Вивчення рельєфу в курсі «Фізичної географії»


Скачати 35.22 Kb.
НазваВивчення рельєфу в курсі «Фізичної географії»
Дата14.12.2013
Розмір35.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
Вивчення рельєфу в курсі «Фізичної географії»

Панченко Т.І.,

учитель географії ЗОШ №46 м. Донецька
З 6-го по 8 клас значне місце посідають знання про рельєф, геологічну будову та корисні копалини. Основою для формування загальних понять з цих питань є наука про рельєф, його походження, історію розвитку, географічне поширення й господарське використання.

Рельєф – найбільш доступний для сприймання учнів компонент природного комплексу. Його вивчення відіграє певну роль у підвищенні наукового рівня знань географії.

Знання про рельєф є основою для розгляду причино – наслідкових зв’язків у природі.

Сучасний рельєф в основному сформувався в кайнозойську еру (50 – 65 млн. років). Великі його елементи утворилися пізніше під дією новітніх тектонічних рухів, дрібні – пов’язані з географічними факторами, до яких належать зовнішні рельєфоутворюючі процеси: діяльність води, льоду, вітру, організмів.

Сучасну поверхню Землі ми сприймаємо як чергування реально існуючих геометричних тіл, що мають повний об’єм. Ці природні тіла є формами рельєфу. Їх поділяють за розмірами, або морфологією, за походженням, або генезисом.

Ще на уроках природознавства, потім у курсі фізичної географії учні дізнаються про форми рельєфу – гори, рівнини, улоговини, яри тощо. В старших класах учні вже повинні вміти аналізувати рельєф с практичною метою.

У курсах фізичної географії форми рельєфу вивчаються в єдності з їх внутрішньою будовою. Учні повинні розуміти, що рельєф – це відображення внутрішньої структури Землі. Потрібно розповісти їм про багатогранність форм рельєфу, їх поділ за розмірами, за морфологією та генезисом.

Слід пояснити, що форми рельєфу – це нерівності земної поверхні, утворені підняттями та опусканнями. Таке окреме геометричне тіло обмежено елементами рельєфу – вершинами, схилами, згинами, гребенями, сідловинами тощо.

Форма рельєфу внаслідок його історичного розвитку та інших факторів мають певні розміри:

 1. Планетарний рельєф – це метрики та океанічні западини, тобто велетенські плити, на які розбита земна куля.

 2. Мегарельєф – це великі частини материків та дна океанів (гірські країни, материкові рівнини, океанічні хребти тощо). Утворені внаслідок дії планетарних процесів.

 3. Макрорельєф – це гірські хребти, міжгірні улоговини, плато, височини, куполи, низовини, рівнини. Утворюються переважно під впливом ендогенних сил та частково екзогенних.

 4. Мезорельєф – це річкові, морські та озерні тераси, долини ярів, горби, пасма, зсуви, карстові лійки. Утворюються безпосередньо під дією зовнішніх процесів – як акумулятивних, так і денудаційних.

 5. Мікрорельєф – це вимоїни, невеликі улоговини. Утворюються під впливом зовнішніх процесів.

 6. Нанорельєф – це невеликі горби, конуси виносу, борозни, рівчаки. утворюються як природними факторами, так і внаслідок діяльності людини - оранки, випас худоби.

За зовнішніми ознаками, або морфологією розрізняють позитивні та негативні форми рельєфу, які можуть бути замкнутими або незамкнутими. Учні повинні знати найбільш характерні позитивні форми рельєфу.

 1. Купина – невеликий горбок на лузі чи болоті, заввишки 1,5 м.

 2. Могила – штучне насип чи підвищення, створене людиною, заввишки 50 м.

 3. Горб – ізольована, куполоподібна височина з похилими схилами, з відносними висотами до 200 м.

 4. Пасмо – витягнута, здебільшого вузька височина, чітко окреслена в рельєфі: має круті схили та відносне перевищення над навколишньою місцевістю до 200 м.

 5. Гора – ізольована форма рельєфу, з відносною висотою понад 200 м, крутими схилами, що чітко відокремлюють її від сусідніх рівнин. У гірських районах поширені складні форми рельєфу – гірські хребти, гребені, кряжі, нагір’я.

Найчастіше трапляються такі негативні форми рельєфу:

 1. Лощина – лінійно витягнуте заглиблення, що має нечіткі контури, губиться серед рослинного покриву, завдовжки до 500 м.

 2. Вимоїна – чітко виражене на поверхні землі заглиблення з крутими оголеними схилами, яким, як правило, починається яр; має глибину від 0,1 до 1 – 2 м та ширину від 0,3 до 4-5 м.

 3. Яр – витягнуте заглиблення з оголеними крутими схилами, має довжину кілька кілометрів та глибину від кількох до 100м.

 4. Балка – витягнуте заглиблення з похилими, вкритими рослинністю схилами, має довжину інколи понад 10 км, глибину кілька десятків метрів і ширину як 100м.

 5. Улоговина – замкнуте зниження, оточене схилами різного похилу, має різні розміри. Дрібні улоговини ще називають подами, блюдцями, шорами, кивами.

У шкільному курсі географії рельєф за віком поділяють на давній та молодий. Проте для сучасного розуміння історії розвитку Землі цього недостатньо. Слід мати поняття про абсолютний та відносний вік рельєфу.

На думку геоморфолога С. В. Лютуау три способи визначення віку рельєфу:

 1. За допомогою вивчення співвідношення між сучасними формами рельєфу. Будь яка форма завжди більш давня відносно тих, які накладені на неї, вкладені в неї або вирізані в ній.

 2. За зовнішнім виглядом форм та за розмірами. Молоді форми, як правило, невеликі за розмірами, різко окреслені на місцевості, в їх схемах є виходи гірських порід – відслонення, а ґрунти тут слабо розвинуті.

Вік рельєфу – ключ до пізнання історії розвитку земної кори. Часто він допомагає прогнозувати «життя» земної поверхні, що має значення для експлуатації гребель, водосховищ, меліорації.

Форми рельєфу земної поверхні, їх походження, історія розвитку, сучасна динаміка та зміна рельєфу під впливом діяльності людини – ось ті відомості про рельєф, що формують геоморфологічні знання учнів.

Схожі:

Земної поверхні (морфологія), його походження (генезис), вік та динаміка...
Основні завдання: 1 аналіз морфології рельєфу,2 визначення генезису рельєфу,3 визн. Віку рельєфу,4 відтвор. Етапів розвитку рельєфу,5...
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями і уміннями...
Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників
Вивчення лексикології та фразеології у шкільному курсі
Реалізація ідеї вивчення мови як цілісного явища перш за все вимагає комплексного підходу до вивчення слова на уроці. Свідоме оволодіння...
Б, зроблених у різні роки, зображений вулкан, який є найвищою точкою...
України зустрічаються різноманітні за походженням (генезисом) типи і форми рельєфу. Складіть генетичну класифікацію форм рельєфу,...
1. Форма і рухи Землі
Материки та океани – як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела вивчення і дослідження материків і океанів
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У
...
Що вам відомо про сучасні географічні дослідження в Україні?
Доведіть, що акумуляція та денудація гірських порід є протилежно спрямованими, але взаємопов’язаними процесами, які зумовлюють утворення...
Урок «Геоморфологічна будова України»
Мета: сформувати в учнів знання про науку геоморфологія, генетичні та місцеві типи рельєфу на Україні; систематизувати знання учнів...
УРОКУ: освітня
України; поглиблювати поняття про типи рельєфу та їх поширення по території України; вчити визначати причинно-наслідкові зв’язки...
Тема. Індійський океан. Слайд 1 Мета
Мета: поглибити й систематизувати знання про природу Світового океану та його дослідження; вдосконалювати навички визначати географічне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка