Пожежнi мотопомпи


Скачати 118.35 Kb.
НазваПожежнi мотопомпи
Дата16.04.2013
Розмір118.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > ДокументиМЕТОДИЧНИЙ ПОСIБНИК
проведення занять з технiчної пiдготовки з особовим складом караулiв
Тема: 4 Пожежнi мотопомпи.
Навчальна мета: вивчення тактико-технiчних характеристик, будови експлуатацiї, технiчного обслуговування, правил технiки безпеки.
Час: 90 хв.
Мiсце проведення: учбовий клас
Матерiальне забезпечення: плакати МП-800,МП-1600
Лiтература: - М.Д.Безбородько Пожежнi автомобiлi.Пожежнi насоси.
Порядок проведення занять:
І. Органiзацiйний момент - 5 хв.

-перевiрка присутнiх ;

-оголошення теми мети занять,питань якi мають вивчатись.
ІІ. Контроль знань - 10 хв.

-перевiрка засвоєння ранiше пройденого матерiалу.
ІІІ. Викладення матерiалу теми - 65 хв.

Питання якi вивчаються:

1.Призначення , технiчна характеристика i будова мотопомпи МП-800,

МП-1600.

2.Пуск , робота мотопомп i їх експлуатацiя.

3.Технiчне обслуговування мотопомп.

4.Технiка безпеки при роботi на мотопомпах.Питання та їх короткий змiст

Методичнi вказiвки

1

2

1.Призначення , технiчна характеристика i будова мотопомпи МП-800, МП-1600.
Пожежна технiка-один з найдавнiших винаходiв. Для гасiння пожежi в мiстах та селах використовувались механiзми та рiзнi пристрої . До найдавнiших винаходiв в пожежнiй технiцi вiдноситься ручна пожежна помпа , яка вперше практично використовувалась при пожежi в мiстi Аугсбурзi в 1517 р. її винахiдником є Антон Платнер.

Подальше удосконалення ручної помпи пов'язане з голандцем Ян Вандер Гейде,який забезпечив ручну помпу пожежними рукавами . До винаходу парового пожежного насосу /1829р./ ручна пожежна помпа основним технiчним засобом боротьби з пожежами.

Поява автомобiля внесла корiннi змiни в тактику боротьби з пожежами. Одним з агрегатiв означених для гасiння пожеж являється пожежнi мотопомпи, якi складаються з бензинового карбюраторного двигуна внутрiшнього згорання i центробiжного насосу , змонтованих на загальнiй рамi.

Повна автономнiсть в роботi ,простота i надiйнiсть конструкцiї Нескладнi правила при користування роблять мотопомпи Незамiнними при гасiннi пожеж, особливо в сiльських районах . Висока мобiльнiсть переносних мотопомп, дозволяє встановити їх на вододжерела практично в любому мiсцi недоступному для пожежних автомобiлiв.

Мотопомпа представляє собою насосний агрегат який складається з: центробiжного насосу , двигуна внутрiшнього згорання . Призначенi для подачi води при гасiннi пожеж в сiльськiй мiсцевостi а також на великих промислових об'єктiв , де використовувати автоцистерни i насосно - рукавнi автомобiлi неможливо або економiчно не виправдано. По тактичному призначенню i способу транспортування мотопомпи роздiляються на двi групи: мотопомпи пожежнi переноснi i мотопомпи пожежнi причепнi.

Мотопомпа МП-800А складається : з двигуна внутрiшнього згорання i насоса. Двигун i насос змонтованi на пружиннiй зварнiй рамi. На мотопомпi знаходяться системи запалювання ,система живлення ,

система охолодження ,система вихлопу, система заповнення насоса водою ,заводний механiзм ,всмоктуюча i напiрна лiнiї. Охолодження цилiндрiв i головок двигуна проводиться перекаченою водою яка поступає вiд насоса.

Насос центробiжний одноступеневий, складається з:корпуса, кришки робочого колеса ,засувки i затримки.

Система заповнення насосу водою складається з:газосруйного вакуум-апарата ,закрiпленого на головцi лiвого цилiндра, який в перiод заповнення насоса працює як компресор . Включення i виключення вакуум-апарата проводиться поворотом рукоятки розподiльного крана. При поворотi рукоятки в положеннi "включено" насос з'єднується з соплом гозоструменевого вакуум-апарата .Цилiндр який працює як компресор i подає повiтря на газоструменевий вакуум-аппарат. Пiсля заповнення насосу водою ,рукоятка розподiльного крана ставиться в початкове положення i лiвий цилiндр включається в роботу.
Технiчна характеристика:
Найбiльше число обертiв вала,хв. -800

Висота всмоктування ,м-5

Максимальний час всмоктування ,сек.-40

Габаритнi розмiри :мм

довжина - 950

ширина - 520

висота - 725

Маса , кг - 90

Тип насоса - центробiжний ,одноступеневий ,консольний .

Всмоктуюча система -вакуум-апарат газоструйний.
Мотопомпа пожежна МП-1600 складається з :

 • двигуна з системою запалювання ,

 • живлення ,

 • охолодження i запуску ,

 • насоса ,

 • прицепа,

 • капота,

 • крил,

 • щитка приборiв i управлiння ,

 • система електрообладнання,

 • система заповнення насоса водою,

 • всмоктуючих i напiрних лiнiй ,

 • пiнозмiшуюче обладнання.

Насос центробiжний одноступiнчатий, консольного типу,
прифланцерований до картера муфти двигуна. Вал насоса одночасно служить валом муфти щеплення.

Напiрнi лiнiї насоса виведенi в сторону i проходять через ящики крил. На напiрних лiнiях встановленi малогабаритнi шаровi крани.

Пiнозмiшуючi обладнання знаходяться на насосi помiж всмоктуючим i напiрними патрубками. Мотопомпа може працювати з пiнозмiшуючими обладнанням як при заборi води з водоймища, так при заборi води з гiдранта.

При заборi води з гiдранта для подачi пiноутворювача в насос використовують ежекцiйне обладнання. Пiнозмiшуюче обладнання дозволило розширити дiапазон використання мотопомпи МП-1600 для гасiння рiзнорiдних горючих матерiалiв.
Технiчна характеристика
Тип мотопомпи МП-1600 - прицепна

Габаритнi розмiри,мм

довжина -2800

ширина -1820

висота –1430

Вага,кг -660

продуктивнiсть ,хв/обертiв -1600

повний тиск,атм -8

висота всмоктування,м -3,5

найбiльша висота всмоктування,м -7

потужнiсть двигуна,К.С. -55

ємкiсть паливного бака,л -45

вакуум-апарат -газоструйний

час заповнення насоса водою, сек -40
2. Пуск , робота мотопомп i їх експлуатацiя МП-800, МП-1600.
МП-800
Пiдготовка до роботи:
1. Проведення зовнiшнього огляду мотопомпи з цiл’ю виявлення несправностей.

2. Перевiрити затяжку.

3. Перевiрити запалювання - вивернiть свiчки перевiрьте їх на наявнiсть iскр.

4. Приготовити паливну сумiш - спочатку налити в посуду бензин марки А-76, а потiм масло АКп- 10 в пропорцiї 20:1,сумiш змiшати i залити в горловину.

5. Перевiрити наявнiсть гумових кілець в з'єднувальних головках всмоктуючих рукавiв.

6. Закрити спускнi краники картера, цилiндрiв i насосу.

7. Щiльно закрити засувку.

8. Перевiрити наявнiсть масла в системi трьохрежимного запобiжника обертiв, при його вiдсутностi залити масло АС-8.
Порядок роботи:
1. Приєднати всмоктуючий рукав з сiткою до насосу.

2. Вiдкрити кран бензобака i натиснути на кнопку поплавка карбюратора ,перевiрте подачу палива в поплавкову камеру карбюратора.

3. Заповнити водяну сорочку цилiндрiв водою , вiдкрити спусковий краник до появи води .

4. Встановити гашетки карбюратора в нижнє положення .

5. Повернути рукоятку вакуум-апарата в крайнє лiве положення .

6. Залийте в масльонку патрубка карбюратора АС-8.

7. Заведiть через педаль двигуна.

8. Пiднiмiть гашетку газу карбюратора на незначну велечину , дайте можливiсть двигуну попрацювати на малих обертах 1 хв.

9. Повернiть рукоятку вакуум-апарату для пiдсосу води, час пiдсосу води не повинен перевищувати 40 с.

10. Пiсля викиду цiвки з дифузора вiдкрити задвжку на

10-15 мм.

11. Пiсля викиду води зi ствола напiрного рукава повернути рукоятку вакуум-апарата в положенi "Закрито" i плавно вiдкрити засувку.

12. Для полегшення запуску холодного двигуна рекомендуємо через декомпресiйнi крани залити 2-3см куб. паливної сумiшi.

13. Вiдкрити спусковий краник головки цилiндрiв, впевнетись що вода циркулює в системi, закрити кран.
В процесi роботи мотопомпи необхiдно слiдкувати:

-подачу i напiр насоса ;

-охолоджено двигуна;

-температурний режим двигуна /нагрiв картера не бiльше +60 С, цилiндрiв +80С/.

Пiсля закiнчення роботи мотопомпу протерти i просушити магнето.
МП-1600

Робота вiд водоймища.

1. Прибувши до мiсця пожежi ,вiд'єднати вiд буксуючого автомобiля , встановiть i зафiксуйте передню опору ,приєднати всi рукава затянiть гайки .

2. Рукоятку ручного вимикача вакуум-апарата перемiстiть на себе i встановiть фiксатор .

3. Запустити i прогрiти двигун .

4. Включено щеплення , повiльно збiльшуючи газ .

5. Включiть газоструйний вакуум-апарат ,для чого перемiстiть рукоятку ручного вимикача i збiльшiть оберти двигуна , заповнiть насос водою ,пiсля чого вiдкрийте шаровi крани яким регулюється режим роботи мотопомпи.
Робота вiд гiдранта .
Робота вiд гiдранта виконується при допомозi пожежної колонки i двух м'ягких рукавiв довжиною на 4м.:

1. На всмоктуючий патрубок насоса встановити перехiдник.

2. З'єднати перехiдник з колонкою двума рукавами дiаметром 60 довжини 4м.

3. Провести всi операцiї вказанi вище при заповненi насосу водою .

4. Вiдкрийте задвижки пожежної колонки.
Робота з пiнозмiшувачем.
Мотопомпа може працювати як вiд водоймища так i вiд гiдранта. Для роботи мотопомпи з пiнозмiшувачем:

1. Вiдкрийте заглушку до якої приєднати шланг вiльний

кiнець якого опустiть в пiноутворювач.

2. Встановiть на манометрi насосу показник вiд 7 до 8 кгс/см кв. напiр при виходi води не повинен перевищувати 2,5 кгс/см кв.

3.Встановити ручку дозатора в вiдповiдностi з кiлькiстю пiд'єднаних пiногенераторiв.

4.Технiчне обслуговування мотопомпи
3.Технічне обслуговування.
Технiчне обслуговування включає виконання робiт по огляду, чистцi , регулювання вузлiв i механiзмiв перевiрки укомплектованостi i стану пожежно-технiчного обладнання ,заправки горючими i змазуюючими матерiалами. Технiчне обслуговування мотопомпи по об'єму виконання робiт i перiодичностi їх проведення пiдроздiляються на види: пiд час роботи , пiсля роботи ,технiчне обслуговування №1/ТО-1/ i №2/ТО-2/.

Технiчне обслуговування пiд час роботи i пiсля неї виконується незалежно вiд часу, випрацьованого мотопомпою. Технiчне обслуговування №1 i №2 проводиться через визначнi перiоди роботи мотопомпи ,згiдно заводських iнструкцiй ТО-1 – один раз в мiсяць,

ТО-2 -один раз в пiвроку . Мотопомпа пiсля виконання любого виду технiчного обслуговування повинна вiдповiдати слiдуючим вимогам :

 • бути чистою ,

 • справною ,

 • вiдрегульованою

 • змазкою i заправленою;

 • укомплектованою ,

 • зi справними всмоктуючими i вiдкидними

рукавами;

 • безвiдмовно забирати воду з допомогою вакуум-апарату,

 • двигун повинен легко заводитись.


4.Технiка безпеки при роботi на мотопомпах.
Технiчний стан пожежних мотопомп повинен вiдповiдати вимогам вiдповiдних Правил технiчної експлуатацiї заводiв-виробникiв.

До управлiння з спецiальними агрегатами /мотопомпами/ допускаються особи якi пройшли навчання по програмi пiдготовки мотористiв пожежних мотопомп i отримували свiдоцтво встановленого зразка.

Пожежна технiка яка знаходиться в бойовому розрахунку повинна бути технiчно справною. При виявленнi несправностей моторист повинен термiново доповiсти начальнику чергової варти i прийняти мiри по їх усуненню . Рух автотранспорту дозволяється тiльки при закритих вiдсiках , Закрiпленому технiчному обладнанню, справною свiтловою сигналiзацiєю.

При черговiй змiнi варти пуск двигуна мотопомпи може виконуватись тiльки пiсля огляду i прийомi П.Т.О.

При заправцi бензобака паливом забороняється користуватися вiдкритим вогнем i не палити ;заливку палива проводити невеликими порцiями не допускаючи переливи i попадання палива на глушник.

Слiдкувати за тим , щоб не було протiкання палива з баку, бензопроводiв i паливної камери карбюратора.

При запуску двигуна МП-1600 вручну необхiдно впевнитись що храповик колiнчатого валу має справнi прорiзи.

Перед виїздом необхiдно впевнитись в надiйностi сцени з тягачем , правильної фiксацiї опор .

При роботi мотопомпи в примiщеннях з часом безперервної роботи бiльше 5 хв. повиннi встановлюватись мiсцевi вiдсоси вiдпрацьованих газiв.
Категорично забороняється :

-експлуатацiя мотопомпи i вiдкритих лiнiях, електропередач якi знаходяться пiд напругою i розмiщенi в радiусi дiї.

-експлуатацiя мотопомпи на площадках змонтованих в глибоких колодязях. На випадок аварiї негайно зупинити двигун , виключити запалювання.


Прочитати

Під запис

Дати під запис


Під запис

Дати під запис

Дати під запис

Дати під запис

Дати під запис


Прочитати

Прочитати

Дати під запис
4. Закрiплення вивченого - 10 хв.

Питання закрiплення :

1. Призначення мотопомпи МП-88А,МП-1600.

2. Технiчна характеристика .

3. Послiдовнiсть роботи по забору води i подачi по напiрним пожежним

рукавам.

4. Види Т.О.

5. Т.О. пiд час роботи на пожежi .

6. Т.О. №1 послiдовнiсть його проведення .
5. Пiдведення пiдсумкiв - 10 хв.

-вказати на питання , якi вимагають пiдвищеної уваги;

-оголосити оцiнки;

-вiдповiсти на запитання;

Схожі:

Пожежнi насоси
Навчальна мета: удосконалення вмiнь i навичок, якi дозволяють тактично грамотно використовувати пожежну технiку i пожежно-технiчне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка