ПЛАН-КОНСПЕКТ уроку до Т Ур. 17 ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп’ютерної обробки інформації. ТЕМАУРОКУ: Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій


НазваПЛАН-КОНСПЕКТ уроку до Т Ур. 17 ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп’ютерної обробки інформації. ТЕМАУРОКУ: Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій
Сторінка1/3
Дата17.04.2013
Розмір260 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Інформатика > План-конспект
  1   2   3


ПЛАН-КОНСПЕКТ уроку до Т.5. Ур.17

ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп’ютерної обробки інформації.

ТЕМАУРОКУ: Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій. Виконання обчислень з даними з різних аркушів.

НАВЧ.ВИХ. МЕТА: Ознайомити учнів із способами створення, введення та редагування формул. Виховувати свідому дисципліну.

ТИП УРОКУ: Засвоєння нових знань, умінь та практичних навичок.

МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: Комбінований (ознайомлення з новим матеріалом, вивчення нових прийомів роботи, виконання тренувальних вправ).

МТЗ: Базове обладнання лабораторії, роздаткові картки, інструкційні картки, плакат „Вікно програми Ехсеl”.

Місце проведення: Лабораторія № 3 комп'ютерної обробки інформації.

Література до уроку: Глинський Я.М. „Практикум з інформатики”; Шестопалов Є.А. „Ехсе 97-2000 для початківця”; Колодяжний Б.Г. „Інформатика 10-11 кл.”; „Інформатика”.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційна частина – 5 хв.

  1. Привітання та перевірка наявності учнів.

  2. Призначення чергових і закріплення учнів за робочими місцями.

 2. Вступний інструктаж - 200 хв.

  1. Повторення пройденого матеріалу за питаннями, що додаються.

  2. Провести підсумок опитування.

  3. Повідомлення учням теми та мети уроку.

  4. Виклад нового матеріалу за планом:

 1. Робота з формулами.

 2. Використання функцій (майстер функцій, категорії функцій).

 3. Виконання обчислень.

  1. Пояснення і показ найбільш раціональних прийомів, способів і послідовності виконання завдання, а також способів контролю якості роботи.

  2. Попередження можливих помилок, пояснення і показ способів раціонального усунення цих помилок при виконанні завдання.

  3. Закріплення і перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктажу. Видати завдання учням на урок.

 1. Поточний інструктаж – 50 хв.

  1. Перевірка готовності робочих місць та робочий стан ПК.

  2. Нагадати про правила БП та дисципліни в лабораторії.

  3. Провести цільовий обхід робочих місць учнів з метою перевірки своєчасного початку роботи і організацією робочих місць.

  4. Перевірити уміння учнів користуватися картками письмового інструктування.

  5. Провести проміжків контроль виконання учнями операцій, звернути увагу на самостійне виконання робіт учнями та надати допомогу невстигаючим учням.

  6. Провести оцінку робіт та виставити бали.

 2. Заключний інструктаж – 15 хв.

  1. Підвести підсумки роботи всієї групи та окремих учнів на протязі зміни.

  2. Показати способи виправлення помилок та дати коротку характеристику роботи кожного учня і повідомити оцінку.

  3. Видати домашнє завдання. (Повторення теми за конспектом).

  4. Прийняти робочі місця та лабораторію після прибирання її черговими.

Майстер в/н _____________________О.В.Цюпак

ПИТАННЯ на закріплення 1. З чого починається написання формули?

 2. Назвіть компоненти формули.

 3. Для чого застосовуються логічні функції в бухгалтерських документів?

 4. Що таке абсолютна адреса комірки?

 5. Для чого застосовується зв’язування комірок?

 1. РОБОТА З ФОРМУЛАМИ

У програмі Excel над вмістом комірок виконуються різні обчислення згідно формул.

Формула - основний інструмент обробки даних в Ехсеl, а також вираз, що описує обчислення в комірках.

За допомогою формул можна порівнювати дані в комірках, додавати, множити значення комірок, знаходити середні значення, об’єднувати вміст комірок.

Формула записується в комірці в один рядок. Excel вважає формулою будь-який запис у комірці, який починається із символу =.

Для запису формул у комірку можна:

 • внести дані у комірку (користувач символ за символом записує формулу і її складові на власний розсуд і зі своїми помилками лишається сам на сам);

 • використати рядок формул (система допомагає користувачу вибрати потрібну функцію для формули, одержати її опис, а йому залишається лише дописати потрібні аргументи); Над таблицею є рядок формул (ВидРядок формул), у якому висвітлюється дане чи формула, які вводяться або які вже є в клітинці. Після введення формули у клітинці відображається результат обчислень, а формулу можна побачити лише у рядку формул.

 • використати майстра функцій (безпомилковий набір функцій та аргументів, система знаходить помилки і допомагає їх виправити).

До клацання на кнопці „ОК" формулу можна редагувати або відмінити клацанням на кнопці „Отмена". Після натискання „ОК" - у виділеній комірці з'явиться результат, у рядку формул залишиться відповідна формула, за якою було виконано обчислення.

Побачити всі формули таблиці - задати режим відображення формул (СервісПараметриВиглядформулиОК). Щоб повернути результати обчислень -зняти режим відображення формул.

  1. Компоненти формул (Оператори і операнди)

Формули можуть містити такі компоненти.

 • Символ =, ним починається запис формули у комірку із клавіатури або клацанням на = у рядку формул.

 • Оператори - інструкції для виконання дій (+ - * :).

 • Адреси комірок з числами

 • Функції з набору вбудованих функцій Excel (СУММ або СОS).

  1. Порядок введення формул до ЕТ

=перше числооператордруге числоEnter (при введенні формули, у рядку формул з'являються нові кнопки: X (скасовує внесені до формули зміни); Ö (дає команду на виконання формули). Формулу можна набирати будь-якими літерами, бо Excel автоматично перетворює всі літери на великі, як тільки подається команда на виконання.

Порахувавши одну формулу, інші обраховуються за допомогою маркера заповнення – автозаповнення (зайти в правий нижній куток комірки, дочекатися "худого" плюса і затиснувши ЛКМ, потягти вниз). Таким чином можна копіювати не тільки формули, а й текст і числа.

Існує також автоматичне переобчислення результатів. Оскільки обчислення в таблиці ведуться автоматично - це означає, що зміна будь-якого вхідного даного одразу ж веде до переобчислень всієї таблиці (якщо задано режим СервісПараметриОбчисленняАвтоматично). Режим Автоматично можна вимкнути і скористатися ручним переобчисленням за допомогою клавіші F9.

Копіювання формул і автоматичне переобчислення у таблиці - це два основні засоби автоматизації обчислень в ЕТ.

  1. Оператори

В ЕТ є 4 види операторів:

Математичні оператори, їх є 7 (+ - (віднімання) / * ^ (піднесення до степеня) % - (заперечення) - призначені для виконання арифметичних операцій над числами).

Текстовий оператор & (амперсанд) - об'єднує послідовності символів із різних комірок в одну послідовність, тому його називають також оператором об'єднання. Текстові значення у формулах беруть у лапки "..."1.

Логічні оператори (оператори порівняння) = (дорівнює) > (більше) < (менше) >= (більше або дорівнює) <= (менше або дорівнює) ≠, <> (не дорівнює) - застосовуються при роботі з числами і текстом, використовуються для надання твердженням значень "Истина" ("Ложь").

Адресні оператори (оператори посилань) вказують на комірку або групу комірок ( з вказівкою її координат). Значення порожньої комірки дорівнює нулю. При цьому використовуються спеціальні символи:

: (двокрапка) – звернення до діапазону комірок. Через двокрапку указується ліва верхня і права нижняя комірки діапазону. Наприклад: А4:Р7. А запис =СУМ(А4:Р7, В6:К13) означатиме додавання комірок прямокутних діапазонів.

; (крапка з комою) – позначає об'єднання осередків. Наприклад, D2:D4;D6:D8 – звернення до осередків D2, D3, D4, D6, D7, D8.

"Пробіл" – з його допомогою можна посилатися на ділянку перетину двох діапазонів. Наприклад, запис =СУМ (F1:F8_F5:F13) означатиме додавання комірок від F5 до F8 (символ_позначає порожній пробіл

  1. Адреси комірок

~Відносна – адреси клітинок вигляду В3 чи С3 називаються відносними. При копіюванні формули автоматично змінюються адреси комірок що входять в неї.

~Константи (абсолютна адреса) – текстові або числові значення, які не змінюються при копіюванні формули (якщо записано, наприклад постійний коефіцієнт). Комірки позначаються координатами комірок у поєднанні із знаком $ (наприклад: $F$7 чи F$7 - закріплює комірку). У комірку ввести відносне посилання, а потім за допомогою послідовних натискань F4 обрати форму запису посилання типу А1- $А$1-А$1-$А1, де $А$1 - абсолютна адреса комірки. Абсолютна адресація досягається також в іменованих комірках2. Застосування іменованих комірок спрощує побудову та розуміння формул. Щоб присвоїти вибраній комірці або діапазону комірок ім'я, треба виконати такі дії: виділити комірку (діапазон комірок)записати потрібне ім'я в поле адреси активної комірки, що знаходиться ліворуч від рядка формулнатиснути клавішу Enter. Назву іменованої комірки „для формули" краще писати англійськими літерами, а в сусідній комірці писати її назву „для людини" українською мовою3. До цих комірок можна звертатися і з інших листів, тому імена комірок в одній книзі не повинні повторюватися. Щоб швидко перейти у потрібну комірку, досить клацнути на значку ліворуч від рядка формул, відкриється список іменованих комірок, у якому вибрати потрібну.

~Змішана – закріпляється або стовпчик або рядок, і позначається $А1 – закріплює стовпчик; А$1 – закріплює рядок.

 1. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ

Для полегшення роботи в Microsoft Excel передбачені різні засоби, що полегшують рутинну роботу. Одним з таких засобів є Майстри (помічники):

 1. Майстер Діаграм - спрощує побудову діаграм;

 2. Майстер Функцій - спрощує написання функцій;

 3. Майстер Підказок - здійснює швидкий пошук інформації (хоча він і не є майстром у прямому значенні цього слова);

 4. Майстер Web-сторінок - для створення HTML-сторінки;

 5. Майстер шаблонів - спрощує створення нового шаблону чи бази даних;

 6. Майстер зведених таблиць - дає можливість аналізувати зріз наявної інформації, упорядковувати стовпці, рядки та заголовки сторінок методом «перетягнути і відпустити».

 7. Майстер перетворень - дає можливість конвертувати документи в Excel з інших форматів.

  Функція Excel — це спеціальне позначення дії для виконання певного обчислення.

Найбільш поширеною в табличних розрахунках є функція суми. Для швидкого задавання у формулі цієї функції призначена піктограма Автосумма. При цьому необхідно виділяти діапазон обчислення.

Для складних обчислень Ехсеl пропонує більше 200 різноманітних функцій: математичних, фінансових, статистичних і логічних і має засіб Майстер функцій для введення функцій (меню ВставкаФункція) або піктограмою на панелі інструментів.

З використанням Майстра функцій формула будується у два кроки:

1-й крок - вибір функції;

2-й крок - внесення аргументів. У списку Категорія вибрати групу функцій, у списку Функція – саму функцію, користуючись її описом у нижній частині вікна.

Цей засіб дозволяє уникнути типових помилок, дає по ходу запису формули підказки, обчислює проміжні результати.

Загальний вигляд формули в ЕТ: = ФУНКЦІЯ (АРГУМЕНТИ).

Аргументи – це величини, що використовуються для обчислення значення функції. Результат обчислення функції називається поверненим значенням. Аргументами у формулах використовуют числа, адреси комірок і діапазони комірок (їх називають ОПЕРАНДАМИ).

Функції вставляються у формули, які починаються зі знаку = . Якщо формулу почати з назви функції, то знак рівності буде підставлений автоматично. Функція включається до формули записом "вручну" або за допомогою майстра функцій, що спрощує введення функції.

Є функції, які не потребують аргументів.

= СЕГОДНЯ() - ввести в комірку сьогоднішню дату; = ТДАТА() - ввести поточні час і дату, що на таймері комп'ютера – потрібно: комірку зробити активною, клацнути на панелі інструментів кнопку „Вставка функції", вибрати функцію ТДАТА(), клацнути на кнопці „ОК", в комірці з'являться поточні дата і час.

Щоб обчислити проміжок часу між двома датами4, що записані у комірки, досить у комірку результату записати формулу у вигляді різниці вмісту комірок. Комірка результату повинна мати формат Загальний або Числовий.

В одну комірку можна ввести дату і час з пропуском між ними. Якщо є потреба вести число, дату або час у вигляді тексту, досить перед ним набрати апостроф (’).

При виконанні обчислень у формули можна записувати такі математичні функції:

Сумм (аргумент 1; аргумент 2...) - сума всіх значень, що знаходяться у дужках;

Срзнач (аргумент 1; аргумент 2...) - середнє значення чисел, що знаходяться у дужках;

Макс (аргумент 1; аргумент 2...) - найбільше значення серед чисел, що знаходяться у дужках;

Мин (аргумент 1; аргумент 2...) - найменше значення серед чисел, що знаходяться у дужках.

Функція повинна відповідати синтаксису: запис функції починається зі вказівки імені функції, потім випливає список аргументів, які беруться в круглі дужки; пробіли перед та після дужок не допускаються; кількість відкритих дужок має відповідати кількості закритих. Окремі аргументи в списку слід розділяти комами. Деякі функції можуть мати до 30 аргументів.

В ЕТ Excel допускається вкладення функцій одна в одну, тобто використання значення, що повертається однією функцією, як аргумент для іншої функції. Функція, що є аргументом іншої функції, називається вкладеною5.

  1. Логічні команди Excel

Логічні функції використовують логічні умови: знаки більше, менше, дорівнює, не менше, не більше, не дорівнює. Логічна умова, яка виконується, має значення ІСТИНА. Логічна умова, яка не виконується, має значення ЛОЖЬ

ЕСЛИ (логічна умова; Дія 1 - виконується при значенні умови ИСТИНА; Дія 2 - виконується при значенні умови ЛОЖЬ);

И (умова 1; умова 2; ... має значення ИСТИНА, якщо всі умови виконуються, і ЛОЖЬ, якщо одна з умов не виконується);

ИЛИ (умова 1; умова 2;... має значення ИСТИНА, якщо ні одна з умов не виконується).

Щоб вибрати і вставити функцію, треба виконати такі дії:

  • зробити активною комірку, куди буде вставлена функція;

  • викликати „Майстра функцій", у діалозі, що відкриється є два списки: Категорія і Функція. У першому списку потрібно вибрати категорію, у якій є функція, а в другому – саму функцію. Усього в наборі Excel 10 категорій функцій. Крім того, список категорій доповнений рядком тих функцій, які недавно використовувались.

  • У списку „Функція", вибрати потрібну функцію; У діалозі під списками є рядок опису синтаксису і подано коментар про призначення виділеної функції. Аргументи виділені напівжирним шрифтом, є обов’язковими. Якщо обов’язкові для функції аргументи не будуть зазначені, то її неможливо буде ввести до комірки. Аргументи можна вводити з клавіатури, але бажано при введенні посилань використовувати мишу, що прискорить процес введення і позбавить помилок.

  • Обравши потрібну функціюОК, після чого відкриється наступне діалогове вікно Майстра функцій, назване палітрою формул (добудовник формул). Вибрана функція запишеться у верхньому віконці добудовника формул разом з необхідними розділовими знаками.

Спектр можливостей Excel надзвичайно великий, але жоден користувач у своїй практиці не обходиться без операції додавання. Найбільш поширеною в табличних розрахунках є функція суми. Для цього Excel має цілу низку зручних інструментів.

  1. Автододавання

ÖДодавання виділених комірок – для швидкого введення функції призначена піктограма Автосума з панелі інструментів або меню ВставкаФункція. При цьому виділяється діапазон обчислення6.

ÖДодавання з автоматичним виділенням доданків. Щоб додати комірки, можні їх і не виділяти – програма може це зробити за вас. Досить лише активізувати комірку, до якої хочете помістити суму, і клацнути по кнопці Автосума, Enter.

ÖДодавання за допомогою функції СУМ. Виділити комірку, де має бути результат, клацнути на кнопці = у рядку формул і в списку функцій обрати функцію СУМ. У діалозі Палітра формул буде зазначено діапазон комірок, що додаються, і виведена сума.

  1. Excel – калькулятор

Коли є потреба швидко провести підрахунок „для себе" без запису у таблицю, можна скористатися режимом калькулятора.

 • виділити потрібні коміркиПКМ на рядку стану, з'явиться список можливих дій;

 • клацнути на потрібній діїподивитися результат в правому кінці рядка стану.

Якщо на екрані немає рядка стану, виберіть СервісПараметриВид. Клацніть у полі „Отображать - строку состояний", щоб з'явилася „V", і на кнопці „ОК.

  1. Коректор формул та Повідомлення про помилки

Якщо формула в комірці має помилку, то Excel виводить повідомлення про помилку. Якщо формула містить посилання на комірку, яка містить значення помилки, то замість цієї формули також виводитиметься повідомлення про помилку. Значення повідомлень:

 • чи починається формула зі знака = (дорівнює)?

 • Чи стоїть: (двокрапка) в іменах діапазонів?

 • Чи немає зайвих пропусків?

 • Чи не пропущені — (лапки)?

#ДЕЛ/0! - спроба поділити на нуль;

#Н/Д - відповідь неможлива через неповноту даних; таке повідомлення може з'явитися, якщо як аргумент задано посилання на порожню осередок;

#ІМЯ? - незрозуміла формула, помилка в назві функції або адресі комірки;

#ПУСТО! - незрозуміла адреса комірки;

#ЧИСЛО! - проблема з числом у формулі; порушені правила завдання операторів, прийняті в математиці;

#ССЬІЛКА! - стерта комірка, на яку посилається формула;

#ЗНАЧ! - можливо, текст замість числа або пуста комірка;

#### - число не поміщається у комірку по довжині.

  1. Формати чисел

Числа в клітинку вводять звичайним способом, але на екрані вони можуть бути відображені незвично: число може виглядати як заокруглене, з символом грошової одиниці ($, грн.), з комами чи пропусками, які відокремлюють тріади цифр тощо. Відображення даних залежить від формату, який задають командою ФорматКомірки.

Формати є:

Загальний 41,00 виведення чисел з

41; 415327 41 Для відображення текстів і

Для відображення текстів і чисел загального типу

Числовий

-41,53; 41,00; 415 327 415 327 вибраною кількістю

Більш загальний спосіб виведення чисел з вибраною кількістю десяткових знаків

Грошовий

41,53грн.; 4157 грн.

До числа додається гривня, або ін. грошова одиниця

Фінансовий

41,53грн; 0,327 грн.

Числа вирівнюються по роздільнику цілої і дробової частини

Дата

20.03.2008; 20 мар 2008; Март 2008

Для відображення дати

Час

13:36 13:36:48 13:36 РМ

Для відображення часу

Процентний

-4153%; 4100%

Число множиться на 100 і виводиться з символом %

Дробовий

3/7; 31/49; 312/673

Звичайні дроби з чисельником і знаменником до 3 цифр. Для перетворення звичайного дробу в десятковий досить перед ним записати 0 і "пропуск"

Експонен-ціальний

5,78Е+07

Коли число виходить за ширину комірки

Текстовий

41; 415327

Відображається і обробляється як текст незалежно від вмісту

додатковий

(пошт. індекс, номер тел., табельний номер) усі формати користувача.

Розділювачем7 цілої і дробової частини в числах може бути крапка або кома залежно від налаштування Windows. Розділювач можна поміняти на закладці Числа у вікні програми Мова і стандарти панелі керування (ПускНалаштовуванняПанель керуванняМова і стандарти).

При виконанні обчислень Excel забезпечує точність до 15 знаків, але при виведенні результатів на екран округлює числа у відповідності з форматом комірки, в якій це число відображається. Округлюючи число, Excel у подальших обчисленнях враховує істинну, а не округлену величину числа.

На відміну від звичайних розрахунків бухгалтерія вимагає, щоб обчислення велись тільки у грошових одиницях (гривні і копійки, рублі і копійки, долари і центи тощо). Для цього результати обчислень необхідно округлювати до 0,01.

ОКРУГ (А1:А12; 2) - 4.999 перетвориться у 4.99;

ОКРУГЛВНИЗ (А1:А12; 2) - 4.999 перетвориться у 4.99; - 4.999 у -5.00;

ОКРУГЛВВЕРХ (А1:А12; 2) - 4.999 перетвориться у - 4.99., а 4.999 у 5.00;

Якщо є необхідність при обчисленні відкинути дробову частину, використовують функцію ОТБР.

На панелі Форматування є такі кнопки:

Грошовий формат - Приєднує до числа грн. (гривня) або знак іншої валюти. Для цього потрібно скористатись засобами Windows і виконати такі дії: Мій комп’ютерПанель управлінняЯзик і стандартина вкладці Грошова одиниця у вікні Позначення грошової одиниці написати грн. ОК.

Процентний формат - Збільшує число у 100 разів і приєднує %

Збільшити розрядність - Збільшує розрядність на одиницю

Зменшити розрядність - Зменшує розрядність на одиницю

У багаторозрядних числах вставляється роздільник "пропуск" між кожними трьома цифрами

 1. МАСИВИ ФОРМУЛ

Масиви формул зручно використовувати для введення однотипних формул і обробки даних у вигляді таблиць8.

Для створення масиву формул необхідно:

 • виділити осередки, в яких повинен знаходитися масив формул;

 • ввести формулу звичайним способом, вказавши як аргументи групу осередків-аргументів;

 • у останньому вікні замість кнопки ОК натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter.

Для редагування масиву формул необхідно:

 • виділити осередки, в яких знаходиться масив;

 • клацнути мишею усередині рядка редагування і відредагувати формулу;

 • натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter.

  1. Пошук даних

Щоб знайти текстовий рядок або число, необхідно:

 • м
  еню ПравкаЗнайти;

 • у полі Що діалогового вікна Знайти вказати, що необхідно знайти;

 • щоб Excel враховував при пошуку регістр символів, введених в поле Що, слід встановити прапорець Враховувати регістр;

 • щоб Excel шукав тільки ті комірки, вміст яких відповідає шаблону пошуку, слід встановити прапорець Комірка цілком;

 • у полі Переглядати необхідно вибрати напрям пошуку по термінах або по стовпцях;

 • у полі Зону пошуку слід вибрати формули, значення або примітки (пошук вестиметься тільки у вказаних компонентах комірок);

 • клацнути кнопку Знайти далі (після чого буде виділено перше слово, що відповідає умовам пошуку);

 • для пошуку наступного фрагмента, що відповідає умовам, повторно клацнути кнопку Знайти далі;

 • для заміни виділених символів необхідно клацнути кнопку Замінити, після чого з'явиться діалогове вікно Замінити.
  1   2   3

Схожі:

УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Урок №7 Тема: Використання формул і вбудованих функцій у середовищі...
Розвивати практичні вміння та навички щодо опрацювання табличної інформації за допомогою формул та вбудованих функцій ЕТ
Тема: Майстер функцій. Категорії функцій
Функція це створена формула, яка виконує операції над заданими значеннями і повертає нове значення
Тема: Майстер функцій. Категорії функцій Мета
Функція це створена формула, яка виконує операції над заданими значеннями і повертає нове значення
Тема: Майстер функцій. Категорії функцій Мета
Функція це створена формула, яка виконує операції над заданими значеннями і повертає нове значення
Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації
ЕСЛИ, И та ИЛИ; навчити використовувати Майстер функцій для створення робочої формули; формувати навички критичного мислення
УРОКУ: Майстер функцій. Математичні функції
Навчальна: Сформувати знання про класи стандартних функцій та ознайомити з математичними функціями
УРОКУ: Майстер функцій. Математичні функції
Навчальна: Сформувати знання про класи стандартних функцій та ознайомити з математичними функціями
Дата Клас Майстер функцій. Категорії функцій
Зокрема, знаходити середнє арифметичне, максимальне й мінімальне значення, середньоквадратичне відхилення, найбільш імовірне значення,...
СТРУКТУРА УРОКУ
Мета: Ознайомити учнів із способами створення, введення та редагування функцій. Розвивати образне мислення і творчу уяву учнів. Виховувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка