ЗАТВЕРДЖЕНО


Скачати 275.49 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖЕНО
Сторінка1/2
Дата17.05.2013
Розмір275.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2


 

 

  Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"
Полтавська філіяЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ВІД "___ " ____________ 2010 РОКУ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
________________ О.С. ПІВЕНЬ

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю товару:
«Продукти нафтоперероблення рідкі»
(Паливо-мастильні матеріали)

м. Полтава - 2011

ЗМІСТРозділ 1.

Загальні положення

1. 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2. Інформація про замовника торгів

1.3. Інформація про предмет закупівлі

1.4. Процедура закупівлі

1.5. Недискримінація учасників

1.6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2.

Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та порядок внесення змін

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3.

Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4.

Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.3. Інша інформація

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6.

Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю


Додаток №1: “Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі”.

Додаток №2: “Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів”.

Додаток №3: “Форма пропозиції конкурсних торгів”.

Додаток №4: “Істотні умови договору про закупівлю”.


Розділ 1. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена у відповідності до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

1.2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Полтавська філія Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"

- місцезнаходження:

Україна,36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 33

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

- юрисконсульт групи координації закупівель Сухомлин Юрій Іванович, тел. (0532) 53-66-67, факс (0532) 53-66-34, e-mail: ysuhomlyn@ukrtelecom.ua.

- начальник служби транспортних засобів та механізації Онищенко Валерій Михайлович, тел. (0532) 7-36-43, e-mail: onyshchehenko@ ukrtelecom.ua

1.3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Продукти нафтоперероблення рідкі. Код за ДК 016-97: 23.20.1

- вид предмета закупівлі:

Бензин Аи-76/80, Аи-92, Аи-95, газ стиснений, газ скраплений, дизельне паливо (по талонах)

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

м.Полтава, Полтавська обл.;

- бензин марки А-76/80 – 98 200 л;

 • бензин марки Аи-92 – 39 540 л;

 • бензин марки Аи-95 – 4 100 л;

 • дизельне паливо – 26 700 л;

 • газ стиснений – 6000 куб;

 • газ скраплений –1 500 л;

- строк поставки:

лютий - грудень 2011 року.

1.4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

1.5. Недискримінація учасників


Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.6. Інформація  про  валюту,  у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.1.7. Інформація про мову,  якою повинні  бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, але складені іншими підприємствами, установами та організаціями можуть бути складені як українською, так і російською мовами.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів та порядок внесення змін

- Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Полтавської філії ВАТ «Укртелеком» за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

- Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» повинна надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

- Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
- У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

-У разі несвоєчасного подання Полтавською філією ВАТ «Укртелеком» роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Полтавська філія ВАТ “Укртелеком” повинна продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

- У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Полтавська філія ВАТ “Укртелеком” повинна забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без неї (згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

- Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

- Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

- Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також, відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним із документів, а саме:

- випискою з протоколу засновників;

- наказом про призначення;

- довіреністю або дорученням.

- Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 11-00 години 26.01.2011р. (зазначається дата та час розкриття пропозиції конкурсних торгів зазначені в оголошенні про проведення конкурсних торгів), у разі внесення змін у документацію конкурсних торгів щодо зміни дати та часу розкриття – вказується остаточні дані.

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

- Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- пропозиції конкурсних торгів, яка складена за формою, згідно з Додатком №3 документації конкурсних торгів;

- документу, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, згідно п.3.1 документації конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним вимогам щодо предмету закупівлі, встановленим Полтавською філією ВАТ “Укртелеком” у п.3.7 документації конкурсних торгів;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям встановленим Законом та документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі (перелік документів визначено у п.3.6 документації конкурсних торгів);

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Даною документацією з конкурсних торгів не передбачено надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Даною документацією з конкурсних торгів не передбачено надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів та його повернення.


3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

- Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону:

 • наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності учасника;

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Відповідно до статті 17 Закону Полтавська філія ВАТ “Укртелеком” відмовляє учаснику у участі в процедурі закупівлі, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Полтавської філії ВАТ “Укртелеком”, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

Перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх критеріям, визначеним у ст.16 Закону:

1.Копію свідоцтва про державну реєстрацію.

2.Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.Копію паспорту (для фізичних осіб).

5.Копію статуту або іншого установчого документу.

6.Для Учасників-юридичних осіб - оригінал або завірена нотаріально копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство протягом останнього року.

7.Оригінал або нотаріально завірену копію довідки органу ДПС, дійсну на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів, про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

8.Копію балансу, копію звіту про фінансові результати за перше півріччя 2010 року, звіт про рух грошових коштів;

9.Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості по кредитам);

10.Підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою “Істотні умови договору закупівлі”, визначені Додатком №4 до документації конкурсних торгів.
Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку № 1 до документації конкурсних торгів.

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Даною документацією конкурсних торгів не передбачено подання Учасниками своїх пропозицій за окремими частинами предмета закупівлі (лотами).


3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Полтавською філією ВАТ «Укртелеком» до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

 

 

Особисто або поштою.

 

36009, м.Полтава, вул. Яківчанська, 7 (Група координації закупівель).

 

Дата:

- 26.01.2011р.

Час:

-10 год. 00 хв.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані Полтавською філією ВАТ «Укртелеком» після закінчення строку їх подання на адресу, зазначену в документації конкурсних торгів, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» протягом одного робочого дня з дня отримання запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 
36009, м.Полтава, вул. Яківчанська, 7.
 
Дата:

-26.01.2011р.Час:

-11 год. 00 хв

 

До участі у процедурі розкриття пропозиції конкурсних торгів Полтавською філією ВАТ “Укртелеком” допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозиції конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із документів:

 • випискою з протоколу засновників;

 • наказом про призначення;

 • довіреністю або дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати для огляду паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією з конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Полтавської філії ВАТ “Укртелеком” копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критеріїв і методики оцінки, визначених у Додатку №2 документації конкурсних торгів.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Полтавською філією ВАТ “Укртелеком”, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розбіжностях між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розбіжностях між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Полтавської філії ВАТ “Укртелеком”, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

5.3. Інша інформація

Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» має право звернутися до учасників за роз`ясненням змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

 1. учасник:

а) не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

б) не погоджується з виправленням виявленої Полтавською філією ВАТ «Укртелеком» арифметичної помилки;

в) не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Полтавською філією ВАТ «Укртелеком»;

 1. наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

 2. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

- Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

1. Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» відміняє торги у разі:

а) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;

б) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

в) виявлення факту змови учасників;

г) порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

д) подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

е) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

ж) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

2. Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

а) ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Полтавською філією ВАТ «Укртелеком» на фінансування закупівлі;

б) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
- Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Полтавською філією ВАТ «Укртелеком» Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Полтавською філією ВАТ «Укртелеком» відповідного рішення.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

- У день визначення переможця Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

- Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

- Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

- Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

- Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

- Істотні умови договору про закупівлю визначені у Додатку №4 до документації конкурсних торгів.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, Полтавська філія ВАТ «Укртелеком» повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Документація конкурсних торгів не передбачає забезпечення виконання договору про закупівлю.

 

 

 
ДОДАТОК № 1

 
  1   2

Схожі:

ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні
Затверджено список спортсменів, які включені до числа кандидатів на участь у Іграх ХХX Олімпіади у Лондоні (Великобританія) 2012...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка