РСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни Інформатика і комп'ютерна техніка для студентів стаціонарної форми навчання Київ 2001


НазваРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни Інформатика і комп'ютерна техніка для студентів стаціонарної форми навчання Київ 2001
Сторінка2/9
Дата27.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Контрольні питання


 1. Що таке світова павутина Word Wide Web?

 2. Що таке веб-броузер?

 3. Як запускається програма Internet Explorer?

 4. Як працювати з рядком адреси?

 5. Розкажіть про призначення кнопок на панелі інструментів Обычные кнопки.

 6. Як працювати з панеллю інструментів Ссылки?

 7. Яка інформація відображається в статусному рядку?

 8. Що таке Журнал і як ним користуватися?

 9. Як зберегти веб-сторінку на диску? Які типи файлів при цьому можуть застосовуватись?

 10. Що таке пака Избранное і як нею користуватися?

 11. В яких випадках доцільно використовувати перегляд веб-сторінок у автономному режимі і які переваги це надає?

 12. Як зробити сторінку чи сайт доступними для перегляду у автономному режимі?

 13. Як може відбуватися оновлення веб-сторінок, доступних для перегляду у автономному режимі, та як задати спосіб їх оновлення?

 14. Як переглядати сторінки у автономному режимі?

Завдання для виконання


 1. Запустіть програму Internet Explorer та перегляньте веб-сайти, запропоновані викладачем. Випробуйте різні способи введення інформації в рядок адреси: набір на клавіатурі, вибір зі списку, комбінований варіант.

 2. Поекспериментуйте з використанням кнопок Назад, Вперед, Остановить, Обновить, Домой, звертаючи увагу на інформацію у статусному рядку.

 3. Додайте будь-яку адресу на панель Ссылки, перейменуйте відповідну їй кнопку, змініть її розташування на панелі, а потім вилучіть її.

 4. Відкрийте вікно Журнал та перегляньте декілька вказаних у ньому сторінок. Ознайомтесь з різними варіантами впорядкування представленої в журналі інформації, користуючись списком Вид. Спробуйте виконати пошук інформації в журналі за ключовими словами, користуючись кнопкою Поиск.

 5. Створіть в папці Избранное декілька власник папок та занесіть у них адреси декількох відвіданих вами сторінок. Одну з сторінок зробіть доступною у автономному режимі та задайте розклад її автоматичного оновлення.

 6. Перейдіть до автономного режиму роботи та перегляньте в журналі декілька сторінок, що відвідувались вами недавно, і тому ще зберігаються у кеш-пам’яті програми. Зверніть увагу на форму курсору, яка свідчить про неможливість перегляду у автономному режимі деяких сторінок, посилання на які містяться в журналі чи на сторінці.

 7. Перегляньте декілька сторінок папки Избранное в автономному режимі та в режимі підключення до Інтернет.

 8. Запишіть на диск сторінку, що містить графіку і текст, використовуючи різні імена та вибираючи при цьому всі можливі типи файлів. Окремо запишіть на диск малюнок, клацнувши по ньому правою клавішею мишки та вибравши в контекстному меню Сохранить рисунок как... Вкажіть в рядку адреси (частково чи повністю) шлях до папки з цими файлами, відкрийте їх та оцініть різницю між різними типами файлів.

Лабораторна робота № 2
Настройки програми Internet Explorer

Короткі теоретичні відомості


Для ефективної і комфортної роботи з програмою Internet Explorer в ній слід виконати відповідні настройки. В лабораторній роботі № 1 розглядалися настройки панелей інструментів програми. Тут ми розглянемо інші настройки, зокрема ті, що впливають на відображення веб-сторінок на екрані та на інші особливості роботи програми.

Настройки меню Вид


Опція Размер шрифта дозволяє користувачеві вибрати 5 можливих розмірів шрифту від найкрупнішого до самого дрібного, в залежності від гостроти зору, розміру та типу монітора тощо. Вибір розміру шрифту користувачем тут можливий тільки, якщо в HTML-коді самої сторінки він явно не вказаний. Хоча правилом хорошого тону при створенні веб-сторінок вважається надання читачеві можливості самому обрати зручний для нього розмір, тип і колір шрифту, є сторінки, де воно, на жаль, не виконується. Однак і в цьому випадку користувач може задати свої параметри шрифту, відключивши настройки веб-сторінки за допомогою меню Сервис, Свойства обозревателя…, Общие, Оформление.

Опція Вид кодировки застосовується у випадках, коли на екрані з’являються тексти типу: юЦЕМРЯРБН хМРЕПТЮЙЯ-сЙПЮХМЮ або Ñåðâåð ñîçäàí ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ. Це свідчить про неправильний вибір кодової таблиці.

В HTML кожний символ кодується байтом. Отже всього можна закодувати тільки 256 символів. Тому ті самі символи, які ми застосовуємо для кодування літер кирилиці, інші використовують для кодування специфічних літер своїх +національних алфавітів. Наприклад у польській мові це ­Ł, у німецькій – ß, ü, ö, у французькій é, è, ê, ë, à, ù, û, ô, ç,œ, æ тощо. Тому для правильного відображення тексту необхідно встановити відповідний вид кодування. В більшості випадків броузер робить це автоматично, хоча трапляються і помилки, для виправлення яких доводиться вибрати кодову таблицю вручну за допомогою опції Вид кодировки у меню Вид або відповідної кнопки на панелі інструментів. Зазвичай у цьому меню включають опцію Автоматический выбор.

На жаль, для кирилиці застосовується не одна, а декілька кодових таблиць. Так у операційній системі Windows використовується Кирилиця (Windows-1251), а в операційній системі Unix – Кирилиця (КОИ8-Р) чи її українізований варіант Кирилиця (КОИ8-У), що додатково містить літери є, і, ї. В Інтернеті документи, набрані цими кодовими таблицями зустрічаються однаково часто. Зрідка ще зустрічається Кирилиця (DOS), хоча операційна система DOS вже вийшла зі вжитку. Всі проблеми з кодуванням символів покликана вирішити кодова таблиця ISO, де кожний символ кодується двома байтами. Отже всього можна закодувати понад 64 тисячі символів, що вистачає для літер усіх національних алфавітів, однак поки що Кирилиця (ISO) використовуються рідко.

Настройки Свойства обозревателя


Якщо в меню Сервис вибрати опцію Свойства обозревателя, то відкриється вікно, показане на рис. 2, що дозволяє виконати такі настройки програми.

Закладка Общие (рис. 2) дозволяє:

 • Задати домашню сторінку, тобто ту, яка автоматично відкривається при запуску програми Internet Explorer або натисканні кнопки Домой.

 • С


  Рис. 4
  терти тимчасові файли Інтернет або задати порядок використання. Ці файли містять останні відвідані вами сторінки. Якщо ви повертаєтесь до попередньої сторінки, то є можливість не завантажувати її знову, а скористатися копією, у тимчасових файлах. Це значно пришвидшує роботу і знижує навантаження на канали зв’язку, проте не виключає ситуації, коли оригінал сторінки у Інтернеті оновився, а ви переглядаєте його застарілу копію. Кнопкою Настройка… обирають варіант оновлення сторінок у тимчасовій пам’яті (рис. 4):

  • при каждом посещении страницы – застосовується, якщо ви маєте швидкісний канал зв’язку і не економите на об'ємах інформації, що ним передається;

  • при каждом запуске обозревателя – з тимчасових файлів використовуються тільки сторінки, завантажені у поточному сеансі роботи з броузером, інші сторінки завантажуються заново.

  • автоматически – броузер сам визначає необхідність оновлення, порівнюючи час створення тимчасових файлів з їх оригіналами у Інтернеті.

  • никогда – застосовується при роботі з повільними каналами зв’язку і завжди використовує тимчасовий файл, якщо він є у пам’яті.

Незалежно від вищевказаних настройок, при натисканні кнопки Обновить поточна сторінка повторно завантажується з Інтернету.

На панелі Настройка (рис. 4) є можливість вказати місце збереження папки тимчасових файлів і об'єм пам’яті, який для неї відводиться. При перевищенні цього об'єму найдавніші файли автоматично вилучаються, щоб звільнити місце новим. Також є кнопки, за допомогою яких можна перемістити та переглянути тимчасові файли та об'єкти.

На закладці Общие можна задати кількість днів, протягом яких інформація про відвідані сторінки зберігатиметься у журналі. Можна стерти вміст журналу, а також обирати:

 • кольори звичайного тексту і фону та кольори посилань на відвідані і невідвідані сторінки, а також кольори посилань, на які вказує курсор мишки;

 • шрифти, що застосовуватимуться на сторінках, де шрифт явно не вказано;

 • мови, яким ви надаєте перевагу (для сайтів, виконаних декількома мовами);

 • оформлення веб-сторінки, що дає можливість встановити власні типи, розміри і кольори шрифтів, незважаючи на параметри, встановлені на веб-сторінці. Цією можливістю можуть скористатися люди зі слабким зором, а також власники чорно-білих моніторів.

Закладка Безопасность (рис. 5)

П


Рис. 5
итання безпеки у Інтернеті дуже важливі, бо через мережу можуть поширюватися віруси, є небезпека несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації тощо.

Internet Explorer поділяє весь простір Інтернет на чотири зони безпеки:

 • Інтернет – сюди входять вузли, що не увійшли до інших вказаних нижче зон і не знаходяться на вашому комп'ютері.

 • Місцева інтрамережа – в основному це вузли, доступ до яких відбувається без участі проксі-сервера. Їх перелік задається на вкладці Подключение, кнопками Настройка і Настройка сети.

 • Надійні вузли – це ті, яким ви повністю довіряєте. З них можна завантажувати програми без ризику для власного комп'ютера.

 • Обмежені вузли – це вузли, яким ви не довіряєте і тому обмежуєте можливість роботи з ними.

Зазвичай для вказаних чотирьох зон встановлюються відповідно: середній, нижче середнього, низький та високий рівень захисту. На вкладці Безопасность можна змінити рівень захисту кожної зони, а також, натиснувши кнопку Другой..., переглянути заходи безпеки, передбачені даним рівнем захисту, і при потребі скоригувати їх.

Щоб віднести вузол до місцевої інтрамережі, надійних чи обмежених вузлів, треба натиснути кнопку Узлы… і ввести їх адреси до списку. До місцевої інтрамережі можна додати також цілі категорії вузлів, перелік яких подано на вкладці Местная интрасеть.

З


Рис. 6
акладка
Содержание (рис. 6) містить інформацію про обмеження доступу до Інтернет, сертифікати та особисті дані користувача.

Наприклад для обмеження доступу дітей до сайтів, що містять ненормативну лексику, сцени насильства, порнографію тощо, в Інтернеті є служби, що відслідковують подібні сайти і дають програмі Internet Explorer можливість запобігати їх перегляду. Щоб скористатися цією можливістю натисніть кнопку Включить і введіть пароль, що дозволятиме включати, виключати, задавати та змінювати рівень обмежень на доступ до подібної інформації. Крім стандартних настройок тут можна ввести перелік вузлів, дозволених та заборонених для перегляду.

Сертифікати є засобом безпеки передачі даних через Інтернет. Вони видаються спеціальними службами сертифікації і використовуються для підтвердження особи відправника інформації і гарантують, що під час передачі інформація не була спотворена чи підроблена. Розрізняють сертифікат особи та веб-вузла.

Особисті дані користувача включають:

 • Автозаполнение – це засіб, що дозволяє пришвидшити заповнення адрес, полів форм, і навіть паролів. Якщо відповідна функція автозаповнення включена, то розпочавши введення даних звичайним чином, можна не вводити його до кінця, а вибрати потрібне значення зі списку, що розкривається під заповнюваним полем.

 • Бумажник дозволяє виконувати покупки в Інтернеті з застосуванням кредитних карток.

 • Профиль дозволяє кожному користувачу даного комп'ютера виконувати власні настройки програми і зберігати свої дані незалежно від інших.

Доступ до особистих даних користувача та їх використання можуть захищатися паролем.

Закладка Подключение дозволяє задати інформацію про параметри підключення до Інтернет через телефонну лінію чи локальну мережу.

Закладка Программы дозволяє задати інформацію про програми, що зазвичай використовуються для різних видів роботи з Інтернет. Наприклад, якщо на панелі інструментів натиснути кнопку Почта, то буде запущена програма, для роботи з електронною поштою, вказана на цій закладці. Звісно це не заважає використовувати і інші програми, що запускатимуться звичайним способом.

Закладка Дополнительно містить інші настройки програми.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Затверджено
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 050101 – “Комп’ютерні науки...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізичні...
Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та...
Для магістрів державного управління Донецьк 2007р
Методичні вказівки до лабораторних робіт до лабораторних робіт з нормативної дисципліни „Технології комп’ютерних мереж”
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка