Урок Тема


Скачати 55.78 Kb.
НазваУрок Тема
Дата15.12.2013
Розмір55.78 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Урок

Тема . Розв’язування вправ на застосування законів постійного струму.
Мета. Повторити й систематизувати вивчений матеріал. Удосконалити вміння учнів розв’язувати задачі, відповідати на запитання теми, здійснювати послідовний підхід до обчислень параметрів комбінованих електричних кіл, складати електричне коло з певних елементі в згідно умови задачі; Продовжувати формувати уміння працювати в групах, самостійно, здійснювати самоконтроль за навчальною діяльність і давати об’єктивну оцінку собі та однокласникам, вміння проводити спостереження, вимірювання, аналізувати знайдені результати, узагальнювати.

Викликати почуття доброти, товариські взаємини, виховувати почуття відповідальності.
Обладнання. Інтерактивний конспект, картки з завданнями, джерело струму, лампочки на підставках, електричні дзвоники на підставках, з’єднувальні проводи, кодоскоп, кодоплівка, маркери.
Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань, вмінь та навичок.
Хід уроку.

І. Організація класу до уроку.

1. Розділити учнів по групах, в кожній групі 5 учнів, група обирає капітана (1хв.)

2. Перевірка готовності учнів до уроку.(1хв.)

3. Створення емоційного фону уроку. (На вулиці холодно і кожен хоче відчути тепло, потріть долоню об долоню і кожна група візьміться за руки. «Відчули тепло один одного, зігрілися, а тепер починаємо працювати.»)(1хв.)

ІІ. Актуалізація початкових знань.

 • Кожна група отримує табличку де група оцінює роботу кожного учня протягом уроку(Додаток 1)

 • Перевірка домашнього завдання складання фізичного доміно с заповненням пропущених величин. (8 хв.)


ІІІ. Мотивація учбової діяльності. Повідомлення теми, мети та задач уроку.

 • Оголошення теми уроку вчителем.

 • На ваших столах лежать «яблучка», напишіть на них ,що ви очікуєте від нашого сьогоднішнього уроку.


ІV. Формування знать, вмінь та навичок учнів

 • Учні кожної групи отримують «Експериментальне завдання» (Додаток 2)( учні повинні скласти електричне коло згідно з завдання і продемонструвати його роботу, завдання в групах можуть повторюватися, але мати різний розв’язок.)(8 хв.)

 • Виконання завдання «Розрахункова задача»( 1 учень розв’язує задачу біля дошки, а інші в конспекті. Потім учень захищає свій розв’язок, якщо потрібно учні з його групи допомагають)(Додаток 3)(7хв.)

 • Завдання «Вийди з кола»(Додаток 4). Кожен учень виконує самостійно в зошиті, якщо він виконав завдання раніше інших то отримує додаткову задачу. Після закінчення часу учні перевіряють роботу і оцінку виставляють до звідної таблиці. (10хв.)

V. Підсумок уроку.

 • Капітан підраховує бали отримані учнями за роботу на уроці і оголошують їх.(4 хв.)

 • Учні повертаються очікувань, заповнюють корзину і підводять підсумки, чи справдилось те чого вони хтіли.(2хв.)

VІ. Домашнє завдання (інструктаж).

Учні записують завдання зі свого конспекту обираючи відповідний рівень.

ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ

Додаток №1

Група:________
Капітан:______________________________________П.І. учня

Представлення групи

(4 бал)

Участь у роботі групи

(2 бал)

Самостійна робота

(4-6 б)

Загальна оцінка діяльності


Додаток №2

І. Зберіть електричного коло, що складається з джерела струму, двох вимикачів та одної електричної лампи, яку можливо було б ввімкнути з двох різних місць. (Складіть схему вашого кола та занесіть її до конспекту).

ІІ. Зберіть електричне коло, яке складається з одного джерела струму, 2 дзвоників, двох вимикачів та однієї лампочки, таким чином, щоб один дзвоник вмикався окремо, а при ввімкненні другого загорялась лампочка. (Складіть схему вашого кола та занесіть її до конспекту).

ІІІ. Зберіть електричне коло, яке складається з дзвоника ,лампочки, 2 вимикачів та джерела струму, таким чином , щоб замкнув ключ дзвенів дзвоник, а другий –загорялась лампочка. (Складіть схему вашого кола та занесіть її до конспекту).

Додаток № 3(задачі з Кирик «9 кл»)

Додаток №4.(задачі з «Десять дидактичних ігор» Н.О.Білик)

Розпочинати роботу з вирішення задачі, номер якої збігається з номером варіанта, наступну для розв’язання задачу вибирай за відповіддю попередньої, вийти з кола можна лише тоді коли всі задачі будуть розв’язані.

Варіант 1

 1. Обчисліть загальний опір двох провідників, з’єднаних паралельно. Опір кожного з них 8Ом.

 2. Яку роботу виконає електричний струм в електродвигуні за 40с, якщо сила струму дорівнює 0,1А, напруга – 4В?

 3. Визначте потужність струму на ділянках кола, якщо за 10с виконана робота 50Дж.

 4. Визначте напругу на кінцях провідника, опір якого 5 Ом, при силі струму 0,6А.

 5. За який час в електричному колі буде перенесено заряд 300Кл? Сила струму дорівнює 50А.

 6. ЕРС джерела 0,8В. Яку роботу здійснюють сторонні сили під час переміщення 2,5Кл електрики?


Варіант 2

 1. Яку роботу виконає електродвигун за 10хв. При силі струму 2А і напрузі 800в?

 2. Обчисліть загальний опір двох провідників по 2 Ом, з’єднаних послідовно.

 3. Визначте потужність струму на ділянці кола, де за 8с виконана робота 40Дж.

 4. Чому дорівнює сила струму в лампі, опір нитки накалу якої 10Ом, а вона підключена до батарейки з напругою 30В?

 5. Який заряд буде перенесено в колі при силі струму 0,001А за 100хв.?

 6. Який заряд переносять сторонні сили всередині джерела з ЕРС 0,02В, виконуючи роботу 0,02Дж?Варіант 3

 1. Яка кількість теплоти виділиться за 10с при силі струму 2А у провіднику з опором 15Ом?

 2. Знайти потужність струму в провіднику при напрузі 0,3В, сила струму в якому 20А.

 3. Обчисліть загальний опір двох провідників по 10Ом, з’єднаних паралельно.

 4. ЕРС джерела 4В. Яку роботу здійснюють сторонні сили під час переміщення 0,25Кл електрики всередині джерела?

 5. Визначте силу струму в колі електричної лампи з опором 110Ом при напрузі 220В.

 6. Який заряд переноситься через провідник за 0,05с при силі струму 80А?


Варіант 4

 1. Знайдіть потужність струму в провіднику при напрузі 12В і силі струму 0,5А.

 2. Опір вольтметра дорівнює 12000Ом. Яка сила струму, що протікає через вольтметр (у мА), якщо вольтметр показує напругу 12В?

 3. Яка кількість теплоти виділиться в провіднику за 20хв. При силі струму 5А і напрузі 80В?

 4. Обчисліть загальний опір двох провідників по 1Ом, з’єднаних послідовно.

 5. Який заряд переносять сторонні сили всередині джерела з ЕРС 0,2В, виконуючи роботу 0,6Дж?

 6. За який час буде перенесено заряд 0,1Кл у колі із силою струму 0,02 А.


Варіант 5

 1. Яку роботу виконує електричний струм в електродвигуні за 30с, якщо при напрузі 220В сила струму дорівнює 0,1А?

 2. Визначте потужність струму (у кВт) на ділянці кола, де за 0,06с виконана робота 360Дж.

 3. При напрузі 4В сила струму в спіралі плитки 2А. Визначте опір спіралі.

 4. ЕРС джерела 0,2В. Яку роботу здійснюють сторонні сили під час переміщення 5Кл електрики всередині джерела?

 5. Обчисліть загальний опір двох провідників по 6Ом, з’єднаних паралельно.

 6. Який заряд пройде через поперечний переріз провідника за 10с при силі струму в ньому 0,4А?

Схожі:

Урок №54 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
Урок № Тема
Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему «Дихання», повторимо органи дихання і з’ясуємо будову та значення гортані. Але урок проведемо...
Урок №63 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для...
Урок №41 Тема. Урок узагальнення та
Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів, які вони дістали з теми «Многочлени»
Урок у нас сьогодні незвичайний урок-дослідження
ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ КРАСИ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ В КІНОПОЕМІ О. ДОВЖЕНКА “ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА”
Урок №87 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів.( Урок подорож.)
Мета. Формувати вміння та навички учнів додавати і віднімати десяткові дроби, розвивати
УРОК З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 6 КЛАСУ Тема: Розв’язування вправ на
ОБЛАДНАННЯ: картки з завданнями, три варіанти самостійної роботи, літери слова УРОК, вислови вчених
УРОК У 5-МУ КЛАСІ Тема. Стилізація і декоративна переробка рослин­них форм
Тип уроку. Комбінований урок засвоєння нових знань, формування умінь і творче застосування їх на практиці
Урок тренінг. Тема уроку: Сонце. Сонячна система
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка