань декларування доходів громадян також розміщено на власному веб – сайті ДПА в Одеській області (www.nalog.od.ua) в розділі “Декларування доходів громадян”.

Органами податкової служби області створені всі умови для подання громадянами податкових декларацій: створені консультативні пункти, виділені окремі приміщення, де громадяни зможуть заповнити податкову декларацію, залучаються громадські податкові консультанти, серед яких – досвідчені фахівці – ветерани державної податкової служби, продовжена практика створення агітаційних мобільних бригад зокрема на виїзних пунктах у сільських (селищних) радах.

Для інформування населення постійно проводяться виступи керівників податкових органів всіх рівнів на телебаченні та радіо, надаються роз’яснення з питань декларування, працюють телефонні гарячі лінії тощо.

Запрошуємо всіх громадян виконати свій конституційний обов’язок – задекларувати свої доходи, отримані у 2010 році, та своєчасно сплатити податок.
Адже сплата податків – це міцна соціальна служба і міцне соціальне майбутнє
* * *

Про порядок заповнення Декларації про доходи
Розглянемо порядок заповнення бланка Декларації про доходи (ф. № 1).
У розділі 1 Декларації мають міститися відомості про громадянина, який подає Декларацію (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання, телефон), та/або уповноважену особу та про певні доходи, одержані цим громадянином протягом 2010 р., про суми витрат, передбачених законодавством, а також суми утриманого податку з доходів фізичних осіб за місцем одержання доходу або сплаченого авансом за розрахунками податкових органів. При реалізації права на податковий кредит у п. 1.1 розділу 1 Декларації зазначаються:


  • місце основної роботи, де зберігається трудова книжка громадянина (повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та (або) ідентифікаційний номер фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності);
  • відомості про доходи, одержані за місцем основної роботи, період, протягом якого вони отримувалися, та суми утриманого з цих доходів ПДФО.


Доходами громадянина, одержаними за місцем основної роботи, вважаються доходи, одержані від підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також від фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності (КЗПП, ст. 48), з якими громадянин має трудові відносини, оформлені ве­денням трудової книжки і здійсненням відрахувань до Фонду соціального страхування.
До доходів громадян, одержаних за місцем основної роботи, прирівнюються доходи, отримані за місцем служби, навчання.
Для заповнення п. 1.1 необхідно одержати в бухгалтерії підприємства за місцем основної роботи довідку про суму нарахованого доходу та утриманого податку, яку бухгалтерія цього підприємства зобов'язана видати на вимогу працівника. Аналогічна довідка видається на вимогу працівника, який працює у фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності як за місцем основної роботи.
Громадянам, які протягом 2010 р. змінювали місце основної роботи, потрібно одержати зазначену довідку з усіх підприємств (від фізичних осіб — суб'єктів під­приємницької діяльності), де вони працювали протягом 2010 р. як за місцем основної роботи.
У першій колонці таблиці, яку містить п. 1.1 Декларації, зазначають повні назви підприємства, установи, організації та їхні коди за ЄДРПОУ або фізичну особу — суб'єкта підприємницької діяльності та її ідентифікаційний

номер, з якими укладено трудовий договір на використання праці громадянина в 2010 р., а також їхні поштові адреси. Якщо протягом року було декілька місць основної роботи, то у першій колонці перелічуються всі.
У третій колонці таблиці цього пункту зазначають суму нарахованого працівникові в 2010 р. оподатковуваного доходу на конкретному підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності. До загального річного оподатковуваного доходу включають доходи, одержані як у грошовій, так і в натуральній формах.
У четвертій колонці зазначають суму утриманого податку з доходів фізичних осіб з доходів, зазначених у третій колонці, за даними проведеного підприємством, установою, організацією, фізичною особою — суб'єктом підприємницької діяльності річного перерахунку загального річного оподатковуваного доходу працівника.
У таблиці п. 1.2 розділу 1 Декларації відображають доходи, одержані не від податкових агентів (доходи у вигляді перевищення суми благодійної допомоги над встановленим законодавством розміром, що не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. (в 2010 р. ця сума становила 1220 грн.), призів, подарунків, інтернет-послуг, заборгованості за якою минув строк позовної давності, об‘єктів спадщини, інвестиційних прибутків, майнових чи немайнових прав або доходів, отриманих від продажу нерухомого, рухомого майна та надання його в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), і суми утриманого з цих доходів податку на доходи фізичних осіб .
У першій колонці цієї таблиці зазначають повні назви підприємства, установи, організації, їхні поштові адреси та коди за ЄДРПОУ. Якщо доходи одержано від фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності, зазначають її прізвище, ім'я, по батькові, місце здійснення діяльності, її ідентифікаційний номер (якщо від фізичної особи — її ПІБ) та документи, на підставі яких одержано дохід, наприклад, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу інвестиційних активів тощо. У третій колонці — нараховану суму такого доходу, а в четвертій — ПДФО, який було утримано з цього доходу, в разі його утримання.
У таблиці п. 1.3 розділу 1 Декларації зазначають доходи, одержані від підприємницької, приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності,
У таблиці п. 1.4 розділу 1 Декларації зазначають доходи, одержані під час перебування громадян за кордоном, або доходи, які надійшли з іноземних держав.

У першій колонці цієї таблиці за­значають назву країни, у якій або з якої одержано дохід, а також місто та назву організації, що його виплатила; у другій — місяць, у якому одержано дохід, а в третій — суму доходу у валюті його одержання (євро, фунт, долар, ліра тощо).
Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховують у валюту України за курсом Нацбанку України, встановленим на дату одержання доходу. Суму перерахованого у валюту України доходу зазначають у четвертій колонці цієї таблиці.
Для отримання права на зменшення суми податкового зобов'язання на суму податку, сплачено­го за межами України, платник податку зобов'язаний отримати від державного органу країни, в якій сплачено такий дохід, уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування. Така довідка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні.
Сума податку з іноземного дохо­ду платника податку — резидента, сплаченого за кордоном України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку (з урахуванням суми отриманого іноземного доходу).
У разі якщо платник має зазначене письмове підтвердження факту сплати (утримання) податку з доходів, зазначених у третій колонці, у п'ятій колонці зазначають суму сплаченого (утриманого) податку у валюті одержання доходу. Про подання письмового підтвердження сплати податку в іншій країні робиться відповідний запис після таблиці.
У шостій колонці зазначають еквівалент податку, зазначеного в п'ятій колонці, обчислений у гривнях за курсом Нацбанку України, встановленим на дату одержання доходу в іноземній валюті.
Розділ 2 Декларації не заповнюється.
У розділі 3 Декларації зазначають оподатковуваний дохід, з якого слід сплатити ПДФО за 2010 р., а фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності зазначає ще й очікуваний дохід, який вона планує отримати наступного року.
У розділі 4 Декларації громадянином зазначаються відомості про власне рухоме або нерухоме майно, земельну ділянку (зокрема, про майно та земельні ділянки, що знаходяться за межами України) громадянин має зазначити

.

Підставою для заповнення цього розділу є документи, що свідчать про право власності або право на користування земельною ділянкою, право на

земельну частку (пай) (наприклад, свідоцтво на право власності, технічний паспорт, державний акт на право власності або користування земельною ділянкою, сертифікат на земельну частку (пай) тощо).
Правильність зазначених у Декларації відомостей громадянин підтверджує своїм підписом та ставить дату заповнення Декларації.
Декларацію громадянин може подати до податкового органу особисто (тоді датою подання вважатиметься дата її реєстрації) або надіслати поштою (тоді датою її подання вважатиметься дата здійснення поштового відправлення, зазначена на штампі відділення зв'язку).
Платники податку — резиденти, які виїздять за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до податкового органу Декларацію не пізніше закінчення 60-го календарного дня, що передує такому виїзду.
Податковий орган зобов'язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати довідку про таку сплату або про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, яка здається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур.
Платники податку звільняються від обов'язку подання декларації незалежно від видів та сум отриманих доходів, якщо вони є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року; перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до по­збавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року; в інших випадках, визначених Законом про ПДФО.
Перевірка достовірності даних, зазначених у деклараціях, здійснюється в порядку, установленому законодавством.
Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені законом.
Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації.

* * *

Хто повинен подати річну декларацію?
Декларування у 2011 році доходів фізичних осіб пов‘язано з виконанням платниками податку вимог Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон №889), згідно з положеннями якого платники податку у відповідних випадках зобов’язані подати річну податкову декларацію (далі –декларація), або мають право подати декларацію для отримання повернення з бюджету.

Деклараційна компанія цього року провадиться відповідно до норм Закону №889 та не матиме значних відмінностей від минулорічної.

Необхідно звернути увагу на те, що Податковим кодексом України починаючи з 2011 року продовжено термін декларування доходів фізичних осіб до 1 травня 20011 року. Тобто вже в 2011 році за наслідками 2010 звітного року податкову декларацію слід подавати до 1 травня 20011 року.

 Річна декларація про майновий стан і доходи відповідно до п. 18.1 Закону № 889 подається платником податку, який:

- зобов’язаний її подавати згідно з нормами зазначеного Закону або інших законів;

- має право її подати для отримання податкового кредиту (далі – ПК) та повернення ПДФО.
Обов'язок платника податку з подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, зобов'язаних подавати звітність з цього податку у встановленому порядку.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Схожі:

Великоберезнянська районна державна адміністрація
Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27 тел./факс 21-9-41
Великоберезнянська районна державна адміністрація
Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27 тел./факс 21-9-41
Програма підтримки малого підприємництва в м. Тернополі на 2011-2012 роки Тернопіль-2011
Управління економіки, промисловості та праці, структурні підрозділи міської ради, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості,...
Місце проведення практики Хустська об’єднана державна податкова інспекція,...
Державної податкової адміністрації в Закарпатській області і діє як самостійна юридична особа. Хустська ОДПІ утворена в 1990 році....
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Богородчани вул. Шевченка, 53 тел факс (03471)-21-3-90, 21-8-48, E-mail: vob-56@rambler ru
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Богородчани вул. Шевченка, 53 тел факс (03471)-21-3-90, 21-8-48, E-mail: vob-56@rambler ru
У КРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Богородчани вул. Шевченка, 53 тел факс (03471)-21-3-90, 21-8-48, E-mail: vob-56@rambler ru
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ
Богородчани вул. Шевченка, 53 тел факс (03471)-21-3-90, 21-8-48, E-mail: vob-56@rambler ru
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ
Богородчани вул. Шевченка, 53 тел факс (03471)-21-3-90, 21-8-48, E-mail: vob-56@rambler ru
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ
Богородчани вул. Шевченка, 53 тел факс (03471)-21-3-90, 21-8-48, E-mail: vob-56@rambler ru
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка