10. Формування понять, вмінь та навичок. Формування понять інформатики. Особливості методики введення нових понять інформатики. Формування вмінь і навичок на


Скачати 32.66 Kb.
Назва10. Формування понять, вмінь та навичок. Формування понять інформатики. Особливості методики введення нових понять інформатики. Формування вмінь і навичок на
Дата15.04.2013
Розмір32.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
10. Формування понять, вмінь та навичок. Формування понять інформатики. Особливості методики введення нових понять інформатики. Формування вмінь і навичок на уроках інформатики.

9. Формування понять інформатики.

Зміст шкільного курсу інформатики базується на трьох фундаментальних поняттях: інформація, алгоритм, ЕОМ. Поняття “інформація” вчитель вводить конкретно-індуктивним методом (пояснює на прикладах). Перші приклади має навести вчитель, інші можна запропонувати привести учням. Приклади: спілкування між двома людьми, читання людиною друкованого джерела тощо. Метою наведення подібних прикладів є виділення суттєвих і несуттєвих ознак поняття “інформація”. Учні мають з’ясувати, що у процесі сприймання суттєвими є три ознаки:

1. система, що породжує інформацію;

2. канал зв’язку (середовище через яке передається інформація);

3. система, що отримує інформація.

Несуттєвими ознаками є: спосіб передавання інформації, структура систем сприймання та передавання інформація.

Поняття “алгоритм” також є неозначуваним. Зміст цього поняття вчитель пояснює на прикладах. Наприклад, рецепт приготування деякої страви, розв’язування квадратного рівняння, побудова середини відрізка. Під алгоритмом розуміють деяку послідовність кроків, яку необхідно виконати для отримання результату.

З кожним днем інформації стає щораз більше. Вона надходить із різних джерел: газет і книжок, радіо і телебачення, учителів та родичів, датчиків та інших технічних пристроїв. Її ми отримуємо, перетворюємо і пересилаємо. Основним технічним засобом обробки інформації є комп’ютер.. За допомогою комп’ютерів нараховують зарплату, виконують банківські операції, контролюють виробничі процеси, діагностують хворобу тощо.

Особливості методики введення нових понять інформатики при ознайомленні учнів з поняттям інформації доцільно ввести поняття мови. Розповідь учителя можна побудувати так. Повідомлення подають певною мовою. При цьому повідомлення може мати вигляд деякої послідовності знаків, жестів, нотного запису, живописного твору, музичного твору, звукозапису, відеозапису, кіно­фільму. Існує досить багато різних мов — мови різних народів, мова глухонімих, мова сигнальників на кораблях, мова спілкування двох людей, які не знають рідної мови один одного. Поняття мови не обмежується випадком спілкування між людьми, воно використовується і у випадку порівняно високо розвинених форм спілкування між іншими живими істотами

Можливість переходу від одного способу подання інформації до іншого необхідно проілюструвати на конкретних прикладах. Подання однієї і тієї самої інформації за допомогою різних наборів символів та переходу від одного набору до іншого, наприклад від текстового пові­домлення до графічного тощо.

Важливим є розуміння того, від чого залежить подання інформації саме обраною мовою і в яких випадках одне і те саме повідомлення подається різними мовами.

Як правило, подання повідомлення добирається так, щоб його пе­редавання було якомога швидшим і надійнішим, а його опрацювання було якомога зручнішим для адресата. Тому часто до текстів додають уточнюючі малюнки, схеми, фотографії, і навпаки, до малюнків, схем, фотографій — пояснювальні тексти.

Важливо також, щоб повідомлення за можливості було коротшим, тобто його можна було якомога швидше прийняти і опрацювати, і, ра-юм з тим, за його допомогою можна було передати якомога більше ін­формації. До такого типу повідомлень відносяться, як правило, графічні образи з відповідними короткими текстовими поясненнями — геогра­фічні карти, схеми, креслення, таблиці, діаграми, спеціальні коди тощо.

Шкільний курс інформатики повинен формувати в учнів:

1) навички грамотної постановки задач, які виникають у практичній діяльності, для їх розв'язування за допомогою комп'ютера;

2) вміння будувати прості інформаційні моделі поставлених задач;

3) знання основних прикладних програм загального та навчального призначення та їх використання в своїй навчальній і практичній діяльності;

4) навички кваліфікованого використання основних типів сучасних інформаційних систем і пакетів прикладних програм загального і спеціального призначення для розв'язування за їх допомогою практичних задач

5) знання основних алгоритмічних структур і вміння застосовувати ці знання для побудови алгоритмів розв'язування задач за їх інформаційними моделями;

6) уміння грамотно інтерпретувати результати розв'язування прак­тичних задач з використанням комп'ютера і застосовувати ці результати в практичній діяльності;

7) розуміння принципів будови і функціонування комп'ютера та
елементарні навички складання програм для комп'ютера за по­
будованим алгоритмом.

Схожі:

Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя...
Розвивальних завдань, добір конкретного навчального матеріалу, досягнення конкретних поставлених цілей шляхом добору відповідних...
Тема. Створення звичайних, підпорядкованих та пов'язаних форм за...
Формування вмінь та навичок створення форм за допомогою майстра для коригування та аналізу даних. Закріплення вмінь використання...
Створення звітів та корегування їх властивостей в режимі конструктора....
Формування вмінь та навичок створення звітів та елементів керування звітів в режимі конструктора. Закріплення вмінь та навичок використання...
Тема. Комплексне використання форм, запитів та звітів для автоматизації...
Формування вмінь та навичок комплексного використання форм, запитів та звітів. Закріплення вмінь та навичок створення вільних форм,...
Конспект відкритого уроку з англійської мови в 6 класі з теми «Погода. Одяг.»
Тип уроку: комбінований (урок засвоєння нових знань та формування вмінь та навичок)
Тема уроку. Поняття про тіла і поверхні обертання. Циліндр. Осьовий переріз циліндра. Мета уроку
Мета уроку: формування понять циліндр, основи і твірні циліндра; радіус, висота та вісь циліндра; осьовий переріз циліндра; вивчення...
Тема. Створення таблиць засобами СУБД MS Access
Формування вмінь та навичок створення, редагування та обробки даних таблиць БД різними способами. Вдосконалення навичок використання...
Урок №42 Тема. Ламана і многокутник
Формувати вміння відтворювати означення вивчених понять; на готовому рисунку знаходити зображення вивчених понять, і навпаки, виконувати...
ІНФОРМАТИКИ
Розвиток навичок і вмінь практичного застосування електронних таблиць для вирішення конкретних завдань
Тема уроку. Піраміда. Мета уроку
Мета уроку: формування понять піраміда, основа, вершина, бічні ребра, висота піраміди, вмінь учнів знаходити елементи піраміди
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка