ТЕМА. ОГЛЯД РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ. МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК»


Скачати 41.35 Kb.
НазваТЕМА. ОГЛЯД РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ. МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК»
Дата30.09.2013
Розмір41.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ТЕМА. ОГЛЯД РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ. МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК»

Мета: сформувати уявлення про реляційну модель даних, типи зв'язків між даними, поняття відношення, атрибута, ключа;

сформувати поняття:


 • відношення, атрибута, ключа, зв'язку;
  розглянути:


 • класифікацію зв'язків за множинністю та повнотою;


 • принципи роботи;


 • правила побудови моделі даних;


формувати вміння:


 • будувати моделі даних;


 • проектувати бази даних.


Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та надання та

Наочність: дошка, комп'ютер, презентація «Бази даних. СУБД», інструкції з ТБ в комп’ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: МS Access.

Базові поняття й терміни: реляційна модель, атрибут, відношення, ключ.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Обговорення прикладів щодо доцільності використання бази даних у конкретних галузях

Варіанти галузей: книжковий фонд бібліотеки, кадровий склад підприємства, законодавчі акти кримінального права, сучасна музика.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування


 1. Що таке концептуальне проектування БД?


 2. Що таке логічне проектування БД?


 3. Що таке фізичне проектування БД?


 4. Що означає побудувати таблицю для БД?


 5. Які типи даних допустимі в МS Access.?


^ V. Мотивація навчальної діяльності

Складіть розповідь за схемою.


СКБД Access дає змогу створювати об'єкти бази даних, у яких: міститиметься інформація з різних таблиць. Для цього необхідно встановити зв'язок між таблицями. Під час створення зв'язку будуть об'єднані (зв'язані) записи в цих таблицях. При цьому користуються умовними термінами, говорять про базову та залежні таблиці. В обох таблицях повинні бути поля, які мають однакові значення. Тоді зв'язком між таблицями буде ця пара полів (одне -в базовій таблиці, друге — в залежній). Зв'язані поля можуть мат: різні імена, але тип значень цих полів обов'язково має збігатися.


^ V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

План вивчення теми


 1. Огляд реляційної моделі даних.


 2. Модель «сутність-зв'язок».


 3. Поняття відношення, атрибута, ключа, зв'язку.


 4. Класифікація зв'язків за множинністю та повнотою.


 5. Правила побудови моделі даних предметної області.


Учитель пояснює тему, використовуючи можливості локальне мережі кабінету або проектор (за наявності).

Проектування баз даних складається з концептуального, логічного і фізичного етапів. Кожний етап використовує свою модель даних.

Існує кілька методів побудови концептуальної моделі бази даних. Один із найбільш поширених методів ґрунтується на моделі, що заснована на подані предметної області у вигляді двох типів об’єктів — сутностей і зв'язків.

Сутність — це об'єкт предметної області, що є множиною елементів. Приклади сутностей — учні, предмети, гуртки. Кожний елемент сутності — це конкретний екземпляр. Сутності подаються в базі даних як таблиці. Ім'я сутності — це назва таблиці,

назви стовпців таблиці, а екземпляри — рядки таблиці.Існує поняття ступеня зв'язку між сутностями, що належать до зв'язку.

Ступінь зв'язку визначає, яка кількість екземплярів однієї сут­ності може бути пов'язана з екземплярами іншої сутності, що на­лежать до цього зв'язку.

На етапі логічного проектування сутності і зв'язки перетворю­ються на логічну модель даних, побудовану за законами логіки. Як ми вже згадували на першому уроці, існує кілька логічних моделей даних. Серед них виділяють реляційну, ієрархічну і мережну. Найширше тепер використовується реляційна модель. Англійською «relation» — відношення, звідси і назва моделі.

Відношення подається у вигляді таблиці, що складається з ряд­ків і стовпців. Кожний стовпець відношення називають полем, а кожний рядок — записом. Назви полів — атрибути. На відміну від звичайної таблиці основна властивість відношення полягає н тому, що в ньому не повинно бути однакових записів. Це пов'язано :і тим, що відношення відображає назву певної множини об'єктів, а кожний запис подає елемент цієї множини. Звісно, елементи мно­жини мають бути різними.

Атрибути (групи атрибутів) забезпечують унікальність (неповторність) кожного рядка, що називається ключем відношення. Ключів у відношенні може бути кілька.

^ VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

►► Самостійна робота

Яким чином можна перетворити розроблену раніше концептуальну модель на логічну?

Учням пропонуємо дослідити процеси перетворення сутностей на відношення.

У результаті учні повинні сформулювати певні правила.


Якщо сутності-таблиці пов'язані за допомогою зв'язку 1:1, записи однієї з них обов'язково належать до зв'язку, а записи іншої — ні, то для кожної сутності-таблиці створюється відношення, причому для тієї таблиці, для якої всі записи належать до зв'язку, додається атрибут — первинний ключ відношення з необов'язковим зв'язком.
Додаткові завдання

1) Встановіть правильний порядок дій для етапів створення бази даних:


 • введення даних; (2)


 • пошук інформації в БД; (4)


 • створення структури БД; (1)


 • оформлення звітів; (5)


 • редагування структури та даних. (3)2) Заповніть таблицю.


Основні властивості полів таблиці


Характеристики


Ім'я
Тип
Розмір
Формат
Маска введення
Підпис
Значення за умовчуванням
3) Складіть схему за текстом.

Кожна реляційна таблиця — це двовимірний масив, який такі властивості:


 • кожен елемент таблиці — це один елемент даних;


 • усі поля таблиці однорідні, тобто всі елементи в стовпці мають однаковий тип (числовий, символьний,...) і довжину;


 • кожне поле має унікальне ім'я;


 • однакові записи в таблиці відсутні;


 • порядок проходження записів і полів може бути довільним.


VII. Підбиття підсумків уроку

Учитель зачитує, узагальнює, систематизує правила, за необ­хідності пояснює.

Разом з учнями робимо висновок: у реляційній моделі всі об'­єкти бази даних повинні бути представлені тільки відношеннями. Оскільки такими об'єктами є сутності та їх зв'язки, то необхідно вміти подавати їх у вигляді відношень

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання за підручником:

2. Створіть реляційну модель даних «Старша школа» на три таблиці.

Схожі:

Урок 42 Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність зв’язок»
Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність – зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку
Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних (ієрархічна,...
Бази даних. Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних (ієрархічна, мережева та реляційна). Проектування баз даних. Модель...
Що таке модель теорії організації?
Бюрократична модель як складова класичної моделі: сутність, представники, основні риси бюрократичної моделі
План заняття   -  поняття про концептуальну модель; -  поняття датологічної моделі даних
Проектування інформаційних систем, що включають бази даних, здійснюється на фізичному і логічному рівнях. На логічному рівні проектується...
Проектування реляційної бази даних. Взаємозв'язки в моделі даних
Автори і Публікації, оскільки кожний автор може мати відношення до створення кількох книг
Практична робота №1 ПРОСТА (З ДВОМА ЗМІННИМИ) ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ Основні теоретичні положення
Серед численних зв'язків між економічними показниками завжди можна виокремити такий, вплив якого на результативну ознаку є основним,...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення простих вибіркових запитів
Нові терміни та поняття: впорядкування даних,фільтр, простий фільтр, розширений фільтр, команди меню Записи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка