“Створення та використання звичайних, підпорядкованих і пов'язаних форм”


Скачати 65.68 Kb.
Назва“Створення та використання звичайних, підпорядкованих і пов'язаних форм”
Дата24.12.2013
Розмір65.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

  Інструкційна карта до проведення
  лабораторного заняття № 5
  з дисципліни “Системи управління базами даних” на тему:
  “Створення та використання
  звичайних, підпорядкованих і пов'язаних форм”


Підготовчий етап заняття. Актуалізація знань.

 1. Завантажте Access, відкрийте у власній папці розроблену раніше БД Sklad.

 2. В контекстному меню області переходів оберіть категорію подання об’єктів Тип объекта.

 3. Перейдіть в області переходів до розділу Формы.

Створення та використання звичайних форм.

 1. Створіть звичайну форму для редагування назв відділів. Для цього

  1. Запустіть майстер створення форм, натиснувши у стрічці меню на вкладці Создание у групі Формы кнопку Мастер форм;

  2. Оберіть в полі Таблицы и запросы таблицю Відділи та перенесіть з списку доступних в список обраних полів всі поля, призначені для редагування чи перегляду. В даному випадку слід перенести всі поля, крім поля КодВідділу (значення поля-лічильника встановлюються автоматично, не редагуються і призначені для внутрішнього використання). Після формування списку обраних полів натисніть кнопку Далее

  3. На другому кроці майстра оберіть зовнішній вигляд форми в один столбец та натисніть кнопку Далее

  4. Введіть назву форми Відділи1 та натисніть кнопку Готово.

 2. Відкоригуйте та доповніть список відділів (5-7 записів). Чи дозволяє сформована форма переглянути відразу назви багатьох відділів?

 3. Самостійно створіть за допомогою майстра форми Відділи2, Відділи3 та Відділи4, обираючи відповідно на другому кроці майстра вигляди ленточный, табличный, выровненный. При перегляді стрічкової форми відсортуйте назви відділів за зростання за допомогою контекстного меню відповідного поля. Чому стрічковий вигляд форми найкраще підходить для редагування назв відділів? Чому у всіх формах відображаються однакові дані? Де зберігаються дані форм?

 4. Створіть форми Співробітники1, Співробітники2, Співробітники3 та Співробітники4, обираючи відповідно на другому кроці майстра вигляди в один столбец, ленточный, табличный выровненный (на першому кроці майстра слід встановити в полі Таблицы и запросы значення Таблица Співробітники та перенести в список обраних полів всі поля, крім поля КодСпівробітника). Відкоригуйте та внесіть дані 7-8 співробітників, використовуючи для переміщення між полями даних співробітників клавішу Tab. Чому стовпцевий вигляд форми найкраще підходить для редагування даних співробітників? Чому поле КодВідділу переноситься в список обраних полів на першому кроці майстра?

 5. Створіть різні варіанти форм та оберіть з них найкращий для таблиць Товари, Клієнти та Постачальники. Обгрунтуйте зроблений вибір. Внесіть в кожну з обраних форм по 7-8 записів.

 6. Створіть діаграму для відображення термінів придатності різних товарів. Для цього

  1. В області переходів перейдіть до розділу таблиць та виділіть, як джерело даних, таблицю Товари

  2. Створіть форму в режимі зведеної діаграми, натиснувши у стрічці меню на вкладці Создание у групі Формы в списку Другие формы кнопку Сводная диаграмма

  3. В режимі зведеної діаграми перенесіть з вікна списку полів в область міток осі ОХ (область категорій) поле НазваТовару, а в область діаграми (область даних)  поле Придатно

  4. Для створеної діаграми оберіть найкращий тип подання даних на відповідній закладці вікна її властивостей (це вікно відкривається при натисненні на стрічці меню у вкладці Конструктор кнопки Изменить тип диаграммы чи виборі аналогічного пункту контекстного меню вільної області діаграми).

  5. Закрийте і збережіть створену форму під назвою ДіаграмаТермінівПридатностіТоварів.

 7. Створіть форму з підпорядкованою формою для відображення даних постачань. Для цього

  1. Самостійно завантажте майстер створення форм

  2. На першому кроці майстра в полі зі списком Таблицы и запросы виберіть таблицю ЗаголовкиПостачань та перенесіть з списку доступних в список обраних полів поля КодСпівробітника, КодПостачальника та ДатаПостачання (редаговані поля таблиці). Чому в список обраних полів не переноситься поле КодПостачання?

  3. На тому ж кроці майстра, додатково, в полі зі списком Таблицы и запросы виберіть таблицю ПунктиПостачань та перенесіть зі списку доступних в список обраних полів поля КодТовару, Кількість та Ціна. Чому в список обраних полів не переносяться поля КодПункту та КодПостачання? Після перенесення полів натисніть кнопку Далее

  4. На другому кроці оберіть вид подання даних по ЗаголовкиПостачань, встановіть перемикач Подчиненные формы та натисніть кнопку Далее

  5. На третьому кроці оберіть вигляд підпорядкованої форми ленточный. Самостійно завершіть створення форми з підпорядкованою формою, не змінюючи макет та замінивши назву підпорядкованої форми на ПунктиПостачаньПідпорядкованаФорма. Чому на останньому кроці задаються назви двох, а не однієї форми?

 8. Заповніть дані про 5-7 постачань. Для кожного постачання оформіть 4-5 пунктів.

 9. Створіть пов’язані форми для відображення даних постачань аналогічно пункту 10, але на другому кроці встановіть перемикач Связанные формы. Оцініть ефективність створеної форми.

 10. Для відображення форми у вигляді зведеної таблиці про кількості отриманих товарів за різні дати (див. табл. 1.) виконайте наступні дії
ДатаПостачанняНазваТовару

05.01.01

06.01.01

Общий итог

Помідори

2
2

Огірки

1

3

4

Общий итог

3

3

6

табл. 1. Вигляд форми в режимі зведеної таблиці.

  1. Завантажте майстер створення форм з метою створення форми-джерела для розробки зведеної таблиці. Перенесіть на першому кроці майстра в список обраних полів поля

   1. НазваТовару з таблиці Товари;

   2. ДатаПостачання з таблиці ЗаголовкиПостачань;

   3. Кількість з таблиці ПунктиПостачань;

  2. На другому кроці майстра оберіть вид подання даних згідно таблиці ПунктиПостачань для відображення всіх обраних полів в одній формі

  3. Самостійно завершіть створення форми-джерела та збережіть її під назвою ЗведенаТаблицяКількостейПоставленихТоварівПоДатах.

  4. Для перетворення створеної форми у зведену таблицю виділіть її назву в області переходів та, не завантажуючи її для редагування, натиснувши у стрічці меню на вкладці Создание у групі Формы в списку Другие формы кнопку Сводная таблица;

  5. Перенесіть з вікна списку полів в область заголовків рядків поле НазваТовару, в область заголовків стовпців – поле ДатаПостачання, а в область даних таблиці  поле Кількість. Чому для створення цієї зведеної таблиці необхідно було спочатку створювати проміжну форму?

 1. Проаналізуйте вибір полів для створення зведеної таблиці. Оцініть ефективність подання даних в отриманій формі. Закрийте форму та збережіть її під тою ж назвою ЗведенаТаблицяКількостейПоставленихТоварівПоДатах.

Завершальний етап заняття. Повторення вивченого матеріалу.

 1. Самостійно створіть форму з підпорядкованою формою для відображення даних замовлень, використовуючи редаговані поля таблиць ЗаголовкиЗамовлень та ПунктиЗамовлень. Заповніть дані про 5-7 замовлень. Для кожного замовлення оформіть 4-5 пунктів. Створіть аналогічні пов'язані форми. Дані яких таблиць модифікуються основними, підпорядкованою та пов'язаною формами?

 2. Самостійно створіть форму у вигляді зведеної таблиці про кількості замовлених товарів за різні дати.

 3. Після захисту роботи залишіть для кожної з таблиць Відділи, Співробітники, Постачальники, Товари, Клієнти найкращу відповідну форму. Перейменуйте залишені форми згідно назв відповідних таблиць.

 4. Знищіть форми з пов'язаними формами та відповідні пов'язані форми, що редагували дані постачань та замовлень, не знищуючи при цьому підпорядковані та пов’язані з ними форми.

 5. Стисніть створену БД.

 6. Завершіть роботу Access.

 7. Віднайдіть створену БД та заархівуйте її вміст.

 8. Збережіть створений архів на власному носії в двох екземплярах.

Контрольні запитання.

 1. Як завантажити майстер створення форм?

 2. Які поля переносяться в список обраних полів на першому кроці майстра?

 3. Які варіанти вигляду форм пропонуються майстром на другому кроці? В яких випадках використовується кожен з цих варіантів? Коли доцільно створювати багатотабличні форми?

 4. В яких випадках доцільно використовувати пов’язані, а в яких  підпорядковані форми?

 5. Для чого створюють форми-діаграми та форми-зведені таблиці? Чи можливе редагування даних в цих об’єктах? Чому?

 6. Звідки бере інформацію майстер Access про зв’язки між таблицями?

 7. Звідки копіюються властивості полів при створенні форми?

Схожі:

Тема. Створення звичайних, підпорядкованих та пов'язаних форм за...
Формування вмінь та навичок створення форм за допомогою майстра для коригування та аналізу даних. Закріплення вмінь використання...
Тема. Комплексне використання форм, запитів та звітів для автоматизації...
Формування вмінь та навичок комплексного використання форм, запитів та звітів. Закріплення вмінь та навичок створення вільних форм,...
Р І ШЕНН Я
Про створення тимчасової спеціальної комісії міської ради з вивчення питань, пов’язаних з розслідуванням резонансних злочинів
Р І ШЕНН Я
...
Тема. Створення та використання звичайних запитів на вибірку даних
Формування вмінь та навичок створення запитів на вибірку даних в режимі конструктора для аналізу даних таблиць. Усвідомлення послідовності...
“Створення та використання звичайних запитів на вибірку даних”
Віднайдіть на гнучкому диску збережений архів Sklad rar та розархівуйте його вміст у власну папку в папці Мои документы
1. Жниварські пісні та їх характеристика Жниварські чи обжинкові...
Вони завершують цикл обрядових пісень, пов’язаних із землеробським календарем. Жнива хоч і є періодом важкої праці, але знаменують...
Тема: Настроювання властивостей форм, моделювання зв’язків за допомогою...
Мета. Ввести поняття форми. Навчитися створювати найпростіші об’єкти форми та вносити дані у БД за допомогою форм
ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦИФРОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
У даний час у цій сфері здійснюється перехід від парадигми "надання доступу до ресурсів" до парадигми "надання інформаційних сервісів",...
Тема уроку. Створення форм і звітів
Мета: навчальна: ознайомити з поняттями «форма» та «звіт», з призначенням цих понять; формувати навички створення форм та звітів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка