Концептуальний підхід до подання знань в інтелектуальній освітній системі


Скачати 34.31 Kb.
НазваКонцептуальний підхід до подання знань в інтелектуальній освітній системі
Дата23.05.2013
Розмір34.31 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Концептуальний підхід до подання знань в інтелектуальній освітній системі

О.О.Гагарін, В.І. Гайдаржи, С.В. Титенко

Національний технічний університет України "КПІ"
www.setlab.net

Лабораторія СЕТ – Науково-технічна лабораторія новітніх інформаційних технологій
Гагарін О.О., Гайдаржи В.І., Титенко С.В. Концептуальний підхід до подання знань в інтелектуальній освітній системі // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-13 грудня 2006 р., м. Луганськ. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – C.17-19
На поточний час, коли суспільство вимагає інтенсифікації процесів отримання та передачі знань, ми можемо спостерігати велику потребу у постійному вдосконаленні професійного рівня, освоєння нових досягнень і здобуття нових навичок. Освіта переходить під лозунг «навчання через все життя»[1].

Мережа WWW має весь необхідний потенціал для того, щоб стати фундаментом для побудови новітніх освітніх середовищ, які задовольнять вимоги часу по наданню і розповсюдженню знань. Всесвітня Мережа стоїть перед викликом зробити знання такими ж легко доступними, як і звичайну інформацію.

До технології подання знань та перетворення інформації у знання у галузі освіти можливо підійти по-різному.

Когнітивно-семантичний підхід характеризує умовну модель «Знати», яка базується на класичних дослідженнях в області штучного інтелекту (ШІ), що в той же час застосовуються для потреб освіти [2,3], Однак слід зазначити, що не зважаючи на досягнення і значні успіхи моделей подання знань для розв’язання типових задач систем ШІ, такі моделі виявляються малоефективними в процесі передачі знань, від системи до людини, – у процесі організації освітнього процесу, контролю та корегування знань людини. Причиною є нездатність системи «говорити» звичною для людини мовою подання знань - природною мовою людини.

Мовно-дидактичний підхід заснований на застосуванні моделі «Навчати». Мовно-дидактичний підхід прагне забезпечити процес подання знань, що ґрунтується на поточних педагогічних потребах суб’єкта навчання (учня, студента тощо). Мовно-дидактичний підхід базується на таких областях знань, як дидактика, теорія тексту, герменевтика, поняття гіпертексту. Однак ця модель має значні недоліки при створенні та структуруванні матеріалів, що подають знання.

Таким чином, модель «Знати» - це модель подання знань, що містяться у нашому розумі (когнітивні аспекти, аспекти класичного ШІ). Модель «Навчати» (передавати знання іншому) – це модель подання знань в такий спосіб, щоб максимально забезпечити їх засвоєння (тобто, щоб отримані знання стали вмістом у моделі «Знати»). Суть моделі «Навчати» полягає в застосуванні дидактичних принципів і когнітологічних аспектів сприйняття знань.

У докладі пропонується комплексна модель «Знати-Навчати», яка б змогла всебічно описувати процес навчання і дозволила б створити на її основі гіпертекстове навчаюче середовище. Така модель має об’єднати надбання досліджень подання знань у штучному інтелекті та когнітивній науці із дидактикою, теорією тексту, герменевтикою та іншими науками, застосовуючи і розвиваючи переваги гіпертексту. Вона базується на таких елементах: понятійно-тезисна модель знань (ПТМ) для формалізації дидактичного тексту [4,5,6], ієрархічно-мережева модель організації навчального контенту [4], модель подання професійних компетенцій [4], модель організації навчального процесу [4].

На даний момент продовжується розробка складових частин системи та підготовлені умови для проведення експерименту для оцінки ефективності запропонованого підходу на Веб-сайті віртуальної лабораторії авторів [7].
Література:

1. Згуровський М. Суспільство знань та інформції - тенденції, виклики, перспективи // Дзеркало тижня. - 2003. - №19, (444), 24 трав. - С. 17.

2. Елизаренко Г.Н. Проектирование компьютерных курсов обучения: концепция, язык, структура. НТУУ «КПИ». Киев, 2001.

3. Slavomir Stankov, Branko Žitko and Ani Grubišiċ. Ontology as a Foundation for Knowledge Evaluation in Intelligent E-learning Systems. AIED’05 Workshop SW-EL’05: Applications of Semantic Web Technologies for E-Learning. Papers of 12th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2005). Amsterdam,2005.
http://hcs.science.uva.nl/AIED2005/W3proc.pdf

4. Гагарин А.А., Луценко А.Н., Титенко С.В. Организация дистанционного обучения как информационный фактор реализации научно-технологической составляющей экономической безопасности государства // Экономическая безопасность государства и информационные технологии в ее обеспечении / под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В, Недина – К.:Знания Украины, 2005, стр. 608-619.

5. Титенко С.В., Гагарін О.О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов международной конференции «Интеллектуальный анализ информации-2006». – Київ: Просвіта, 2006. – С. 298-307.

6. Титенко С.В., Гагарін О.О. Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі. Образование и виртуальность – 2006. Сборник научных трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования / Под общ. ред. В.А. Гребенюка, Др Киншука, В.В. Семенца.– Харьков-Ялта: УАДО, 2006.– С. 401-412.

7. http://www.setlab.net/ Віртуальна лабораторія новітніх інформаційних технологій СЕТ. Дослідження в області дистанційного навчання.

Схожі:

Моделювання області знань в системі безперервного навчання на основі...
Ання і визначення області знань в інтелектуальній системі безперервного навчання на базі моделі Web-контенту Tree-Net і понятійно-тезисної...
О. В. Варецька КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентнісна освіта, освітня компетентність, компетентність, компетенція, діяльнісний підхід,...
Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі
Титенко С. В., Гагарін О. О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов...
«Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»
Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького...
Особливості створення та подання ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ
Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України», що виконує функції центру обробки...
НАКАЗ
«Духовно-гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу та її реалізація в сучасній освітній системі» (далі – обласний семінар)...
Проблема подання знань на основі природної мови у освітніх системах штучного інтелекту
...
Рождественська Д. Б. До проблеми мисленнєвих образів в інтелектуальній...
Рождественська Д. Б. До проблеми мисленнєвих образів в інтелектуальній діяльності дитини зі зниженим зором // Дидактичні та соціально-психологічні...
Урок навчання гра моти. 1 клас Л. А. Козиренко. Альбер Камю. «Чума»
Заняття №1. Підготовка проекту «Компетентнісний підхід в системі особистісно орієнтованого навчання»
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка