План урока Слайд


НазваПлан урока Слайд
Дата09.04.2013
Розмір87.1 Kb.
ТипПлан урока
bibl.com.ua > Географія > План урока
Тема. Атлантичний океан Слайд 1

Мета: поглибити й систематизувати знання про природу Світового океану та його дослідження; продовжити формувати навич­ки визначати фізико-географічне положення Атлантичного океану, знаходити на карті основні об'єкти географічної номенклатури, порівнювати географічне положення Тихого та Атлантичного океанів; характеризувати особливості будови дна та рельєфу Атлантичного океану; вдосконалити практичні уміння ха­рактеризувати кліматичні умови океану, властивості водних мас, природні багатства, наводити приклади представників органічного світу, встановлювати джерела забруднення вод океану;

Розвивати комунікативні навички, спостережливість, робити висновки, розширювати науковий світогляд.

Виховувати допитливість, уважність, пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта світу, картосхема Атлантичного океану, портрети мандрівників та дослідників (X. Колумб, Ф. Маґеллан, Дж. Кук та ін.), атласи, підручники, презентація «Атлантичний океан».

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Гра «Географічний калейдоскоп» Слайд 2

Подумки уявить географічну карту та закінчіть речення.

1) Тихий океан омиває Північну Америку з ... .

2) Тихий океан не омиває материк ... .

3) Тихий океан омиває Австралію з ... .

4) До найбільших морів Тихого океану належать ... .

5) У західній частині Тихого океану берегова лінія ... .

6) Найпотужнішими холодними течіями Тихого океану вважа­ються ...

IІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розповідь вчителя

Атлантичний океан найбільш дослідже­ний серед усіх океанів, але й найбільш забруднений через інтенсив­ну господарську діяльність. Про особливості географічного положення, історію дослідження та природу Атлантичного океану ви дізнаєтесь сьогодні на уроці.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План урока Слайд 3

1. Географічне положення та розміри Атлантичного океану.

2. Історія дослідження океану.

3. Особливості будови дна океану.

4. Клімат Атлантичного океану.

5. Властивості океанічних вод Атлантичного океану.

6. Органічний світ Атлантичного океану.

7. Ресурси Атлантичного океану.

8. Екологічні проблеми Атлантичного океану.

1. Географічне положення. Слайд 4

Розповідь вчителя

Атлантичний океан — другий за розмірами водний басейн на­шої планети. Він займає приблизно п'яту частину поверхні Землі. Порівняно з іншими океанами Атлантичний океан дуже витягнутий із півночі на південь при відносно невеликих відстанях між східним і західним узбережжями. Від Північного полярного кола до берегів Антарктиди Атлантичний океан простягається на 16 тис. км. У пів­нічній та південній частинах океан розширюється, а в екваторіаль­них широтах звужується до 2,9 тис. км.

Завдання. Слайд 5

За картами атласу визначте:

а) береги яких материків обмежують Атлантичний океан?

б) яке положення має океан відносно екватора та 0°-го меридіана?

в) із якими іншими океанами сполучається Атлан­тичний океан; де проходять умовні межі між океанами?

г) найбільші внутрішні та окраїнні моря, острови.

Розповідь вчителя

Берегова лінія океану сильно порізана в Північній півкулі, особ­ливо на сході: тут розташовано багато внутрішніх морів. На аме­риканському узбережжі Атлантичний океан заглиблюється в ма­терик, утворюючи затоки Св. Лаврентія та Мексиканську. Третя велика затока — Біскайська — розташована поблизу берегів Європи, четверта — Гвінейська — обмежена берегами Африки. На відміну від Тихого океану, в Атлантичному значно менше островів. Біль­шість із них розташована поблизу материків і має материкове по­ходження.

Завдання. Слайд 6

Порівняйте географічне положення Атлантичного й Тихого оке­анів. Відповідь подайте у вигляді таблиці.

Спільні риси

Відмнні риси
2. Дослідження Атлантичного океану.

Робота з підручником. Слайд 7

Прочитайте пункт параграфа «Дослідження Атлантичного океа­ну», визначте основні етапи дослідження та складіть план розповіді.

3. Будова та рельєф дна. Слайд 8

Розповідь вчителя

Атлантичний океан за віком є відносно молодим. Дані про конту­ри його берегів та відкриття СерединногАтлантичного хребта дають підстави говорити, що виник він унаслідок розколу давнього матери­ка Гондвани і поступового розходження літосферних плит. На думку вчених, дно Атлантичного океану продовжує розростатися.

Завдання Слайд 9

Використовуючи карти атласу та схеми профілів рельєфу, порів­няйте будову та рельєф дна Тихого та Атлантичного океанів.

Завдання

За картами атласу визначте та назвіть серединно-океанічні хребти та найбільші улоговини.

4. Клімат та водні маси Слайд 10-11

Атлантичний океан, простягнувшись від Північного до Південного поляр­ного кола, лежить у всіх кліматичних поясах Землі, тому його кліматичні умови досить різноманітні.

Більша ж частина океану розташована в помірних та тропічних широтах. З обох тропічних областей високого тиску в напрямку екваторіальних широт дмуть постійні вітри — пасати.

У північній тропічній частині влітку й восени зароджуються тропічні цик­лони, які нерідко перетворюються на урагани. Найбільше їх над Карибським морем та Мексиканською затокою.

У помірних широтах Атлантики панують західні вітри. Найбільшої сили вони досягають у помірних широтах Південної півкулі. А в Північній Атлан­тиці, поблизу острова Ісландія, розташований центр зародження циклонів, які прямують до Європи й мають значний вплив на формування її погодних особливостей.

У полярних широтах кліматичні умови Атлантичного океану формують­ся під впливом Північного Льодовитого океану на півночі та Антарктиди на півдні. Потужні льодові язики виходять із глибин Ґренландії та Антарктиди і великими крижинами — айсбергами — виносяться у відкритий океан до 40° паралелей. Ці райони Атлантики небезпечні для судноплавства.

5. Властивості водних мас Слайд 12

Властивості водних мас океану пов'язані з особливостями його клімату. В усьому океані середня температура поверхневих вод становить +16,5 °С, але Південна Атлантика на 6 °С холодніша за Північну — дає про себе знати вплив крижаної Антарктиди. Найбільша солоність води (37,5 %о) спостері­гається в субтропічних і тропічних широтах, найменша (33 %о) — у прибе­режних водах Антарктиди.

Через Північну Атлантику проходить тепла течія Гольфстрім — одна з найпотужніших у світі. На виході з Мексиканської затоки вона переносить 25 млн м3 води за секунду. Це в 20 разів перевищує витрати всіх річок пла­нети. Прямуючи на північний схід, Гольфстрім розширюється, поділяється на кілька течій, що прямують у різні боки. Під дією західних вітрів один із найпотужніших потоків утворює Північноатлантичну течію, яка несе до північного сходу Європи мільярди тонн теплої води. Вона розтоплює кригу Беринґового моря та помітно пом'якшує клімат північно-західної Європи.

Саргасове море – море без берегів. Слайд 13

6. Органічний світ Атлантичного океану Слайд 14

Органічний світ Атлантичного океану за кількістю видів значно посту­пається Тихому та Індійському океанам. Однією з причин цього є його геоло­гічна молодість. Але в кількісному відношенні океан багатий на організми, життя яких пов'язане, у першу чергу, із широким' розвитком шельфу.

У водах полярних широт навесні та влітку бурхливо розвивається план­ктон, яким живиться криль — маленькі ракоподібні завдовжки 1—15 см. Вони живляться планктоном, а самі є їжею для китів, тюленів, риб, каль­марів. Багаті на живі організми води Південної Атлантики приваблюють китів, які, долаючи відстань у 3 тис. км, припливають, улітку з тропічних широт, щоб народити тут потомство.

У помірних широтах відбувається активне змішування різних водних мас, що сприяє глибокому перемішуванню води, скупченню риби. Особливо багаті на живі організми Північне та Балтійське моря. Тут із давніх часів виловлю­ють камбалу, тріску, скумбрію, оселедець.

У тропічних областях найбільш багаті на життя води холодних .течій — Канарської та Бенґельської. Щільність планктону тутсягає 16 тис. особин на 1 м2 води. Серед них багато летючих риб, рачків, кальмарів, восьминогів, акул. Промислове значення мають макрелі, тунець, сардини, анчоуси. Для тропіків і субтропіків океану характерні корали, особливо багато їх у Кариб­ському морі.

В екваторіальних водах Атлантичного океану високі температури сприя­ють бурхливому розвитку діатомових водоростей, які надають воді зеленого або буро-зеленого забарвлення. Тут багато риби, морських черепах, акул, медуз, каракатиць, далеко в океан із потужними потоками великих річок «мандрують» прісноводні риби.

7. Використання природних ресурсів Слайд 15

Атлантичний океан посідає перше місце серед океанів за ступенем господарського освоєння. Він дає 20 % світового вилову риби та морепродуктів. Але останнім часом частка Атлантичного океану у світовому рибальстві змен­шується, наприклад тріска та. хек, які раніше табунами кружляли навколо рибальських човнів біля берегів півострова Лабрадор, унаслідок надмірного виловлювання перебувають під загрозою зникнення. Це стосується й китів, морських котиків, тюленів і багатьох інших морських організмів. Ось чому міжнародні організації розробляють заходи щодо регулювання вилову риби та інших мешканців океану.

Шельфи Атлантики багаті на родовища корисних копалин. У Північному та Карибському морях і Мексиканській затоці видобувають нафту і природ­ний газ, поблизу тропічних берегів Північної Африки розробляють родовища фосфоритів, солей.

Із пісків узбережжя Балтійського моря видобувають янтар — затверділу деревну смолу. Його використовують для виготовлення прикрас. Крім цього, із нього виробляють високоякісні лаки, медичний посуд, прилади, інстру­менти, використовують у фармакології, парфумерії, кольоровій фотографії, а також у сільському господарстві (як прискорювач росту).

У мулових наносах давніх і сучасних річок поблизу берегів Британських островів знайдено родовища олова, а біля берегів Південної Африки ал­мазів. На більших глибинах океану зосереджені запаси залізо-марганцевих конкрецій.

8. Проблеми забруднення вод Слайд 16

Інтенсивна господарська діяльність на узбережжі та у відкритих водах створює загрозу природному середовищу Атлантики — забруднюються води, повітря, зменшуються запаси цінних промислових риб і тварин. Через Атланти­ку здійснюється понад 50 % усіх морських перевезень.

Щороку туристи з усього світу відвідують атлантичні курорти. У європей­ців найбільш популярними вважаються курорти Середземного та Чорного морів, Канарські острови. Громадяни України полюбляють відпочивати на Південному березі Криму та узбережжі Азовського моря. Узбережжя морів та океану зазнали відчутних змін через господарське навантаження: будів­ництво доріг, готелів, пляжів, розважальних комплексів тощо.

Із метою запобігання подальшому погіршенню екологічної ситуації в Ат­лантиці між країнами, що користуються її багатствами, укладаються між­народні угоди, розробляються наукові рекомендації щодо ощадливого вико­ристання ресурсів океану.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Географічний практикум. Слайд 17

Визначте належність вказаних географічних об'єктів до Тихого або Атлантичного океанів: Північносхідна улоговина, Маріанський жолоб, острови Фіджі, Мексиканська затока, Карибське море, за­тока Аляска, Охотське море, Великий Бар'єрний риф, Чорне море, Гвінейська затока, жолоб Пуерто-Рико, Гавайські острови, Японське море.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Прийом «Мікрофон».

За допомогою уявного мікрофона учні обговорюють свою роботу в групах, формулюють висновки й проводять самооцінювання.

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Слайд 18

1) Опрацюйте відповідний параграф підручника.

2) Позначте на контурній карті найбільші моря, затоки, протоки, Серединно-Атлантичний хребет, жолоби та улоговини Атлан­тичного океану.

3) Складіть план заходів щодо поліпшення екологічного стану Атлантичного океану.

Схожі:

Тема: Відеомонгаж
Слайд-шоу це відеоряд з фотографій з відповідним звуковим та текстовим супроводом Існує два підходи в налаштуванні тривалості показу...
Тема урока Дата
Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних...
Поняття про бібліографію. Історія бібліографії. Бібліографія в Україні....
Мета: ознайомити учнів з поняттям про бібліографію, її призначенням, історією виникнення бібліографії в Україні; навчити аналізувати...
Уроку Організаційний момент
Діти! Урок розпочався. Що ви очікуєте від нього? Подумайте і закінчіть речення: (Слайд – 1)
Тема: Композиція у живописі. 5 клас.(4 урок)
Виявлення задуму композиції, відповідних настроїв засобами художніх технік.(Слайд 1)
Лекція №9
Слайд №2 ГОЛОДУВАННЯ – патологічний процес, який настає внаслідок зменшення або повного припинення надходження поживних речовин в...
Тема. Північний Льодовитий океан. Слайд 1 Мета
Північ­ного Льодовитого та Атлантичного океанів; розвивати вміння працювати в малих групах
Сьогоднішнього уроку Засоби виразності декоративного мистецтва. Композиція „Вазон” (слайд №1)
Мета: навчальна – ознайомити з історичними передумовами виникнення витинанки та її видами
Тема. Порівняльна характеристика океанів. Практична робота (слайд 1)
Мета: виявити рівень знань учнів про кожен океан на основі проведення порівняльної
Урок №1 Слайд 1 Тема. І. Жиленко “Жар птиця”
Мета: ознайомлити учнів із життєвим і творчим шляхом І. Жиленко; вчити, аналізувати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка