ПАРЛАМЕН Т


Скачати 405.85 Kb.
НазваПАРЛАМЕН Т
Сторінка1/3
Дата02.12.2013
Розмір405.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
j0099171

Ш К І Л Ь Н И Й

П А Р Л А М Е Н Т
j0099171


 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ

Дибинецького НВК «ЗОШ – І – ІІІ ступенів -

дитячий садок»

 

І. Загальні положення

 

 1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі

нормативно- правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про

права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації",

Статуту школи.


 1. Самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними

громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності;

співпрацює з педагогами і батьками.

 

 

ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування

 

1.     Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись

на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині,

народові України.

2.     Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил

та законів школи.

3.     Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у

вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4.     Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5.     Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

 

 

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування

Права і обов`язки

 

1.     Вищим органом учнівського самоврядування школи є загальні учнівські

збори, які скликаються один раз на рік.

2.     Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання шкільного

парламенту, яке проводиться два рази на місяць.

3.     Виконавчим органом учнівського самоврядування є шкільний парламент, який

обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним

класом школи.

4.     Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і

затверджують на загальних учнівських зборах шляхом відкритого голосування.

5.     Президентом учнівського колективу може бути учень 8 - 11 класу, який

обирається таємним голосуванням вчителів та учнів школи.

6.     Форми діяльності центрів  визначаються на засіданнях парламенту.


Шкільний парламент:
-         бере участь у складанні річного плану роботи школи;

-         координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

-         контролює створення належних умов для навчання та  дозвілля учнів;

-         приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах

своєї компетентності;

-         вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань

навчання та виховання;

-         бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

-         веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

-         проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення

їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу

життя;

-         організовує роботу центрів, учнівських малих ініціативних груп, клубів тощо;

 
Основні напрями діяльності

органів учнівського самоврядування:1.Старостат

- веде контроль за виконанням рішень шкільного парламенту

класними колективами

- сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

- координує роботу класів , доводить до них конкретні завдання діяльності;

- сприяє забезпечує участь учнів у різноманітній змістовній діяльності

колективу;

- бере участь в управлінні справами школи;
2. Міністерство освіти і науки
-         проводить  роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

-         організовує консультаційну допомогу з предметів;

-         бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

-         контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

-         веде боротьбу з пропусками уроків;

-         залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових


гуртків за інтересами;

-         надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

-         бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах  (про режим дня,

виконання домашніх завдань, користь читання);

-         збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в

кожному класі;

 • Організовує та проводить ігри типу „Що? Де? Коли?”, „Брейн-ринг”, диспути на хвилюючі теми;

 • Тримає на контролі проведення бесід та політичних інформацій в кожному класі;

 • Клопоче перед парламентом країни про преміювання відмінників

навчання.

3. Міністерство дисципліни і порядку
-         забезпечує захист прав та інтересів учнів;
-         організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей,

дітям-сиротам;

-         контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

-         організовує чергування учнів  по школі та під час проведення свят,

масових заходів, вечорів відпочинку;

-         контролює та оцінює чергування по класах;

-         контролює дотримання  учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного  роз порядку  учнів);

-         контролює відвідування учнями школи;

-         надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни,

-         організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів

порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і

старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

-         розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

-         виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду, координаційну

раду;

 

4.Міністерство культури та дозвілля
-         залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та

відпочинку, до художньої самодіяльності;

-         підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят,

вечорів відпочинку, зустрічей;

-         організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек,

різних конкурсів, відзначення народних традицій;


-         готує творчі виставки учнів;

-         встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, музеями;

-         вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків

художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

-         в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до

участі в загальношкільних заходах;
5. Міністерство по збереженню шкільного майна
-         виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного майна;

-         створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентарю на протязі

навчального року та в літній період;

-         організовує чергування на закріплених за класами територіях школи;

-         проводить рейд перевірки збереження шкільного майна та чергування один

раз в місяць;

-         проводить профорієнтаційну роботу в школі, виховує  інтерес та повагу

до майбутньої професії;

-         виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника;

-         проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників.
6. Міністерство охорони здоровя
- веде роботу з пропаганди здорового способу життя, профілактики

захворювань;

- видає санбюлетені з питань охорони здоров’я;

- допомагає у проведенні тижнів екології, санітарії та гігієни;

- бере участь у рейдах з перевірки санітарного стану класів;

- запрошує медичного працівника школи на засідання міністерства;

- бере участь у проведенні бесід з профілактики грипу,

тютюнопаління, зловживання алкоголем, наркотиками.
7. Міністерство інформації


 • організовує і керує роботою прес-центру ;

 • здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру;

- видає шкільну газету;

- готує і проводить інформації з різних питань, висвітлює цікаві шкільні теми;

- інформує учнів, батьків, учителів про всі події, які відбуваються в школі.
  ВСТУП
До складу шкільного парламенту Дибинецького НВК входить 16 чоловік з

числа учнів 5-11 класів та координаторів (ЗВР, ЗНВР, педагога-

організатора, бібліотекаря та практичного психолога). Учнівський

орган самоврядування сприяє керівництву школи, педколективу, в

забезпеченні успішному закінченні учнями повної середньої освіти,

глибокого засвоєння учнями знань з основ наук та набуття ними трудових

навичок.
Перед учнівським самоврядуванням школи поставлені слідуючі

завдання:
активізувати в класних колективах школи

учнівське самоврядування в цілому,

розвивати в учнів відповідальність за

доручену справу, за дисципліну та порядок

в школі;
організувати чергування по школі, в класах;
провести роботу по залученню учнів до

діяльності в дитячих об’єднаннях,

гуртках, факультативах;
створити в школі атмосферу доброзичливості та

зацікавлення учнів різних категорій.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ


 1. Координація роботи всіх міністерств.

 1. Пропозиція конкретних завдань діяльності.

 1. Організація роботи кожного міністерства.

 1. Контроль та аналіз проведення заходів, справ, операцій

тощо.

 1. Співпраця з педагогічним та батьківським колективами.


ОБОВЯЗКИ КООРДИНАТОРА ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ


 1. Організація діяльності органів самоврядування згідно з планом роботи школи.

 1. Планування роботи з шкільним парламентом.

 1. Систематичні засідання шкільного парламенту.

 1. Представлення інтересів школярів на рівні педколективу

та Ради школи.


ЗАСТУПНИК КООРДИНАТОРА ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ

За відсутності координатора виконувати його обов’язки.

Здійснювати контроль за виконанням доручень членами шкільного парламенту.

3. Відповідає за ведення документації шкільного самовряду

вання.
,

СПИСОК

Ч Л Е Н І В ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ

2013 – 2014 н.р.

Президент школи - Шнуренко Віталіна

Прем’єр – міністр - Кушніревська Вікторія

Секретар – Куць Юлія

Міністр освіти та науки – Рябчун Юлія

Заступник міністра освіти та науки – Педченко Антоніна

Міністр дисципліни і порядку – Родак Яна

Заступник міністра дисципліни і порядку – Коваль Настя

Міністр культури та дозвілля – Цюрупа Юлія

Заступник міністра культури та дозвілля – Капустенко Руслана

Міністр охорони здоровя – Шнуренко Валентин

Заступник міністра охорони здоров’я – Баштова Наталія

Міністр по збереженню шкільного майна -

Сіроштан Юлія

Заступник міністра по збереженню шкільного майна –

Савченко Катерина

Міністр інформації – Куць Юлія

Заступник міністра інформації - Науменко Юлія

Голова старостів - Герасимчук Олександра

Заступник директора з виховної роботи -

Товкач Антоніна Дмитрівна

Педагог – організатор –

Лінська Тетяна Володимирівна

Заступник директора з навчально – виховної роботи

Назаренко Ольга Іванівна

Психолог, соціальний педагог–

Шнуренко Наталія Василівна


СТРУКТУРА ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ

На І семестр 2013 – 2014 н. р.

КЛАСНІ ЗБОРИ

ЗАСІДАННЯ МІНІСТЕРСТВ

ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ УЧНІВСЬКІ ЗБОРИ

міністерство дисципліни і міністерство по збереженню

порядку шкільного майна
контроль за відвідуванням контроль за користуванням

уроків, поведінкою учнів на підручниками, ремонт

уроках та перервах підручниківКоординатор – Товкач А. Д (ЗВР) Координатор – Лінська Т. В.(бібліотекар)

Міністр – Родак Яна Міністр – Сіроштан Юлія

заступник – Коваль Настя заступник - Савченко Катерина

День засідань - перша середа День засідань –перший четвер

Міністерство культури і відпочинку
проведення масових заходів підготовка програм,

творчих виставок, розваг

КоординаторЛінська Т. В. ( пед.-орг.)

Міністр– Цюрупа Юлія

заступник – Капустенко Руслана

День засідань - перша п’ятниця

старостат Міністерство освіти і науки


контроль за виконання рішень допомагає вести контроль за

учкому класними колективами щоденниками учнів та навчанням
Координатор – Товкач А. Д. (ЗВР) Координатор – Назаренко О. І.(ЗНВР)

голова старостату – Герасимчук Олександра Міністр - Рябчун Юлія

заступник – Науменко Юлія заступник – Педченко Антоніна

День засідань –перший понеділок - 15.00 День засідань перший вівторок

Міністерство охорони здоров’я Міністерство інформації

Перевіряє  дотримання санітарно гігієнічних норм
Координатор – Товкач А. Д. (ЗВР) Координатор – Лінська Т.В(пед.орг0)

Міністр –Шнуренко Валентин Міністр - Куць Юлія

заступник – Баштова Наталія заступник – Науменко Юлія

День засідань –другий вівторок День засідань – друга середа

ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛИ – Шнуренко Віталіна

ЗАСТУПНИК ПРЕЗИДЕНТА – Кушніревська Вікторія

ЗАСІДАННЯ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ – ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ – ПЕРШИЙ

І ЧЕТВЕРТИЙ ПОНЕДІЛКИ

ПРЕЗИДЕНТ

ШКОЛИ

img_9211

ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОБОВ’ЯЗКИ  ПРЕЗИДЕНТА

Співпрацює з директором, адміністрацією, педпрацівниками, техпрацівниками школи, батьківським комітетом, Радою школи.

Президент обирається з членів учнівського колективу старших класів,  спрямовує роботу органів учнівського самоврядування

шкільної держави та муніципалітетів класів, рекомендує та підтримує кращих та активних учнів на посади керівників учнівського самоврядування. Сприяє і підтримує діяльність всіх гілок і напрямів учнівського самоврядування. Бере активну участь у діяльності районного центру учнівського самоврядування. Є зв’язуючою ланкою між Центром та самоврядуванням школи. Сприяє плідній співпраці учнів і вчителів, надає допомогу в підготовці і проведенні всіх заходів, п

які проходитимуть в школі.

ПРЕЗИДЕНТ  ПОВИНЕН:

 1. -   дотримуватися Статуту школи;

 2. -   бути прикладом в навчанні, поведінці для товаришів, бути лідером в усіх добрих справах;

 3. -    надавати допомогу всім муніципалітетам класів, які її потребують;

 4. -  брати активну участь в плануванні роботи засідань

шкільного парламенту;

 1. -  готувати і проводити засідання шкільного парламенту;

 2. -    брати активну участь в навчально-виховному процесі;

 3. -  доносити до учасників учнівського самоврядування всі пропозиції Центру учнівського самоврядування;

ПРЕЗИДЕНТ  МАЄ  ПРАВО:

 1. -   брати участь у виборах Президента школи, виставляти свою кандидатуру на посаду Президента школи або мера класу;

 2. -   обирати собі команду віце-Президентів з числа інших кандидатів,

які виставляли свої кандидатури на виборах Президента і не

набрали достатню кількість голосів;

 1. -   запрошувати, у разі потреби, адміністрацію школи на засідання шкільного парламенту;

 2. -   приймати участь в засіданнях адміністрації школи при

директору, засіданнях педагогічної ради з питань, які потребують спільного узгодження;

 1. -  вносити свої пропозиції на засідання шкільного парламенту, на засідання адміністрації при директору, на засідання педагогічної ради;

 2. -  вносити пропозицію на засіданні шкільного парламенту, у разі потреби, щодо зміни лідерів органами учнівського самоврядування класами-муніціпалітетами;

 3. - здійснювати контроль за роботою премєр - міністра;

 4. -   брати участь у батьківських зборах та засіданнях шкільної Ради, ініціювати питання, пов'язані з діяльністю шкільного парламенту;

 5. -  координувати хід підготовки та проведення загально-шкільних заходів. Вести пропаганду по дотриманню Статуту школи, здорового способу життя, Правил дорожнього руху, Правил пожежної безпеки, та ін.


ПРЕМ’ЄР - МІНІСТР

img_9212

Президент призначає Прем’єр-Міністра.

Прем’єр-Міністр керує роботою Кабінету Міністрів, веде документацію.

Проводить засідання шкільного парламенту

j0099171
МІНІСТЕРСТВО
  1   2   3

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка